Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2006665-р
Документ 665-2006-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.03.2016, підстава - 108-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 грудня 2006 р. N 665-р
Київ
Про віднесення наукових об'єктів до таких,
що становлять національне надбання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 108 ( 108-2016-п ) від 24.02.2016 }

Віднести до таких, що становлять національне надбання,
наукові об'єкти згідно з додатком. { Перелік наукових об'єктів, що становлять національне надбання
додатково див. у Постанові КМ N 1709 ( 1709-2001-п ) від
19.12.2001 р. }
МОН включити зазначені наукові об'єкти до Державного реєстру
наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 665-р
НАУКОВІ ОБ'ЄКТИ,
що становлять національне надбання

------------------------------------------------------------------ | Найменування наукового об'єкта |Найменування органу, до сфери| | | управління або до відання | | | якого належить науковий | | | об'єкт | |----------------------------------+-----------------------------| | 1. Аеродинамічний комплекс на |МОН | | базі дозвукової | | | аеродинамічної труби ТАД-2 | | | Національного авіаційного | | | університету (м. Київ) | | |----------------------------------+-----------------------------| | 2. Науково-дослідний комплекс | -"- | | експериментальних установок з| | | вивчення газодинамічних і | | | теплофізичних процесів у | | | турбомашинах Національного | | | технічного університету | | | "Харківський політехнічний | | | інститут" | | |----------------------------------+-----------------------------| | 3. Надвисоковакуумний | -"- | | універсальний технологічний | | | комплекс ВВУ-1Д Національного| | | університету кораблебудування| | | імені адмірала Макарова | | | (м. Миколаїв) | | |----------------------------------+-----------------------------| | 4. Гідродинамічні стенди |Національна академія наук | | Інституту проблем | | | машинобудування | | | імені А.М. Підгорного | | | (м. Харків) | | |----------------------------------+-----------------------------| | 5. Комплекс випробувальних | -"- | | стендів для дослідження | | | міцності матеріалів та | | | елементів конструкцій в | | | екстремальних умовах | | | термосилового навантаження | | | Інституту проблем міцності | | | імені Г.С. Писаренка | | | (м. Київ) | | |----------------------------------+-----------------------------| | 6. Кріомагнітний | -"- | | радіоспектроскопічний | | | комплекс міліметрового | | | діапазону довжин хвиль | | | Інституту радіофізики та | | | електроніки | | | імені О.Я. Усикова | | | (м. Харків) | | |----------------------------------+-----------------------------| | 7. Дослідно-випробувальний | -"- | | полігон для матеріалообробки | | | вибухом, утилізації | | | боєприпасів та ракет Науково-| | | інженерного центру | | | "Матеріалообробка вибухом" | | | Інституту електрозварювання | | | імені Є.О. Патона (м. Київ) | | |----------------------------------+-----------------------------| | 8. Рослинно-тваринний комплекс |Національна академія наук | | та еталонні чорноземні ґрунти| | | Луганського природного | | | заповідника | | |----------------------------------+-----------------------------| | 9. Колекції та архів протоколів |МОЗ | | автопсій Музею хвороб людини | | | Інституту клінічної патології| | | Львівського національного | | | медичного університету | | | імені Данила Галицького | | |----------------------------------+-----------------------------| |10. Полігонний випробувальний |Міноборони | | комплекс Державного науково- | | | випробувального центру | | | Збройних Сил України | | | (Автономна Республіка Крим, | | | м. Феодосія) | | |----------------------------------+-----------------------------| |11. Випробувальний центр ВАТ |Мінпромполітики | | "Науково-дослідний і | | | проектно-конструкторський | | | інститут атомного та | | | енергетичного | | | насособудування" (м. Суми) | | |----------------------------------+-----------------------------| |12. Колекційний генофонд |МОН | | екологічних форм часнику | | | Львівського державного | | | аграрного університету | | |----------------------------------+-----------------------------| |13. Комплекс унікальних установок|Мінпаливенерго | | та обладнання для | | | випробування високою напругою| | | електротехнічного | | | устаткування, ізоляційних | | | конструкцій державного | | | підприємства "Науково- | | | дослідний інститут високих | | | напруг" (м. Слов'янськ | | | Донецької області) | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 108
( 108-2016-п ) від 24.02.2016 }вгору