Документ 669-2013-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 липня 2013 р. № 669-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності

1. Затвердити план заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про стан його виконання.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 669-р

ПЛАН
заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності

1. Забезпечити формування переліку енергозатратних об’єктів, що є пріоритетними для регіону та потребують здійснення енергоефективних заходів, з урахуванням строку їх окупності, даних енергетичних паспортів об’єктів та обсягу споживання ними енергоресурсів, визначеного за результатами моніторингу, з метою включення відповідних енергоефективних проектів до регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Щороку до 1 травня.

2. Забезпечити за погодженням з Держенергоефективності перегляд та актуалізацію розроблених регіональних і місцевих програм підвищення енергоефективності в частині доповнення їх заходами, що передбачають:

стимулювання населення до здійснення енергоощадних заходів;

економію бюджетними установами традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок зменшення обсягу їх споживання та використання відновлюваних джерел енергії;

залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та кредитних коштів для реалізації енергоефективних проектів.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Мінрегіон.


Щороку до 20 серпня.

3. Забезпечити проведення моніторингу виконання регіональних і місцевих програм підвищення енергоефективності, зокрема підготувати та подати Держенергоефективності для узагальнення у п’ятнадцятиденний строк інформацію про результати реалізації енергоефективних проектів і застосування комплексного підходу до здійснення енергозберігаючих заходів з урахуванням економічних і технологічних прогнозних розрахунків результатів здійснення таких заходів та ефективного використання коштів.


Держенергоефективності, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Кожного півріччя до 10 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

4. Забезпечити популяризацію успішного досвіду регіонів у вирішенні проблемних питань підвищення енергоефективності шляхом проведення:

інформаційних кампаній в засобах масової інформації стосовно залучення фінансових ресурсів для здійснення енергозберігаючих заходів, висвітлення результатів реалізації пілотних енергоефективних проектів;

семінарів і тренінгів для представників облдержадміністрацій, заінтересованих органів виконавчої влади з питань впровадження механізмів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у суспільному виробництві та житлово-комунальному господарстві.


Держенергоефективності, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Щороку.
вгору