Про внесення змін до регулювання цін і тарифів
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.1993676
Документ 676-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.10.1994, підстава - 733-94-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 серпня 1993 р. N 676
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 733 ( 733-94-п ) від 21.10.94 )
Про внесення змін до регулювання
цін і тарифів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 978 ( 978-93-п ) від 03.12.93 )

У зв'язку із значним подорожчанням енергоносіїв, що надходять
до України, та з метою відшкодування виробникам зростаючих витрат
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 978
( 978-93-п ) від 03.12.93 )
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 978
( 978-93-п ) від 03.12.93 )
3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня
1993 р. N 321 ( 321-93-п ) "Про зміну цін і тарифів на вугілля,
електро- і теплоенергію та послуги зв'язку" викласти у такій
редакції:
"2. Дозволити Міністерству економіки вносити зміни (не
частіше одного разу на місяць) до тарифів на електро- і
теплоенергію, що постачаються споживачам (крім населення), за
умови підвищення цін на органічне та ядерне паливо більш як на 20
відсотків".
4. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня
1993 р. N 321 "Про зміну цін і тарифів на вугілля, електро- і
теплоенергію та послуги зв'язку" з 1 вересня 1993 року;
граничні розміри підвищення цін і тарифів, визначені у
додатку N 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня
1993 р. N 403 ( 403-93-п ) "Про внесення змін до регулювання цін
і тарифів" з дати введення граничних розмірів підвищення цін і
тарифів на товари народного споживання та послуги, що надаються
населенню, установлених пунктом 1 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 18

ДОДАТОК
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 1993 р. N 676

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ
підвищення цін і тарифів на товари
народного споживання та послуги,
що надаються населенню

Граничні Дата введення
роздрібні в дію розд-
ціни і тарифи, рібних цін і
крб тарифів(1993)
Вугілля і вугільні брикети, тонна 24000 10 вересня
Паливо пічне побутове, тонна 60000 -"-
Газ освітлювальний, літр 200 -"-
Газ сітьовий:
для побутових потреб (крім
опалення індівідуальних
будинків), куб.метр 90 1 вересня
для опалення індівідуальних будинків, куб.метр 38 -"-
Газ скраплений:
в балонах, кілограм 450 10 вересня
з резервуарів колективного користування, кілограм 270 1 вересня
Електрична енергія, що відпуска-
ється на комунально-побутові
потреби населення (за 1 квт.год),
яке проживає:
у сільских населених пунктах 15 -"-
у міських населених пунктах (крім будинків, обладнаних стаціонарними електроплитами і опалювальними установками) 30 -"-
у міських населених пунктах (у будинках, обладнаних стаці- онарними електроплитами і електроопалювальними 21 -"- установками)
Граничні розміри
плати та коефіцієнти
до діючих у липні
1993 р. цін і тарифів
Комунально-побутові послуги:
послуги водопроводу і
каналізації 5 -"-
теплова енергія для централь- ного опалення (за загальну площу) і гарячого водопостачання 4 1 вересня
Квартирна плата 40 крб. за 1 кв.метр -"-
загальної площі
Послуги пасажирського
транспорту:
перевезення пасажирів і
багажу залізничним транспортом
(крім приміських перевезень) 3 10 вересня
перевезення пасажирів міськими видами транспорту: 20 крб. за одну автобусом, трамваєм, тролейбусом поїздку -"-
метро 30 крб. за одну
поіздку -"-
Послуги зв'язку (за переліком,
установленим Мінзв'язку за погод-
женням з Мінекономіки) у середньому 2 -"-

Граничний коефіцієнт
від мінімальної
заробітної плати

Місячна плата за проживання в
студентських гуртожитках,
включаючи користування
постільними речами:
для студентів, абітурієнтів
та слухачів підготовчих
відділень вищих навчальних
закладів 0,04 1 вересня
для студентів та абітурієнтів технікумів 0,03 -"-
для аспірантів, докторантів, які приїздять за відрядженнями вищих навчальних закладів для складання іспитів, викладачів і працівників навчально-виховних закладів, які перебувають у відрядженнях 0,1 -"-
Граничні розміри
рентабельності
(у відсотках до
собівартості)
Хліб і булочні вироби з борошна
пшеничного першого і другого
сортів та житнього, хліб і булочні
вироби із суміші борошна пшеничного
першого і вищого сортів (з кількістю
борошна пшеничного вищого сорту не
більше 50 відсотків), хліб і булочні
вироби для діабетиків* 10 10 вересня
Борошно пшеничне та житнє* 10 -"-
Дитяче харчування* 25 -"-
Лікарські засоби і вироби медичного
призначення (за переліком, що
визначається МОЗ за погодженням з
Мінекономіки)** 20 -"-

—————————————————————————————————— Примітка.
Аспіранти, докторанти, клінічні ординатори, інтерни, слухачі
системи підвищення кваліфікації за користування жилою площею та
комунальні послуги сплачують за ставками квартирної плати,
встановленої для будинків державного житлового фонду. Для
вказаних категорій проживаючих питання оплати койко-місця,
якщо вони займають не окрему кімнату, а також користування
постільними речами вирішується адміністрацією інституту за
погодженням з профспілковою організацією, але її розмір не
може бути нижчим від плати, встановленої для студентів вищих
навчальних закладів. Міносвіти, МОЗ, інші міністерства,
відомства, які мають навчально-виховні заклади, диференціюють
вартість проживання в гуртожитках у межах граничної плати. —————————————————————————————————— * Торговельні надбавки на хліб і булочні вироби з борошна
пшеничного першого і другого сортів та житнього, хліб і булочні
вироби із суміші борошна пшеничного першого і вищого сортів (з
кількістю борошна вищого сорту не більше 50 відсотків), хліб і
булочні вироби для діабетиків та дитяче харчування встановлюються
Мінекономіки, а на борошно пшеничне та житнє - Радою Міністрів
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями для всіх торговельних підприємств
незалежно від форм власності. У межах встановленого рівня рентабельності виробництва і
торговельної надбавки Рада Міністрів Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські державні адміністрації мають
право зменшувати їх розмір за окремими видами (найменуваннями)
цієї продукції з урахуванням місцевих умов виробництва і
реалізації.
** Регульовані роздрібні ціни визначаються виходячи з оптових
цін, сформованих з урахуванням рентабельності 20 відсотків до
собівартості, з доданням торговельних надбавок, граничний рівень
яких встановлюється обласними виробничими об'єднаннями "Фармація"
за погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим, обласними,
Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями. При реалізації цих лікарських засобів і виробів медичного
призначення за рецептами лікарів надається знижка в розмірі 10
відсотків.

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору