Про ліквідацію Державного комітету України з енергозбереження
Указ Президента України від 20.04.2005678/2005
Документ 678/2005, поточна редакція — Редакція від 04.06.2006, підстава - 343/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про ліквідацію Державного комітету України
з енергозбереження
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 343/2006 ( 343/2006 ) від 06.05.2006 }

3 метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, що
беруть участь у формуванні та здійснюють реалізацію державної
політики у сфері енергозбереження, та відповідно до пункту 15
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:

{ Стаття 1 втратила чинність у частині покладення на
Міністерство палива та енергетики України функцій, а також
виконання зобов'язань Державного комітету України з
енергозбереження на підставі Указу Президента N 343/2006
( 343/2006 ) від 06.05.2006 } 1. Ліквідувати Державний комітет
України з енергозбереження, поклавши функції, а також виконання
його зобов'язань на Міністерство палива та енергетики України.

2. Кабінету Міністрів України:
здійснити заходи, пов'язані з ліквідацією Державного комітету
України з енергозбереження;

{ Абзац третій статті 2 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 343/2006 ( 343/2006 ) від 06.05.2006 }

переглянути граничну чисельність працівників Міністерства
палива та енергетики України;
подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення
актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 квітня 2005 року
N 678/2005вгору