Про Український фонд підтримки підприємництва
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.1995687
Документ 687-95-п, поточна редакція — Редакція від 18.07.2012, підстава - 610-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 серпня 1995 р. № 687
Київ

Про Український фонд підтримки підприємництва

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 404 від 03.04.96
№ 1485 від 30.12.97
№ 610 від 11.07.2012}

З метою сприяння реалізації державної політики підтримки підприємництва, створення економічних і організаційно-правових умов для його розвитку Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Прийняти пропозицію Міністерства економіки про перетворення Українського національного фонду підтримки підприємництва і розвитку конкуренції в Український фонд підтримки підприємництва (далі - Фонд).

Встановити, що Фонд є некомерційною організацією і не має за мету своєї діяльності отримання прибутку.

Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс і діє на підставі законодавства та свого Статуту, що затверджується Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1485 від 30.12.97, № 610 від 11.07.2012}

2. Основними завданнями Фонду є:

сприяння реалізації державної політики розвитку підприємництва шляхом залучення й ефективного використання фінансових ресурсів на поворотній і безповоротній основі, фінансування цільових програм та проектів, часткової сплати відсотків за видані підприємцям кредити установами банків;

співробітництво з міжнародними, іноземними та українськими фінансовими організаціями у питаннях розвитку підприємництва;

участь у реалізації міжнародних договорів у частині фінансового забезпечення розвитку підприємництва в Україні;

участь в утворенні організацій, що мають за мету надання підтримки підприємництву.

{Пункт 2 доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ № 1485 від 30.12.97}

Для реалізації основних завдань Фонду використовуються кошти, передбачені Державним бюджетом на фінансову підтримку підприємництва.

3. Кошти Фонду (в тому числі в іноземній валюті) формуються за рахунок джерел, передбачених Статутом Фонду.

Доход та інші надходження коштів до Фонду залишаються у його розпорядженні і використовуються у порядку, визначеному Статутом.

4. Міністерству фінансів під час підготовки проектів Державного бюджету передбачати окремим рядком виділення бюджетних коштів на фінансову підтримку підприємництва.

5. 3 метою забезпечення координації та контролю за діяльністю Фонду Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва створити наглядову раду і затвердити положення про неї.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 610 від 11.07.2012}

Встановити, що головою наглядової ради є голова зазначеної Служби.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 610 від 11.07.2012}

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1485 від 30.12.97}

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 404 від 03.04.96}

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 р. № 381 "Про створення Українського національного фонду підтримки підприємництва і розвитку конкуренції" (ЗП України, 1992 р., № 1, ст. 19).

Прем'єр-міністр України

Є.МАРЧУК

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів УкраїниМ.СЕЛІВОН

Інд. 25
вгору