Документ 689/2000, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.02.2016, підстава - 65/2016

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заснування довічних державних стипендій
для учасників бойових дій у період
Другої світової війни 1939 - 1945 років
{ Назва Указу із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 65/2016 ( 65/2016 ) від 25.02.2016 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1212/2003 ( 1212/2003 ) від 25.10.2003
N 1431/2005 ( 1431/2005 ) від 10.10.2005
N 507/2006 ( 507/2006 ) від 09.06.2006
N 327/2008 ( 327/2008 ) від 11.04.2008
N 467/2012 ( 467/2012 ) від 03.08.2012
N 65/2016 ( 65/2016 ) від 25.02.2016 }

З метою посилення державної підтримки учасників бойових дій у
період Другої світової війни 1939 - 1945 років
п о с т а н о в л я ю: { Преамбула в редакції Указу Президента N 65/2016 ( 65/2016 ) від
25.02.2016 }
1. Заснувати 100 довічних державних стипендій для учасників
бойових дій у період Другої світової війни 1939 - 1945 років, які
мають визначні заслуги і зробили вагомий внесок у розбудову
Української держави.
Установити, що довічні державні стипендії виплачуються
зазначеним особам щомісяця в розмірі 100 відсотків прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність незалежно від
розміру одержуваної заробітної плати, пенсії або грошового
утримання. { Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 1212/2003 ( 1212/2003 ) від 25.10.2003, N 1431/2005
( 1431/2005 ) від 10.10.2005, N 327/2008 ( 327/2008 ) від
11.04.2008, N 467/2012 ( 467/2012 ) від 03.08.2012 }
{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 65/2016 ( 65/2016 ) від 25.02.2016 }
2. Затвердити Положення про довічні державні стипендії для
учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939 - 1945
років (додається). { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 65/2016 ( 65/2016 ) від 25.02.2016 }
3. Кабінету Міністрів України забезпечити виділення коштів
для фінансування у 2000 році видатків, пов'язаних із виплатою
зазначених державних стипендій, та передбачати кошти на цю мету у
проектах Державного бюджету України, починаючи з 2001 року.
4. Цей Указ набирає чинності з 1 травня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2000 року
N 689/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 травня 2000 року N 689
(в редакції Указу Президента України
від 9 червня 2006 року N 507/2006
( 507/2006 )

ПОЛОЖЕННЯ
про довічні державні стипендії для учасників
бойових дій у період Другої світової війни
1939 - 1945 років
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 65/2016 ( 65/2016 ) від 25.02.2016 }
1. Це Положення встановлює порядок призначення та виплати
довічних державних стипендій для учасників бойових дій у період
Другої світової війни 1939 - 1945 років, які мають визначні
заслуги і зробили вагомий внесок у розбудову Української держави
(далі - довічні державні стипендії). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 65/2016 ( 65/2016 ) від 25.02.2016 }
2. На здобуття довічних державних стипендій можуть бути
висунуті учасники бойових дій, які відзначені державними
нагородами за заслуги в період Другої світової війни 1939 - 1945
років, зробили вагомий внесок у розбудову Української держави і
проживають в Україні. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 65/2016 ( 65/2016 ) від 25.02.2016 }
3. Довічні державні стипендії призначає Президент України за
поданням Кабінету Міністрів України.
Пропозиції щодо призначення довічних державних стипендій
подаються до Кабінету Міністрів України Міністерством соціальної
політики України відповідно до клопотань Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій з урахуванням пропозицій громадських
організацій ветеранів війни і реального матеріального стану
кандидата. { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 467/2012 ( 467/2012 ) від 03.08.2012 }
4. До клопотання про призначення довічної державної стипендії
додаються:
копія документа, що посвідчує особу кандидата;
копія посвідчення учасника бойових дій кандидата;
копії документів, які підтверджують наявність у кандидата
нагород, зазначених у пункті 2 цього Положення.
5. У разі коли особа одночасно має право на отримання
довічної державної стипендії та довічної державної стипендії за
особливі заслуги перед Батьківщиною, йому призначається одна,
більша за розміром, стипендія.
6. Довічна державна стипендія виплачується з дня набрання
чинності указом Президента України про призначення стипендії.
{ Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 467/2012 ( 467/2012 ) від 03.08.2012 }
Виплата довічної державної стипендії провадиться щомісяця за
місцем отримання заробітної плати, пенсії або грошового утримання
стипендіата.
7. У разі смерті стипендіата або його виїзду на постійне
місце проживання за межі України виплата довічної державної
стипендії припиняється з дня смерті або виїзду стипендіата.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації надсилають у
десятиденний строк з дня смерті стипендіата або його виїзду на
постійне місце проживання за межі України Міністерству соціальної
політики України копію свідоцтва про смерть стипендіата або
довідку органу міграційної служби про його виїзд на постійне
місце проживання за межі України. { Абзац другий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 467/2012
( 467/2012 ) від 03.08.2012 }
8. Стипендіат може бути позбавлений довічної державної
стипендії Президентом України за поданням Кабінету Міністрів
України на підставі пропозиції Міністерства соціальної політики
України відповідно до клопотань органів, зазначених у пункті 3
цього Положення. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 467/2012 ( 467/2012 ) від
03.08.2012 }
У такому випадку виплата довічної державної стипендії
припиняється з дня набрання чинності указом Президента України про
позбавлення особи довічної державної стипендії. { Абзац другий
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 467/2012 ( 467/2012 ) від 03.08.2012 }
9. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою довічних
державних стипендій, здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України.
{ Положення в редакції Указу Президента N 507/2006 ( 507/2006 )
від 09.06.2006 }

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору