Документ 693а-06, поточна редакція — Затвердження від 23.12.1964, підстава - 25a-06

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про об'єднання обласних промислових
і обласних сільських Рад депутатів
трудящих Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1964, N 50, ст. 693 )
( Указ затверджено Законом УРСР
( 25a-06 ) від 23.12.1964, ВВР, 1965, N 1, ст. 25 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. З метою більш успішного керівництва господарським і
культурним будівництвом утворити, замість існуючих обласних
промислових і обласних сільських Рад депутатів трудящих, єдині
обласні Ради депутатів трудящих у Вінницькій, Дніпропетровській,
Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській,
Кримській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській,
Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій,
Черкаській і Чернігівській областях.
2. Обласні Ради депутатів трудящих областей, перелічених в
пункті 1 цього Указу, до наступних виборів утворюються з числа
депутатів відповідних обласних промислових і сільських Рад
депутатів трудящих.
3. Виконавчим комітетам обласних промислових і обласних
сільських Рад депутатів трудящих скликати спільні сесії обласних
Рад для обрання виконавчих комітетів і постійних комісій обласних
Рад, а також для утворення управлінь і відділів виконавчих
комітетів та затвердження начальників управлінь і завідуючих
відділами.
4. Виконавчим комітетам обласних Рад депутатів трудящих
подати Президії Верховної Ради Української РСР пропозиції про
утворення, замість промислових і сільських районів, єдиних районів
і про зміну у зв'язку з цим підпорядкованості окремих міст та
інших населених пунктів.
5. Вважати таким, що втратив чинність, Указ Президії
Верховної Ради Української РСР від 30 грудня 1962 року "Про
утворення обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад
депутатів трудящих Української РСР" ( 29а-06 ).
6. Цей Указ внести на затвердження Верховної Ради
Української РСР.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 1 грудня 1964 р.вгору