Документ 700-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.03.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про мораторій на відчуження майна,
яке перебуває у володінні Федерації
професійних спілок України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 21, ст.286 )

Цей Закон спрямований на усунення порушень при відчуженні та
недопущення відчуження майна санаторно-курортного, туристичного та
фізкультурно-спортивного призначення, що утворилося протягом
багатьох років за рахунок коштів держави, підприємств та трудящих
і яке зараз перебуває у володінні Федерації професійних спілок
України.
Стаття 1. Встановити до 1 січня 2008 року мораторій на
відчуження нерухомого майна санаторно-курортного, туристичного та
фізкультурно-спортивного призначення (санаторіїв, готелів,
туристичних та спортивних баз, майнових комплексів відповідних
підприємств, їх структурних підрозділів, окремих будівель, споруд,
приміщень тощо) та основних засобів виробництва, які перебувають у
володінні Федерації професійних спілок України, господарських
товариств та інших суб'єктів господарювання, учасником
(акціонером) чи засновником яких є Федерація професійних спілок
України, а також акцій (часток, паїв) господарських товариств, які
здійснюють відповідну діяльність, що перебувають у володінні
Федерації професійних спілок України.
Стаття 2. Для цілей цього Закону під відчуженням майна
розуміється укладення та виконання договорів купівлі-продажу,
застави, іпотеки, внесення його до статутних капіталів (фондів)
суб'єктів господарювання, інших цивільно-правових правочинів, які
передбачають перехід права власності до інших юридичних та
фізичних осіб.
Стаття 3. Тимчасово до прийняття законодавчого акта про
визначення суб'єктів права власності майна, яке перебуває у
володінні Федерації професійних спілок України, встановлюється
мораторій на передачу вказаного майна в оренду чи інше
користування фізичним та юридичним особам.
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Доручити Кабінету Міністрів України утворити робочу
комісію за участю народних депутатів України, депутатів місцевих
рад, представників Федерації професійних спілок України, інших
професійних спілок та їх об'єднань, об'єднань роботодавців, Фонду
державного майна України, Рахункової палати, Державної податкової
адміністрації України, представників Генеральної прокуратури
України та інших правоохоронних органів, якій:
протягом місяця після набрання чинності цим Законом скласти
перелік майна, яке забороняється відчужувати відповідно до нього;
протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом:
провести інвентаризацію відповідного майна;
щодо кожного об'єкта документально визначити законність його
перебування у володінні Федерації професійних спілок України;
щодо кожного об'єкта, включеного до вказаного переліку,
встановити частку держави, Федерації професійних спілок України,
інших професійних спілок, інших суб'єктів господарювання;
перевірити законність відчуження майнових комплексів, окремих
споруд та іншого майна санаторно-курортного і туристичного
призначення, проведеного ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", ЗАТ
Укрпрофтур", Федерацією професійних спілок України протягом
1994-2006 років, і в разі порушення законодавства України вжити
заходів щодо повернення цих об'єктів законному власнику.
3. Кабінету Міністрів України:
забезпечити неухильне виконання цього Закону;
протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом
подати в установленому порядку законопроект про визначення
суб'єктів права власності майна, яке перебуває у володінні
Федерації професійних спілок України;
через чотири місяці з дня набрання чинності цим Законом
проінформувати Верховну Раду України про виконання цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 лютого 2007 року
N 700-Vвгору