Документ 700-95-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.2016, підстава - 465-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 1995 р. N 700
Київ
Про віднесення посад працівників
Національної Академії державного управління при
Президентові України до категорій посад державних
службовців та умови оплати їх праці
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 816 ( 816-2009-п ) від 05.08.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 70 ( 70-2002-п ) від 24.01.2002
N 816 ( 816-2009-п ) від 05.08.2009
N 37 ( 37-2010-п ) від 20.01.2010
N 918 ( 918-2011-п ) від 31.08.2011
N 703 ( 703-2013-п ) від 14.08.2013
N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

{ У тексті Постанови слова "ректор" і "проректор" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "президент" і
"віце-президент" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 37 ( 37-2010-п ) від 20.01.2010 }

На виконання Указу Президента України від 30 травня 1995 р.
N 398 ( 398/95 ) "Про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців", відповідно до
статті 25 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ),
Положення про Національну Академію державного управління при
Президентові України, затвердженого Указом Президента України від
21 вересня 2001 р. N 850 ( 850/2001 ), а також враховуючи
складність завдань, що покладаються на неї, та з метою залучення
до роботи в закладі найбільш висококваліфікованих фахівців Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 70 ( 70-2002-п ) від
24.01.2002, N 816 ( 816-2009-п ) від 05.08.2009 }

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 703
( 703-2013-п ) від 14.08.2013 }

2. Установити:
президенту, першому віце-президенту, віце-президентам та
іншим керівним працівникам і спеціалістам Академії та регіональних
інститутів, посади яких віднесено до категорій посад державних
службовців, умови оплати праці відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632);
науково-педагогічним і науковим працівникам посадові оклади,
передбачені для аналогічних посад у вищих навчальних закладах
IV рівня акредитації, що мають статус національних, та інші умови
оплати праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699).
У разі коли розмір посадового окладу керівних працівників і
спеціалістів Академії та регіональних інститутів нижчий, ніж
визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадовий
оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної
заробітної плати. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 70
( 70-2002-п ) від 24.01.2002; в редакції Постанов КМ N 37
( 37-2010-п ) від 20.01.2010, N 918 ( 918-2011-п ) від
31.08.2011 }
3. Установити науково-педагогічним і науковим працівникам
Академії надбавку до посадових окладів у розмірі 25 відсотків
посадового окладу. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 70
( 70-2002-п ) від 24.01.2002 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

5. Ця постанова вводиться у дію з 1 серпня 1995 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.49вгору