Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Інформація, План, Заходи, Порядок, Перелік, Класифікація від 07.08.2013702
Документ 702-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.06.2017, підстава - 1069-2016-п

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 210 від 25.06.2014, № 338 від 27.05.2015}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 702

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування побутових електричних холодильників

{Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього див. розділ III Закону № 3164-IV від 01.12.2005}

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії побутовими електричними холодильниками з об’ємом зберігання від 10 до 1500 літрів (далі - холодильні прилади), а також додаткової інформації.

Технічний регламент розроблений на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) від 28 вересня 2010 р. № 1060/2010, що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. № 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування побутових електричних холодильників. Таблиця відповідності положень Делегованого регламенту положенням цього Технічного регламенту наведена в додатку 1.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на холодильні прилади вітчизняного та іноземного виробництва, які введені в обіг на території України:

нові холодильні прилади, що живляться від мережі електричного струму або акумуляторних батарей;

холодильні прилади, які продаються для непобутового використання або охолодження інших предметів, крім харчових продуктів;

вбудовані холодильні прилади.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 338 від 27.05.2015}

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

холодильні прилади, які живляться від таких джерел, як зріджений нафтовий газ, гас та біодизельні палива;

холодильні прилади, які живляться від акумуляторних батарей та можуть живитися від електричної мережі через перетворювач змінного струму в постійний, що продається окремо;

холодильні прилади, виготовлені на замовлення, для одноразового використання або такі, що відрізняються від моделей холодильних приладів;

холодильні прилади, які застосовуються у сфері послуг, у разі, коли виймання продуктів з них контролюється електронним шляхом, після чого з метою обліку продуктів інформація передається до системи дистанційного управління;

прилади, які не призначені для зберігання харчових продуктів шляхом охолодження, зокрема льодогенератори або автомати для продажу охолоджених напоїв.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) багатофункціональне відділення - відділення, в якому для зберігання продуктів використовується два або більше температурних режима, які можуть бути встановлені споживачем для постійного підтримання робочої температури відповідно до інструкції виробника. У разі коли відділення має функцію зміни температурного режиму у відділенні на іншу робочу температуру лише на обмежений період (швидке заморожування), відділення не є багатофункціональним;

2) багатофункціональний холодильник - холодильний прилад, який не має інших відділень, крім багатофункціональних відділень;

3) відділення для зберігання вина - відділення, призначене виключно для короткострокового зберігання вина з метою надання йому оптимальної температури для вживання або довгострокового зберігання вина з метою дозрівання, з такими параметрами:

постійна температура зберігання, встановлена заздалегідь або вручну відповідно до інструкції виробника, від + 5 °C до + 20 °C;

температура зберігання, яка протягом часу змінюється менше ніж на 0,5 °C для кожного визначеного постачальником температурного режиму кліматичного класу побутового холодильника;

активний або пасивний контроль вологості від 50 до 80 відсотків;

зменшення передачі вібрації від компресора холодильника або будь-якого іншого джерела до відділення;

4) відділення для зберігання заморожених продуктів - низькотемпературне відділення, призначене для зберігання заморожених продуктів, зокрема:

відділення, марковане однією зірочкою (*), - відділення для зберігання заморожених продуктів, з температурою не вище - 6 °C;

відділення, марковане двома зірочками (**), - відділення для зберігання заморожених продуктів, з температурою не вище - 12 °C;

відділення, марковане трьома зірочками (***), - відділення для зберігання заморожених продуктів, з температурою не вище - 18 °C;

морозильне відділення (відділення, марковане чотирма зірочками (****) - відділення, призначене для заморожування щонайменше 4,5 кілограма продуктів на 100 літрів об’єму зберігання і не менше 2 кілограмів продуктів від температури навколишнього природного середовища до - 18 °C протягом 24 годин. Таке відділення також використовується для зберігання заморожених продуктів, як і відділення, марковане трьома зірочками (***), і може включати секції, марковані двома зірочками (**), всередині відділення;

відділення, не марковане зірочками, - відділення для зберігання заморожених продуктів з температурою нижче 0 °C, яке може бути використане для приготування та зберігання льоду, але не призначене для зберігання свіжих продуктів;

5) відділення для зберігання свіжих продуктів - відділення, призначене для зберігання незаморожених продуктів, яке може бути розділене на секції;

6) відділення для охолоджування - відділення, призначене для зберігання продуктів або напоїв при температурі вищій, ніж температура відділення для зберігання свіжих продуктів;

7) відділення для приготування льоду - низькотемпературне відділення, призначене для приготування та зберігання льоду;

8) відділення, що не обмерзає (no frost), - відділення, яке має систему протидії обмерзанню;

9) відділення інше - відділення, крім відділення для зберігання вина, призначене для зберігання певних продуктів при температурі вище + 14 °C;

10) вбудований холодильник - холодильний прилад, що призначений для вбудовування у шафу, підготовлену нішу у стіні або подібне місце та потребує додаткового меблевого оздоблення;

11) еквівалентний побутовий холодильний прилад - модель холодильного приладу, розміщеного на ринку, з такими самими загальними обсягами та обсягами зберігання, технічними та експлуатаційними характеристиками і типами відділень, як і інша модель холодильного приладу, розміщена тим же постачальником на ринку під іншим торговим кодом;

12) морозильник - холодильний прилад з одним або більше відділенням, маркованим трьома зірочками (***), для заморожування харчових продуктів від температури навколишнього природного середовища до температури - 18 °C, призначений для зберігання заморожених продуктів, який також може мати відділення, марковане двома зірочками (**), та/або секції всередині відділення або шафи;

13) морозильник-скриня - холодильний прилад, у якому відділення розташовані зверху приладу, або холодильний прилад, конструкція якого поєднує конструктивні особливості холодильника, що відкривається зверху, та холодильника вертикального типу. Загальна місткість його відділень, що відкриваються зверху, повинна перевищувати 75 відсотків загального об’єму холодильного приладу;

14) охолоджувач - холодильний прилад з одним або більше відділенням для охолоджування;

15) побутовий холодильник - холодильний прилад у вигляді окремої теплоізольованої шафи з одним або більше відділенням, призначений для охолоджування/заморожування харчових продуктів або зберігання охолоджених/заморожених продуктів для побутових цілей;

16) пункт продажу - місце, де холодильні прилади виставляються або пропонуються до продажу, в прокат або лізинг;

17) система протидії обмерзанню - система автоматичного запобігання утворенню інею шляхом штучної циркуляції повітря;

18) споживач - особа, яка придбаває або може придбати холодильний прилад;

19) харчовий продукт - будь-яка речовина або продукт (сирий, необроблений, напівоброблений або оброблений), включаючи сільськогосподарську продукцію, призначений для споживання людиною, а також жувальна гумка, напій та будь-яка інша речовина, у тому числі вода, які включені до харчового продукту під час його виробництва, підготовки або обробки;

20) холодильник - холодильний прилад, призначений для зберігання харчових продуктів із щонайменше одним відділенням, придатним для зберігання свіжих продуктів та/або напоїв, включаючи вино;

21) холодильник абсорбційного типу - холодильний прилад, у якому охолодження здійснюється за рахунок процесу абсорбції з використанням тепла як джерела енергії;

22) холодильник вертикального типу - холодильник, доступ до відділень якого забезпечено з лицьового боку;

23) холодильник для зберігання вина - холодильний прилад, який не має інших відділень, крім відділень для зберігання вина;

24) холодильник для зберігання продуктів - холодильний прилад із щонайменше одним відділенням для зберігання свіжих продуктів та одним відділенням з помірною температурою, але без відділень для зберігання заморожених продуктів, відділення для приготування льоду;

25) холодильник з морозильним відділенням - холодильний прилад із щонайменше одним відділенням, маркованим трьома зірочками, призначений для заморожування свіжих продуктів та зберігання заморожених продуктів (відділення для заморожування продуктів);

26) холодильник компресійного типу - холодильний прилад, у якому охолодження здійснюється за рахунок компресора з електроприводом;

27) холодильник-охолоджувач - холодильний прилад із щонайменше одним відділенням для зберігання свіжих продуктів та відділенням для охолодження, але без відділень для зберігання заморожених продуктів;

28) шафа для зберігання заморожених продуктів - холодильний прилад з одним або більше відділенням, придатним для зберігання заморожених продуктів;

29) швидке заморожування - функція зниження температури зберігання у морозильнику або морозильному відділенні для швидшого заморожування продуктів, яка може бути активована/відмінена споживачем відповідно до інструкції постачальника.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”, Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 702.

Обов’язки постачальників та розповсюджувачів

5. Постачальник забезпечує надання разом з холодильним приладом вітчизняного та іноземного виробництва енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається українською мовою та в разі потреби регіональною мовою або мовою меншин відповідно до законодавства про мови.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 2, а мікрофіші - додатку 3.

6. Постачальник забезпечує розроблення технічної енергетичної документації, яка використовується для проведення оцінки відповідності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам цього Технічного регламенту.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 338 від 27.05.2015}

Технічна енергетична документація повинна відповідати вимогам, визначеним у додатку 4.

7. У пунктах продажу кожен холодильний прилад повинен мати енергетичну етикетку, яка надається постачальником та прикріплюється розповсюджувачем на лицьовому боці холодильного приладу. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 338 від 27.05.2015}

8. Якщо холодильний прилад пропонується до продажу, в прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити холодильний прилад, розповсюджувач гарантовано забезпечує споживача інформацією відповідно до додатка 5 до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг холодильний прилад.

9. Постачальники та розповсюджувачі забезпечують рекламу холодильних приладів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, що включає інформацію про клас енергоефективності у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів та ціну.

10. Постачальники та розповсюджувачі забезпечують зазначення у технічних рекламних матеріалах для холодильних приладів, які містять опис їх технічних параметрів, класу енергоефективності холодильного приладу.

Методи вимірювання

11. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші відповідно до цього Технічного регламенту, отримується за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами, офіційний перелік яких публікується Мінекономрозвитку.

12. Випробування холодильних приладів проводяться постачальником відповідно до додатка 6.

Державний ринковий нагляд

13. Державний ринковий нагляд за відповідністю холодильних приладів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами ринкового нагляду і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності визначеним вимогам та у разі потреби проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик холодильних приладів відповідно до додатка 7.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 338 від 27.05.2015}

Технічними характеристиками холодильного приладу є:

клас енергоефективності;

середньорічний обсяг енергоспоживання;

об’єми відділень для зберігання свіжих і заморожених продуктів;

рівень продуктивності заморожування;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі.

Класифікація та класи енергоефективності холодильних приладів

14. Класифікація холодильних приладів, еквівалентний об’єм та індекс енергоефективності визначаються відповідно до додатка 8.

15. Клас енергоефективності холодильних приладів визначається відповідно до додатка 9.Додаток 1
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1060/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування побутових електричних холодильників положенням Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильників

Положення Делегованого регламенту

Положення Технічного регламенту

Пункт 1 статті 1

пункт 1 Технічного регламенту

Пункт 2 статті 1

пункт 2 Технічного регламенту

Пункт 3 статті 1

пункт 3 Технічного регламенту

Стаття 2

пункт 4 Технічного регламенту

Підпункт “а” статті 3

абзаци перший і другий пункту 5 Технічного регламенту

Підпункт “b” статті 3

абзаци перший і другий пункту 5 Технічного регламенту

Підпункт “c” статті 3

пункт 6 Технічного регламенту

Підпункт “d” статті 3

пункт 9 Технічного регламенту

Підпункт “e” статті 3

пункт 10 Технічного регламенту

Підпункт “а” статті 4

пункт 7 Технічного регламенту

Підпункт “b” статті 4

пункт 8 Технічного регламенту

Підпункт “c” статті 4

пункт 9 Технічного регламенту

Підпункт “d” статті 4

пункт 10 Технічного регламенту

Стаття 5

пункти 11 і 12 Технічного регламенту

Стаття 6

пункт 13 Технічного регламенту

Стаття 7

-

Стаття 8

-

Стаття 9

-

Стаття 10

-

-

пункт 14 Технічного регламенту

-

пункт 15 Технічного регламенту

Додаток I

пункт 4 Технічного регламенту

Додаток II

додаток 2 до Технічного регламенту

Додаток III

додаток 3 до Технічного регламенту

Додаток IV

додаток 4 до Технічного регламенту

Додаток V

додаток 5 до Технічного регламенту

Додаток VI

додаток 6 до Технічного регламенту

Додаток VII

додаток 7 до Технічного регламенту

Додаток VIII

додаток 8 до Технічного регламенту

Додаток IX

додаток 9 до Технічного регламенту
Додаток 2
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

ВИМОГИ
до енергетичної етикетки

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 338 від 27.05.2015}Додаток 3
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

ВИМОГИ
до мікрофіші

1. У мікрофіші зазначається така інформація:

найменування або торговельна марка постачальника холодильного приладу;

модель холодильного приладу;

категорія холодильного приладу;

клас енергоефективності;

річний обсяг енергоспоживання холодильним приладом, округлений до найближчого цілого числа, кВт•г на рік;

об’єм зберігання кожного відділення, його тип та маркування;

проектна температура інших відділень. Для відділень для зберігання вина зазначається найхолодніша температура зберігання або попередньо встановлена у відділенні, або така, що може бути встановлена споживачем та підтримуватися постійно відповідно до інструкції постачальника;

{Абзац восьмий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 338 від 27.05.2015}

перелік відділень, що не обмерзають (no frost);

час автономного живлення без споживання енергії;

продуктивність заморожування протягом 24 годин, кілограмів;

кліматичний клас холодильного приладу;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі за базовим значенням 1 пВт, дБА;

дані щодо вбудовування холодильного приладу (у разі потреби);

дані щодо призначення холодильника для зберігання вина (у форматі - “Цей прилад призначено лише для зберігання вина”).

2. Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей холодильних приладів одного постачальника.

3. Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у пункті 1 цього додатка, яка не зазначена на енергетичній етикетці, повинна бути надана споживачеві.Додаток 4
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

ВИМОГИ
до технічної енергетичної документації

1. Технічна енергетична документація повинна включати:

інформацію про повне найменування та місцезнаходження постачальника холодильного приладу;

загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для її однозначної ідентифікації;

інформацію про стандарти, яким відповідає холодильний прилад (у разі потреби);

відомості про технічні параметри, необхідні для проведення вимірювань, зокрема габаритні розміри, загальну площу, необхідну для використання холодильного приладу, загальну місткість, об’єм зберігання та загальний об’єм зберігання, тип маркування відділень для зберігання заморожених продуктів, тип розморожування, температуру під час зберігання, енергоспоживання, час, необхідний для підвищення температури, продуктивність заморожування, вологість у відділенні для зберігання вина, рівень акустичного поширення шуму в повітрі;

відомості про індекс енергоефективності та еквівалентний обсяг холодильного приладу.

2. Якщо інформація, що стосується певної моделі холодильного приладу, отримана шляхом проведення розрахунків та/або методом екстраполяції з інших еквівалентних побутових холодильних приладів, технічна енергетична документація повинна включати дані (показники) таких розрахунків та випробувань, виконаних з метою проведення перевірки їх точності, математичну модель для визначення експлуатаційних якостей та характеристик холодильного приладу. У технічній енергетичній документації також зазначається перелік еквівалентних побутових холодильних приладів, інформацію про які отримано таким шляхом.Додаток 5
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається у разі, коли споживач не має змоги побачити холодильний прилад, який пропонується до продажу, в прокат або лізинг

1. У разі коли споживач не має змоги побачити холодильний прилад, який пропонується до продажу, в прокат або лізинг, надається така інформація:

клас енергоефективності;

річний обсяг енергоспоживання, округлений до найближчого цілого числа, кВт•г на рік;

об’єм зберігання кожного відділення та тип маркування (у разі наявності);

кліматичний клас холодильного приладу;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі за базовим значенням 1 пВт, округлений до найближчого цілого числа;

дані щодо вбудовування холодильного приладу (у разі потреби);

дані щодо призначення холодильника для зберігання вина;

інформація, що міститься у мікрофіші холодильного приладу (у разі потреби).

2. Шрифт, яким наводиться інформація, повинен дати змогу споживачеві ознайомитися з такою інформацією без використання спеціального приладу.Додаток 6
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

ВИМОГИ
щодо проведення випробування холодильного приладу

1. Випробування холодильного приладу проводиться з дотриманням таких вимог:

протиконденсаційні обігрівачі повинні бути ввімкнені та встановлені на максимальне нагрівання (у разі наявності);

такий пристрій, як автомат для подачі льоду або охолодженої води чи напоїв, повинен бути ввімкнений під час вимірювання енергоспоживання, але не повинен використовуватися (у разі наявності);

температура зберігання протягом часу, необхідного для вимірювання енергоспоживання, є номінальною температурою найхолоднішого типу відділення для тривалого нормального використання відповідно до інструкції постачальника;

енергоспоживання холодильного приладу вимірюється у найхолоднішому режимі відповідно до інструкції постачальника щодо нормального використання будь-якого відділення.

2. Під час випробування холодильного приладу визначаються такі технічні параметри:

габаритні розміри холодильного приладу, міліметрів;

габаритні розміри, необхідні для використання холодильного приладу, міліметрів;

загальна місткість, літрів;

об’єм зберігання відділень та загальний об’єм зберігання, літрів;

тип розморожування;

температура зберігання, °C;

енергоспоживання, кВт•г на добу;

час, необхідний для підвищення температури;

продуктивність заморожування протягом 24 годин, кілограмів;

вологість відділення для зберігання вина, відсотків;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі за базовим значенням 1 пВт, дБА.Додаток 7
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

ВИМОГИ
щодо проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик холодильних приладів вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильників

{Назва додатка 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 338 від 27.05.2015}

Перевірка фактичних технічних характеристик холодильних приладів проводиться шляхом тестування одного холодильного приладу.

{Абзац перший із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 338 від 27.05.2015}

Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність показників, визначених постачальником відповідно до Технічного регламенту, проводиться додаткове тестування трьох холодильних приладів.

Середнє арифметичне значення показників, отриманих за результатами проведення перевірки, повинно відповідати номінальному значенню показника, визначеному постачальником.

В іншому випадку холодильний прилад та інші еквівалентні побутові холодильні прилади вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустима різниця значень показників

Загальний обсяг зберігання

не менше номінального значення на 3 відсотки або 1 літр залежно від того, яке значення є більшим

Обсяг зберігання

не більше номінального значення на 3 відсотки або 1 літр залежно від того, яке значення є більшим

Продуктивність заморожування

не менше номінального значення на 10 відсотків

Споживання енергії (E24h)

не більше номінального значення на 10 відсотків

Відносна вологість відділення для зберігання вина

не більше номінального значення на 10 відсотків

Рівень акустичного поширення шуму в повітрі повинен відповідати номінальному значенню показника.Додаток 8
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

КЛАСИФІКАЦІЯ
холодильних приладів, метод обчислення еквівалентного об’єму та індексу енергоефективності

Класифікація холодильних приладів

Категорії холодильних приладів

Категорія

Найменування холодильного приладу

1

Холодильник з відділеннями для зберігання свіжих продуктів

2

Холодильник для зберігання продуктів, холодильник для зберігання вина

3

Холодильник-охолоджувач, холодильник з низькотемпературним відділенням, не маркованим зірочкою

4

Холодильник з низькотемпературним відділенням, маркованим однією зірочкою (*)

5

Холодильник з низькотемпературним відділенням, маркованим двома зірочками (**)

6

Холодильник з низькотемпературним відділенням, маркованим трьома зірочками (***)

7

Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркованим чотирма зірочками (****)

8

Морозильник вертикального типу

9

Морозильник-скриня

10

Багатофункціональний холодильник, інший холодильний прилад

Низькотемпературним відділенням холодильного приладу є будь-яке відділення з температурою - 6 °C і нижче.

Холодильні прилади, які не можуть бути класифіковані за категоріями 1-9, класифікуються за категорією 10.

Категорії холодильних приладів визначаються залежно від комбінації відділень незалежно від кількості дверей та/або ящиків.

Комбінація відділень холодильного приладу

Категорія холодильного приладу

Комбінація відділень холодильного приладу

відділення для зберігання вина
(+ 12 °C)

відділення- сховище
(+ 12 °C)

відділення для зберігання свіжих продуктів
(+ 5 °C)

відділення для охолоджування
(0 °C )

відділення для приготування льоду та відділення, не марковане зірочкою
(0 °C)

відділення, марковане однією зірочкою
(- 6 °C)

відділення, марковане двома зірочками
(- 12 °C)

відділення, марковане трьома зірочками
(- 18 °C)

відділення для заморожування, марковане чотирма зірочками
(- 18 °C)

інше відділення (номінальна температура)

1

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

3

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

O

4

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

O

5

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

O

6

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

O

7

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

O

8

N

N

N

N

N

N

O

Y

Y

N

9

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

N

10

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Oвгору