Угода між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про повітряне сполучення
Словаччина, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 23.05.1994
Документ 703_051, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.10.2010, підстава - 703_091

               Угода 
між Урядом України та Урядом Словацької
Республіки про повітряне сполучення

{ Про зміни до Угоди додатково див.Угоду ( 994_743 )
від 01.12.2005 }
{ Зміни та доповнення до Угоди додатково див. у
Протоколі( 703_091 ) від 06.10.2010 }

Дата підписання: 23.05.1994 Дата набуття чинності: 28.01.1995
Уряд України та Уряд Словацької Республіки, надалі іменовані
"Договірні Сторони",
будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), відкритої для підписання в Чікаго 7 грудня 1944 року,
бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями та за їх межами,
домовились про таке:
СТАТТЯ 1
1. У цій Угоді нижченаведені терміни означають:
a) "Конвенція" - Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), відкриту для підписання в Чікаго 7 грудня 1944 року;
термін містить будь-який Додаток ( 995_655 ), прийнятий згідно зі
Статтею 90 цієї Конвенції, або будь-яку поправку до Додатків або
Конвенції, прийняту згідно зі Статтями 90 та 94 Конвенції, у тій
мірі, у якій такі Додатки та поправки прийняті обома Договірними
Сторонами;
b) "авіаційні власті" щодо України - Міністерство транспорту
України, а щодо Словацької Республіки - Міністерство транспорту,
зв'язку та суспільних робіт, або в обох випадках будь-яку особу чи
орган, уповноважені здійснювати функції, які в цей час виконуються
згаданими властями;
c) "призначене авіапідприємство" - авіапідприємство, яке було
призначене та уповноважене відповідно до положень Статті 4 цієї
Угоди;
d) "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне
сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з некомерційними
цілями" мають значення, вказані у Статтях 2 і 96 Конвенції
( 995_038 );
e) "тариф" - ціни, які стягуються за перевезення пасажирів і
вантажу, та умови застосування цих цін, включаючи ціни й умови за
агентські та інші додаткові послуги, але за винятком винагороди за
перевезення пошти та її умови.
2. Додаток до цієї Угоди становить її невід'ємну частину.
СТАТТЯ 2
Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні права,
передбачені цією Угодою, з метою встановлення міжнародних
повітряних сполучень по маршрутах, вказаних у Додатку до цієї
Угоди (надалі іменуються відповідно "договірні лінії" та
"встановлені маршрути").
СТАТТЯ 3
1. Авіапідприємство, яке призначене кожною Договірною
Стороною, під час експлуатації договірних ліній по встановлених
маршрутах буде користуватися такими правами:
a) здійснювати політ над територією іншої Договірної Сторони
без посадки;
b) здійснювати посадки на території іншої Договірної Сторони
з некомерційними цілями;
c) здійснювати посадки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, вказаних у Додатку до цієї Угоди, з метою навантаження
та (або) вивантаження пасажирів, пошти і вантажу міжнародного
прямування.
2. Ніщо в пункті 1 цієї Статті не буде розглядатися як
надання права призначеному авіапідприємству однієї Договірної
Сторони брати на борт пасажирів, пошту і вантаж для їх перевезення
між пунктами на території іншої Договірної Сторони за винагороду
чи на Умовах оренди.
3. Маршрути польотів повітряних суден по договірних лініях і
пункти прольоту державних кордонів встановлюються кожною
Договірною Стороною на своїй території.
4. Усі технічні та комерційні питання щодо польотів
повітряних суден і перевезень пасажирів, вантажу і пошти по
договірних лініях, а також усі питання щодо комерційного
співробітництва, зокрема розкладу, частоти рейсів, типів
повітряних суден, технічного обслуговування повітряних суден на
землі та порядку фінансових розрахунків, будуть вирішуватися за
домовленістю між призначеними авіапідприємствами Договірних Сторін
і подаватися авіаційним властям обох Договірних Сторін на
затвердження.
5. Розклади руху по договірних лініях повинні бути подані на
розгляд авіаційним властям обох Договірних Сторін не пізніше 30
днів до передбачуваної дати відкриття. У деяких випадках цей строк
може бути скорочений за погодженням вищезгаданих властей.
СТАТТЯ 4
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне чи
більше авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону.
2. Після одержання такого повідомлення авіаційні власті іншої
Договірної Сторони відповідно до положень пунктів 3 та 4 цієї
Статті негайно нададуть призначеному авіапідприємству відповідний
дозвіл на польоти.
3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони можуть зажадати
від авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною,
доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені
законами та правилами, які звичайно застосовуються цими властями
під час здійснення міжнародних повітряних сполучень.
4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на польоти, вказаного в пункті 2 цієї Статті, або зажадати
виконання таких умов, які вона буде вважати необхідними при
використанні призначеним авіапідприємством прав, вказаних у Статті
3 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна Сторона
не має доказів того, що переважне володіння та фактичний контроль
над цим авіапідприємством належать Договірній Стороні, яка
призначила це авіапідприємство, або її громадянам.
5. Кожна Договірна Сторона згідно з положеннями вищенаведених
пунктів 1 - 4 буде мати право замінити авіапідприємство, яке вона
призначила, іншим авіапідприємством. Щойно призначене
авіапідприємство матиме ті ж самі права й виконуватиме такі самі
зобов'язання, як і авіапідприємство, котре воно замінює.
6. Призначене авіапідприємство, яке отримало таким чином
дозвіл, може розпочати експлуатацію договірних ліній за умови, що
тарифи, встановлені відповідно до положень Статті 11 цієї Угоди,
введені в дію на цих лініях.
СТАТТЯ 5
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
польоти або тимчасово припинити користування вказаними в Статті 3
цієї Угоди правами, наданими призначеному авіапідприємству іншої
Договірної Сторони, або зажадати виконання таких умов, які вона
буде вважати необхідними при користуванні цими правами:
a) у будь-якому випадку, коли вона не переконана в тому, що
переважне володіння та фактичний контроль над цим
авіапідприємством належать Договірній Стороні, яка призначила це
авіапідприємство, або її громадянам, або
b) у випадку, якщо це авіапідприємство не дотримується
законів і правил Договірної Сторони, яка надає ці права, або
c) у випадку, коли авіапідприємство будь-яким іншим чином не
додержується умов, передбачених цією Угодою.
2. Якщо негайне скасування, тимчасове припинення або вимога
дотримання умов, вказаних у пункті 1 цієї Статті, не є необхідним
для запобігання подальшим порушенням законів і правил, то право,
про яке йдеться в цьому пункті, буде використовуватися лише після
консультації з іншою Договірною Стороною. Такі консультації між
авіаційними властями повинні відбутися протягом 60 днів від дати
одержання запиту.
СТАТТЯ 6
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або яким надана чинність
однією Договірною Стороною, будуть протягом строку їх придатності
визнані дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що вимоги,
згідно з якими такі посвідчення або свідоцтва були видані чи
визнані дійсними, відповідають вимогам або перевищують мінімальні
норми, які встановлені або які можуть встановлюватися час від часу
відповідно до Конвенції ( 995_038 ).
2. Кожна Договірна Сторона, однак, при польотах над власною
територією зберігає за собою право відмовити у визнанні дійсності
посвідчень про кваліфікацію і свідоцтв, виданих її власним
громадянам або визнаних дійсними стосовно цих громадян іншою
Договірною Стороною або будь-якою іншою державою.
СТАТТЯ 7
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони, які регулюють
приліт, знаходження і виліт з її території повітряних суден, що
здійснюють міжнародні польоти, або експлуатацію та навігацію цих
повітряних суден під час їх перебування в межах її території,
будуть застосовуватися до повітряних суден авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною.
2. Закони та правила однієї Договірної Сторони, які регулюють
прибуття, перебування та відправлення з її території пасажирів,
екіпажів, вантажу та пошти, і, зокрема, паспортні, митні, валютні
та санітарні формальності, будуть застосовуватися до пасажирів,
екіпажів, вантажу та пошти повітряних суден авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною, під час їх перебування в
межах вказаної території.
3. За запитом однієї Договірної Сторони інша Договірна
Сторона дозволить авіапідприємствам, які використовують комерційні
права в обох країнах, вживати заходів з тим, щоб гарантувати, що
перевозяться пасажири тільки з необхідними при перевезенні
документами, потрібними для в'їзду до або транзиту через країну,
яка подала запит.
4. Кожна Договірна Сторона прийме для перевірки особу,
повернену із свого пункту призначення після визнання її
недопущеною в цей пункт, якщо ця особа раніш перебувала на своїй
території перед посадкою на борт, за винятком випадку прямого
транзиту.
Це положення не припускає перешкодження компетентним властям
проводити подальшу перевірку повернутої недопущеної особи для
визначення її можливого перебування в країні або зробити
приготування для її трансферу, переміщення чи депортації в країну,
громадянином якої вона є, або де іншим чином можливе її
перебування. Якщо особа, котра була визнана недопущеною, загубила
або має пошкоджені документи, необхідні при перевезенні, Договірна
Сторона прийме замість них документ, що засвідчує факт посадки на
борт і факт прибуття, який виписаний компетентними властями
Договірної Сторони, де особа була визнана недопущеною.
СТАТТЯ 8
Будь-які збори та інші платежі за користування кожним
аеропортом, включаючи його споруди, технічні й інші засоби та
послуги, а також будь-які платежі за користування
аеронавігаційними засобами, засобами зв'язку та послугами, будуть
стягуватися відповідно до ставок і тарифів, встановлених кожною
Договірною Стороною за умови, що такі збори і платежі не повинні
перевищувати аналогічних зборів, які стягуються з повітряних суден
призначених авіапідприємств третіх країн.
СТАТТЯ 9
Пасажири, багаж і вантаж, які прямують прямим транзитом через
територію однієї Договірної Сторони та не залишають відведеного
для цієї мети району аеропорту, будуть підлягати лише спрощеному
контролю, за винятком заходів безпеки щодо актів насильства,
повітряного піратства та боротьби з наркотиками.
СТАТТЯ 10
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін
будуть надані справедливі та рівні умови експлуатації договірних
ліній по встановлених маршрутах між їх відповідними територіями.
2. Під час експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони повинно брати до уваги
інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони з
тим, щоб не зашкодити перевезенням останнього авіапідприємства,
яке експлуатує авіалінію за цим же маршрутом або його частиною.
3. Договірні лінії, які обслуговуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
загальноприйнятим потребам у перевезеннях по встановлених
маршрутах, і кожне призначене авіапідприємство повинно мати
першочерговою задачею надання такої ємності, яка при розумному
коефіцієнті завантаження відповідала б існуючим і розумно
очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів, вантажу і пошти між
територіями обох Договірних Сторін.
4. Перевезення, які здійснюються призначеним
авіапідприємством за цією Угодою, повинні відповідати загальному
принципу, згідно з яким ємність буде залежати від:
a) потреб у перевезеннях між країнами, у яких починаються і
закінчуються перевезення;
b) потреб у перевезеннях того району, через який виконуються
польоти, враховуючи потреби в місцевих і регіональних
перевезеннях, та
c) потреб у транзитних перевезеннях.
СТАТТЯ 11
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії повинні
встановлюватися на розумному рівні з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи експлуатаційні видатки, помірний прибуток,
характеристику авіалінії (наприклад, швидкість та зручність) і
тарифи інших авіапідприємств. Ці тарифи повинні бути встановлені
відповідно до вказаних нижче положень цієї Статті.
2. Тарифи, вказані в пункті 1 цієї Статті, повинні, по
можливості, погоджуватися по кожному з встановлених маршрутів між
заінтересованими призначеними авіапідприємствами після
консультації з іншими авіапідприємствами, які експлуатують весь
маршрут або його частину. Погоджені таким чином тарифи підлягають
затвердженню авіаційними властями Договірних Сторін.
3. Погоджені тарифи повинні бути затверджені авіаційними
властям Договірних Сторін не пізніше ніж за тридцять (30) днів до
передбачуваної дати їх введення. В особливих випадках цей період
може бути скорочений за погодженням із згаданими властями.
Авіаційні власті повинні висловити свою згоду чи незгоду з
поданими тарифами протягом чотирнадцяти (14) днів з дати їх
подання. У випадку скорочення періоду подання тарифу авіаційні
власті можуть погодитися скоротити період подання повідомлення про
незгоду.
4. Якщо призначені авіапідприємства не зможуть погодитися з
будь-яким із цих тарифів, або з будь-яких інших причин тариф не
може бути погоджений відповідно до умов пункту 2 цієї Статті,
авіаційні власті Договірних Сторін повинні намагатися встановити
тариф за домовленістю між собою.
5. Якщо авіаційні власті не зможуть дійти згоди з питання
затвердження будь-якого тарифу, поданого їм відповідно до пункту 2
цієї Статті, або щодо встановлення будь-якого тарифу відповідно до
пункту 3 цієї Статті, ця розбіжність повинна бути врегульована
згідно з умовами Статті 20 цієї Угоди.
6. Жоден тариф не може бути введений в дію, якщо його не
затвердять авіаційні власті однієї з Договірних Сторін.
7. Встановлені тарифи повинні залишатися в силі доти, доки не
будуть встановлені нові тарифи відповідно до умов цієї Статті, але
не більше дванадцяти (12) місяців.
СТАТТЯ 12
1. Повітряні судна, які експлуатуються на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, а також
їх табельне майно, запаси пального та мастильні матеріали, бортові
запаси (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові вироби),
що знаходяться на борту таких повітряних суден, будуть звільнені
від усіх мит та інших подібних зборів по прибутті на територію
іншої Договірної Сторони за умови, що це майно, матеріали та
запаси залишаються на борту повітряного судна до моменту їх вивозу
у зворотному напрямку.
2. Також будуть звільнятися від таких податків та мит, за
винятком зборів за надане обслуговування і ремонт:
a) бортові запаси, взяті на території однієї Договірної
Сторони в межах лімітів, встановлених властями згаданої Договірної
Сторони, та призначені для використання на борту повітряного
судна, яке експлуатується на договірних лініях призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони;
b) запасні частини і обладнання, ввезені на територію однієї
Договірної Сторони для технічного обслуговування та ремонту
повітряного судна, яке експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони;
c) пальне та мастильні матеріали, призначені для використання
повітряним судном, яке експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, навіть
якщо ці запаси будуть використовуватися на частині маршруту в
межах території іншої Договірної Сторони, де вони були взяті на
борт.
3. Матеріали, вказані в пункті 2 цієї Статті, за вимогою
однієї з Договірних Сторін можуть бути поставлені під контроль або
нагляд митних властей.
4. Табельне майно, матеріали, запаси та запасні частини, які
знаходяться на борту повітряного судна, що експлуатується на
договірних лініях призначеним авіапідприємством однієї Договірної
Сторони, можуть бути вивантажені на території іншої Договірної
Сторони тільки за згодою митних властей цієї Договірної Сторони. У
цьому випадку вони можуть бути поміщені під нагляд згаданих
органів доти, доки вони не будуть вивезені у зворотному напрямку
або не отримають іншого призначення відповідно до митних правил.
5. Багаж і вантаж, що прямують прямим транзитом, будуть
звільнені від митних зборів та інших подібних податків.
6. Необхідні документи призначеного авіапідприємства однієї
Договірної Сторони, включаючи авіаквитки й авіанакладні, а також
рекламні матеріали, будуть звільнені на території іншої Договірної
Сторони від усіх податків та мит.
СТАТТЯ 13
1. Базуючись на принципі взаємності, призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони буде вільно продавати
авіатранспортні послуги на території іншої Договірної Сторони за
місцеву валюту або будь-яку конвертовану валюту як безпосередньо,
так і через агентів згідно з відповідними дозволами та відповідно
до національних законів і правил.
2. Кожна Договірна Сторона надає призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
сум перевищення доходів над видатками, отриманих цим
авіапідприємством від експлуатації договірних ліній.
3. Такий переказ повинен здійснюватися згідно з положеннями
угоди, що регулює фінансові відносини між Договірними Сторонами. У
разі відсутності такої угоди або відповідних положень у цій угоді
переказ повинен здійснюватися у вільно конвертованій валюті за
офіційним курсом обміну відповідно до правил валютного обміну, які
застосовуються Договірними Сторонами.
СТАТТЯ 14
Доходи, які отримані призначеним авіапідприємством однієї
Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони від
експлуатації договірних ліній, будуть звільнені цією іншою
Договірною Стороною від усіх податків і зборів, які повинні або
могли б бути застосовними відповідно до правил цієї Договірної
Сторони.
СТАТТЯ 15
1. Для забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони надається
право відкрити на території іншої Договірної Сторони свої
представництва з необхідним адміністративним, комерційним та
технічним персоналом.
2. Чисельність персоналу буде встановлена за погодженням між
авіаційними властями Договірних Сторін.
СТАТТЯ 16
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями, які випливають
з міжнародного права, Договірні Сторони підтверджують, що прийняте
ними взаємне зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від
актів незаконного втручання становить невід'ємну частину цієї
Угоди. Не обмежуючи загальну застосовність своїх прав та
зобов'язань з міжнародного права, Договірні Сторони діють
відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти,
що здійснюються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14
вересня 1963 року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970
року ( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про боротьбу
з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, підписаного у Монреалі 24 лютого 1988
року ( 995_269 ), положень чинних двосторонніх угод між
Договірними Сторонами, а також тих угод, які будуть укладені між
ними надалі.
2. Договірні Сторони будуть подавати на вимогу всю необхідну
допомогу одна одній по запобіганню незаконному захопленню
повітряних суден та іншим незаконним актам, спрямованим проти
безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та екіпажів,
аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій іншій
загрозі безпеці цивільної авіації.
3. Договірні Сторони діють відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлюваних Міжнародною
організацією цивільної авіації та визначених як Додатки
( 995_655 ) до Конвенції ( 995_038 ), у тій мірі, у якій такі
положення та вимоги застосовні до Договірних Сторін; вони будуть
вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден їх реєстрації та
експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають
основне місце діяльності на їх території, та експлуатанти
міжнародних аеропортів на їх території діяли згідно з такими
положеннями з авіаційної безпеки.
4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може зажадати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 цієї Статті положень з
авіаційної безпеки, котрі передбачаються іншою Договірною Стороною
для в'їзду, виїзду або перебування в межах її території. Кожна
Договірна Сторона буде забезпечувати вживання належних заходів у
межах її території для захисту повітряних суден та перевірки
пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів
до та під час посадки чи навантаження. Кожна Договірна Сторона
також доброзичливо розгляне будь-яке прохання іншої Договірної
Сторони щодо прийняття спеціальних заходів безпеки у випадку
конкретної загрози.
5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільного повітряного судна, або з іншими незаконними
актами, спрямованими проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів
та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, Договірні
Сторони подаватимуть допомогу одна одній шляхом полегшення зв'язку
та вживання відповідних заходів з метою швидкого та безпечного
усунення таких дій чи їх загрози.
СТАТТЯ 17
1. Кожна Договірна Сторона бере на себе зобов'язання
полегшити та подати допомогу повітряному судну іншої Договірної
Сторони та його пасажирам і екіпажу у випадку непередбачених
обставин або події на її території. Така допомога буде надана
будь-якою з Договірних Сторін іншій Договірній Стороні таким же
чином і в тій мірі, як та, що надається своєму власному
повітряному судну, пасажирам та екіпажу.
2. У випадку події, непередбаченої обставини, вимушеної
посадки, пошкодження чи зруйнування, що трапилися з повітряним
судном однієї Договірної Сторони, інша Договірна Сторона буде:
a) діяти відповідно до положень Додатка 13 ( 995_655 )
Конвенції ( 995_038 );
b) подавати всю можливу допомогу зазначеному повітряному
судну;
c) негайно вживати всіх можливих заходів, щоб подати допомогу
екіпажу і пасажирам, які потерпіли під час події;
d) негайно інформувати іншу Договірну Сторону про подію;
e) охороняти пошту, багаж та вантаж, які перевозяться на
борту повітряного судна;
f) зберігати всі уламки, що уціліли, та записи
приладу-самописця зруйнованого повітряного судна, а також і
документацію, яка знаходиться на борту повітряного судна, та всю
допоміжну документацію, пов'язану з польотом.
3. Договірна Сторона, на чиїй території трапилася авіаційна
подія, вживе належних заходів для розслідування обставин та причин
події та за запитом іншої Договірної Сторони дозволить
представникам іншої Договірної Сторони вільний в'їзд до своєї
території, щоб бути присутніми як спостерігачі під час
розслідування події.
4. Договірна Сторона після проведення розслідування
повідомить його результати іншій Договірній Стороні та, за
запитом, перша Договірна Сторона виготовить копії всіх документів,
що стосуються події. Ці копії повинні включати всі необхідні
документи і дані, які відповідають законам і правилам по виконанню
міжнародних польотів на території Договірної Сторони, що проводить
розслідування.
СТАТТЯ 18
Для полегшення тісного співробітництва з усіх питань щодо
виконання цієї Угоди між авіаційними властями Договірних Сторін
час від часу будуть проводитися консультації.
СТАТТЯ 19
1. Авіаційні власті кожної Договірної Сторони будуть надавати
за запитом іншій Договірній Стороні періодичні або інші
статистичні дані.
2. Такі статистичні дані повинні містити всю обгрунтовано
необхідну інформацію для визначення обсягу комерційного
завантаження, що перевозиться авіапідприємством по договірних
лініях, та по пунктах відправлення і пунктах призначення таких
перевезень.
СТАТТЯ 20
1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей між Договірними
Сторонами щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди Договірні
Сторони повинні, в першу чергу, намагатися вирішити їх шляхом
переговорів.
2. Якщо Договірні Сторони не вирішать спір шляхом
переговорів, вони можуть передати право вирішення спору іншій
особі чи організації, або на вимогу будь-якої із Сторін спір може
бути винесений на розгляд арбітражу в складі трьох арбітрів, двоє
з яких, призначені кожною з Договірних Сторін, називають третього.
Кожна Договірна Сторона повинна назвати арбітра протягом 60 днів з
моменту одержання по дипломатичних каналах від іншої Договірної
Сторони повідомлення з вимогою арбітражного вирішення спору, а
третій арбітр повинен бути призначений протягом наступних 30 днів.
Якщо у вказаний період будь-яка з Договірних Сторін не призначить
свого арбітра або не буде названий третій арбітр, Президент Ради
Міжнародної організації цивільної авіації на прохання однієї із
Сторін призначає арбітра чи арбітрів, як того потребує справа.
Якщо Президент є громадянином однієї з Договірних Сторін або з
іншої причини не може виконати цей обов'язок, його заступник
повинен зробити необхідні призначення. Третій арбітр повинен бути
громадянином третьої держави і зобов'язаний діяти як Президент
арбітражу.
3. Договірні Сторони зобов'язуються виконати будь-яке
рішення, прийняте відповідно до пункту 2 цієї Статті.
СТАТТЯ 21
1. Якщо одна з Договірних Сторін буде вважати за бажане
змінити умови цієї Угоди та Додатка до неї, вона може запитати
консультацію між авіаційними властями обох Договірних Сторін щодо
передбачуваної зміни. Така консультація повинна розпочатися
протягом 60 днів з дати запиту, якщо тільки авіаційні власті
Договірних Сторін не домовляться про подовження цього строку.
Будь-які зміни, погоджені таким чином, набудуть чинності після їх
підтвердження шляхом обміну нотами по дипломатичних каналах.
Будь-які зміни можуть бути внесені до Додатка шляхом
безпосереднього погодження між авіаційними властями обох
Договірних Сторін та набудуть чинності після підтвердження шляхом
обміну дипломатичними нотами.
2. У випадку набуття чинності багатосторонньою конвенцією
щодо повітряного транспорту, визнаною Договірними Сторонами,
положення такої конвенції будуть переважати. Будь-які дискусії
відносно визначення міри, в якій ця Угода обмежується,
замінюється, змінюється чи доповнюється положеннями
багатосторонньої конвенції, будуть проведені відповідно до Статті
18 цієї Угоди.
СТАТТЯ 22
Ця Угода та будь-які поправки до неї повинні бути
зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
СТАТТЯ 23
1. Цю Угоду укладено на невизначений строк.
2. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час повідомити по
дипломатичних каналах іншу Договірну Сторону про свій намір
припинити чинність цієї Угоди. Таке повідомлення повинно бути
одночасно надіслано до Міжнародної організації цивільної авіації.
Якщо таке повідомлення отримане, ця Угода втратить чинність через
12 місяців з дати отримання повідомлення іншою Договірною
Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату чинності Угодою не
буде відкликано за взаємною згодою до вичерпання цього строку. У
випадку відсутності підтвердження про одержання від іншої
Договірної Сторони повідомлення буде вважатися одержаним через 14
днів після отримання повідомлення Міжнародною організацією
цивільної авіації.
СТАТТЯ 24
Ця Угода набуде чинності з дати, коли Договірні Сторони
сповістять одна одну шляхом обміну дипломатичними нотами, що їхні
відповідні внутрідержавні процедури щодо набуття Угодою чинності
виконані.
Вчинено в м. Братислава 23 травня 1994 року, у двох дійсних
примірниках кожний українською, словацькою та російською мовами,
причому усі тексти автентичні. У разі виникнення розбіжностей щодо
застосування чи тлумачення, тексту російською мовою надається
перевага.
ЗА УРЯД ЗА УРЯД
УКРАЇНИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
(підпис) (підпис)
ДОДАТОК
1. Авіапідприємство, призначене Урядом України, має право на
регулярну експлуатацію договірних ліній по таких маршрутах (*):
Пункти Пункти відправлення призначення ------------------------------------------------------------------ Київ, Ужгород, Братіслава, два інших Кривий Ріг пункти Словацької Республіки ------------------------------------------------------------------ _______________
(*) Право призначеного авіапідприємства України здійснювати
перевезення пасажирів, вантажу і пошти з пунктів Словацької
Республіки в пункти третіх країн буде предметом особливої
домовленості між авіаційними властями Договірних Сторін.
2. Авіапідприємство, призначене Урядом Словацької Республіки,
має право на регулярну експлуатацію договірних авіаліній по таких
маршрутах:
Пункти Пункти відправлення призначення ------------------------------------------------------------------ Братіслава, два інших Київ, Ужгород, пункти Словацької Республіки Кривий Ріг ------------------------------------------------------------------вгору