Документ 706-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.08.2017, підстава - 612-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2012 р. № 706
Київ

Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 380 від 29.05.2013
№ 612 від 18.08.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству соціальної політики, іншим центральним органам виконавчої влади разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

у двомісячний строк розробити та затвердити регіональні програми виконання завдань і заходів Програми;

подавати щороку до 30 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 25 лютого Кабінетові Міністрів України.

4. Міністерству соціальної політики, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів оприлюднювати у засобах масової інформації та через Інтернет результати моніторингу виконання Програми.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2012 р. № 706

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
“Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів (далі - Конвенція).

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, популяризації положень Конвенції, зокрема проведення інформаційних кампаній;

приведення національного законодавства у відповідність з Конвенцією;

забезпечення доступу інвалідів до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг, розширення переліку таких заходів і послуг;

удосконалення умов оплати праці спеціалістів, які надають освітні, реабілітаційні та інші послуги інвалідам і дітям-інвалідам, у тому числі педагогічних працівників навчальних закладів, для роботи з дітьми з особливими потребами;

запровадження системи ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують;

розвитку та технічного супроводження ведення Централізованого банку даних із проблем інвалідності, його відповідного бюджетного фінансування;

посилення відповідальності за порушення прав інвалідів і задоволення не повною мірою їх потреб, бездіяльність у ліквідації перепон і бар’єрів, що перешкоджають таким особам реалізувати свої права;

залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшенні умов їх життєдіяльності, а також забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері реалізації прав і задоволення потреб інвалідів.

Програму передбачається виконати протягом 2012-2020 років.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування виконання Програми та її ефективність наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності;

приведення національного законодавства у відповідність з вимогами Конвенції;

створення для інвалідів безперешкодного доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг;

удосконалення умов оплати праці спеціалістів, які надають освітні, реабілітаційні та інші послуги інвалідам і дітям-інвалідам, у тому числі педагогічних працівників навчальних закладів, для роботи з дітьми з особливими потребами;

запровадження системи ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують;

розвиток та технічне супроводження ведення Централізованого банку даних із проблем інвалідності, його відповідне бюджетне фінансування;

унеможливлення проявів дискримінації за ознакою інвалідності, у тому числі в результаті посилення відповідальності за такі правопорушення;

залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшення умов їх життєдіяльності;

розвиток міжнародного співробітництва.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Виконання Програми дасть змогу:

облаштувати об’єкти громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу з урахуванням потреб інвалідів до 2015 року - до 15 відсотків, до 2018 року - до 35, до 2020 року - до 50 відсотків;

забезпечити на маршрутах загального користування наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів, до 2015 року - до 15 відсотків таких транспортних засобів, до 2018 року - до 35, до 2020 року - до 50 відсотків;

забезпечити доступність для сприйняття особами з ураженнями органів слуху продукції телерадіоорганізацій до 2015 року - до 15 відсотків, до 2018 року - до 35, до 2020 року - до 50 відсотків;

забезпечити до 2015 року доступність для сприйняття особами з ураженням органів зору та слуху інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах державних органів, - 100 відсотків таких веб-сайтів;

задовольнити у повній мірі починаючи з 2013 року потребу інвалідів у технічних та інших засобах реабілітації;

збільшити чисельність дітей-інвалідів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, до 2015 року - до 107 тис. осіб, до 2018 року - до 122 тис., до 2020 року - до 138 тис. осіб (щороку на 5 тис. осіб);

забезпечити зростання чисельності інвалідів, які провадять трудову діяльність, до 2015 року - до 706,2 тис. осіб, до 2018 року - до 750,3 тис., до 2020 року - до 794,6 тис. осіб (щороку на 14-15 тис. осіб).

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел.

{Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 612 від 18.08.2017}

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить понад 14 млрд. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням його можливостей.Додаток 1
Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 245 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 1004).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706.

3. Державний замовник - Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми - Віце-прем’єр-міністр України - Міністр соціальної політики.

5. Виконавці заходів Програми - Мінсоцполітики, Мінрегіон, Мінінфраструктури, МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінкультури, МВС, Міноборони, Мін’юст, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, ДСНС, Держкомтелерадіо, Держстат, Держархбудінспекція, Національна академія наук, Національна академія медичних наук, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання Програми - 2012-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

14882,35

779,5

1160,21

1232,23

1284,79

1455,17

1715,81

2021,91

2393,98

2838,75

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 29.05.2013}
Додаток 2
Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I. Рівність і недискримінація. Жінки-інваліди. Діти-інваліди (статті 5-7 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість документів

1

1

1) врахування під час опрацювання законодавства щодо боротьби з дискримінацією в Україні положень Конвенції про права інвалідів, у тому числі щодо виявлення, усунення, унеможливлення та заборони проявів дискримінації за ознакою інвалідності

Мін’юст Мінсоцполітики інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
II. Просвітницько-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення навчального процесу

кількість навчальних програм

4


4
1) передбачення у навчальних програмах загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти навчальних курсів “Інваліди: етичне спілкування, супровід, допомога”, тематичних занять із вивчення положень Конвенції про права інвалідів і розроблення навчально-методичних посібників до них з метою підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності

МОНмолодьспорт МВС Мін’юст Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Національна академія педагогічних наук

кількість посібників

4

1

1

1

1


2) розроблення і поширення методичних посібників з питань виховання та розвитку дітей з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами, які мають особливі освітні потреби, для педагогів і батьків таких дітей та забезпечення розміщення електронних версій зазначених посібників на власних веб-сайтах

МОНмолодьспорт Національна академія педагогічних наук
2. Удосконалення інформаційних технологій

кількість планів

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1) затвердження тематичного плану висвітлення у засобах масової інформації інформаційних матеріалів з питань підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності

Держкомтелерадіо Мінсоцполітики
2) забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з використанням теле-, радіо- та друкованих засобів масової інформації, під час проведення тематичних нарад, засідань за круглим столом тощо з популяризації положень Конвенції про права інвалідів, зокрема стосовно забезпечення принципів розумного пристосування та універсального дизайну під час:


кількість інформаційних кампаній

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

планування, проектування, будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу (далі - об’єкти фізичного оточення)

Мінрегіон Держархбудінспекція

-“-

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

надання транспортних і туристичних послуг, послуг поштового зв’язку

Мінінфраструктури

-“-

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

розроблення стандартів, правил усталеної практики та класифікаторів, технічних умов, проведення дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів заінтересовані центральні органи виконавчої влади Національна академія наук
III. Архітектурна доступність (стаття 9 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1

1

1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про архітектурну діяльність” та “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”, “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності” та інших законів у частині:

Мінрегіон Мінсоцполітики Держархбудінспекція
включення до них положень стосовно забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення для інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

здійснення Держархбудінспекцією контролю за станом забезпечення доступності для інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення до наявних об’єктів фізичного оточення

удосконалення механізму затвердження проектів будівництва, проведення їх експертизи та введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів фізичного оточення з метою забезпечення доступності до них інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

посилення відповідальності проектувальників, будівельників і замовників, органів, що проводять експертизу відповідних робіт, за станом забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення для інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

встановлення відповідальності за незабезпечення доступності до введених в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів для інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення


кількість документів

1


1
2) розроблення типових архітектурних рішень з переобладнання будинків та квартир для проживання інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними розладами та інших маломобільних груп населення

Мінрегіон Мінсоцполітики
2. Сприяння доступу особам з інвалідністю до будівель, споруд та приміщень вищих навчальних закладів

кількість закладів

208


1) проведення інвентаризації будівель, споруд і приміщень вищих навчальних закладів на предмет пристосування для потреб осіб з інвалідністю

МОН
МОЗ
Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади,
обласні, Київська міська держадміністрації, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади

у межах коштів державного та місцевого бюджетів, а також із залученням інших джерел2) забезпечення дотримання під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд і приміщень вищих навчальних закладів вимог державних будівельних норм (ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-17)

МОН
МОЗ
Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади,
обласні, Київська міська держадміністрації, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади

у межах коштів державного та місцевого бюджетів, а також із залученням інших джерелIV. Транспортна та туристична доступність (стаття 9 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1


1
1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до законодавства з питань надання транспортних послуг, послуг з розміщення та поштового зв’язку, а також видачі дозвільних документів на зайняття відповідною діяльністю з метою врахування особливих потреб інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

Мінінфраструктури
2) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проектів законодавчих актів про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення (запровадження) відповідальності:


кількість нормативно-правових актів

1

1

водіїв, які безпідставно здійснили паркування транспортного засобу на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

Мінрегіон МВС Мінсоцполітики

-“-

1

1

водіїв за порушення правил стоянки, зупинки, якщо таке порушення здійснено у зоні інтенсивного руху інвалідів з ураженнями органів зору

МВС Мінінфраструктури Мінрегіон Мінсоцполітики

кількість нормативно-правових актів

1


1
власників та орендарів транспортних засобів, якими надаються послуги з перевезення населення, за відсутність на маршрутах транспортних засобів загального користування, пристосованих для перевезення інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, а також за надання неякісних транспортних послуг таким особам

Мінінфраструктури Мін’юст Мінсоцполітики МВС
V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства
1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо:


-“-

3


3
приведення нормативно-правових актів у відповідність із статтею 11 Конвенції про права інвалідів

Міноборони МВС

-“-

11забезпечення соціального захисту інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату розумовою відсталістю, психічними розладами у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

Мінсоцполітики  МВС Міноборони

кількість нормативно-правових актів

11евакуації інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату розумовою відсталістю, психічними розладами у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

Мінсоцполітики Мінінфраструктури
Міноборони МВС
Мінрегіон

-“-

11урахування під час опрацювання проектів нормативно-правових актів, які розробляються відповідно до Закону України “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112” особливості надання екстреної допомоги інвалідам, у тому числі з ураженнями органів слуху

Міноборони МОЗ
МВС Мінсоцполітики

кількість стандартів

1

1

2) затвердження державних норм пожежної безпеки для установ та закладів, що надають реабілітаційні та соціальні послуги та призначені для 8- 16 відвідувачів

Міноборони

державний бюджет

0,15

0,15

Разом за розділом V

-“-

0,15

0,15

VI. Рівність перед законом і доступ до правосуддя (статті 12 і 13 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1

1

1) включення під час підготовки проекту закону про внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” положень щодо:

Мін’юст Мінсоцполітики
визначення порядку надання інвалідам з розумовою відсталістю інформації про зміст та хід судової справи в доступному форматі, а також персональної допомоги для їх участі в судових засіданнях

інформування про законодавство та зміни в ньому інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами


-“-

2


1


1


2) вирішення питання щодо запровадження послуги з представництва інтересів і відстоювання прав інвалідів з розумовою відсталістю та психічними розладами, у тому числі шляхом проведення експерименту

Мінсоцполітики
VII. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги. Захист особистої цілісності (статті 15-17 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

111) вивчення питання щодо посилення захисту права на приватність в установах та закладах, де особи з розумовою відсталістю та психічними розладами перебувають цілодобово (інтернатних установах, психіатричних лікарнях, денних стаціонарах, диспансерах)

Мінсоцполітики МОЗ
2. Посилення поваги до гідності

кількість рад

550

550

1) посилення громадського контролю за діяльністю установ і закладів, в яких особи з розумовою відсталістю та психічними розладами перебувають цілодобово (інтернатних установах, психіатричних лікарнях, денних стаціонарах, диспансерах), шляхом створення громадських (піклувальних) рад

Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
VIII. Самостійний спосіб життя інвалідів і залучення їх до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1

1

1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту постанови стосовно забезпечення організаційно-правових умов захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, передбачивши механізм надання їм допомоги за місцем проживання

Мінсоцполітики МОЗ МОНмолодьспорт

-“-

1


1
2) підготовка пропозицій щодо розроблення механізму моніторингу, контролю та оцінювання ефективності соціальних послуг, що надаються особам похилого віку, інвалідам, хворим, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують стороннього догляду

-“-

-“-

1


1
3) розроблення та затвердження переліку соціальних послуг, що надаються особам, нездатним до самообслуговування

-“-
IХ. Індивідуальна мобільність (стаття 20 Конвенції про права інвалідів)

1. Наукова діяльність

кількість наукових досліджень

144

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1) проведення наукових досліджень з питань розроблення, вдосконалення виробництва та використання засобів реабілітації, які підвищують індивідуальну мобільність

Мінсоцполітики

державний бюджет

71,2

6,3

6,7

7,1

7,5

7,9

8,3

8,7

9,1

9,6

Разом за розділом IX

-“-

71,2

6,3

6,7

7,1

7,5

7,9

8,3

8,7

9,1

9,6

Х. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації (стаття 21 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1

1

1) подання на розгляд Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо забезпечення доступності офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади для користувачів з ураженням органів зору та слуху шляхом внесення змін до:

Держкомтелерадіо МОНмолодьспорт
Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57)

постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1700)


кількість нормативно-правових актів

2

2

2) розроблення та затвердження змін до власних нормативно-правових актів з питань функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади у частині забезпечення їх доступності для користувачів з ураженням органів зору та слуху, а також проведення моніторингу інформаційного наповнення таких веб-сайтів

Держкомтелерадіо МОНмолодьспорт

-“-

1


1
3) підготовка пропозицій щодо надання інвалідам з ураженням органів слуху послуг із сурдоперекладу як різновиду соціальних послуг

Мінсоцполітики
2. Удосконалення інформаційних технологій

кількість державних та комунальних телерадіоорганізацій

31


6

6

6

6

7
1) забезпечення державних телерадіоорганізацій сучасним обладнанням для субтитрування та сурдоперекладу офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм

Держкомтелерадіо

державний бюджет

5


1

1

1

1

1

кількість програм

1


1
2) розроблення програмного забезпечення для доступу інвалідів з ураженнями органів зору до україномовної текстової інформації на моніторі комп’ютера або дисплеї мобільного телефону

МОНмолодьспорт Національна академія педагогічних наук

державний бюджет

1,5


1,5
Разом за розділом X

-“-

6,5


2,5

1

1

1

1


вгору