Документ 71/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.09.2011, підстава - 906/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 906/2011 ( 906/2011 ) від 10.09.2011 }
Питання державних стипендій видатним діячам
культури і мистецтва України

З метою дальшої підтримки видатних діячів культури і
мистецтва п о с т а н о в л я ю:
1. Установити з 1 січня 2002 року розмір державних стипендій
для видатних діячів культури і мистецтва - двадцять
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна, а також
200 довічних державних стипендій для тих із них, які досягли
сімдесятирічного віку, у межах стипендій, заснованих Указом
Президента України від 14 лютого 1996 року N 128 ( 128/96 ) "Про
державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури".
2. Внести до указів Президента України такі зміни:
1) у статті 1 Указу Президента України від 14 лютого
1996 року N 128 ( 128/96 ) "Про державні стипендії видатним діячам
науки, освіти та культури" (зі змінами, внесеними Указами від
19 січня 1999 року N 36 ( 36/99 ) і від 4 березня 1999 року N 230
( 230/99 ):
у частині першій слова "та культури у розмірі п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна" замінити
словами "у розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а для видатних діячів культури і мистецтва - у розмірі
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна";
частину другу викласти в такій редакції:
"У межах цієї кількості стипендій установити по 100 довічних
державних стипендій для видатних діячів науки та видатних діячів
освіти і 200 довічних державних стипендій для видатних діячів
культури і мистецтва, які досягли сімдесятирічного віку";
2) у пункті 6 Положення про державні стипендії видатним
діячам науки, освіти та культури, затвердженого Указом Президента
України від 13 травня 1996 року N 341 ( 341/96 ) (зі змінами,
внесеними Указами від 19 січня 1999 року N 36 ( 36/99 ) і від
4 березня 1999 року N 230 ( 230/99 ):
абзац перший після слів "доходів громадян кожна" доповнити
словами "а видатним діячам культури і мистецтва - у розмірі
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна";
абзац другий викласти в такій редакції:
"У межах цієї кількості стипендій Президент України призначає
по 100 довічних щомісячних державних стипендій для видатних діячів
науки, видатних діячів освіти та 200 довічних щомісячних державних
стипендій для видатних діячів культури і мистецтва, які досягли
сімдесятирічного віку";
3) на часткову зміну частини першої статті 1 Указу Президента
України від 20 жовтня 1998 року N 1152 ( 1152/98 ) "Про державну
підтримку культури і мистецтва в Україні" (зі зміною, внесеною
Указом від 21 лютого 2000 року N 263 ( 263/2000 ) збільшити з
1 січня 2002 року до двохсот кількість довічних державних
стипендій для видатних діячів культури і мистецтва, які досягли
сімдесятирічного віку, у розмірі двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 січня 2002 року
N 71/2002вгору