Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови, Форма типового документа, Інформація від 19.10.2016719
Документ 719-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.03.2019, підстава - 207-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р. № 719
Київ

Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 119 від 21.02.2017
№ 763 від 11.10.2017
№ 213 від 28.03.2018
№ 207 від 13.03.2019}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, статті 48-1 Житлового кодексу Української РСР Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей;

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 348 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1373).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 2016 р. № 719

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

{У тексті Порядку слова “загиблий військовослужбовець”, “інвалід” у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “загиблий”, “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон), для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція) і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР.

{Пункт 1 в редакції Постанов КМ № 119 від 21.02.2017, № 213 від 28.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 13.03.2019}

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах рад (далі - районні та міські органи соціального захисту населення).

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 213 від 28.03.2018}

4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку або на інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Законів України “Про інвестиційну діяльність” та “Про кооперацію” шляхом призначення і виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення сім’ям осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону, для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017; в редакції Постанови КМ № 213 від 28.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 13.03.2019}

5. Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва здійснюється головним розпорядником на підставі інформації регіональних органів соціального захисту населення щодо потреби у наданні грошової компенсації за формою згідно з додатком, яка подається Мінсоцполітики станом на 1 квітня поточного року.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 213 від 28.03.2018}

6. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл субвенції між районними та міськими органами соціального захисту населення пропорційно потребі у наданні грошової компенсації, інформація щодо якої складена на підставі рішень комісій щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації та подана станом на 1 квітня поточного року.

{Пункт 6 в редакції Постанов КМ № 119 від 21.02.2017, № 213 від 28.03.2018, № 207 від 13.03.2019}

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Казначейство щомісяця подає Мінфіну та Мінсоцполітики інформацію про перераховані суми коштів у розрізі обласних (міського бюджету м. Києва) і районних та міських (міст обласного значення) бюджетів та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та міського бюджету м. Києва.

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, за бюджетними зобов’язаннями минулих років здійснюється в установленому законодавством порядку.

11. Головний розпорядник субвенції подає Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання бюджетних коштів.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. № 207)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо потреби регіональних органів соціального захисту населення у наданні грошової компенсації
_____________________________________________________________
(найменування регіонального органу соціального захисту населення)
станом на 1 квітня 20__ року

Прізвище, ім’я та по батькові заявника

Статус і категорія заявника

Прізвище, ім’я та по батькові членів сім’ї осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, та осіб з інвалідністю внаслідок війни, на яких розраховується грошова компенсація, із зазначенням родинного зв’язку між ними

Кількість осіб з інвалідністю у складі сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація (у тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни
I-II груп)

Найменування населеного пункту, в якому член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, чи особа з інвалідністю перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та дата і номер рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття на квартирний облік

Найменування районного (міського) органу соціального захисту населення, в якому заявник перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги

Гранична вартість
1 кв. метра житла у регіоні

Коефіцієнт збільшення граничної вартості
1 кв. метра житла

Кількість кв. метрів за нормою забезпечення згідно з Житловим кодексом Української РСР

Загальна сума належної заявнику грошової компенсації

Дата і номер рішення комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 119 від 21.02.2017, № 213 від 28.03.2018; в редакції Постанови КМ № 207 від 13.03.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 2016 р. № 719

ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

{У тексті Порядку слова “загиблий військовослужбовець”, “інвалід” і “дитина-інвалід” у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “загиблий”, “особа з інвалідністю” і “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

{У тексті Порядку: слово “загиблий” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “особа, яка загинула (пропала безвісти), померла,” у відповідному відмінку і числі; після слів “в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” доповнено словами “чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення” згідно з Постановою КМ № 207 від 13.03.2019}

1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які потребують поліпшення житлових умов (далі - грошова компенсація) і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР (далі - квартирний облік) та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017; в редакції Постанов КМ № 213 від 28.03.2018, № 207 від 13.03.2019}

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого - восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - особи, які загинули (пропали безвісти), померли) і які перебувають на квартирному обліку, за категоріями у такій черговості:

1) категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, немає дітей (в тому числі усиновлених);

2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

3) категорія III - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

5) категорія V - повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства та мають свої сім’ї;

6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

7) категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та / або неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 207 від 13.03.2019}

3. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи з інвалідністю I-II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які перебувають на квартирному обліку (далі - особи з інвалідністю).

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 119 від 21.02.2017, № 213 від 28.03.2018}

4. Грошова компенсація виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії отримувача грошової компенсації для членів сімей осіб, визначених пунктом 2 цього Порядку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які потребують поліпшення житлових умов.

{Пункт 4 в редакції Постанов КМ № 119 від 21.02.2017, № 213 від 28.03.2018, № 207 від 13.03.2019}

5. За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, за рішенням виконавчого комітету міської, районної в місті (у разі її створення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюються комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації (далі - комісія).

До складу комісії входять представники виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, громадських організацій, які об’єднують ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою).

6. До повноважень комісії належить:

перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю;

визначення категорії особи як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю;

перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю;

перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, які мають право на грошову компенсацію;

прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

визначення розміру грошової компенсації;

перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю, а також всіх членів родини, на яких розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про виплату грошової компенсації.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 213 від 28.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 13.03.2019}

7. Заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особа з інвалідністю (далі - заявник) або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку (далі - орган соціального захисту населення).

8. До заяви додаються копії:

1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особи з інвалідністю;

3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 або 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068), про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

{Підпункт 3 пункту 8 в редакції Постанов КМ № 763 від 11.10.2017, № 213 від 28.03.2018, № 207 від 13.03.2019}

3-1) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону (інвалід війни), - довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434);

для осіб, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого - сьомого пункту 1 статті 10 Закону (сім’я особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, померлого, того, що пропав безвісти), - надання довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740 “Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2605).

Копії документів, зазначених у цьому підпункті, додаються до заяви органом соціального захисту населення самостійно з урахуванням документів, що подані заявником для надання (встановлення) відповідного статусу; за бажанням заявника такі копії документів подаються ним особисто.

Якщо орган соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку заявника не приймав рішення про надання (встановлення) йому відповідного статусу, такий орган надсилає запит для отримання зазначених документів до органу соціального захисту населення, що приймав дане рішення. Запит надсилається не пізніше наступного робочого дня після дати подання заяви та розглядається відповідним органом соціального захисту населення протягом одного робочого дня з дати його надходження;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017}

{Підпункт 4 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 28.03.2018}

4-1) згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

5) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

{Підпункт 5 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

9. Вимога щодо обов’язкового перебування на квартирному обліку не поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 213 від 28.03.2018}

10. Орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови заявника, про що складає акт за формою, встановленою Мінсоцполітики.

11. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів, а у випадку, визначеному у пункті 22 цього Порядку, протягом десяти робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.

12. Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.

13. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

14. У рішенні комісії зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові заявника;

2) прізвище, ім’я та по батькові законного представника чи уповноваженої особи і документ, що підтверджує його повноваження;

3) належність особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особи з інвалідністю до одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому, формувань, визначених абзацами шостим і сьомим, або залучення до діяльності, визначеної абзацом п’ятим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

{Підпункт 3 пункту 14 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

4) факт спільного або роздільного проживання із заявником неповнолітніх та малолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

5) статус і категорія заявника;

6) члени сім’ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв’язку із заявником відповідно до пункту 21 цього Порядку;

7) кількість осіб із членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за однією категорією, на яких нараховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв’язку із особою, яка загинула (пропала безвісти), померла;

8) факт перебування заявника на квартирному обліку з урахуванням норми, зазначеної у пункті 9 цього Порядку;

9) інформація про надання раніше заявнику або членам його сім’ї житла або грошової компенсації за рахунок бюджетних коштів.

{Підпункт 9 пункту 14 в редакції Постанови КМ № 213 від 28.03.2018}

{Підпункт 10 пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 28.03.2018}

15. Комісія може відмовити заявнику в призначенні грошової допомоги з таких підстав:

1) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особа з інвалідністю не належали до одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому, формувань, визначених абзацами шостим і сьомим, або не залучалися до діяльності, визначеної абзацом п’ятим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

{Підпункт 1 пункту 15 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

2) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особа з інвалідністю не брав безпосередню участь в антитерористичній операції (відсутня довідка, визначена в підпункті 3 пункту 8 цього Порядку);

3) заявник не є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, визначеним в абзацах шістнадцятому - двадцять другому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) заявник не є особою, визначеною у пунктах 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

{Підпункт 4 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

5) заявник не перебуває на квартирному обліку з урахуванням норми, визначеної у пункті 9 цього Порядку;

6) заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в разі одночасного подання ними заяви на отримання грошової компенсації;

7) заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату;

8) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю.

16. Члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким було відмовлено в призначенні і виплаті грошової компенсації згідно з підпунктами 6 і 7 пункту 15 цього Порядку, мають право на отримання грошової компенсації після виплати такої компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату.

17. У разі відмови в призначенні грошової компенсації комісія надсилає заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

18. Заявник має право оскаржити рішення комісії про відмову в призначенні грошової компенсації до суду.

19. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи з таких нормативів:

1) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на кожного члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за однією категорією з урахуванням особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, у разі, коли він перебував на квартирному обліку разом з членами своєї сім’ї;

2) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на особу з інвалідністю та кожного члена його сім’ї, зазначеного в абзаці п’ятому пункту 21 цього Порядку;

{Підпункт 2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

3) за нормою 35,22 кв. метра загальної площі на сім’ю особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за однією категорією або на сім’ю особи з інвалідністю;

{Підпункт 3 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

4) додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (у тому числі з урахуванням заявника);

{Підпункт 4 пункту 19 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

5) з урахуванням опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на квартирному обліку на день звернення за грошовою компенсацією і яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174. У разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла на день звернення заявника за грошовою компенсацією, визначеної Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, розмір грошової компенсації підлягає перерахунку комісією без звернення заявника за умови, що на день такої зміни грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі.

{Підпункт 5 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017}

При цьому для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується у 1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. чоловік - у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - у 1,25 раза.

{Абзац пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017}

20. Розмір грошової компенсації (ГK) розраховується за формулою:

ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ,

де Nс - кількість членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за однією категорією або кількість членів сім’ї особи з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація;

Nп - кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

{Абзац третій пункту 20 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією;

{Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017}

Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці другому підпункту 5 пункту 19 цього Порядку;

{Абзац п'ятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017}

ПЗ - витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

21. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації особі з інвалідністю комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:

{Абзац перший пункту 21 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

1) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу членів сім’ї - осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

{Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

2) рішення про взяття на квартирний облік члена сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація;

{Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017}

2-1) письмової згоди (викладеної у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

{Пункт 21 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017}

При цьому в розрахунок включаються члени сім’ї особи з інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, чи перебувають вони на такому обліку разом з особою з інвалідністю або окремо від неї, включаючи перебування на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім’ї у різних населених пунктах.

{Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

До членів сімей осіб з інвалідністю належать дружина (чоловік), їх малолітні (до 14 років) і неповнолітні (від 14 до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I-II груп або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним; неодружені діти, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти (у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого закладу, а також у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), до закінчення такими дітьми закладів освіти, не більше ніж до виповнення їм 23 років; батько та мати, що проживають разом з ними, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли 60-річного віку, або отримують пенсію за віком.

{Абзац шостий пункту 21 в редакції Постанов КМ № 213 від 28.03.2018, № 207 від 13.03.2019}

22. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації малолітнім чи неповнолітнім дітям особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в тому числі усиновленим ним (підпункт 2 пункту 2 цього Порядку), комісія може включити в розрахунок особу, з якою вони фактично проживають, якщо ця особа є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, і потребує поліпшення житлових умов.

Рішення у цьому випадку приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, в якому зафіксовано факт спільного проживання малолітніх чи неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, а також на підставі рішення комісії у справах дітей, до якої звертався орган соціального захисту населення, про засвідчення такого факту. При цьому якщо особою, з якою малолітні чи неповнолітні діти фактично проживають, є дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, до уваги не береться факт позбавлення її (його) батьківських прав.

23. Комісія розраховує грошову компенсацію одночасно кільком членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, які потребують поліпшення житлових умов, належать до однієї категорії і водночас не є членами однієї сім’ї згідно з нормами Сімейного кодексу України (розлучені батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла) з урахуванням 35,22 кв. метра на кожного члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла.

24. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення і виплату грошової компенсації комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням суми належної йому грошової компенсації, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

25. Заявник може оскаржити рішення комісії щодо належної йому суми грошової компенсації до суду.

26. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається до відділення публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.

27. Після відкриття спеціального рахунка заявник повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення, в якому він перебуває на обліку в Реєстрі, шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

28. Орган соціального захисту населення після отримання від заявника реквізитів його спеціального рахунка перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у рішенні комісії, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів на його спеціальний рахунок.

29. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

30. Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та особи з інвалідністю самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Законів України “Про інвестиційну діяльність” та “Про кооперацію” (далі - об’єкт інвестування) в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

{Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 763 від 11.10.2017, № 207 від 13.03.2019}

31. Для переказу коштів із спеціального рахунка заявник подає до уповноваженого банку заяву про переказ коштів на придбання житла або на інвестування його будівництва, до якої долучається платіжне доручення на переказ коштів в оплату по договору купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринках, у разі інвестування в об’єкти житлового будівництва - інвестиційний договір відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” або договір купівлі-продажу майнових прав, або договір про пайову участь (далі - договір), а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором.

{Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017}

У разі коли предметом договору є приватний будинок, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщується будинок, про що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів вказуються договори купівлі-продажу приватного будинку та земельної ділянки, на якій він розміщується.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017; в редакції Постанови КМ № 207 від 13.03.2019}

Рахунок одержувача коштів повинен бути зазначений у договорі та може бути відкритий в будь-якій банківській установі відповідно до законодавства.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 207 від 13.03.2019}

{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

32. Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором заявник подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому повинно бути зазначено про те, що житло набувається у власність заявника.

У разі придбання приватного будинку подається також один примірник договору, в якому повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника.

{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 207 від 13.03.2019}

33. У разі укладення інвестиційного договору на будівництво, договору купівлі-продажу майнових прав або договору про пайову участь у договорі повинна бути передбачена відповідальність забудовника або житлово-будівельного (житлового) кооперативу за порушення строків введення в експлуатацію об’єкта нерухомості та надання документів щодо права власності на житло заявника після завершення будівництва.

{Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017; в редакції Постанови КМ № 763 від 11.10.2017}

34. Орган соціального захисту населення у разі відповідності умов договору вимогам, установленим у пунктах 30, 32 і 33 цього Порядку, протягом п’яти робочих днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором з визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

{Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 13.03.2019}

35. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок, зазначений у договорі за таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність заявника житла, площа якого повинна бути не менше ніж така, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;

{Підпункт 1 пункту 35 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку заявника;

3) власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є малолітній або неповнолітній член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або повнолітня недієздатна особа, від імені яких укладався договір і яким призначалася грошова компенсація, в разі їх наявності;

{Підпункт 3 пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 213 від 28.03.2018}

4) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців, а строк виконання інвестиційного договору чи договору про пайову участь не перевищує двох років з дня його укладення.

{Підпункт 4 пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017}

36. У разі виявлення порушень умов переказу коштів, зазначених у пунктах 32 і 33, підпунктах 1-4 пункту 35 цього Порядку, орган соціального захисту населення письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів за його заявою із зазначенням причин такої відмови.

37. Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів після усунення причин відмови в переказі коштів згідно із договором або оскаржити відмову органу соціального захисту населення до суду.

38. Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір і не здійснив переказ коштів на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти із спеціального рахунка заявника на рахунок органу соціального захисту населення.

39. У разі коли ціна договору перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк переказує кошти із спеціального рахунка заявника за договором лише після надходження на спеціальний рахунок заявника додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його виконання.

40. Додаткові кошти на спеціальний рахунок заявника можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів заявника, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

41. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житло, та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, про що обов’язково зазначається в договорі.

{Абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 13.03.2019}

Забороняється використання коштів на оплату посередницьких послуг.

{Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

42. Уповноважений банк має право переказувати у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житло, та сплатою передбачених законодавством податків і зборів.

У разі придбання житла разом із земельною ділянкою у платіжному дорученні щодо переказу коштів вказуються договори купівлі-продажу житла та земельної ділянки, на якій розміщено житло.

{Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017; в редакції Постанови КМ № 207 від 13.03.2019}

43. У разі укладення договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.

44. Протягом 30 календарних днів з дня закінчення строку дії договору заявник подає до органу соціального захисту населення інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житло (далі - інформаційна довідка).

45. Після виплати заявнику грошової компенсації (перерахунку коштів на спеціальний рахунок заявника) орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку виплату до Реєстру, також інформує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім’ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації.

Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника та членів його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

{Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 213 від 28.03.2018}

{Пункт 45 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

46. У разі неподання заявником інформаційної довідки протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії договору орган соціального захисту населення вправі вимагати від заявника повернення коштів грошової компенсації до бюджету.

47. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 46 цього Порядку, заявником добровільно або у судовому порядку.

48. Після отримання інформаційної довідки районний або міський орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів надсилає копію цієї довідки до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

Ведення обліку звернень заявників та інформації про використання ними грошової компенсації здійснюється за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

{Пункт 48 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 763 від 11.10.2017}

49. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подає щомісяця Мінсоцполітики інформацію про житло, придбане членами сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і загинули (пропали безвісти), померли, та особами з інвалідністю, за формою згідно з додатком до цього Порядку.

{Пункт 49 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 13.03.2019}

50. Мінсоцполітики на підставі інформації, отриманої від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, подає щокварталу до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції інформацію про забезпеченість житлом членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю за формою, встановленою Мінсоцполітики.

{Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 213 від 28.03.2018}

51. Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції вносить щокварталу інформацію про забезпеченість житлом членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

{Пункт 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 213 від 28.03.2018; в редакції Постанови КМ № 207 від 13.03.2019}Додаток
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про житло, придбане членами сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і загинули (пропали безвісти), померли, та особами з інвалідністю

_______________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

за ___________20__ року

Подається _________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади)

Прізвище, ім’я та по батькові одержувача (із зазначенням категорії одержувача)

Члени сім’ї (із зазначенням ступеня спорідненості)

Адреса, за якою розміщується житло (область, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири (у разі наявності), поштовий індекс)

Характеристика житла (загальна площа, житлова площа, кількість кімнат)

Вартість житла, тис. гривень

Виплачено грошову компенсацію, тис. гривень

Джерела фінансування для придбання житла, тис. гривень

Номер і дата з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

державний бюджет

місцевий бюджет та інші джерела

разом


МП

Керівник

__________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

___ _____________ 20__ р.

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 213 від 28.03.2018, № 207 від 13.03.2019}вгору