Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 01.07.2009724
Документ 724-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.05.2013, підстава - 309-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 липня 2009 р. N 724
Київ
Деякі питання надання
адміністративних послуг,
видачі документів дозвільного характеру
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 987 ( 987-2009-п ) від 19.08.2009
N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010
N 1101 ( 1101-2011-п ) від 26.10.2011
N 1282 ( 1282-2011-п ) від 14.12.2011
N 805 ( 805-2012-п ) від 29.08.2012
N 309 ( 309-2013-п ) від 24.04.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ N 309
( 309-2013-п ) від 24.04.2013 }

{ Пункт 1-1 виключено на підставі Постанови КМ N 915
( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 915
( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 915
( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 915
( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

5. Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики для стимулювання вітчизняного виробництва
забезпечити оприлюднення на власному офіційному веб-сайті чинних
технічних регламентів і переліку чинних національних стандартів та
їх постійне оновлення. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 915 ( 915-2010-п ) від
11.10.2010 }
6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 915
( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. N 724
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1101
( 1101-2011-п ) від 26.10.2011 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 805
( 805-2012-п ) від 29.08.2012 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1282
( 1282-2011-п ) від 14.12.2011 }

4. Абзац перший пункту 12 переліку платних послуг, які можуть
надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня
2007 р. N 795 ( 795-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 42, ст. 1671), викласти у такій редакції:
"Видача дозволу (оформлення документів) на:".вгору