Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 01.07.2009724
Документ 724-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.05.2013, підстава - 309-2013-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 1 липня 2009 р. N 724
Київ
 
Деякі питання надання
адміністративних послуг,
видачі документів дозвільного характеру
 
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 987 ( 987-2009-п ) від 19.08.2009 N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 N 1101 ( 1101-2011-п ) від 26.10.2011 N 1282 ( 1282-2011-п ) від 14.12.2011 N 805 ( 805-2012-п ) від 29.08.2012 N 309 ( 309-2013-п ) від 24.04.2013 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 
{ Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ N 309 ( 309-2013-п ) від 24.04.2013 }

 
{ Пункт 1-1 виключено на підставі Постанови КМ N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

 
{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

 
{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

 
{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

 
     5. Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики для стимулювання вітчизняного виробництва забезпечити оприлюднення на власному офіційному веб-сайті чинних технічних регламентів і переліку чинних національних стандартів та їх постійне оновлення.
{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }
 
     6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 25

 
{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 915 ( 915-2010-п ) від 11.10.2010 }

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. N 724
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1101 ( 1101-2011-п ) від 26.10.2011 }

 
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 805 ( 805-2012-п ) від 29.08.2012 }

 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1282 ( 1282-2011-п ) від 14.12.2011 }

 
     4. Абзац перший пункту 12 переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795 ( 795-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1671), викласти у такій редакції:
 
     "Видача дозволу (оформлення документів) на:".вгору