Про реорганізацію мережі вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2011727-р
Документ 727-2011-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.07.2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 липня 2011 р. N 727-р
Київ
Про реорганізацію мережі вищих навчальних
закладів Міністерства внутрішніх справ

1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ
щодо:
1) реорганізації Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка шляхом виділення з його
складу Донецького юридичного інституту та віднесення зазначеного
інституту до сфери управління Міністерства внутрішніх справ;
2) ліквідації:
Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ;
Кіровоградського юридичного інституту Харківського
національного університету внутрішніх справ;
Кримського юридичного інституту Одеського державного
університету внутрішніх справ;
Херсонського юридичного інституту Харківського національного
університету внутрішніх справ;
Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного
університету внутрішніх справ.
2. Установити, що слухачі, курсанти та студенти вищих
навчальних закладів, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього
розпорядження, продовжують навчання в університетах, до складу
яких входили такі навчальні заклади, або інших вищих навчальних
закладах Міністерства внутрішніх справ за їх вибором шляхом
переведення в установленому порядку.
3. Міністерству внутрішніх справ здійснити заходи щодо
реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, у межах асигнувань, передбачених у
державному бюджеті на 2011 рік ( 2857-17 ).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вгору