Про заходи щодо активізації роботи з розвитку тваринництва
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008729
Документ 729-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2009, підстава - 1152-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 серпня 2008 р. N 729
Київ
Про заходи щодо активізації
роботи з розвитку тваринництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1152 ( 1152-2008-п ) від 27.12.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки,
Міністерству фінансів разом з Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями та Українською академією аграрних наук
розробити проект Державної програми розвитку тваринництва на
період до 2015 року та відповідні регіональні програми,
передбачивши, зокрема, забезпечення населення продуктами
харчування тваринного походження на рівні фізіологічних норм
споживання та формування експортного потенціалу.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
забезпечити в установленому порядку пріоритетне виділення
земельних ділянок для будівництва і організації належного
функціонування тваринницьких та птахівничих комплексів і ферм,
комбікормових заводів, а також інфраструктури об'єктів аграрного
ринку;
вжити заходів для оптимізації процедури погодження проектної
документації і видачі дозволів на будівництво об'єктів
сільськогосподарського призначення та об'єктів зазначеної
інфраструктури.
3. Державній податковій адміністрації забезпечити протягом
п'яти робочих днів з моменту подання податкової декларації
відшкодування податку на додану вартість у передбаченому законом
порядку підприємствам, які відповідають умовам, визначеним
підпунктом 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пунктами 11.21 та 11.29
статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ), у межах сум податку на додану вартість, сплачених
під час ввезення на митну територію України технологічного
обладнання, збірних будівель та складної сільськогосподарської
техніки, вантажних автомобілів.
Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству
аграрної політики та Міністерству юстиції підготувати і внести
Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо зменшення
ставок ввізного мита на племінну худобу і товарну худобу м'ясних
порід.
4. Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів і
Міністерству економіки під час підготовки пропозицій до проекту
Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
передбачити:
надання бюджетної підтримки особистим селянським
господарствам;
державну підтримку створення і функціонування
сільськогосподарських обслужувальних кооперативів із заготівлі,
переробки та збуту продукції тваринництва, штучного осіменіння
тварин, створення і утримання культурних пасовищ та суб'єктів
малого підприємництва на селі;
відшкодування підприємствам агропромислового комплексу, вищим
навчальним закладам та науковим установам аграрного профілю
відсоткових ставок за користування кредитом у розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку, але не більше ніж
передбаченої банком у кредитному договорі, за рахунок коштів
державного бюджету для будівництва і реконструкції тваринницьких
та птахівничих комплексів і ферм, закупівлі племінного молодняку,
техніки та технологічного обладнання;
придбання племінної худоби і птиці на умовах фінансового
лізингу.
5. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки і
Державному комітету з питань технічного регулювання та споживчої
політики:
забезпечити впровадження з 1 січня 2010 р. державних
стандартів на ковбаси сирокопчені та сиров'ялені, смажені,
напівкопчені, варені, сосиски, сардельки, хліби м'ясні; { Абзац
другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1152 ( 1152-2008-п ) від 27.12.2008 }
розробити та подати до 1 січня 2009 р. Кабінетові Міністрів
України проекти технічних регламентів продукції тваринництва.
6. Міністерству аграрної політики і Міністерству фінансів
звернутися до Національного банку та Асоціації українських банків
з проханням розглянути питання щодо:
продовження строків повернення кредитів, залучених
сільськогосподарськими підприємствами для розвитку виробництва
продукції тваринництва;
зменшення ставок за кредитами, залученими для капітального
будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів і ферм,
придбання племінного поголів'я сільськогосподарських тварин,
закупівлі обладнання для тваринництва.
7. Державній податковій адміністрації разом з Міністерством
аграрної політики, Міністерством фінансів, Міністерством
внутрішніх справ, Міністерством економіки та Державною митною
службою провести суцільну перевірку підприємств, які ввозили з-за
кордону і переробляли у 2008 році м'ясо на давальницьких умовах,
та в разі виявлення фактів порушення законодавства вжити
передбачених законом заходів.
8. Міністерству економіки, Міністерству аграрної політики,
Міністерству фінансів, Державній митній службі, Державній
інспекції з контролю за цінами та Антимонопольному комітетові
забезпечити у двотижневий строк проведення суцільної перевірки
підприємств - імпортерів м'яса і м'ясопродуктів на предмет
відповідності цін на імпортовану продукцію цінам, що діють на
європейському ринку, та підприємств - виробників готових м'ясних
виробів на предмет необґрунтованого завищення оптово-відпускних
цін, вжити відповідних заходів.
9. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством
економіки, Міністерством фінансів, Міністерством охорони здоров'я,
Державним комітетом ветеринарної медицини, Державною інспекцією з
контролю за цінами, Антимонопольним комітетом, Державною митною
службою із залученням Національного аграрного університету
провести перевірку відповідності імпортованого м'яса і м'ясної
продукції нормативам якості та безпечності, вжити заходів щодо
запобігання ввезенню на територію України низькоякісної продукції.
10. Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики із залученням Національного аграрного
університету забезпечити проведення незалежної експертизи якості
продукції тваринництва та продуктів її переробки у порядку,
визначеному Законом України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ).
11. Міністерству аграрної політики, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним і Севастопольській міській державним
адміністраціям забезпечити:
впровадження сучасних технологій виробництва екологічно
чистої продукції тваринництва та продуктів її переробки;
підвищення ефективності роботи суб'єктів племінної справи із
збереження та раціонального використання племінних (генетичних)
ресурсів сільськогосподарських тварин вітчизняної селекції.
12. Міністерству аграрної політики і Міністерству фінансів
вирішити питання щодо розроблення порядків використання бюджетних
коштів, спрямованих на підтримку агропромислового комплексу,
строком не менш як на п'ять років.
13. Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів і
Міністерству економіки підготувати пропозиції щодо визначення
додаткових джерел фінансування розвитку тваринництва за рахунок
коштів міжнародних фінансових установ та іноземних банків, а також
щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій
на задоволення потреб агропромислового комплексу.
14. Міністерству фінансів підготувати за поданням
Міністерства аграрної політики, інших заінтересованих центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування пропозиції щодо внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) стосовно
забезпечення фінансування в поточному році визначених згідно з
цією постановою завдань розвитку тваринництва, передбачити під час
складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік за
відповідними програмами кошти для фінансування тваринництва і
племінної справи згідно з визначеними основними показниками
розвитку, а також створення і забезпечення діяльності Українського
науково-виробничого центру незалежної експертизи якості і безпеки
продукції агропромислового комплексу та довкілля на базі
Української лабораторії якості і безпеки продукції
агропромислового комплексу Національного аграрного університету та
формування філій зазначеного Центру.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22вгору