Про видання збірників актів законодавства України
Указ Президента України від 22.01.199673/96
Документ 73/96, поточна редакція — Редакція від 27.01.1999, підстава - 70/99

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про видання збірників актів законодавства
України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )

З метою забезпечення доступності законодавства України для
користування громадянами, підприємствами, установами,
організаціями, створення комплексного державного джерела
офіційного видання актів законодавства п о с т а н о в л я ю: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
70/99 від 27.01.99 )
1. Визнати за необхідне видавати, починаючи з 1996 року,
збірники актів законодавства України. 2. Установити, що до збірників актів законодавства України
вміщуються закони України, постанови Верховної Ради України, укази
і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження
Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер,
нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, які підлягають державній реєстрації. ( Стаття 2 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) 3. Покласти функції офіційного видавця зазначених у статті 1
цього Указу збірників на Міністерство юстиції України. 4. Міністерству юстиції України забезпечити у 1996 році
видання систематизованих збірників актів законодавства України,
прийнятих у 1990-1995 роках. 5. Кабінету Міністрів України внести у місячний строк
пропозиції щодо запровадження в Україні єдиного реєстру
нормативних актів та підготовки і видання періодично оновлюваних
систематичних збірників законодавства.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 22 січня 1996 року
N 73/96вгору