Про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств пробірного контролю
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 28.04.2000732
Документ 732-2000-п, поточна редакція — Редакція від 21.04.2011, підстава - 346-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 квітня 2000 р. N 732
Київ
Про утворення Державної пробірної служби та
казенних підприємств пробірного контролю
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 250 ( 250-2001-п ) від 16.03.2001
N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 461/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 1 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 461/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

3. Призначити головою Державної пробірної служби Назимка
Миколу Михайловича.
4. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо
утворення на базі Центральної, Східної, Західної та Південної
державних інспекцій пробірного контролю, що ліквідуються,
відповідно Центрального, Східного, Західного і Південного казенних
підприємств пробірного контролю.
5. Міністерству фінансів у місячний термін:

{ Абзац други пункту 5 втратив чинність одночасно з набранням
чинності Указом Президента ( 461/2011 ) на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

затвердити статути казенних підприємств пробірного контролю і
забезпечити їх державну реєстрацію, подати Кабінетові Міністрів
України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації" в частині доповнення переліку зазначеними
підприємствами.
6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 6 січня 1999 р. N 19 ( 19-99-п ) "Питання
державного пробірного контролю" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 2, ст. 58).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 18

{ Положення втратило чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 461/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }вгору