Документ 732-2013-п, перша редакція — Прийняття від 14.08.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2013 р. № 732
Київ

Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації з 1 грудня 2013 р. пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну (далі - пілотний проект) шляхом встановлення граничного рівня оптово-відпускних цін на такі препарати на основі порівняльних (референтних) цін.

2. Установити, що:

1) дія пілотного проекту поширюється на препарати за переліком згідно з додатком, що зареєстровані в Україні за загальноприйнятою назвою “Інсулін”, з відповідним дозуванням, формою випуску та упаковкою;

2) з 1 лютого 2014 р.:

обіг препаратів інсуліну, зокрема їх закупівля за кошти місцевих бюджетів, здійснюється після декларування зміни оптово-відпускної ціни на такі препарати, яка не може перевищувати граничний рівень оптово-відпускних цін на них, розрахований та встановлений відповідно до пункту 3 цієї постанови, та внесення її в установленому порядку до реєстру оптово-відпускних цін;

граничні постачальницько-збутові та граничні торговельні (роздрібні) надбавки на препарати інсуліну встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825);

3) на рецептурних бланках за формою 1 виписуються препарати інсуліну із зазначенням назви, дозування, форми випуску та упаковки особам, хворим на діабет, за наявності показань;

4) витрати, пов’язані з відпуском препаратів інсуліну, здійснюються за рахунок коштів, що передбачаються місцевими бюджетами на охорону здоров’я за Державною цільовою програмою “Цукровий діабет” на 2009-2013 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 877 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 64, ст. 2247).

3. Міністерству охорони здоров’я:

1) за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Антимонопольним комітетом затвердити у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою порядок розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на препарати інсуліну на основі порівняльних (референтних) цін на такі препарати, що встановлені у Республіці Молдові, Турецькій Республіці, Російській Федерації, Республіці Албанії, Румунії, Республіці Болгарії. У разі коли відповідний препарат не представлений на ринку в зазначених державах, порівняльна (референтна) ціна формується з урахуванням цін на такі препарати, що встановлені в Угорщині, Литовській Республіці, Латвійській Республіці, Чеській Республіці, Словацькій Республіці, Республіці Польщі, та задекларованих змін оптово-відпускних цін, які склалися в Україні;

2) установити та оприлюднити у двомісячний строк з дня набрання чинності цією постановою граничний рівень оптово-відпускних цін на препарати інсуліну;

3) забезпечити разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснення організаційних заходів для реалізації пілотного проекту;

4) здійснювати контроль за реалізацією пілотного проекту та інформування Кабінету Міністрів України про стан його реалізації.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 732

ПЕРЕЛІК
препаратів за загальноприйнятою назвою “Інсулін” з відповідним дозуванням, формою випуску та упаковкою, на які поширюється дія пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну

Загальноприйнята назва препарату

Дозування, міжнародних одиниць на 1 мілілітр

Форма випуску

Первинна упаковка

Інсулін людський

100

розчин для ін’єкцій або суспензія

флакон, 5 мл або 10 мл або картридж 3 мл, або одноразова шприц-ручка 3 мл

Інсулін аспарт

100

розчин для ін’єкцій або суспензія

одноразова шприц-ручка 3 мл або картридж 3 мл

Інсулін детемір

100

розчин для ін’єкцій

одноразова шприц-ручка 3 мл

Інсулін гларгіну

100

розчин для ін’єкцій

картридж 3 мл або одноразова шприц-ручка 3 мл

Інсулін глюлізін

100

розчин для ін’єкцій

флакон 10 мл або картридж 3 мл, або одноразова шприц-ручка 3 мл

Інсулін лізпро

100

розчин для ін’єкцій або суспензія

картридж 3 мл
вгору