Документ 734-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.03.2013, підстава - 131-2013-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 травня 2006 р. N 734
Київ
Питання Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 150-р ( 150-2007-р ) від 04.04.2007
N 1306-р ( 1306-2011-р ) від 21.12.2011
N 131-р ( 131-2013-р ) від 13.03.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити на базі Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки, що
ліквідується, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації як центральний орган виконавчої влади.
2. Утворити комісію з ліквідації Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки.
Затвердити головою ліквідаційної комісії заступника Голови
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
Корнейка Олександра Васильовича. { Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1306-р
( 1306-2011-р ) від 21.12.2011, N 131-р ( 131-2013-р ) від
13.03.2013 }
Голові ліквідаційної комісії:
затвердити за погодженням з Головою Служби безпеки
персональний склад комісії та забезпечити здійснення заходів,
пов'язаних з ліквідацією Департаменту;
поінформувати до 1 березня 2007 р. Кабінет Міністрів України
про результати проведеної роботи. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 150-р
( 150-2007-р ) від 04.04.2007 }
3. Установити, що фінансування заходів, пов'язаних з
ліквідацією Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки та утворенням на його базі
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації, здійснюється у межах кошторисних призначень
Департаменту за бюджетною програмою "Забезпечення заходів у сфері
безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки
України".
4. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів
України проект Положення про Адміністрацію та пропозиції про
внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї
постанови.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 49вгору