Документ 734/98, не набрав чинності, поточна редакція — Редакція від 06.05.1999, підстава - 451/99

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про впорядкування сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування та раціональне
використання коштів Пенсійного фонду України
( Указ не вступив в дію в зв'язку з прийняттям Закону
N 64-XIV ( 64-14 ) від 24.07.98 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 997/98 від 10.09.98
N 451/99 від 27.04.99 )

З метою впорядкування сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, забезпечення повного і своєчасного
надходження коштів до Пенсійного фонду України, їх раціонального
використання та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні
положення" Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що об'єктом оподаткування для нарахування
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є: 1) для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1
Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ), - фактичні витрати на оплату праці
працівників, що включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР )
(крім виплат, передбачених Переліком видів оплати праці та інших
виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні
середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, який
затверджується Кабінетом Міністрів України ( 697-98-п ), а також
винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт
(послуг) згідно з цивільно-правовими договорами; 2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1 Закону
України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", а
також для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,
які використовують працю найманих працівників, помічників
адвокатів та інших осіб, які не є суб'єктами підприємницької
діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням
доходу, - одержана ними сума оподатковуваного доходу (прибутку),
обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
відповідно до законодавства.
2. Платники збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, визначені статтею 1 цього Указу, сплачують збір у
розмірі 32 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного
статтею 1 цього Указу. Підприємства, установи та організації, де працюють інваліди,
а також підприємства всеукраїнських громадських організацій
інвалідів сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування за пільговими ставками, визначеними статтею 4 Закону
України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування". У разі нестачі у платників збору коштів на оплату праці і
сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці і
сплата збору здійснюються у пропорційних розмірах. Суми збору та фінансових санкцій, донараховані під час
перевірок органами державної податкової служби та органами
державної контрольно-ревізійної служби, перераховуються до
Пенсійного фонду України в повному обсязі.
3. Установити, що, починаючи з 1 січня 1999 року, виплата
пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів і одержувачів
грошової допомоги здійснюється установами банків за рахунок коштів
Пенсійного фонду України через особові рахунки пенсіонерів і
одержувачів грошової допомоги (крім пенсіонерів та одержувачів
грошової допомоги, які проживають у сільській місцевості, де немає
відділень установ банків). ( Частина перша статті 3 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 997/98 від 10.09.98,
N 451/99 від 27.04.99 ) Перелік установ банків, через які здійснюється виплата пенсій
та грошової допомоги, а також порядок ( 1596-99-п ) виплати пенсій
та грошової допомоги через ці установи визначаються Кабінетом
Міністрів України і Національним банком України. За здійснення операцій із зарахування і виплати пенсій та
грошової допомоги з особових рахунків у банках пенсіонери і
одержувачі допомоги не несуть ніяких витрат.
4. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 липня 1998 року
N 734/98вгору