Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011738
Документ 738-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.04.2019, підстава - 367-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2011 р. N 738
Київ
Деякі питання сертифікації транспортних
засобів, їх частин та обладнання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1197 ( 1197-2015-п ) від 30.12.2015
N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017
N 101 ( 101-2019-п ) від 13.02.2019
N 367 ( 367-2019-п ) від 27.03.2019 }

З метою виконання Угоди про прийняття єдиних технічних
приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання
та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на
колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання
офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів ( 995_343 ),
1958 року (далі - Угода), адаптації законодавства України у сфері
забезпечення безпеки експлуатації транспортних засобів до
законодавства Європейського Союзу та до законодавчого врегулювання
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 367 ( 367-2019-п ) від 27.03.2019 }
1. Установити, що:
1) пропуск колісного транспортного засобу, який підлягає
державній реєстрації в територіальному органі з надання сервісних
послуг МВС (далі - транспортний засіб) на митну територію України
з метою вільного обігу, а також перша державна реєстрація
транспортного засобу здійснюється за наявності сертифіката
відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції
транспортних засобів, їх частин та обладнання; { Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017, N 367 ( 367-2019-п ) від
27.03.2019 }
{ На часткову зміну підпункту 1 пункту 1 у частині наявності
документа, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає
за конструкцією транспортний засіб, установити, що на період дії
Тимчасового порядку ( 1077-2018-п ) митне оформлення транспортного
засобу, який підпадає під його дію, здійснюється за наявності
сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження
конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, або
реєстраційного документа на транспортний засіб, виданого
реєстраційним органом країни реєстрації такого засобу, в якому
визначено рівень екологічних норм, якому відповідає транспортний
засіб, згідно з Постановою КМ N 101 ( 101-2019-п ) від
13.02.2019 }
1-1) надання на ринку предметів обладнання та частин, які
можуть бути встановлені на транспортному засобі та/або використані
для його оснащення (далі - обладнання), вимоги щодо типу яких
встановлені прийнятими до застосування в Україні єдиними
технічними приписами (Правилами Європейської Економічної Комісії
Організації Об’єднаних Націй, що є додатками до Угоди),
дозволяється за наявності:
маркування знаком офіційного затвердження типу обладнання,
нанесеного відповідно до вимог Угоди ( 995_343 ); або
маркування знаком офіційного затвердження типу Європейського
Союзу, нанесеного відповідно до вимог директив та регламентів
Європейського Союзу, що встановлюють технічні приписи для
обладнання; або
інформації про сертифікат типу обладнання (або сертифікат
типу транспортного засобу, якщо обладнання є ідентичним тому, яке
встановлено на такому транспортному засобі), виданий компетентним
органом будь-якої Договірної Сторони Угоди ( 995_343 ) (зокрема
України); або
інформації про сертифікат Європейського Союзу про
затвердження типу обладнання (або сертифікат типу транспортного
засобу, якщо обладнання є ідентичним тому, яке встановлено на
такому транспортному засобі), виданий уповноваженим органом
держави - члена Європейського Союзу; { Пункт 1 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 367
( 367-2019-п ) від 27.03.2019 }
2) сертифікат типу транспортного засобу або обладнання,
конструкція яких відповідає вимогам, встановленим у прийнятих до
застосування в Україні єдиних технічних приписах (Правилах
Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй, що
є додатками до Угоди), видається визначеними Міністерством
інфраструктури органами із сертифікації, акредитованими відповідно
до законодавства і нотифікованими Організацією Об’єднаних Націй
згідно з Угодою ( 995_343 ) (далі - уповноважені органи); { Підпункт 2 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 367 ( 367-2019-п )
від 27.03.2019 }
3) сертифікат відповідності видається:
виробником або його уповноваженим представником - резидентом
України (далі - виробник) на кожний транспортний засіб, тип якого
відповідає вимогам єдиних технічних приписів (Правил Європейської
Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй, що є додатками
до Угоди), що підтверджується сертифікатом типу транспортного
засобу;
уповноваженими органами або визначеними Міністерством
інфраструктури органами із сертифікації, акредитованими відповідно
до законодавства, на кожний новий транспортний засіб, який
відповідає вимогам єдиних технічних приписів (Правил Європейської
Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй, що є додатками
до Угоди), але відповідність типу якого не підтверджена
сертифікатом типу транспортного засобу, а також на той, що був у
користуванні; { Підпункт 3 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 367 ( 367-2019-п )
від 27.03.2019 }
4) реєстр виданих сертифікатів типу транспортних засобів та
обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів,
і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів, виданих
виробником, веде Міністерство інфраструктури, яке забезпечує
доступ до зазначеного реєстру Міністерству внутрішніх справ,
Державній службі з безпеки на транспорті та Державній фіскальній
службі; { Підпункт 4 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1197
( 1197-2015-п ) від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-2019-п ) від 27.03.2019 }
5) Міністерство інфраструктури забезпечує доступ до
Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних
засобів, виданих уповноваженими органами або органами із
сертифікації, Державній службі з безпеки на транспорті,
Міністерству внутрішніх справ та Державній фіскальній службі. { Підпункт 5 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1197
( 1197-2015-п ) від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-2019-п ) від 27.03.2019 }
2. Міністерству інфраструктури:
за погодженням з Міністерством фінансів, Міністерством
внутрішніх справ затвердити у шестимісячний строк порядок
затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та
обладнання ( z1586-12 ) і порядок ведення реєстру сертифікатів
типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками
сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання
( z1587-12 ); { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1197 ( 1197-2015-п ) від 30.12.2015 }
упровадити з 1 січня 2013 р. єдині технічні приписи для
транспортних засобів, які перевозять інвалідів та інші
маломобільні групи населення, ввозяться на митну територію України
і виготовляються в Україні.

{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови
КМ N 1197 ( 1197-2015-п ) від 30.12.2015 }

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 1, який набирає чинності через шість місяців з дня набрання
чинності порядком затвердження конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання і порядком ведення реєстру сертифікатів
типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками
сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вгору