Документ 74-2001-п, дію відновлено, поточна редакція — Редакція від 31.03.2018, підстава - 192-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 січня 2001 р. N 74
Київ
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 1244 ( 1244-2005-п ) від 21.12.2005 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005 }
Про умови оплати праці працівників бюджетних
науково-дослідних установ і організацій та інших
наукових установ Національної академії наук
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001
N 470 ( 470-2002-п ) від 05.04.2002 - набирає
чинності з 1 лютого 2002 }
{ Про підвищення з 1 січня 2004 р. на 32 відсотки
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 1842 ( 1842-2003-п ) від 26.11.2003 }
{ Про підвищення з 1 березня 2004 р. на 10,8 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 166 ( 166-2004-п ) від 11.02.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. у два рази діючих станом на
1 березня 2004 р. максимальні посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 995 ( 995-2004-п ) від 03.08.2004 }
{ Про підвищення з 1 вересня 2004 р. у два рази діючих станом
на 1 березня 2004 р. посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 1051 ( 1051-2004-п ) від 16.08.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 36 ( 36-2005-п ) від 15.01.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 }
{ Про підвищення з 1 квітня 2005 р. на 10,7 відсотка та
з 1 липня 2005 р. на 6,9 відсотка посадових окладів
додатково див. Постанову КМ N 267 ( 267-2005-п ) від
09.04.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1059 ( 1059-2007-п ) від 22.08.2007
N 939 ( 939-2008-п ) від 25.10.2008
N 1161 ( 1161-2009-п ) від 28.10.2009
N 126 ( 126-2011-п ) від 23.02.2011
N 957 ( 957-2012-п ) від 15.10.2012
N 192 ( 192-2018-п ) від 21.03.2018 }

На виконання Указу Президента України від 10 березня 2000 р.
N 456 ( 456/2000 ) "Про додаткові заходи щодо державної підтримки
Національної академії наук України" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів наукових і керівних
працівників, фахівців, службовців і робітників бюджетних
науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ
Національної академії наук (далі - установи) згідно з додатками
1 - 3.
2. Установити:
1) що посадові оклади заступників керівників установ,
заступників керівників структурних підрозділів установ
встановлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на
10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків
нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника;
2) що посадові оклади працівників установ, які мають почесне
звання, спортивні звання підвищуються: ( Абзац перший підпункту 2
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86
( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )
а) за почесні звання України, СРСР: "народний" - на 40
відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків;
б) за спортивні звання:
"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20
відсотків;
"майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків;
"майстер спорту" - на 10 відсотків.
За наявності двох або більше звань посадові оклади
працівників підвищуються за одним (вищим) званням. Посадові оклади
працівників підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем
відповідає почесному або спортивному званню; ( Абзац підпункту 2б
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86
( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )

( Підпункт 2в пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )

3) доплати працівникам установ:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника або за вакантною посадою: ( Абзац перший підпункту 3
"а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 470
( 470-2002-п ) від 05.04.2002 - набирає чинності з 1 лютого 2002 )
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ,
їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх
заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи
з 10 години вечора до 6 години ранку;
в) за вчене звання:
професора - у розмірі 33 відсотки посадового окладу; { Абзац
другий підпункту “в” підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2012-п ) від 15.10.2012 }
доцента, старшого наукового співробітника, старшого
дослідника - у розмірі 25 відсотків посадового окладу; { Абзац
третій підпункту "в" підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 957 ( 957-2012-п ) від 15.10.2012, N 192
( 192-2018-п ) від 21.03.2018 } { Підпункт 3 пункту 2 доповнено підпунктом "в" згідно з Постновою
КМ Постанови КМ N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 }
г) за науковий ступінь:
доктора наук - у розмірі 25 відсотків посадового окладу;
{ Абзац другий підпункту "г" підпункту 3 пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2012-п ) від
15.10.2012 }
кандидата наук, доктора філософії - у розмірі 15 відсотків
посадового окладу. { Абзац третій підпункту "г" підпункту 3 пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 957
( 957-2012-п ) від 15.10.2012, N 192 ( 192-2018-п ) від
21.03.2018 }
Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню; { Підпункт 3 пункту 2 доповнено підпунктом "г" згідно з Постновою
КМ Постанови КМ N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 }
4) надбавки працівникам установ у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу:
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на термін її
виконання);
за складність, напруженість роботи.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 100 відсотків посадового окладу. Це обмеження
не поширюється на працівників національних закладів (установ).
{ Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 470 ( 470-2002-п ) від 05.04.2002 - набирає
чинності з 1 лютого 2002, N 957 ( 957-2012-п ) від 15.10.2012 }
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або розмір їх зменшується;
5) водіям автомобілів:
надбавки за класність у таких розмірах: 2 класу - 10
відсотків, 1 класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час; ( Пункт 2 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 470
( 470-2002-п ) від 05.04.2002 - набирає чинності з 1 лютого 2002 )
6) щомісячні оклади прибиральників приміщень, які
використовують дезінфікуючі засоби, а також тих, що зайняті
прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків. ( Пункт 2
доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 470 ( 470-2002-п )
від 05.04.2002 - набирає чинності з 1 лютого 2002 )
3. Надати право керівникам установ у межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків:
а) установлювати працівникам цих установ конкретні розміри
доплат і надбавок до посадових окладів;
б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;
в) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду
преміювання, що враховується у розрахунках до кошторису, та
економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників
визначаються у положенні про преміювання працівників відповідної
установи. { Підпункт "в" пункту 3 в редакції Постанови КМ N 126
( 126-2011-п ) від 23.02.2011 }

{ Пункт 3-1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 939
( 939-2008-п ) від 25.10.2008 }

4. Національній академії наук у місячний термін розробити і
затвердити за погодженням з Міністерством праці та соціальної
політики і Міністерством фінансів конкретні умови оплати праці
працівників установ, що належать до сфери її управління, та
розміри посадових окладів працівників цих установ, у межах,
визначених у схемах, затверджених цією постановою.
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 541
( 541-2001-п ) від 18.05.2001 )
6. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня
1996 р. N 1226 ( 1226-96-п ) "Про умови оплати праці працівників
окремих установ і організацій бюджетної сфери" (ЗП України,
1996 р., N 18, ст. 523);
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня
1997 р. N 655 ( 655-97-п ) "Про поширення чинності постанови
Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1996 р. N 1226 на
працівників науково-дослідних установ Академії правових наук та
внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 р. N 565" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 27, с. 122);
постанову Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1997 р.
N 1292 ( 1292-97-п ) "Про поширення дії постанови Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 1996 р. N 1226 на працівників
Національного центру серця Академії медичних наук" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 47, с. 51).
7. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2001 року.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2001 р. N 74
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2009 р. N 1161)
( 1161-2009-п )
СХЕМА
посадових окладів наукових
працівників науково-дослідних установ
і організацій та інших наукових установ
Національної академії наук

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад,| | | гривень | |----------------------------------------------------------------| | Керівні працівники | |----------------------------------------------------------------| |Директор науково-дослідного | 2651-2695 | |інституту | | |-------------------------------------+--------------------------| |Учений секретар науково-дослідного | 2366-2503 | |інституту | | |-------------------------------------+--------------------------| |Керівник філіалу (відділення) | 2633-2676 | |науково-дослідного інституту, | | |керівник науково-технічного центру | | |-------------------------------------+--------------------------| |Завідувач науково-дослідного | 2366-2503 | |підрозділу (відділення, відділу, | | |лабораторії), радник при дирекції | | |-------------------------------------+--------------------------| |Учений секретар філіалу | 2261-2336 | |(відділення) науково-дослідного | | |інституту, науково-технічного центру | | |-------------------------------------+--------------------------| |Керівник науково-дослідної установи | 2416-2478 | |-------------------------------------+--------------------------| |Завідувач науково-дослідного | 2057-2366 | |підрозділу (лабораторії, відділу), | | |учений секретар науково-дослідної | | |установи | | |-------------------------------------+--------------------------| |Директор (начальник), головний | 1635-1984 | |інженер іншої наукової установи, | | |організації | | |-------------------------------------+--------------------------| |Головний інженер (конструктор, | 1468-1749 | |технолог) проекту, головний | | |інженер комплексної установки, | | |завідувач відділу, який виконує | | |наукову, науково-технічну або | | |науково-організаційну роботу | | |-------------------------------------+--------------------------| |Завідувач підрозділу (сектору, | 1196-1381 | |групи, служби, зміни) у складі | | |науково-дослідних та інших | | |підрозділів, який виконує | | |наукову, науково-технічну або | | |науково-організаційну роботу | | |----------------------------------------------------------------| | Наукові співробітники | |----------------------------------------------------------------| |Головний науковий співробітник | 2416-2503 | |-------------------------------------+--------------------------| |Провідний науковий співробітник | 2366-2416 | |-------------------------------------+--------------------------| |Старший науковий співробітник | 2150-2224 | |-------------------------------------+--------------------------| |Науковий співробітник | 1828-1982 | |-------------------------------------+--------------------------| |Молодший науковий співробітник | 1623-1722 | |----------------------------------------------------------------| | Професіонали та фахівці, які проводять наукові та науково- | | технічні | | розроблення та які виконують науково-організаційну роботу | |----------------------------------------------------------------| |Головний інженер та інші | 1406-1749 | |професіонали | | |-------------------------------------+--------------------------| |Провідний інженер та інші | 1155-1319 | |професіонали | | |-------------------------------------+--------------------------| |Інженер та інші професіонали | 894-1237 | |-------------------------------------+--------------------------| |Технік і лаборант з вищою освітою | 840-992 | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86
( 86-2005-п ) від 22.01.2005, в редакції Постанов КМ N 1059
( 1059-2007-п ) від 22.08.2007, N 1161 ( 1161-2009-п ) від
28.10.2009 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2001 р. N 74
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2009 р. N 1161)
( 1161-2009-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних
працівників, професіоналів, фахівців
і службовців структурних підрозділів
(крім науково-дослідних) бюджетних
науково-дослідних установ і організацій
та інших наукових установ Національної
академії наук

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий оклад,| | | гривень | |----------------------------------------------------------------| | Керівні працівники | |----------------------------------------------------------------| |Завідувач відділу | 943-1749 | |--------------------------------------+-------------------------| |Керівник структурного підрозділу | 894-1237 | |--------------------------------------+-------------------------| |Керівник (начальник) сектору, | 840-1155 | |групи у складі структурного | | |підрозділу | | |----------------------------------------------------------------| | Керівники інших структурних підрозділів, професіонали, | | фахівці та службовці | |----------------------------------------------------------------| |Провідний інженер та інші | 943-1073 | |фахівці | | |--------------------------------------+-------------------------| |Інженер та інші фахівці | 790-992 | |--------------------------------------+-------------------------| |Технік | 741-840 | |--------------------------------------+-------------------------| |Завідувач: канцелярії, архіву, | 741-894 | |центрального складу (складу), | | |друкарського бюро, камери | | |схову, бюро перепусток, | | |копіювально-розмножувального | | |бюро, фотолабораторії, | | |експедиції, господарства та інші | | |--------------------------------------+-------------------------| |Старші: лаборант, товарознавець, | 692-790 | |касир, інспектор, табельник, | | |диспетчер; стенографістка I | | |категорії, коректор | | |--------------------------------------+-------------------------| |Інші службовці: товарознавець, | 692-741 | |касир, експедитор, лаборант, | | |інспектор, агент з постачання, | | |кресляр, діловод, архіваріус, | | |табельник, копіювальник, | | |обліковець, експедитор з перевезення | | |багажів, комендант, черговий бюро | | |перепусток, друкарка (всіх категорій),| | |секретар-стенографістка, | | |секретар-друкарка, секретар, | | |паспортист | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Заступникам керівників структурних підрозділів
установ посадові оклади встановлюються залежно від посадового
окладу керівника без урахування відповідних підвищень.
{ Додаток 2 в редакції Постанов КМ N 470 ( 470-2002-п ) від
05.04.2002 - набирає чинності з 1 лютого 2002, N 1059
( 1059-2007-п ) від 22.08.2007, N 1161 ( 1161-2009-п ) від
28.10.2009 }

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2001 р. N 74
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2009 р. N 1161)
( 1161-2009-п )
СХЕМА
місячних окладів робітників
бюджетних науково-дослідних установ
і організацій та інших наукових установ
Національної академії наук

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий | | | оклад, гривень | |----------------------------------------------------------------| | Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну | | роботу | |----------------------------------------------------------------| |Гардеробник, кастелянка, кур'єр, опалювач, | 650 | |підсобний робітник, вантажник, натирач | | |підлоги, робітник з благоустрою, сторож, | | |склопротиральник, прибиральник виробничих | | |(службових) приміщень, території; швейцар | | |та інші | | |----------------------------------------------------------------| | Робітники, які виконують малокваліфіковану роботу | |----------------------------------------------------------------| |Апаратник хімічного чищення спецодягу, | 650-692 | |ліфтер, водії: автомобіля, електро- та | | |автовізка, транспортно-прибиральної машини | | |і самохідних механізмів; єгер, | | |копіювальник, евакуатор, контролер та інші | | |----------------------------------------------------------------| | Робітники, які виконують кваліфіковану (складну) роботу | |----------------------------------------------------------------| |Слюсар, столяр, електрик, електромеханік, | 650-741 | |наладчик, електромонтер, дозиметрист; | | |оператор: апаратів мікрофільмування та | | |копіювання, копіювальних та розмножувальних| | |машин, електронно-обчислювальних та | | |обчислювальних машин; робітник-рибовод, | | |будівельник та інші | | |----------------------------------------------------------------| | Робітники, які виконують висококваліфіковану | | (особливо складну та відповідальну) роботу | |----------------------------------------------------------------| |Робітник з ремонту та налагодження | 650-894 | |електронного та іншого обладнання | | |підвищеної складності, робітники з | | |комплексного обслуговування і ремонту | | |будинків, водолази станцій рятувально- | | |водолазних служб, робітники з виготовлення | | |очних протезів, медичний оптик лабораторії | | |контактної корекції зору | | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 3 в редакції Постанов КМ N 470 ( 470-2002-п ) від
05.04.2002 - набирає чинності з 1 лютого 2002, N 1059
( 1059-2007-п ) від 22.08.2007, N 1161 ( 1161-2009-п ) від
28.10.2009 }вгору