Документ 741-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.06.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 18 Закону України
"Про електроенергетику"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст.231 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У другому реченні частини першої статті 18 Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1) слова "з наданням пріоритету
вітчизняним виробникам" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 741-IVвгору