Документ 755/2004, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.11.2005, підстава - 1430/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005 )
Про заходи щодо вдосконалення системи державного
управління у сфері подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи

З метою поліпшення організації вирішення питань захисту
населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи, а
також попередження надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, вдосконалення системи державного управління
у цих сферах та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Реорганізувати Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи в Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та Державний комітет України з питань
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
2. Установити, що:
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій є
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, рятувальної справи, пожежної
безпеки тощо;
Державний комітет України з питань подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи є спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань захисту населення і територій
від наслідків Чорнобильської катастрофи, в тому числі з питань
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, перетворення об'єкта "Укриття" в
екологічно безпечну систему, реабілітації забруднених унаслідок
Чорнобильської катастрофи територій;
діяльність Державного комітету України з питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій.
3. Кабінету Міністрів України:
визначити перелік підприємств, установ та організацій
державного сектора економіки, які передаються в управління
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та Державного
комітету України з питань подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи, і здійснити заходи щодо їх передачі;
здійснити заходи щодо передачі Міністерству України з питань
надзвичайних ситуацій та Державному комітету України з питань
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи відповідного майна
для забезпечення діяльності цих органів;
затвердити граничну чисельність працівників Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та Державного комітету
України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
подати в установленому порядку проекти положень про
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та Державний
комітет України з питань подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи;
подати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін
до нормативно-правових актів, що випливають із цього Указу;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
4. Внести до Указів Президента України такі зміни:
1) у частині четвертій статті 3 Указу Президента України від
15 грудня 1999 року N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних
органів виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від
14 квітня 2003 року N 324 ( 324/2003 ), від 26 травня 2003 року
N 434 ( 434/2003 ), від 3 червня 2003 року N 464 ( 464/2003 ), від
19 червня 2003 року N 540 ( 540/2003 ) та від 29 жовтня 2003 року
N 1227 ( 1227/2003 ) слова "Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи" замінити словами "Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій";
2) в Указі Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573
( 1573/99 ) "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої
влади" (зі змінами, внесеними Указами від 3 квітня 2000 року N 556
( 556/2000 ), від 27 червня 2000 року N 827 ( 827/2000 ), від
14 липня 2000 року N 902 ( 902/2000 ), від 27 серпня 2000 року
N 1031 ( 1031/2000 ), від 5 квітня 2001 року N 233 ( 233/2001 ),
від 5 червня 2001 року N 405 ( 405/2001 ), від 11 липня 2001 року
N 510 ( 510/2001 ), від 7 серпня 2001 року N 603 ( 603/2001 ), від
21 серпня 2001 року N 724 ( 724/2001 ), від 13 вересня 2001 року
N 836 ( 836/2001 ), від 8 листопада 2001 року N 1056
( 1056/2001 ), від 22 листопада 2001 року N 1132 ( 1132/2001 ),
від 14 грудня 2001 року N 1213 ( 1213/2001 ), від 27 грудня
2001 року N 1265 ( 1265/2001 ), від 3 січня 2002 року N 10
( 10/2002 ), від 5 березня 2002 року N 212 ( 212/2002 ), від
16 березня 2002 року N 259 ( 259/2002 ), від 18 вересня 2002 року
N 834 ( 834/2002 ), від 1 жовтня 2002 року N 887 ( 887/2002 ), від
31 січня 2003 року N 54 ( 54/2003 ), від 31 липня 2003 року N 772
( 772/2003 ), від 15 вересня 2003 року N 1039 ( 1039/2003 ), від
19 січня 2004 року N 60 ( 60/2004 ) та від 6 лютого 2004 року
N 166 ( 166/2004 ):
а) в абзаці двадцятому пункту "б" статті 1 слова
"Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи"
замінити словами "Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій";
б) у Схемі організації та взаємодії центральних органів
виконавчої влади, затвердженій зазначеним Указом:
у розділі 1 абзац "Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи" замінити абзацом такого змісту:
"Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій";
розділ II після абзацу "Державний комітет України по
земельних ресурсах" доповнити абзацом такого змісту:
"Державний комітет України з питань подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи";
розділ IV після підрозділу "через Міністра економіки та з
питань європейської інтеграції України" доповнити підрозділом
такого змісту:
"через Міністра України з питань надзвичайних ситуацій:
Державний комітет України з питань подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи";
3) у статті 1 Указу Президента України від 15 грудня
1999 року N 1574 ( 1574/99 ) "Про склад Кабінету Міністрів
України" (зі змінами, внесеними Указами від 5 червня 2001 року
N 405 ( 405/2001 ), від 21 серпня 2001 року N 724 ( 724/2001 ),
від 25 березня 2003 року N 267 ( 267/2003 ), від 3 червня
2003 року N 464 ( 464/2003 ) та від 6 лютого 2004 року N 166
( 166/2004 ) абзац "Міністр України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи" замінити абзацом такого змісту:
"Міністр України з питань надзвичайних ситуацій".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 липня 2004 року
N 755/2004вгору