Документ 756-99-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.12.2012, підстава - 1175-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 1999 р. N 756
Київ
Про деякі питання регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у
галузі зовнішньоекономічної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1493 ( 1493-2001-п ) від 16.11.2001
N 1493 ( 1493-2002-п ) від 11.10.2002
N 1175 ( 1175-2012-п ) від 19.12.2012 }

На виконання статей 1 та 2 Закону України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити переліки товарів (робіт, послуг), з
використанням яких здійснення товарообмінних (бартерних) операцій
у галузі зовнішньоекономічної діяльності забороняється, згідно з
додатками 1 і 2.
2. Установити, що дія пункту 1 цієї постанови не поширюється:
на товарообмінні (бартерні) операції, що здійснюються
суб'єктами підприємницької діяльності відповідно до контрактів
(договорів), укладених для реалізації міжнародних договорів
України, та предметом імпортної частини яких є електроенергія,
нафта сира, газ та ядерне паливо;
на товарообмінні (бартерні) операції, сторонами яких є
суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти
господарської діяльності, що зареєстровані як суб'єкти
підприємницької діяльності в країнах - учасницях Співдружності
Незалежних Держав згідно із законодавством цих країн, за умови, що
у процесі проведення відповідних товарообмінних (бартерних)
операцій між цими суб'єктами додержуватиметься правило прямого
відвантаження у разі здійснення експорту з території України.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1175
( 1175-2012-п ) від 19.12.2012 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1175
( 1175-2012-п ) від 19.12.2012 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1175
( 1175-2012-п ) від 19.12.2012 }

6. Державній податковій адміністрації привести у двотижневий
термін свої нормативно-правові акти у відповідність з положеннями
статті 3 Закону України "Про регулювання товарообмінних
(бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"
( 351-14 ).
7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України:
від 30 серпня 1995 р. N 699 ( 699-95-п ) "Про забезпечення
виконання Указу Президента України від 26 липня 1995 р. N 660 "Про
додаткові заходи щодо регулювання бартерних (товарообмінних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (ЗП України,
1996 р., N 1, ст. 23);
від 12 червня 1998 р. N 854 ( 854-98-п ) "Про перелік товарів
(продукції, робіт, послуг), експорт яких забороняється за
бартерними (товарообмінними) операціями" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 24, ст. 875);
від 16 вересня 1998 р. N 1451 ( 1451-98-п ) "Про зупинення
дії постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 1998 р.
N 854 у частині здійснення бартерних (товарообмінних) операцій з
суб'єктами господарської діяльності країн - учасниць Співдружності
Незалежних Держав" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 37,
ст. 1362).
8. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 52
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1999 р. N 756
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1493
( 1493-2002-п )
ПЕРЕЛІК
товарів (робіт, послуг), експорт яких за бартерними
(товарообмінними) операціями забороняється
------------------------------------------------------------------ Найменування товару | Код згідно з | УКТ ЗЕД ------------------------------------------------------------------ Насіння соняшнику подрібнене або 1206 00
неподрібнене
Олія соняшникова 1512
Пиво солодове 2203 00
Вина, лікери, спирт етиловий, горілка та 2204, 2205,
інші міцні алкогольні напої 2206 00,
2207, 2208
Сигарети з тютюну 2402 20 10 00,
2402 20 90 10,
2402 20 90 20
Перліт 2530 10 10 00
Бурштин 2530 90 95 00
Руди і концентрати дорогоцінних металів 2616
Кокс і напівкокс з кам'яного вугілля 2704 00
Пек і кокс пековий, отриманий із смоли 2708
кам'яного вугілля або інших мінеральних
смол
Метали дорогоцінні в колоїдному стані; 2843
сполуки неорганічні або органічні
дорогоцінних металів визначеного або
невизначеного хімічного складу, амальгами
дорогоцінних металів
Тільки аерофотоплівки завширшки 35 мм 3702 94 90 00
Тільки аерофотоплівки завширшки понад 35 мм 3702 95 00 00
Шкіряна сировина 4101 - 4103
Перли природні або культивовані 7101
Алмази оброблені або необроблені, але 7102
неоправлені і незакріплені
Дорогоцінне каміння (крім алмазів) та 7103
напівдорогоцінне каміння оброблене або
необроблене
Дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння 7104
штучне або реконструйоване, оброблене або
необроблене
Кришка і порошок з природного та штучного 7105
дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння
Срібло (включаючи срібло з гальванічним 7106
покриттям золотом або платиною)
необроблене, напівоброблене або у вигляді
порошку
Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, 7107 00 00 00
напівоброблені
Платина необроблена, напівоброблена або у 7110
вигляді порошку
Метали недорогоцінні, срібло або золото, 7111 00 00 00
плаковані платиною, необроблені або
напівоброблені
Відходи і брухт дорогоцінних металів та 7112
металів, плакованих дорогоцінними металами
Ювелірні вироби та їх частини з 7113
дорогоцінних металів або металів, плаковані
дорогоцінними металами
Золоті або срібні вироби майстрів та їх 7114
частини з дорогоцінних металів або металів,
плаковані дорогоцінними металами
Монети (тільки з дорогоцінних металів) 7118
Феросилікомарганець 7202 30 00 00
Відходи і брухт чорних металів; зливки 7204
чорних металів для переплавки (шихтові
зливки)
Напівфабрикати із заліза і нелегованої 7207
сталі
Прокат плоский із заліза і нелегованої 7208
сталі завширшки не менш як 600 мм
гарячекатаний
Прокат плоский із заліза і нелегованої 7209
сталі завширшки не менш як 600 мм
холоднокатаний
Прокат плоский із заліза і нелегованої 7212
сталі завширшки менш як 600 мм плакований
Палі шпунтові з чорних металів 7301
Відходи і брухт мідні 7404 00
Відходи і брухт нікелеві 7503 00
Відходи і брухт алюмінієві 7602 00
Провід багатожильний, троси, плетениці тощо 7614 10 00 00
з алюмінію, без електричної ізоляції, із
сталевим осердям
Відходи і брухт із свинцю 7802 00 00 00
Відходи і брухт із цинку 7902 00 00 00
Відходи і брухт олов'яні 8002 00 00 00
Відходи і брухт вольфрамові 8101 91 90 00
Відходи і брухт молібденові 8102 91 90 00
Відходи і брухт танталові 8103 10 90 00
Відходи і брухт магнієві 8104 20 00 00
Відходи і брухт кобальтові 8105 10 90 00
Відходи і брухт кадмієві 8107 10 90 00
Відходи і брухт титанові 8108 10 90 00
Відходи і брухт цирконієві 8109 10 90 00
Відходи і брухт сурмові 8110 00 19 00
Відходи і брухт марганцеві 8111 00 19 00
Відходи і брухт берилієві 8112 11 90 00
Відходи і брухт хромові 8112 20 39 00
Відходи і брухт германієві 8112 30 40 00
Відходи і брухт ванадієві 8112 40 19 00
Необроблені відходи і брухт, порошки: 8112 91 10 00
гафнію, ніобію, ренію 8112 91 31 00
8112 91 39 00
Відходи і брухт галієві, індієві, талієві 8112 91 50 00
Відходи і брухт металокераміки та виробів з 8113 00 40 00
неї
Комбайни (для видобування вугілля і 8430 39 00 00
гірських порід)
Пересувні шахтні кріплення з гідравлічним 8479 89 30 00
приводом
Тільки магнітні стрічки завширшки 8523 13 00
більш як 6,5 мм (крім магнітної стрічки
А-3901-25П)
Вироби з бурштину 9602 00 00 00
Послуги трубопровідного транспорту з 60.301
транспортування сирої нафти та (за класифікатором
нафтопродуктів послуг ЗЕД)
( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1493 ( 1493-2002-п ) від
11.10.2002 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1999 р. N 756
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1493
( 1493-2002-п )
ПЕРЕЛІК
товарів (робіт, послуг), імпорт яких за бартерними
(товарообмінними) операціями забороняється
------------------------------------------------------------------ Найменування товару | Код згідно з | УКТ ЗЕД ------------------------------------------------------------------ Бурштин 2530 90 95 00
Алмази оброблені або необроблені, але 7102 39 00 00
неоправлені і незакріплені (діаманти)
Ювелірні вироби та їх частини з 7113
дорогоцінних металів або металів,
плакованих дорогоцінними металами
Вироби з бурштину 9602 00 00 00
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1493 ( 1493-2002-п ) від
11.10.2002 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

{ Додаток 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1175
( 1175-2012-п ) від 19.12.2012 }

{ Порядок віднесення бартерних договорів до таких, що
передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне
будівництво, поставку складних технічних виробів і товарів
спеціального призначення втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1175 ( 1175-2012-п ) від 19.12.2012 }вгору