Документ 790/94, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.05.2000, підстава - 678/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо забезпечення розвитку
цивільної авіації України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 678/2000 від 11.05.2000 )

З метою подолання кризових явищ у цивільній авіації України,
вдосконалення управління цивільною авіацією, забезпечення
ефективного використання майна, що перебуває у загальнодержавній
власності, та створення умов для дальшого розвитку цивільної
авіації України п о с т а н о в л я ю:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 678/2000 від 11.05.2000 )

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 678/2000 від 11.05.2000 )

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 678/2000 від 11.05.2000 )

4. Призначити МАРЧЕНКА Миколу Олександровича Головою
Державного департаменту авіаційного транспорту України.
5. М.Марченку подати у двотижневий строк проект Положення про
Державний департамент авіаційного транспорту України.
6. Підтримати ініціативу Донецького, Кіровоградського,
Луганського, Львівського, Одеського та Харківського
авіапідприємств і авіакомпанії "Дніпроавіа" про створення
Державної авіакомпанії "Авіалінії України" (далі - Компанія) на
базі зазначених авіапідприємств та Української державної
авіакомпанії "Авіалінії України", ліквідувавши Українську державну
авіакомпанію "Авіалінії України". Установити, що вказані в частині першій цієї статті
авіапідприємства, авіакомпанія "Дніпроавіа", а також
Бориспільське, Вінницьке, Жулянське, Запорізьке, Хмельницьке та
Чернівецьке регіональні відділення Української державної
авіакомпанії "Авіалінії України" входять до складу Компанії на
правах юридичних осіб. Керівним органом Компанії є рада директорів, яка складається
з керівників юридичних осіб, що входять до складу Компанії. Раду
директорів очолює генеральний директор Компанії, якого призначає
Державний департамент авіаційного транспорту України.
7. Установити, що Компанія є правонаступником щодо прав та
обов'язків Української державної авіакомпанії "Авіалінії України",
в тому числі права призначеного повітряного перевізника України.
8. Державному департаменту авіаційного транспорту України: виступити засновником Компанії з боку держави; здійснити заходи щодо ліквідації Української державної
авіакомпанії "Авіалінії України".
9. Міністерству транспорту України завершити у тижневий строк
ліквідацію Українського об'єднання цивільної авіації "Авіалінії
України".
10. Кабінету Міністрів України розробити та подати у
двомісячний строк на розгляд Президентові України проект Концепції
розвитку цивільної авіації України. Проект Концепції має визначати
основні напрямки розвитку авіаційної галузі, зокрема: - використання нової авіатехніки; - будівництво нових, реконструкцію, ремонт та експлуатацію
існуючих аеропортів з урахуванням сучасних вимог щодо технології
проведення митних та прикордонних процедур; - мережу підприємств та організацій цивільної авіації, що
мають перебувати у державній власності у зв'язку з їх
загальнодержавним значенням; - державну підтримку підприємств та організацій цивільної
авіації; - науковий супровід розвитку авіаційної галузі; - створення єдиних радіолокаційних, радіонавігаційних та
зв'язкових полів; - спільне використання цивільних та військових авіатехніки та
аеродромів.
11. Державному департаменту авіаційного транспорту України за
участю Міністерства оборони України, Міністерства закордонних
справ України, Служби безпеки України, Державного митного комітету
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Комітету по використанню повітряного простору України
затвердити у місячний строк правила надання дозволів на виліт з
аеропортів України та приліт до аеропортів України під час
здійснення міжнародних польотів.
12. Державному департаменту авіаційного транспорту України
здійснити перевірку у тримісячний строк обгрунтованості видачі
експлуатантам цивільної авіаційної техніки сертифікатів та
ліцензій, а також порядку використання державного майна при
здійсненні підприємствами цивільної авіації господарської
діяльності та за результатами цієї перевірки вжити відповідних
заходів.
13. Кабінету Міністрів України: забезпечити здійснення заходів, пов'язаних із створенням
Державного департаменту авіаційного транспорту України, в тому
числі вирішити у двотижневий строк питання щодо передачі до сфери
його управління зазначеного у статті 2 цього Указу майна, що
перебуває у загальнодержавній власності; забезпечити завершення у місячний строк передачу Комітету по
використанню повітряного простору України майна, необхідного для
забезпечення діяльності державної системи використання повітряного
простору України; привести рішення Уряду у відповідність з цим Указом.
14. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 21 грудня 1994 року
N 790/94вгору