Документ 795-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.09.2012, підстава - 846-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 липня 2011 р. № 795
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 846 від 12.09.2012}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2011 р. № 795

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держпідприємництво.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 12.09.2012}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на реалізацію плану заходів з виконання у поточному році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, затвердженого Кабінетом Міністрів України, зокрема на:

забезпечення виконання освітньої програми з питань провадження підприємницької діяльності для підприємців та широких верств населення, насамперед щодо започаткування та ведення власної справи, застосування дозвільних процедур, реєстрації, ліцензування, реалізації регуляторної політики;

проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді;

проведення конференцій, нарад, засідань за круглим столом, форумів, виставок та ярмарків за участю представників малого підприємництва, відзначення Дня підприємця;

видання Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні;

проведення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні, підготовку аналітичного звіту за його результатами.

{Абзац шостий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 846 від 12.09.2012}

4. Головний розпорядник бюджетних коштів затверджує кошторис та перелік видатків із відповідними розрахунками та обґрунтуваннями за напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 846 від 12.09.2012}

5. У разі наявності бюджетної заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства на початок бюджетного періоду, її погашення здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 12.09.2012}

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів і послуг, не пов'язаних із здійсненням заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 12.09.2012}

здійснення видатків, передбачених іншими бюджетними програмами;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

оплату посередницьких послуг.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 846 від 12.09.2012}

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 846 від 12.09.2012}вгору