Документ 800-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.04.2018, підстава - 262-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2008 р. № 800
Київ

Про умови оплати праці працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та його регіональних відділень

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 809 від 22.08.2012
№ 262 від 11.04.2018}

{Установити, що у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах установ, закладів та організацій, за рахунок виплат, пов'язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій підвищуються з 1 грудня 2015 р. на 10 відсотків посадові оклади працівників, розміри яких затверджено цією постановою, згідно з Постановою КМ № 1013 від 09.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (далі - Центр) та його регіональних відділень згідно з додатками 1 і 2.

2. Надати право директорові Центру в межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) працівникам конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цією постановою схем;

б) посадові оклади заступників директора Центру та керівників його регіональних відділень, заступників керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавки працівникам:

за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни такі надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесне звання "заслужений" - у розмірі 10 відсотків посадового окладу;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

г) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директорові Центру, керівникам регіональних відділень Центру, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

за науковий ступінь доктора наук - у розмірі до 25 відсотків посадового окладу, кандидата наук - у розмірі до 15 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь виплачується працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу для оздоровлення одночасно з наданням щорічної відпустки та для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;

3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат згідно із затвердженим порядком і розмірами преміювання працівників у межах фонду преміювання, створеного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці, без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

3. Преміювання, установлення надбавок і доплат, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги директорові Центру здійснюється за згодою Голови Національного агентства з питань державної служби.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 809 від 22.08.2012}

4. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням Центру, встановлюються на рівні умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів.

5. Установити, що умови оплати праці працівників державних установ, утворених відповідно до пункту 16 Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 528 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 41, ст. 1367), визначаються Міністерством праці та соціальної політики відповідно до законодавства.

6. Установити, що посадові оклади працівників, розміри яких затверджено зазначеною постановою, з 1 січня 2019 р. змінюються пропорційно підвищенню розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).

{Постанову доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ № 262 від 11.04.2018}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2008 р. № 800
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. № 262)

СХЕМА
посадових окладів працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор Центру

5200

Головний бухгалтер

3900

Начальник відділу

3600-3745

Завідувач самостійного сектору

3025-3105

Завідувач сектору у складі відділу, помічник директора

2790-2870

Головний консультант

2250-2315

Провідний експерт

1940-2000

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 262 від 11.04.2018}Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2008 р. № 800
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. № 262)

СХЕМА
посадових окладів працівників регіональних відділень Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор регіонального відділення

3620

Головний бухгалтер

2900

Начальник відділу

2800

Завідувач самостійного сектору

2230

Завідувач сектору у складі відділу, помічник директора

2120

Головний консультант

2035

Провідний експерт

1850

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 262 від 11.04.2018}
вгору