Документ 808-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 18 Кодексу
адміністративного судочинства України щодо
предметної підсудності адміністративних справ
місцевим загальним судам як адміністративним судам
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 19, ст.262 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства
України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
NN 35-37, ст. 446) такі зміни:
1. Частину першу доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб з
суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення,
перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат,
соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та інших
соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту,
пільг".
2. Частину другу доповнити словами "та справ, які підсудні
місцевим загальним судам як адміністративним судам".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Після набрання чинності цим Законом окружні
адміністративні суди завершують розгляд адміністративних справ,
передбачених пунктом 3 частини першої статті 18 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), провадження в
яких було відкрито. Адміністративні позови, подані до набрання
чинності цим Законом до відповідних окружних адміністративних
судів в адміністративних справах, передбачених пунктом 3 частини
першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України
( 2747-15 ), і за якими провадження не відкрито, передаються цими
судами до відповідних місцевих загальних судів як адміністративних
судів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 грудня 2008 року
N 808-VIвгору