Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2010809
Документ 809-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.08.2011, підстава - 862-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 вересня 2010 р. N 809
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Державному комітетові телебачення та радіомовлення
розробити і затвердити у тримісячний строк порядок проведення
моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів
виконавчої влади ( z0759-15 ).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 17

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2010 р. N 809
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р.
N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет
інформації про діяльність органів виконавчої влади" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57; 2003 р., N 25, ст. 1195;
2004 р., N 6, ст. 323; 2006 р., N 50, ст. 3324):
1) у постанові ( 3-2002-п ):
у пунктах 3 і 5 слова "Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції" замінити словами "Міністерству
економіки";
у пункті 4 слова "Державний комітет телебачення і
радіомовлення" замінити словами "Державний комітет телебачення та
радіомовлення";
у тексті постанови ( 3-2002-п ) слова "Державний комітет
зв'язку та інформатизації" в усіх відмінках замінити словами
"Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації" у
відповідному відмінку;
2) у Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади, затвердженому зазначеною
постановою ( 3-2002-п ):
в абзаці другому пункту 2 слово "періодичного" замінити
словом "постійного";
у підпунктах 1 і 2 пункту 8:
абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
"перелік та порядок надання адміністративних послуг органами
виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх
управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких
послуг;";
після абзацу тринадцятого доповнити підпункти новими абзацами
такого змісту:
"відомості про виконання плану заходів з реалізації Концепції
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського
суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1035 ( 1035-2007-р ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 89, ст. 3284);
відомості про взаємодію з громадською радою при органі
виконавчої влади;
відомості про проведення консультацій з громадськістю,
громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй
діяльності;".
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять перший
підпункту 1 вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять
четвертим, абзаци чотирнадцятий - двадцять сьомий підпункту 2
вважати відповідно абзацами сімнадцятим - тридцятим;
доповнити Порядок ( 3-2002-п ) пунктом 18 такого змісту:
"18. Моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів
виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку проводиться
Держкомтелерадіо.".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2002 р. N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого
забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1700):
1) у постанові ( 1302-2002-п ):
пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Державному комітетові телебачення та радіомовлення
проводити моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів
виконавчої влади. Про результати моніторингу інформувати Кабінет
Міністрів України щороку до 30 червня і 31 грудня.";
у тексті постанови ( 1302-2002-п ) слова "Державний комітет
зв'язку та інформатизації" і "Державний комітет інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та
інформатизації" і "Державний комітет телебачення та радіомовлення"
у відповідному відмінку;
2) додатки 1-5 до постанови ( 1302-2002-п ) виключити.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 862
( 862-2011-п ) від 10.08.2011 }вгору