Документ 814-98-п, поточна редакція — Редакція від 26.12.2013, підстава - 911-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 червня 1998 р. N 814
Київ
Про вдосконалення технічного, класифікаційного
і судноплавного нагляду на морському
і річковому транспорті
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 461 ( 461-99-п ) від 25.03.99
N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007
N 1255 ( 1255-2009-п ) від 07.10.2009
N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012
N 911 ( 911-2013-п ) від 11.12.2013 }

З метою здійснення ефективного технічного, класифікаційного і
судноплавного нагляду за суднами морського і річкового флоту, що
плавають під Державним Прапором України, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити класифікаційне товариство Регістр судноплавства
України на базі Української державної інспекції Регістру і безпеки
судноплавства (Держфлотнагляду) та Українського Регістру
судноплавства, що ліквідуються.
2. Затвердити Положення про Регістр судноплавства України, що
додається.
3. Визнати правонаступниками Держфлотнагляду та Українського
Регістру судноплавства: з питань технічного нагляду - Регістр
судноплавства України, з питань судноплавного нагляду -
Держфлотінспекцію. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 461
( 461-99-п ) від 25.03.99 }
4. Встановити, що повноваження, передбачені статтями 3, 10,
22 і 38 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) з
питань технічного і класифікаційного нагляду, Кабінет Міністрів
України, Міністерство інфраструктури, Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту, Державне агентство рибного господарства
реалізують переважно через Регістр судноплавства України. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 157
( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }

6. Міністерству транспорту в 2-місячний термін:
внести за погодженням із заінтересованими міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади зміни до Положення
про Головморінспекцію Державного департаменту морського і
річкового транспорту, що випливають з цієї постанови;
розробити структуру судноплавного нагляду на внутрішніх
водних шляхах з урахуванням максимального використання фахівців
Держфлотнагляду, що вивільняються.
7. Внести до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 6 березня 1996 р. N 172 ( 172-96-р ) такі зміни:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Регістр судноплавства України";
абзац третій виключити.
8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 29 квітня 1991 р. N 100 ( 100а-91-п ) "Про
створення Української державної інспекції Регістру та безпеки
судноплавства" (ЗП УРСР, 1991 р., N 5, ст. 38).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 1998 р. N 814
ПОЛОЖЕННЯ
про Регістр судноплавства України
{ У тексті Положення слово "Мінтранс" у всіх відмінках
замінено словом "Мінтрансзв'язку" згідно з Постановою КМ
N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }
{ У тексті Положення слово "Мінтрансзв’язку" замінено словом
"Мінінфраструктури" згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }

1. Регістр судноплавства України (далі - Регістр) є
національним класифікаційним товариством, яке здійснює технічний
нагляд і проводить класифікацію морських і річкових торгівельних
суден відповідно до статті 22 Кодексу торговельного мореплавства
України ( 176/95-ВР ) і статей 26 і 29 Закону України "Про
транспорт" ( 232/94-ВР ).
Регістр здійснює в межах своєї компетенції нагляд за
виконанням вимог міжнародних конвенцій, угод і договорів, в яких
бере участь Україна.
2. Регістр заснований на державній власності, належить до
сфери управління Мінінфраструктури та діє на правах державного
підприємства на засадах господарського розрахунку.
3. Регістр керується у своїй діяльності чинним законодавством
України, міжнародними та іншими нормативними актами, що регулюють
діяльність таких органів, а також цим Положенням.
4. До складу Регістру входять головне управління з місцем
розташування в м.Києві та територіальні структурні підрозділи.
5. Регістр є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
6. Головними завданнями Регістру є:
класифікація морських і річкових суден;
класифікація внутрішніх водних басейнів за умовами плавання
суден, встановлення межі районів та умов морського плавання
піднаглядних суден;
розроблення та затвердження правил і технічних вимог щодо
забезпечення виконання умов безпеки плавання суден, охорони життя
і здоров'я пасажирів, суднових екіпажів, збереження вантажів, що
перевозяться, екологічної безпеки суден;
технічний нагляд за виконанням правил і технічних вимог
підприємствами, організаціями та особами, які проектують, ведуть
будівництво та роботи з переобладнання, модернізації, ремонту,
експлуатації суден, суднових механізмів, пристроїв та обладнання,
а також з виготовлення матеріалів і виробів для суден;
технічний нагляд за станом гідротехнічних споруд
воднотранспортного комплексу; { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1255 ( 1255-2009-п ) від
07.10.2009; в редакції Постанови КМ N 911 ( 911-2013-п ) від
11.12.2013 }
ведення бази даних гідротехнічних споруд. { Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1255 ( 1255-2009-п ) від
07.10.2009 }
7. Класифікації та технічному нагляду Регістру підлягають
морські судна, судна внутрішнього і змішаного (ріка - море)
плавання незалежно від форм власності та відомчої належності:
самохідні судна - незалежно від потужності головних
механізмів;
несамохідні судна і плавучі засоби спеціального призначення -
незалежно від валової місткості;
парусні і парусно-моторні судна.
Військові судна та судна Держрибагентства (самохідні - з
головними двигунами потужністю менш як 55 кВт, несамохідні -
валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн, спортивні судна, а
також судна та плавзасоби з найбільшою довжиною корпусу до 2,5
метра, крім водних мотоциклів; водні атракціони; дошки для
серфінгу, зокрема з вітрилом або приводом; антикварні та історичні
судна та їх копії, позначені як такі виробником; каное, байдарки,
гондоли і водні велосипеди) технічному нагляду Регістру не
підлягають. { Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 157
( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }
8. Регістр згідно з укладеними угодами виконує такі функції:
{ Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }
погодження проектно-технічної документації і технічний нагляд
за будівництвом, переобладнанням, модернізацією та ремонтом суден,
суднових механізмів, обладнання, пристроїв, холодильних установок,
контейнерів, випробуванням та виготовленням виробів і матеріалів
суднового постачання тощо з оформленням відповідних документів;
технічний нагляд за суднами, що експлуатуються, шляхом
проведення періодичних і позачергових оглядів, та видача
документів про придатність суден до плавання;
технічний нагляд за станом гідротехнічних споруд
воднотранспортного комплексу; { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1255 ( 1255-2009-п ) від
07.10.2009; в редакції Постанови КМ N 911 ( 911-2013-п ) від
11.12.2013 }
ведення бази даних гідротехнічних споруд у порядку,
визначеному Мінінфраструктури; { Пункт 8 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1255 ( 1255-2009-п ) від 07.10.2009 }
технічний нагляд за екологічною безпекою суден;
технічний нагляд за іншими об'єктами та процесами
промисловості і транспорту за дорученням Мінінфраструктури;
ведення обліку піднаглядних суден з веденням Регістрової
книги;
погодження проектів стандартів, керівних документів,
технічних умов та інших нормативних документів із суднобудування,
судноремонту та технічної експлуатації флоту;
експертиза технічного стану суден та інших об'єктів нагляду
згідно з нормативними документами;
інші послуги із класифікації та сертифікації систем якості і
виробів промисловості України, а також закордонних виробів, за
погодженням з Держстандартом та відповідно до вимог Української
державної системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО);
видання інструкцій, інформаційних та роз'яснювальних
матеріалів з питань технічного нагляду, обмірювання і обліку
суден, суднобудування і судноплавства;
у межах своєї компетенції видає на судна, які здійснюють
закордонні рейси, свідоцтва, передбачені міжнародними договорами з
питань торгівельного мореплавства.
9. Регістр для виконання покладених на нього завдань має
право:
1) вимагати від адміністрації суден, підприємств і установ
подання відомостей і документів, а також іншої необхідної
інформації;
2) визначати номенклатуру піднаглядних матеріалів, виробів та
обладнання;
3) припиняти роботи на тих суднах і об'єктах, що будуються і
ремонтуються під його наглядом, забороняти їх експлуатацію у разі
порушення встановлених правил і вимог, забруднення навколишнього
природного середовища;
4) приймати на підставі відповідних обгрунтувань (розрахунки,
результати досліджень, досвід експлуатації та інші матеріали)
рішення, не регламентовані правилами Регістру, за умови
забезпечення необхідного рівня безпеки;
5) взаємодіяти в установленому порядку з питань, що належать
до компетенції Регістру, з міжнародними організаціями, іноземними
установами, фірмами та їх представниками, а також з іноземними
громадянами;
6) провадити зовнішньоекономічну діяльність і здійснювати на
зовнішньоторгівельному ринку комерційні операції, пов'язані із
забезпеченням діяльності Регістру, згідно з вимогами чинного
законодавства;
7) засновувати філіали, представництва, відділення та інші
відособлені підрозділи (з правом відкриття поточних і
розрахункових рахунків в Україні та за її межами) і затверджувати
положення про них, розробляти тарифи на оплату робіт, що ним
виконуються;
8) встановлювати форми документів, клейм, печаток і штампів
Регістру відповідно до законодавства;
9) укладати в установленому порядку як в Україні, так і за
кордоном, угоди, що випливають з його статутної діяльності, в тому
числі здійснювати кредитні та банківські операції з
підприємствами, організаціями, установами, фірмами та окремими
особами;
10) представляти інтереси України в Міжнародній морській
організації (ІМО), Міжнародній асоціації класифікаційних товариств
(МАКТ) та інших організаціях, діяльність яких пов'язана з
класифікацією суден та плавучих споруд і наглядом за виконанням
міжнародних конвенцій;
11) брати участь у розробленні науково-технічних проектів для
розв'язання найважливіших проблем розвитку морського і річкового
транспорту, в проведенні науково-дослідних робіт; утворювати
міжвідомчу науково-технічну раду за участю фахівців
заінтересованих міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, основних судновласників, наукових та проектних
організацій, суднобудівних і судноремонтних підприємств;

{ Підпункт 12 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }

13) укладати угоди з визнаними у світі класифікаційними
товариствами про співпрацю та узгодження вимог національних
класифікаційних товариств щодо забезпечення безпеки мореплавства;
спостерігати за роботою згідно з Резолюцією ІМО від 4
листопада 1993 р. N А.739(18) іноземних класифікаційних товариств,
які мають доручення Кабінету Міністрів України на технічний нагляд
за суднами, що плавають під Державним Прапором України; { Абзац
другий підпункту 13 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }
безперешкодно відвідувати судна, суднобудівні і судноремонтні
заводи та верфі, порти, а також організації та підприємства, що
проектують і виготовляють матеріали, вироби та обладнання для
суднобудування та судноремонту, у разі виконання цих робіт під
його наглядом;
при задовільних результатах чергового і позачергового огляду
видавати на судна та інші плавучі споруди документи, що
засвідчують технічну здатність судна до плавання і дають право на
його експлуатацію, а також документи на окремі механізми та
пристрої, продовжувати строк дії таких документів та анулювати
документи, якщо технічний стан суден чи пристроїв не відповідає
вимогам правил Регістру;
видавати посвідчення його працівникам.
Працівники Регістру мають право носити формений одяг
працівників водного транспорту.
10. Управління Регістром здійснюється його керівником, який
призначається Мінінфраструктури з укладенням відповідного
контракту.
Керівник Регістру:
керує діяльністю Регістру;
розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників,
керівників і фахівців підрозділів апарату управління, керівників і
головних бухгалтерів структурних підрозділів;
несе персональну відповідальність за стан та діяльність
Регістру, за формування та виконання фінансових планів;
діє без доручення від імені Регістру, представляє його в усіх
установах та організаціях;
затверджує правила та інші нормативні документи, положення
про структурні підрозділи, посадові інструкції, штатні розписи;
у межах своєї компетенції видає накази і вказівки;
застосовує заохочення за успіхи в роботі та стягнення за
порушення трудової дисципліни;
укладає договори, видає доручення, відкриває в установах
банків розрахунковий та інші рахунки;
розпоряджається коштами та майном Регістру відповідно до
чинного законодавства.
11. Майно Регістру становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також матеріальні цінності, вартість яких відображається
у самостійному балансі Регістру.
Майно Регістру є державною власністю і закріплюється за ним
на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного
господарського відання, Регістр володіє, користується та
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи
стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному
законодавству та цьому Положенню.
Регістр веде оперативний та бухгалтерський облік результатів
своєї діяльності, статистичну та бухгалтерську документацію,
звітує про результати своєї діяльності в порядку і терміни,
встановлені законодавством.
12. Перевірки та ревізії результатів діяльності Регістру
здійснюються згідно із законодавством.
13. Ліквідація Регістру проводиться за рішенням Кабінету
Міністрів України в порядку, встановленому законодавством.вгору