Документ 815-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.07.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.08.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2011 р. N 815
Київ
Про внесення змін до Порядку
та умов призначення і виплати
одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті),
поранення (контузії, травми або каліцтва)
чи інвалідності військовослужбовців,
військовозобов'язаних і резервістів,
призваних на навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, та інвалідності звільнених
з військової служби (зборів) осіб

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку та умов призначення і виплати одноразової
грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії,
травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців,
військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з
військової служби (зборів) осіб, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 499 ( 499-2008-п )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 39, ст. 1298), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2011 р. N 815
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов призначення і
виплати одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті), поранення
(контузії, травми або каліцтва)
чи інвалідності військовослужбовців,
військовозобов'язаних і резервістів,
призваних на навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, та інвалідності звільнених
з військової служби (зборів) осіб
( 499-2008-п )

1. Абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:
"сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця, який
перебував на кадровій військовій службі або проходив військову
службу за контрактом, а в разі її відсутності - його батькам та
утриманцям - у розмірі десятирічного грошового забезпечення
зазначеного військовослужбовця за останньою посадою, яку він
займав на день загибелі (смерті), виходячи з посадового окладу,
окладу за військовим званням, щомісячних додаткових видів
грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки,
доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія),
одноразових додаткових видів грошового забезпечення.".
2. У пункті 2:
у підпункті 1 цифри і слово "36-місячного" замінити цифрою і
словом "20-місячного";
у підпункті 2:
в абзаці другому цифри і слово "48-місячного" замінити
цифрами і словом "27-місячного";
в абзаці третьому цифри і слово "42-місячного" замінити
цифрами і словом "24-місячного";
в абзаці четвертому цифри і слово "36-місячного" замінити
цифрами і словом "20-місячного";
в абзаці шостому цифри і слово "60-місячного" замінити
цифрами і словом "33-місячного";
в абзаці сьомому цифри і слово "54-місячного" замінити
цифрами і словом "30-місячного";
в абзаці восьмому цифри і слово "48-місячного" замінити
цифрами і словом "27-місячного";
у підпункті 3 цифри і слово "60-місячного" замінити цифрами і
словом "33-місячного";
абзац п'ятий підпункту 4 викласти в такій редакції:
"для військовослужбовців, які перебувають на кадровій
військовій службі або проходять військову службу за контрактом, -
за останньою посадою, яку вони займали на день втрати
працездатності, а для звільнених з військової служби - на день
звільнення виходячи з посадового окладу, окладу за військовим
званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення
(підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які
мають постійний характер, премія), одноразових додаткових видів
грошового забезпечення.".вгору