Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про повітряне сполучення
Єгипет, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 22.12.1992
Документ 818_004, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 22.12.1992


Угода
між Урядом України
та Урядом Арабської Республіки Єгипет
про повітряне сполучення

Уряд України та Уряд Арабської Республіки Єгипет, які надалі
іменуються "Договірні Сторони", перебуваючи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію ( 995_038 ), відкритої до підписання в Чікаго 7 грудня
1944 року, бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями та за їх межами, домовились про наступне:
Стаття 1
1. Для потреби цієї Угоди наступні терміни мають значення: а) "авіаційні влади" означає щодо України Міністерство
транспорту в особі Президента Державної Адміністрації авіаційного
транспорту або будь-яку особу чи орган, уповноважені здійснювати
будь-які функції, що зараз виконує згадана Адміністрація, а щодо
Арабської Республіки Єгипет - Міністра цивільної авіації. Голову
єгипетської влади цивільної авіації або будь-яку особу чи орган,
уповноважені здійснювати будь-які функції, що зараз виконують
згадані влади; b) "територія" щодо держави означає сухопутні території,
територіальні та внутрішні води та повітряний простір над ними,
які знаходяться під суверенітетом цієї держави; c) "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну цивільну
авіацію, відкриту до підписання в Чікаго 7 грудня 1944 р.,
включаючи будь-який Додаток або будь-яку зміну Додатка,
затверджені згідно з Статтею 90 цієї Конвенції у такій мірі, в
якій цей Додаток або зміна Додатка стосуються Договірних Сторін,
та будь-яку зміну Конвенції, ухвалену згідно з Статтею 94
Конвенції, ратифіковану Україною та Арабською Республікою Єгипет
відповідно; d) "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне сполучення",
"авіапідприємство" та "зупинка з некомерційною метою" мають
відповідні значення, викладені в Статті 96 Конвенції; e) "договірні сполучення" означає регулярні повітряні
сполучення по маршрутах, встановлених у Додатку до цієї Угоди з
метою перевезення пасажирів, вантажу та пошти у відповідності до
узгодженого розподілу ємностей; i) "вантажні сполучення" означає міжнародні повітряні
сполучення, що виконуються повітряним судном, на якому вантаж або
пошта (з супроводжуючими) перевозяться окремо або разом, але
відсутні пасажири, що перевозяться за плату; g) "призначене авіапідприємство" означає авіапідприємство(а),
призначене та уповноважене у відповідності до Статей 4
(призначення) та 5 (уповноваження) цієї Угоди; h) "встановлений маршрут" означає маршрут, вказаний у Додатку
до цієї Угоди; j) "тарифи" означає ціни, котрі призначені авіапідприємства
стягнуть за перевезення пасажирів та вантажу, та умови
застосування цих цін, за виконанням винагороди за перевезення
пошти та її умов. 2. Додаток до цієї Угоди розглядається як невід'ємна частина
цієї Угоди.
Стаття 2
Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні права,
передбачені цією Угодою, з метою встановлення міжнародних
повітряних сполучень по маршрутах, визначених у Додатку до цієї
Угоди (надалі іменуються відповідно "договірні лінії" та
"встановлені маршрути").
Стаття 3
1. Авіапідприємство(а), призначене кожною Договірною
Стороною, користуватиметься при здійсненні договірних сполучень по
встановлених маршрутах наступними правами: а) здійснювати політ без зупинки крізь територію іншої
Договірної Сторони; b) здійснювати зупинки з некомерційною метою на території
іншої Договірної Сторони в пунктах, вказаних у Додатку до цієї
Угоди; c) здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
у пунктах, визначених для цього маршруту у Додатку до цієї Угоди,
з метою приймання на борт та розвантаження пасажирів, вантажу та
пошти міжнародного сполучення. 2. Ніщо у пункті 1 цієї Статті не може розглядатись як
підстава для надання призначеному авіапідприємству(ам) однієї
Договірної Сторони права приймати на борт пасажирів, вантаж та
пошту для перевезення між пунктами на території іншої Договірної
Сторони за винагороду або на умовах найму. 3. В пунктах встановлених маршрутів кожне з призначених
авіапідприємств матиме право використовувати всі авіатраси,
аеропорти та інше обладнання, що надають Договірні Сторони на
недискримінаційній підставі. 4. Всі технічні та комерційні питання щодо польотів
повітряних суден та перевезень пасажирів, вантажу та пошти по
договірних лініях, а також питання щодо комерційного
співробітництва, а саме розкладу, наземного технічного
обслуговування повітряних суден та порядку фінансових розрахунків,
повинні бути вирішені за домовленістю між призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін та надалі затвердженими
авіаційними владами Договірних Сторін.
Стаття 4
1. Кожна Договірна Сторона буде мати право призначити одне чи
більше авіапідприємств для експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону. 2. Після одержання такого повідомлення інша Договірна Сторона
у відповідності до положень пунктів 3, 4 цієї Статті без затримки
надасть відповідний дозвіл на виконання польотів кожному
призначеному авіапідприємству. 3. Авіаційні влади однієї Договірної Сторони, перш ніж надати
дозвіл на виконання польотів, можуть зажадати від
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, доказів
того, що воно здібно виконувати умови, передбачені законами та
правилами, яких звичайно та обгрунтовано додержуються ці влади при
здійсненні міжнародних повітряних сполучень. 4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити у наданні
дозволу на здійснення польотів, зазначеного у пункті 2 цієї
Статті, або зажадати виконання таких умов, які вважатиме за
потрібні при користуванні призначеним авіапідприємством(ами)
правами, зазначеними у Статті 3, у разі, коли згадана Договірна
Сторона не має задовільних доказів того, що переважне володіння та
фактичний контроль за цим авіапідприємством(ами) здійснюється тією
Договірною Стороною, яка призначила це авіапідприємство(а), або її
громадянами. 5. Авіапідприємство, яке належним чином призначене та
одержало дозвіл на здійснення польотів, може розпочати здійснювати
договірні сполучення при умові, що тариф, встановлений у
відповідності до положень Статті 10 цієї Угоди, має чинність на
цих лініях.
Стаття 5
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
здійснення польотів або припинити користування вказаними у Статті
3 цієї Угоди правами, наданими авіапідприємству(ам), призначеному
іншою Договірною Стороною, або зажадати виконання таких умов, які
вона вважатиме за потрібні при користуванні цими правами: a) у будь-якому випадку, коли вона не переконана у тому, що
переважне володіння та фактичний контроль за цим
авіапідприємством(ами) здійснюється Договірною Стороною, яка
призначила це авіапідприємство(а), або її громадянами, або b) у випадку, коли це авіапідприємство не додержується
законів та правил Договірної Сторони, яка надає йому ці права, або c) у випадку, коли авіапідприємство будь-яким іншим чином
порушує умови цієї Угоди. 2. Коли негайне скасування, припинення здійснення або вимога
додержання умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є
необхідним для запобігання подальших порушень законів та правил,
ці права будуть використані тільки після консультацій з
авіаційними владами іншої Договірної Сторони. У цьому випадку
консультації повинні відбуватися на протязі шестидесяти (60) днів
від дати запиту.
Стаття 6
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо прибуття
та відправлення з її території повітряних суден, які здійснюють
міжнародні польоти або експлуатацію та навігацію цих повітряних
суден під час їх перебування у межах її території, стосуються
повітряних суден призначених авіапідприємств(а) іншої Договірної
Сторони. 2. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо прибуття,
перебування та відправлення з її території пасажирів, екіпажу,
вантажу та повітряного судна (включаючи закони та правила щодо
допуску, перевірки, авіаційної безпеки, імміграції, паспортного,
митного, карантинного контролю або поштові закони та правила у
випадку пошти) повинні застосовуватись до пасажирів, екіпажу,
вантажу та повітряного судна призначених авіапідприємств(а) іншої
Договірної Сторони під час їх перебування у межах території першої
Договірної Сторони. Ці закони та правила будуть застосовуватись на
підставі рівності кожною Договірною Стороною до пасажирів,
екіпажу, вантажу та повітряних суден усіх країн, незважаючи на
державну приналежність авіапідприємства.
Стаття 7
1. Збори, що стягуються з призначених авіапідприємств(а)
однієї Договірної Сторони відповідними органами іншої Договірної
Сторони за використання цим призначеним авіапідприємством(ами)
аеропортів, авіатрас та іншого обладнання цивільної авіації та
послуг, не будуть перевищувати ті, що стягуються цією Договірною
Стороною з її власного призначеного авіапідприємства, що виконує
аналогічні міжнародні перевезення, використовуючи подібні
повітряні судна, обладнання та послуги. 2. Збори та інші сплати за користування кожним аеропортом,
включаючи його споруди, технічні та інші засоби та послуги, а
також будь-яка платня за користування аеронавігаційними засобами,
засобами зв'язку та послугами, будуть стягуватись у відповідності
до встановлених ставок та тарифів кожної Договірної Сторони.
Стаття 8
Пасажири, вантаж та пошта прямого транзиту крізь територію
однієї з Договірних Сторін, які не лишають зони аеропорту,
відведеної для цієї мети, підлягатимуть лише спрощеному контролю.
Багаж та вантаж прямого транзиту звільняється від мита та
будь-яких інших подібних податків, зборів та сплат.
Стаття 9
1. Призначеним авіапідприємствам Договірних Сторін будуть
надані справедливі та рівні умови експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах між їх відповідними територіями. 2. Під час експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство(а) однієї Договірної Сторони повинно брати до
уваги інтереси призначених авіапідприємств(а) іншої Договірної
Сторони, щоб не зашкодити перевезенням, котрі останнє забезпечує
на цьому ж маршруті або його дільниці. 3. Договірні лінії, які обслуговуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
громадському попиту на перевезення по встановлених маршрутах, та
кожне призначене авіапідприємство матиме головною метою
забезпечення такої ємності, яка при розумному коефіцієнті
завантаження відповідала б очікуваним та існуючим потребам у
перевезеннях пасажирів, вантажу та пошти між їх відповідними
територіями. 4. Перевезення, які здійснюються призначеним
авіапідприємством(ами) згідно з цією Угодою, повинні відповідати
загальному принципу, що ємність залежить від: a) потреби у перевезеннях між країнами відправлення та
призначення; b) потреби у перевезеннях тієї зони, крізь яку пролягають
повітряні сполучення; c) потреби у транзитних перевезеннях. 5. Ємність, частота та типи повітряних суден призначених
авіапідприємств(а) повинні узгоджуватися між авіаційними владами
Договірних Сторін.
Стаття 10
1. Тарифи на будь-яких договірних лініях повинні
встановлюватись на розумному рівні з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи експлуатаційні видатки, розумний прибуток,
характеристики авіапідприємств (такі як стандарт швидкості та
комфорту) та тарифи інших авіапідприємств для будь-якої діяльності
договірної лінії. Ці тарифи повинні бути встановлені у
відповідності, до наступних умов цієї Статті. 2. Тарифи, означені у пункті 1 цієї Статті, а також розмір
агентських комісійних з цих тарифів повинні, по можливості,
узгоджуватися по кожному з встановлених маршрутів між
зацікавленими призначеними авіапідприємствами після консультації з
іншими авіапідприємствами, які експлуатують цю лінію або її
дільницю. Узгоджені таким чином тарифи підлягають затвердженню
авіаційними владами Договірних Сторін. 3. Якщо призначені авіапідприємства не в змозі погодитися з
будь-яким з цих тарифів чи з інших причин тариф не може бути
узгодженим у відповідності до положень пункту 2 цієї Статті, тоді
авіаційні влади Договірних Сторін повинні намагатись встановлювати
тариф по домовленості між собою. 4. Коли авіаційні влади не зможуть дійти згоди у питанні
затвердження будь-якого тарифу, наданого їм у відповідності до
пункту 2 цієї Статті, або по встановленню тарифу у відповідності
до пункту 3, тоді ця розбіжність повинна бути врегульована згідно
з положеннями Статті 16 цієї Угоди. 5. Жоден тариф не набуде чинності без затвердження його
однією з Договірних Сторін. 6. Встановлені у відповідності до положень цієї Статті тарифи
мають чинність до того часу, доки не будуть встановлені нові
згідно до положень цієї Статті.
Стаття 11
1. Повітряні судна призначених авіапідприємств(а) однієї
Договірної Сторони, а також їх комплектне обладнання, запаси
палива та мастильних матеріалів, інші запаси (включаючи
продовольчі товари, напої та тютюнові вироби), що знаходяться на
борту цих повітряних суден, будуть звільнені від усіх мит,
податків та інших подібних зборів під час прибуття на територію
іншої Договірної Сторони при умові, що це обладнання та запаси
залишаються на борту повітряного судна до часу його відправлення. 2. Таке звільнення поширюватиметься, за виключенням зборів
за надане обслуговування, на наступне обладнання та запаси: а) запаси, що прийняті на борт на території однієї Договірної
Сторони в межах лімітів, встановлених владами згаданої Договірної
Сторони, для використання на борту повітряного судна, яке
експлуатується призначеним авіапідприємством іншої Договірної
Сторони; b) запасні частини та обладнання, що ввезені на територію
однієї Договірної Сторони для технічного обслуговування або
ремонту повітряного судна, яке експлуатується призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони; c) паливо та мастильні матеріали, призначені для використання
призначеним авіапідприємством(ами) однієї Договірної Сторони,
навіть якщо ці запаси будуть використані на дільниці маршруту в
межах території іншої Договірної Сторони, де вони були прийняті на
борт. 3. До матеріалів, що вказані вище в пункті 2, може бути
висунута вимога зберігання під митним наглядом чи контролем. 4. Комплектне обладнання, матеріали, запаси та запасні
частини, що находяться на борту повітряних суден призначених
авіапідприємств(а) однієї з Договірних Сторін, можуть бути
розвантажені на території іншої Договірної Сторони тільки за
згодою митних влад цієї Договірної Сторони. В такому випадку вони
можуть бути розміщені під наглядом згаданих влад до того часу,
поки вони не будуть вивезені назад, або не отримають іншого
призначення згідно з митними правилами.
Стаття 12
1. Кожна Договірна Сторона надасть призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
різниці перевищення прибутків, отриманих цим
авіапідприємством(ами) від його діяльності, над видатками. 2. Такий переказ повинен здійснюватись згідно з положеннями
угоди, що регулює фінансові відносини між Договірними Сторонами. В
разі відсутності такої угоди або відповідних положень у цій угоді
переказ повинен здійснюватись у вільно конвертованій валюті за
офіційним курсом обміну згідно з правилами зовнішнього валютного
обміну, що застосовуються Договірними Сторонами.
Стаття 13
1. Призначене авіапідприємство(а) однієї Договірної Сторони
буде мати можливість утримувати на території іншої Договірної
Сторони у відповідності до імміграційних законів, правил та
практики цієї іншої Договірної Сторони, свій представницький,
комерційний, оперативний та технічний персонал, необхідний для
забезпечення договірних сполучень. 2. Ці потреби у персоналі можуть бути задоволені за вибором
призначеного авіапідприємства за рахунок його власних службовців
або використання послуг будь-якої іншої організації, компанії або
авіапідприємств(а), діючих на території іншої Договірної Сторони
та уповноважених надавати такі послуги на території цієї
Договірної Сторони. 3. На представництва та їх персонал поширюються закони та
правила, діючі на території іншої Договірної Сторони, та у
відповідності до таких законів, правил та практики, кожна
Договірна Сторона на підставі взаємності з мінімальною затримкою
надасть представництвам та персоналу, вказаним у пункті 1 цієї
Статті, необхідний дозвіл на роботу, візи або інші аналогічні
документи. 4. Чисельність персоналу, призначеного кожним
авіапідприємством(ами) із складу своїх громадян, буде
встановлюватися за узгодженням між авіаційними владами обох
Договірних Сторін.
Стаття 14
1. Згідно з своїми правами та обов'язками в межах
міжнародного права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте
ними взаємне зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від
актів незалежного втручання є невід'ємною частиною цієї Угоди. Не
обмежуючи загальне застосування своїх прав та обов'язків згідно з
міжнародним правом, Договірні Сторони діють у відповідності до
положень Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються
на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963
року, Конвенції про боротьбу з протизаконним захопленням
повітряних суден ( 995_167 ), підписаної в Гаазі 16 грудня 1970
року, Конвенції про боротьбу з протизаконними актами, спрямованими
проти безпеки цивільної авіації ( 995_165 ), підписаної в Монреалі
23 вересня 1971 року та Протоколу про боротьбу з протизаконними
актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну
цивільну авіацію, підписаного в Монреалі 24 лютого 1988 року,
положень діючих двосторонніх угод таких, що будуть здійснені між
ними в майбутньому. 2. Договірні Сторони повинні взаємно забезпечувати, за
вимогою, всю необхідну допомогу для запобігання незаконного
захоплення повітряного судна та інших протиправних дій,
спрямованих проти безпеки такого повітряного судна, його пасажирів
та екіпажу, аеропортів та аероновігаційних засобів, а також
будь-якої іншої загрози безпеки цивільної авіації. 3. Договірні Сторони діють у відповідності до положень про
авіаційну безпеку та технічними вимогами, встановленими
Міжнародною організацією цивільної авіації та визначеними як
Додатки до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ),
в тому обсязі, в якому їх можна застосувати до Договірних Сторін;
вони вимагатимуть, щоб експлуатанти повітряних суден,
зареєстрованих ними або експлуатанти повітряних суден, які
постійно базуються, або мають основне місце діяльності на їх
території, діяли згідно з такими положеннями авіаційної безпеки. 4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що до таких
експлуатантів повітряних суден іншою Договірною Стороною можуть
бути висунуті вимоги, необхідні для додержання вищезазначених у
пункті 3 цієї Статті положень та умов авіаційної безпеки під час
прибуття, відправлення або перебування в межах території цієї
іншої Договірної Сторони. Кожна Договірна Сторона забезпечить
застосування необхідних заходів в межах своєї території для
захисту повітряних суден та перевірки пасажирів, екіпажу, поклажі,
багажу, вантажу та бортових запасів перед та під час прийому на
борт та навантаження. Кожна Договірна Сторона доброзичливо
розглядатиме будь-який запит іншої Договірної Сторони щодо
обгрунтованого застосування спеціальних заходів безпеки у
відповідь на конкретну загрозу. 5. Коли має місце інцидент, або загроза інциденту,
пов'язаного з незаконним захопленням цивільних повітряних суден,
їх пасажирів та екіпажу, аеропортів або аеронавігаційних засобів,
Договірні Сторони повинні допомогти одна одній шляхом полегшення
зв'язку та інших відповідних заходів, спрямованих на швидке та
безпечне усунення такого інциденту або його загрози.
Стаття 15
Для забезпечення тісного співробітництва з усіх питань щодо
виконання цієї Угоди, авіаційні влади Договірних Сторін час від
часу проводитимуть консультації.
Стаття 16
Будь-яка суперечка відносно тлумачення чи застосування цієї
Угоди або доповнення до неї, буде вирішуватись шляхом прямих
переговорів між авіаційними владами обох Договірних Сторін. Якщо
згадані влади не дійдуть згоди, суперечка буде вирішена по
дипломатичним каналах.
Стаття 17
Якщо одна з Договірних Сторін забажає змінити умови цієї
Угоди та Додатка до неї, вона може вимагати проведення
консультації авіаційних влад обох Договірних Сторін з питання
внесення пропонованої зміни. Консультації розпочнуться на протязі
шестидесяти (60) днів від дня запиту, якщо авіаційні влади
Договірних Сторін не домовляться про продовження цього строку.
Зміни до цієї Угоди набудуть чинності після їх підтвердження
шляхом обміну дипломатичними нотами. Зміни до Додатка можуть бути
внесені шляхом узгодження між авіаційними владами Договірних
Сторін.
Стаття 18
1. Кожна Договірна Сторона може бути в будь-який час після
набуття чинності цією Угодою повідомити по дипломатичних каналах
іншу Договірну Сторону про своє рішення припинити дію цієї Угоди.
Ця Угода припинить дію через один (1) рік від дня одержання
повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо повідомлення про
припинення дії не відкликано за взаємною згодою Договірних Сторін
до закінчення вказаного строку.
Стаття 19
Ця Угода тимчасово набирає чинності з дня її підписання, а
остаточно після того, як обидві Договірні Сторони сповістять одна
одну, що їх державні правові вимоги виконані.
На підтвердження чого ті, що нижче підписались, уповноважені
на це належним чином своїми відповідними Урядами, підписали цю
Угоду.
Вчинено в місті Каїрі 22 грудня 1992 року у двох примірниках
українською, англійською та арабською мовами, при цьому всі тексти
автентичні.
За Уряд За Уряд Арабської
України Республіки Єгипет
(підпис) (підпис)вгору