Документ 821-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.03.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про скасування рішення Верховної Ради України
про прийняття Закону України "Про тимчасові слідчі
комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію
і тимчасові спеціальні комісії
Верховної Ради України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 18-19, ст.275 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Скасувати рішення Верховної Ради України від 16 березня
2006 року про прийняття Закону України "Про тимчасові слідчі
комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові
спеціальні комісії Верховної Ради України" і зняти його з
розгляду.
2. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 22 березня 2007 року
N 821-Vвгору