Документ 824/95, поточна редакція — Прийняття від 11.09.1995

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення Львівського, Одеського і Харківського
філіалів Української Академії державного управління

Відповідно до Указів Президента України від 30 травня 1995
року N 398 ( 398/95 ) "Про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців" і від 2 серпня 1995
року N 682 ( 682/95 ) "Про затвердження Положення про Українську
Академію державного управління та її загальної структури" п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Львівський, Одеський і Харківський філіали
Української Академії державного управління при Президентові
України (далі - Академія). 2. Ректору Академії В.Луговому: внести у місячний строк погоджені зі Львівською, Одеською і
Харківською обласними державними адміністраціями пропозиції щодо
кандидатур на посади директорів філіалів Академії; разом зі Львівською, Одеською і Харківською обласними
державними адміністраціями провести необхідну організаційну роботу
з метою забезпечення навчання слухачів у філіалах, починаючи з
1996 року. 3. Львівській, Одеській і Харківській обласним державним
адміністраціям вирішити протягом двох місяців питання щодо
розміщення філіалів Академії з урахуванням завдань, що на них
покладаються.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 11 вересня 1995 року
N 824/95вгору