Питання Комісії при Президентові України з питань громадянства
Указ Президента України; Склад колегіального органу від 19.08.2010826/2010
Документ 826/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.06.2015, підстава - 315/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Комісії
при Президентові України
з питань громадянства
{ Щодо змін додатково див. Указ Президента
N 24/2013 ( 24/2013 ) від 16.01.2013 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 315/2015 ( 315/2015 ) від 05.06.2015 }

{ Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 315/2015 ( 315/2015 ) від 05.06.2015 }

2. Внести до Положення про Комісію при Президентові України з
питань громадянства, затвердженого Указом Президента України від
27 березня 2001 року N 215 ( 215/2001 ) (в редакції Указу
Президента України від 27 червня 2006 року N 588) ( 588/2006 ),
такі зміни:
1) пункти 5, 7 і 12 викласти відповідно в такій редакції:
"5. Комісія утворюється у складі Голови, заступника Голови,
відповідального секретаря та інших членів Комісії.
Персональний склад Комісії затверджується Президентом
України.
Голова Комісії, його заступник та інші члени Комісії беруть
участь в її роботі на громадських засадах";
"7. Попереднє опрацювання та підготовка на розгляд Комісії
матеріалів з питань громадянства здійснюються Управлінням з питань
громадянства Адміністрації Президента України";
"12. Організаційне та інші види забезпечення діяльності
Комісії здійснюються Управлінням з питань громадянства
Адміністрації Президента України";
2) у пункті 11 абзац другий виключити.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 10 листопада 2006 року N 942
( 942/2006 ) "Про новий склад Комісії при Президентові України з
питань громадянства";
Указ Президента України від 28 лютого 2008 року N 183
( 183/2008 ) "Про новий склад Комісії при Президентові України з
питань громадянства";
Указ Президента України від 30 травня 2008 року N 486
( 486/2008 ) "Про внесення змін до складу Комісії при Президентові
України з питань громадянства";
Указ Президента України від 20 жовтня 2009 року N 840
( 840/2009 ) "Про внесення змін до Указу Президента України від
30 квітня 2005 року N 740".
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 серпня 2010 року
N 826/2010

{ Склад Комісії при Президентові України з питань
громадянства втратив чинність на підставі Указу Президента
N 315/2015 ( 315/2015 ) від 05.06.2015 }вгору