Деякі питання використання у 2016 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Розподіл від 16.11.2016827-р
Документ 827-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 листопада 2016 р. № 827-р
Київ

Деякі питання використання у 2016 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1. Відповідно до статті 22 Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” здійснити у 2016 році розподіл обсягу резерву коштів освітньої субвенції та нерозподілених видатків такої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами за бюджетною програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” згідно з додатком.

2. Забезпечити:

1) Міністерству освіти і науки - погодження розподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

3. Обласним державним адміністраціям:

1) здійснити придбання шкільних автобусів за рахунок видатків, обсяг яких зазначений у додатку, на засадах співфінансування (не більше 70 відсотків - за рахунок освітньої субвенції, не менше 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів). Забезпечити постачання придбаних автобусів до загальноосвітніх навчальних закладів (крім навчальних закладів об’єднаних територіальних громад), до яких довозяться учні загальноосвітніх навчальних закладів, що оптимізовані/об’єднані/ реорганізовані;

2) розподілити у тижневий строк обсяг освітньої субвенції, що збільшується, на видатки споживання (поточні видатки) та на оновлення матеріально-технічної бази (видатки розвитку) між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад;

3) розподілити між бюджетами об’єднаних територіальних громад обсяг освітньої субвенції на підтримку об’єднаних територіальних громад (на придбання шкільних автобусів; оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій). При цьому об’єднані територіальні громади здійснюють придбання шкільних автобусів на засадах співфінансування (не більше 70 відсотків - за рахунок освітньої субвенції, не менше 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів);

4) розподілити між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами обсяг освітньої субвенції на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступеня з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій;

5) вжити заходів до недопущення прострочення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам загальноосвітніх навчальних закладів;

6) подавати щомісяця до 15 числа Міністерству освіти і науки інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць для її узагальнення та подання до 25 числа Міністерству фінансів.

4. Взяти до відома, що:

1) в адміністративно-територіальних одиницях, закладами освіти яких допущена заборгованість із заробітної плати, строк виплати якої закінчився, освітня субвенція спрямовується насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

2) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників загальноосвітніх навчальних закладів зазначених адміністративно-територіальних одиниць, а також незахищені видатки здійснюються виключно після погашення заборгованості із заробітної плати, строк виплати якої закінчився;

3) до погашення такої заборгованості розпорядники бюджетних коштів не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за видатками, пов’язаними із стимулюванням, преміюванням працівників, та за іншими незахищеними видатками.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 827-р

РОЗПОДІЛ
обсягу резерву коштів освітньої субвенції та нерозподілених видатків такої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами за бюджетною програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам”

(тис. гривень)

Код бюджету

Найменування місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції (загальний фонд)

зменшення обсягу видатків споживання

обсяг видатків (усього)

у тому числі

цільові видатки на

споживання (поточні видатки) та оновлення матеріально-технічної бази (видатки розвитку)

підтримку об’єднаних територіальних громад (придбання шкільних автобусів; оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій) (видатки розвитку)

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій (видатки розвитку)

придбання шкільних автобусів (не більше 70 відсотків - за рахунок освітньої субвенції, не менше 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів) (видатки розвитку)

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області


52649,6

24091,6

4716,8

13067,1

10774,1

03100000000

Обласний бюджет Волинської області


47053,8

19090,2

6716,3

10980,4

10266,9

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області


97468,4

37202,4

26643,8

26258,9

7363,3

05100000000

Обласний бюджет Донецької області


50648,1

22483,4

11782,4

12879,8

3502,5

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області


73199,6

42745,5

11824,4

11004,7

7625

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області


63265,1

25188,4

9339,8

13363,9

15373

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області


48859,3

22296,8

7354,6

13551,5

5656,4

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області


141650,6

107549,6

7672,7

13075,1

13353,2

10100000000

Обласний бюджет Київської області


52740,4

24124,1

2149,7

15806,5

10660,1

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області


30285,8

13601,9

3875,5

7736,4

5072

12100000000

Обласний бюджет Луганської області


21337,9

10917,6

3418

4643,2

2359,1

13100000000

Обласний бюджет Львівської області


140486,6

88227,6

14612,7

22177

15469,3

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області


32530,6

16546

892,8

9404,3

5687,5

15100000000

Обласний бюджет Одеської області


84381,3

31665,9

18539,8

20693

13482,6

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області


52927,5

17663,3

17587,2

10906,7

6770,3

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області


56920,1

21224,3

9682,8

12576,4

13436,6

18100000000

Обласний бюджет Сумської області


55254,7

42350,3

1186

7879,9

3838,5

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області


116582,3

48015,1

50922,3

9062,2

8582,7

20100000000

Обласний бюджет Харківської області


48100,4

22375


19480,5

6244,9

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області


31089,3

15103,7

766,7

8995,7

6223,2

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області


98216

15297,5

64443,2

10943,7

7531,6

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області


42887,1

23307,7

3270,2

9389,7

6919,5

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області


48573,8

13003,9

17827,2

8321,6

9421,1

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області


101038,4

84074,9

4775,1

7801,8

4386,6

26000000000

Міський бюджет м. Києва


27749,9

27749,9

Резерв

17022,8Нерозподілені видатки освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

1598873,8__________
Усього

1615896,6

1615896,6

815896,6

300000

300000

200000
вгору