Документ 839-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.03.2014. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейського суду з прав людини

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.194)

Стаття 1. Вважати реабілітованими осіб, які були засуджені судами за вчинення злочинів, передбачених статтями 191, 364, 365 та 367 Кримінального кодексу України, за умов, визначених цим Законом.

Стаття 2. Дія цього Закону поширюється на осіб, які були засуджені судом в період з 1 лютого 2010 року до 1 березня 2014 року.

Стаття 3. Реабілітації підлягають ті особи, за скаргами яких проти України Європейський суд з прав людини встановив порушення статті 18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Стаття 4. Особи, на яких поширюється дія цього Закону, вважаються реабілітованими та автоматично поновленими в усіх правах з моменту набрання чинності цим Законом.

Стаття 5. Вироки, винесені стосовно таких осіб, скасовуються судом першої інстанції, який розглядав справу, протягом 10 днів з моменту подання відповідної заяви особою, на яку поширюється дія цього Закону.

Стаття 6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
28 лютого 2014 року
№ 839-VII
вгору