Документ 84-XII, поточна редакція — Прийняття від 27.07.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення тов. Самоплавського В.І. Міністром
лісового господарства Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 32, ст. 454 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити тов. Самоплавського Валерія Івановича Міністром
лісового господарства Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 27 липня 1990 року
N 84-XIIвгору