Документ 840_047, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 02.11.2000, підстава - 2079-III

               Угода 
між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки
щодо реалізації програм та проектів міжнародної
допомоги у військовій сфері
( Угоду ратифіковано Законом N 2079-III ( 2079-14 )
від 02.11.2000 )

Уряд України (Кабінет Міністрів України) та Уряд Сполучених
Штатів Америки (далі - Сторони) на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених
Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне
співробітництво від 7 травня 1992 року ( 840_295 ), Угоди про
участь України у міжнародній Програмі військової освіти та
підготовки кадрів (ІМЕТ), укладеної шляхом обміну дипломатичними
нотами у Києві 11 та 29 травня 1992 року, та Меморандуму про
взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових
відносин між Міністерством оборони України та Міністерством
оборони Сполучених Штатів Америки від 27 липня 1993 року; з метою сприяння розбудові Збройних Сил України, розширенню
їхньої участі у міжнародному військовому співробітництві, а також
підтримання подальшого розвитку зв'язків між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки, обміну
досвідом, розвитку військової освіти та підготовки кадрів; для досягнення відповідного рівня співробітництва та
сумісності між підрозділами Збройних Сил України та підрозділами
Збройних Сил Сполучених Штатів Америки шляхом сприяння їхньої
участі у міжнародних операціях з підтримання миру та спільних
навчаннях і заходах програми "Партнерство заради миру" (далі -
ПЗМ); домовилися про наступне:

Стаття 1. Предмет Угоди.
1. Ця Угода стосується всіх видів допомоги Україні у
військовій сфері з боку Сполучених Штатів Америки у формі
обладнання, майна, надання послуг і підготовки особового складу (у
тому числі обладнання та майна, що використовуються Урядом
Сполучених Штатів Америки в процесі надання послуг і підготовки
особового складу), включаючи всі види допомоги для полегшення
участі Збройних Сил України у заходах та діяльності у рамках ПЗМ. 2. Допомога Україні, перелік видів якої міститься у пункті 1
цієї статті, вважається допомогою Україні з боку Сполучених Штатів
Америки в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених
Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне
співробітництво від 7 травня 1992 року ( 840_295 ) та згідно з
положеннями Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в
галузі оборонних та військових відносин між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки від 27
липня 1993 року. 3. Ця Угода не завдає шкоди та не впливає на права та
обов'язки Сторін відповідно до Угоди між Україною та Сполученими
Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації
стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню
зброї масового знищення від 25 жовтня 1993 року ( 840_007 ).
Стаття 2. Уповноважені органи Сторін.
Уряд України визначає Міністерство оборони України органом,
уповноваженим щодо виконання положень цієї Угоди. Уряд Сполучених
Штатів Америки визначає Міністерство оборони Сполучених Штатів
Америки органом, уповноваженим щодо виконання положень цієї Угоди.
Сторони доручають вищезазначеним уповноваженим органам укладати
додаткові угоди чи домовленості на виконання положень цієї Угоди.
Кожна Сторона також може визначити відповідальними за виконання
положень цієї Угоди інші органи, повідомивши про це письмово іншу
Сторону.
Стаття 3. Зобов'язання Сторін.
Застосовуючи положення Угоди між Урядом України та Урядом
Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне
співробітництво від 7 травня 1992 року ( 840_295 ), Сторони,
зокрема, погоджуються на таке: 1. Україна звільняє всі види допомоги в рамках цієї Угоди,
включаючи все обладнання, надання послуг і підготовку особового
складу, від усіх платежів та податків, включаючи податок на додану
вартість, ввізне мито, податок з прибутку, а також від будь-яких
інших податків та зборів, що стягуються на території України. 2. Доступ і рух літаків та суден, що використовуються Урядом
Сполучених Штатів Америки або від його імені у зв'язку з
діяльністю в рамках цієї Угоди, звільняється від виплат та зборів
у відповідності до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених
Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне
співробітництво від 7 травня 1992 року ( 840_295 ). 3. Автомобільний та залізничний транспорт, а також повітряні
та морські судна, які належать Міністерству оборони Сполучених
Штатів Америки або експлуатуються ним і використовуються у
зв'язку з діяльністю згідно з цією Угодою, звільняються від
митного огляду в Україні. 4. Цивільному та військовому персоналу Уряду Сполучених
Штатів Америки, що перебуває в Україні у зв'язку із наданням
допомоги у військовій сфері в рамках цієї Угоди, надається статус
відповідно до статті II Угоди між Урядом України та Урядом
Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне
співробітництво від 7 травня 1992 року ( 840_295 ). Ніщо в цій
Угоді не перешкоджає Україні здійснювати свою юрисдикцію над
українськими фізичними або українськими юридичними особами.
Стаття 4. Право власності на майно та використання майна.
1. Обладнання, майно та послуги, які Сполучені Штати Америки
мають намір надати Україні як допомогу, після їх отримання
стають власністю України, якщо інше не передбачено в
імплементаційних угодах або домовленостях. 2. Уся допомога, надана Україні Сполученими Штатами Америки у
військовій сфері, включаючи все обладнання, майно, послуги та
підготовку особового складу, якщо інше не передбачено в іншій
угоді між Сторонами, вимагає отримання запевнень України щодо її
кінцевого використання, передачі та охорони, як визначено Угодою
про участь України у міжнародній Програмі військової освіти та
підготовки кадрів (ІМЕТ), укладеної шляхом обміну дипломатичними
нотами у Києві 1 1 та 29 травня 1992 року.
Стаття 5. Реалізація положень Угоди.
Порядок реалізації положень цієї Угоди може, у разі
необхідності, визначатися в імплементаційних угодах або
домовленостях між Уповноваженими органами Сторін, визначеними
у статті 2 цієї Угоди. У випадку розбіжностей між
імплементаційними угодами або домовленостями та положеннями цієї
Угоди перевага надається положенням цієї Угоди.
Стаття 6. Претензії та відповідальність.
1. Стосовно судових справ і позовів, що не випливають із
контрактів, Україна не ставить вимог і не порушує ніяких судових
переслідувань проти Сполучених Штатів Америки, їх персоналу,
підрядчиків і персоналу підрядчиків Сполучених Штатів Америки за
пошкодження майна, що належить Україні, або втрату такого майна,
чи за загибель персоналу України або шкоду його здоров'ю в
результаті діяльності, пов'язаної з наданням допомоги в рамках
цієї Угоди. 2. Україна бере на себе відповідальність за позови, що не
випливають із контрактів, третіх сторін, які порушені в результаті
пов'язаних з наданням допомоги в рамках цієї Угоди дій або
бездіяльності будь-яких службовців Сполучених Штатів Америки, що
призвели до загибелі, завдали шкоди здоров'ю, майну або спричинили
його втрату на території України. 3. Положення цієї статті не перешкоджають наданню Сторонами
компенсації відповідно до свого національного законодавства.
Стаття 7. Внесення змін до Угоди та припинення дії Угоди.
1. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни за письмової згоди
обох Сторін. 2. Дія цієї Угоди може бути припинена кожною Стороною шляхом
доставки дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій
Стороні про намір щодо припинення дії цієї Угоди попередньо за
тридцять днів. 3. Незважаючи на припинення дії цієї Угоди, зобов'язання
України відповідно до статей 3, 4 та 6 цієї Угоди продовжують
застосовуватися за винятком випадків, коли Сторони письмово
досягають інших домовленостей.
Стаття 8. Набуття чинності та строк дії Угоди.
1. Ця Угода тимчасово застосовується з моменту її підписання
та набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення про
виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних
для набуття нею чинності. 2. Ця Угода укладається строком на п'ять років. Ця Угода буде
автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо
одна з Сторін не направить іншій Стороні дипломатичними каналами
не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення строку чинності
Угоди письмове повідомлення про свій намір припинити дію цієї
Угоди.
Вчинено в м. Вашингтон 8 грудня 1999 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, причому обидва тексти є
однаково автентичними.
За Уряд України За Уряд Сполучених
Штатів Америкивгору