Документ 840_050, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.11.1993, підстава - 3624-XII
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.12.1994. Подивитися в історії? )

               Договір 
між Союзом Радянських Соціалістичних
Республік і Сполученими Штатами Америки
про скорочення й обмеження стратегічних
наступальних озброєнь 1991 року
(укр/рос)

{ Договір ратифіковано Постановою ВР
N 3624-XII ( 3624-12 ) від 18.11.93 }

Дата підписання Україною: 25.05.1992 Дата набуття чинності для України: 05.12.1994 Дата ратифікації: 18.11.1993
Союз Радянських Соціалістичних Республік і Сполучені Штати
Америки, далі іменовані Сторонами,
усвідомлюючи, що ядерна війна мала б спустошливі наслідки для
всього людства, що вона ніколи не повинна бути розв'язана, у ній
не може бути переможців,
будучи переконаними, що заходи щодо скорочення й обмеження
стратегічних наступальних озброєнь та інші зобов'язання, викладені
в цьому Договорі, будуть сприяти зменшенню небезпеки виникнення
ядерної війни, а також зміцненню міжнародного миру і безпеки,
визнаючи, що інтереси Сторін і інтереси міжнародної безпеки
вимагають зміцнення стратегічної стабільності,
з огляду на свої зобов'язання відносно стратегічних
наступальних озброєнь по статті VI Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї від 1 липня 1968 року ( 995_098 ), статті XI
Договору про обмеження систем протиракетної оборони від 26 травня
1972 року ( 840_042 ) і Спільній заяві Вашингтонської зустрічі на
вищому рівні від 1 червня 1990 року,
погодилися про таке:
Стаття I
Кожна зі Сторін скорочує й обмежує свої стратегічні
наступальні озброєння відповідно до положень цього Договору і
виконує інші зобов'язання, викладені в цьому Договорі, а також у
його додатках, Протоколах і Меморандумі про домовленість.
Стаття II
1. Кожна зі Сторін скорочує й обмежує свої МБР (*) і пускові
установки МБР, БРПЛ і пускові установки БРПЛ, важкі
бомбардувальники, боєзаряди МБР, боєзаряди БРПЛ і озброєння важких
бомбардувальників таким чином, щоб через сім років після набрання
чинності цього Договору і надалі сумарні кількості, підраховувані
відповідно до статті III цього Договору, не перевищували: _______________
(*) Абревіатури (по тексту) наведені із оригіналу російською
мовою.
a) 1600 одиниць для розгорнутих МБР і пов'язаних з ними
пускових установок, розгорнутих БРПЛ і пов'язаних з ними пускових
установок і розгорнутих важких бомбардувальників, у тому числі 154
одиниці для розгорнутих важких МБР і пов'язаних з ними пускових
установок;
b) 6000 одиниць для боєзарядів, що числяться за розгорнутими
МБР, розгорнутими БРПЛ і розгорнутими важкими бомбардувальниками,
у тому числі:
i) 4900 одиниць для боєзарядів, що числяться за розгорнутими
МБР і розгорнутими БРПЛ;
ii) 1100 одиниць для боєзарядів, що числяться за розгорнутими
МБР на мобільних пускових установках МБР;
iii) 1540 одиниць для боєзарядів, що числяться за
розгорнутими важкими МБР.
2. Кожна зі Сторін здійснює скорочення відповідно до пункту 1
цієї статті в три етапи таким чином, щоб її стратегічні
наступальні озброєння не перевищували:
a) до кінця першого етапу, тобто не пізніше чим через 36
місяців після набрання чинності цього Договору, і в подальшому
наступної сумарної кількості:
i) 2100 одиниць для розгорнутих МБР і пов'язаних з ними
пускових установок, розгорнутих БРПЛ і пов'язаних з ними пускових
установок і розгорнутих важких бомбардувальників;
ii) 9150 одиниць для боєзарядів, що числяться за розгорнутими
МБР, розгорнутими БРПЛ і розгорнутими важкими бомбардувальниками;
iii) 8050 одиниць для боєзарядів, що числяться за
розгорнутими МБР і розгорнутими БРПЛ;
b) до кінця другого етапу, тобто не пізніше чим через 60
місяців після набрання чинності цього Договору, і в подальшому
наступні сумарні кількості:
i) 1900 одиниць для розгорнутих МБР і пов'язаних з ними
пускових установок, розгорнутих БРПЛ і пов'язаних з ними пускових
установок і розгорнутих важких бомбардувальників;
ii) 7950 одиниць для боєзарядів, що числяться за розгорнутими
МБР, розгорнутими БРПЛ і розгорнутими важкими бомбардувальниками;
iii) 6750 одиниць для боєзарядів, що числяться за
розгорнутими МБР і розгорнутими БРПЛ;
c) до кінця третього етапу, тобто не пізніше чим через 84
місяці після набрання чинності цього Договору, сумарні кількості,
передбачені в пункті 1 цієї статті.
3. Кожна зі Сторін обмежує сумарну вагу, що закидається,
своїх розгорнутих МБР і розгорнутих БРПЛ таким чином, щоб через
сім років після набрання чинності цього Договору й у подальшому
така сумарна вага, що закидається, не перевищувала 3600 тонн.
Стаття III
1. 3 метою зарахування в сумарні граничні рівні, передбачені
в підпункті "a" пункту 1, підпунктах "a"i" і "b"i" пункту 2 статті
II цього Договору:
a) кожна розгорнута МБР і пов'язана з нею пускова установка
зараховується як одна одиниця; кожна розгорнута БРПЛ і пов'язана з
нею пускова установка зараховується як одна одиниця;
b) кожен розгорнутий важкий бомбардувальник зараховується як
одна одиниця.
2. З метою зарахування розгорнутих МБР і пов'язаних з ними
пускових установок, а також розгорнутих БРПЛ і пов'язаних з ними
пускових установок:
a) кожна розгорнута пускова установка МБР і кожна розгорнута
пускова установка БРПЛ розглядається як та, що містить відповідно
одну розгорнуту МБР або одну розгорнуту БРПЛ;
b) якщо розгорнута МБР вилучена зі своєї пускової установки і
в цю пускову установку не встановлена інша ракета, то така
вилучена зі своєї пускової установки МБР, що знаходиться на цій
базі МБР, продовжує розглядатися як така, що міститься в цій
пусковій установці;
c) якщо розгорнута БРПЛ вилучена зі своєї пускової установки
і в цю пускову установку не встановлена інша ракета, то така
вилучена зі своєї пускової установки БРПЛ розглядається як така,
що міститься в цій пусковій установці. Така вилучена зі своєї
пускової установки БРПЛ знаходиться тільки на об'єкті, на якому
можуть знаходитися нерозгорнуті БРПЛ відповідно до підпункту "a"
пункту 9 статті IV цього Договору, або переміщується до такого
об'єкта.
3. З огляду на цілі цього Договору, у тому числі зарахування
МБР і БРПЛ:
a) стосовно до МБР або БРПЛ, що обслуговуються, зберігаються
і транспортуються по ступенях, перша ступінь МБР або БРПЛ
визначеного типу розглядається як МБР або БРПЛ цього типу;
b) стосовно до МБР або БРПЛ, щр обслуговуються, зберігаються
і транспортуються у вигляді зібраних ракет без пускових
контейнерів, зібрана ракета визначеного типу розглядається як МБР
або БРПЛ цього типу;
c) стосовно до МБР, що обслуговуються, зберігаються і
транспортуються у вигляді зібраних ракет у пускових контейнерах,
зібрана ракета визначеного типу в її пусковому контейнері
розглядається як МБР цього типу;
d) кожен пусковий контейнер розглядається як утримуючий МБР
із того моменту, коли він уперше залишає об'єкт, на якому в нього
встановлена МБР, до того моменту, коли з нього був здійснений пуск
МБР, або до того моменту, коли з нього була вилучена МБР із метою
ліквідації. Пусковий контейнер не розглядається як утримуючий МБР,
якщо він містить навчальну модель ракети або якщо він був
включений у стаціонарну експозицію. Пускові контейнери МБР
визначеного типу повинні будуть відрізнятися від пускових
контейнерів МБР іншого типу.
4. З метою зарахування боєзарядів:
a) кількістю боєзарядів, що числиться за МБР або БРПЛ кожного
існуючого типу, є кількість, зазначена в Меморандумі про
домовленість про установлення вихідних даних у зв'язку з даним
Договором, нижче іменованому Меморандумом про домовленість;
b) кількістю боєзарядів, що буде числитися за МБР або БРПЛ
нового типу, є максимальна кількість боєголовок, з якою пройшла
льотне випробування МБР або БРПЛ цього типу. Кількість боєзарядів,
що буде числитися за МБР або БРПЛ нового типу з головною частиною,
що розділяється, існуючої конструкції або за МБР або БРПЛ нового
типу з одною боєголовкою, повинна бути не менше частки від
розподілу 40 відсотків, що підлягає зарахування ваги, що
закидається, МБР або БРПЛ на вагу найлегшої боєголовки, що пройшла
льотне випробування на МБР або БРПЛ цього типу, округленого до
цілого числа убік зменшення. Щодо МБР або БРПЛ нового типу з
головною частиною принципово нової конструкції питання про
застосовність правила 40 відсотків до таких МБР або БРПЛ підлягає
узгодженню в рамках Спільної комісії з дотримання й інспекцій. До
погодження правила, яке буде застосовуватися до таких МБР або
БРПЛ, кількістю боєзарядів, що буде числитися за такі МБР або
БРПЛ, є максимальна кількість боєголовок, з якою пройшла льотне
випробування МБР або БРПЛ цього типу. Кількість нових типів МБР
або БРПЛ із головною частиною принципово нової конструкції не
перевищує двох для кожної зі Сторін доти, доки залишається в силі
цей Договір;
c) кількістю боєголовок, з яким пройшла льотне випробування
МБР або БРПЛ, вважається сумарна кількість, що складається з
кількості боєголовок, які фактично відокремилися під час даного
льотного випробування, і числа операцій розведення боєголовок під
час того ж льотного випробування, при яких не спостерігалось
відділення боєголовки. Операція розведення засобів подолання
оборони не розглядається як операція розведення боєголовок за
умови, що операція розведення засобів подолання оборони
відрізняється від операції розведення боєголовок;
d) кожна боєголовка МБР або БРПЛ розглядається як один
боєзаряд;
e) для Союзу Радянських Соціалістичних Республік за кожним
важким бомбардувальником, оснащеним для ядерних КРВБ великої
дальності, у межах загальної кількості в 180 таких важких
бомбардувальників числиться вісім боєзарядів. За кожним важким
бомбардувальником, оснащеним для ядерних КРВБ великої дальності
понад загальну кількість у 180 таких важких бомбардувальників
числиться кількість боєзарядів, рівна тій кількості ядерних КРВБ
великої дальності, для якої він реально оснащений. Союз Радянських
Соціалістичних Республік зазначає важкі бомбардувальники, оснащені
для ядерних КРВБ великої дальності, понад загальну кількість у 180
таких важких бомбардувальників за кількістю, типом, варіантом і
авіаційними базами, на яких вони базуються. Кількістю ядерних КРВБ
великої дальності, для якої кожен важкий бомбардувальник,
оснащений для ядерних КРВБ великої дальності, понад загальну
кількість у 180 таких важких бомбардувальників вважається реально
оснащеним, є максимальна кількість ядерних КРВБ великої дальності,
для якої реально оснащений важкий бомбардувальник того ж типу і
варіанта;
f) для Сполучених Штатів Америки за кожним важким
бомбардувальником, оснащеним для ядерних КРВБ великої дальності, у
межах загальної кількості в 150 таких важких бомбардувальників
числиться десять боєзарядів. За кожним важким бомбардувальником,
оснащеним для ядерних КРВБ великої дальності, понад загальну
кількість в 150 таких важких бомбардувальників числиться кількість
боєзарядів, рівна тій кількості ядерних КРВБ великої дальності,
для якої він реально оснащений. Сполучені Штати Америки зазначають
важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних КРВБ великої
дальності, понад загальну кількість у 150 таких важких
бомбардувальників за кількістю, типом, варіантом і авіаційними
базами, на яких вони базуються. Кількістю ядерних КРВБ великої
дальності, для якої кожен важкий бомбардувальник, оснащений для
ядерних КРВБ великої дальності, понад загальну кількість у 150
таких важких бомбардувальників вважається реально оснащеним, є
максимальна кількість ядерних КРВБ великої дальності, для якої
реально оснащений важкий бомбардувальник того ж типу і варіанта;
g) за кожним важким бомбардувальником, оснащеним для ядерних
озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності, числиться один
боєзаряд. Усі важкі бомбардувальники, не оснащені для ядерних КРВБ
великої дальності, розглядаються як важкі бомбардувальники,
оснащені для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої
дальності, за винятком важких бомбардувальників, оснащених для
неядерних озброєнь, важких бомбардувальників, призначених для
випробування, і важких бомбардувальників, призначених для
навчання.
5. Кожна зі Сторін має право зменшувати кількість боєзарядів,
що числиться за МБР і БРПЛ тільки існуючих типів, на сумарну
кількість, що не перевищує 1250 одиниць у будь-який даний момент.
a) Сумарна кількість складається з наступного:
i) для Союзу Радянських Соціалістичних Республік - сума
добутку числа чотири на кількість розгорнутих БРПЛ, іменованих у
Союзі Радянських Соціалістичних Республік РСМ-50 і відомих у
Сполучених Штатах Америки як СС-Н-18, і кількості боєзарядів, на
яке зменшена кількість боєзарядів, що числиться за МБР і БРПЛ не
більш двох інших існуючих типів;
ii) для Сполучених Штатів Америки - сума кількості
боєзарядів, на яку зменшена кількість боєзарядів, що числиться за
типом МБР, іменованим у Сполучених Штатах Америки і відомим у
Союзі Радянських Соціалістичних Республік як Мінітмен-III, і
кількості боєзарядів, на яку зменшено кількість боєзарядів, що
числиться за МБР і БРПЛ не більше двох інших існуючих типів.
b) Зменшення кількості боєзарядів, що числиться за МБР
Мінітмен-III, здійснюється з дотриманням наступного:
i) МБР Мінітмен-III, за яких числиться різна кількість
боєзарядів, не розгортаються на одній і тій же базі МБР;
ii) будь-яке таке зменшення здійснюється не пізніше чим через
сім років після набрання чинності даного Договору;
iii) платформа боєголовок кожної МБР Мінітмен-III, за якою
числиться зменшена кількість боєзарядів, знищується і замінюється
новою платформою боєголовок.
c) Зменшення кількості боєзарядів, що числиться за МБР і БРПЛ
типів, що не є Мінітмена-III, здійснюється з дотриманням
наступного:
i) таке зменшення не перевищує в будь-який даний момент 500
боєзарядів для кожної зі Сторін;
ii) після того, як Сторона зменшила кількість боєзарядів, яка
числиться за МБР або БРПЛ двох існуючих типів, ця Сторона не має
права зменшувати кількість боєзарядів, що числиться за МБР або
БРПЛ будь-якого додаткового типу;
iii) кількість боєзарядів, що числиться за МБР або БРПЛ,
зменшується не більше ніж на чотири одиниці щодо кількості
боєзарядів, що за нею числиться на дату підписання цього Договору;
iv) МБР того ж типу, за якими, однак, числиться різна
кількість боєзарядів, не розгортаються на одній і тій же базі МБР;
v) БРПЛ того ж типу, за яких, однак, числиться різна
кількість боєзарядів, не розгортаються на підводних човнах, що
базуються на базах підводних човнів, що прилягають до акваторій
того ж океану;
vi) якщо кількість боєзарядів, що числиться за МБР або БРПЛ
визначеного типу, зменшується більше ніж на дві одиниці, платформа
боєголовок кожної МБР або БРПЛ, за якою числиться така зменшена
кількість боєзарядів, знищується і замінюється новою платформою
боєголовок.
d) Сторона не має право зараховувати за МБР нового типу
кількість боєзарядів, що перевищує найменшу кількість боєзарядів,
що числиться за будь-який МБР, за якої дана Сторона зарахувала
зменшену кількість боєзарядів згідно підпункту "c" дійсного
пункту. Сторона не має право зараховувати за БРПЛ нового типу
кількість боєзарядів, що перевищує найменшу кількість боєзарядів,
що числиться за будь-яким БРПЛ, за якої дана Сторона зарахувала
зменшену кількість боєзарядів відповідно до підпункту "c" цього
пункту.
6. Знову побудовані стратегічні наступальні озброєння
починають підпадати під передбачені в даному Договорі обмеження в
такому порядку:
a) МБР - коли вона вперше залишає об'єкт по виробництву;
b) мобільна пускова установка МБР - коли вона вперше залишає
об'єкт по виробництву мобільних пускових установок МБР;
c) шахтна пускова установка МБР - коли стосовно до цієї
пускової установки завершена виїмка ґрунту і бетонування шахти або
після закінчення 12 місяців з початку виїмки ґрунту, залежно від
того, що було раніше;
d) з метою зарахування розгорнутої МБР і зв'язаної з нею
пускової установки шахтна пускова установка МБР розглядається як
утримуюча розгорнуту МБР, коли стосовно до цієї пускової установки
завершена виїмка ґрунту і бетонування шахти або після закінчення
12 місяців з початку виїмки ґрунту, залежно від того, що було
раніше, і мобільна пускова установка МБР розглядається як
утримуюча розгорнуту МБР, коли вона прибуває на об'єкт по
обслуговуванню, за винятком нерозгорнутих мобільних пускових
установок МБР, передбачених у підпункті "b" пункту 2 статті IV
цього Договору, або коли вона залишає місце завантаження МБР;
e) БРПЛ - коли вона вперше залишає об'єкт по виробництву;
f) пускова установка БРПЛ - коли підводний човен, на який
установлена ця пускова установка, уперше спущений на воду;
g) з метою зарахування розгорнутої БРПЛ і пов'язаної з нею
пускової установки пускова установка БРПЛ розглядається як
утримуюча розгорнуту БРПЛ, коли підводний човен, на який
установлено цю пускову установку, уперше спущений на воду;
h) важкий бомбардувальник або колишній важкий бомбардувальник
- коли його планер уперше виводиться з цеху, підприємства або
будинку, у якому виготовляються цілі планери шляхом зборки
компонентів важкого бомбардувальника або колишнього важкого
бомбардувальника, або коли його планер уперше виводиться з цеху,
підприємства або будинки, у якому існуючі планери
бомбардувальників переобладнуються в планери важких
бомбардувальників або колишніх важких бомбардувальників.
7. Пускові установки МБР і пускові установки БРПЛ, що були
переустатковані для запуску відповідно МБР або БРПЛ іншого типу,
не повинні бути здатні здійснювати пуск МБР або БРПЛ попереднього
типу. Такі переустатковані пускові установки розглядаються як
пускові установки МБР або БРПЛ цього іншого типу в такому порядку:
a) шахтна пускова установка МБР - коли в цю пускову установку
уперше встановлена МБР іншого типу або навчальна модель ракети
іншого типу, або коли знову встановлено захисний дах шахти,
залежно від того, що було раніше;
b) мобільна пускова установка МБР - як це погоджено в рамках
Спільної комісії з дотримання й інспекцій;
c) пускова установка БРПЛ - коли всі пускові установки на
підводному човнові, на якому встановлена ця пускова установка,
були переустатковані для запуску БРПЛ цього іншого типу, і коли
даний підводний човен починає мореходні випробування, тобто коли
цей підводний човен уперше робить плавання своїм ходом поза
гаванню або портом, де провадилося переустаткування пускових
установок.
8. Важкі бомбардувальники, що були переустатковані у важкі
бомбардувальники іншої категорії або в колишні важкі
бомбардувальники, розглядаються як важкі бомбардувальники цієї
іншої категорії або як колишні важкі бомбардувальники в такому
порядку:
a) важкий бомбардувальник, оснащений для ядерних озброєнь, що
не є ядерними КРВБ великої дальності, переустаткований у важкий
бомбардувальник, оснащений для ядерних КРВБ великої дальності, -
коли він уперше виводиться з цеху, підприємства або будинку, у
якому було зроблено його оснащення для ядерних КРВБ великої
дальності;
b) важкий бомбардувальник однієї категорії, переустаткований
у важкий бомбардувальник іншої категорії, передбаченої в пункті 9
розділу VI Протоколу про процедури, які регулюють переустаткування
або ліквідацію засобів, що підпадають під дію цього Договору,
нижче іменованого Протоколом про переустаткування або ліквідації,
або в колишній важкий бомбардувальник - по завершенні інспекції,
проведеної відповідно до пункту 13 розділу VI Протоколу про
переустаткування або ліквідацію, або, якщо така інспекція не
проводиться, - після закінчення 20-денного періоду, передбаченого
в пункті 13 розділу VI Протоколу про переустаткування або
ліквідацію.
9. З огляду на цілі цього Договору:
a) балістична ракета типу, створеного і випробуваного
винятково для перехоплення об'єктів і боротьби з об'єктами, які не
находяться на поверхні Землі, не розглядається як балістична
ракета, на яку поширюються передбачені в даному Договорі
обмеження;
b) якщо балістична ракета пройшла льотне випробування або
була розгорнута для доставки зброї, то всі балістичні ракети цього
типу розглядаються як засіб доставки зброї;
c) якщо крилата ракета пройшла льотне випробування або була
розгорнута для доставки зброї, то всі крилаті ракети цього типу
розглядаються як засіб доставки зброї;
d) якщо пускова установка, що не є пусковою установкою на
незахищеній позиції, містила МБР або БРПЛ визначеного типу, то
вона розглядається як пускова установка МБР або БРПЛ цього типу.
Якщо пускова установка, що не є пусковою установкою на незахищеній
позиції, переустаткована в пускову установку МБР або БРПЛ іншого
типу, то вона розглядається як пускова установка МБР або БРПЛ того
типу, для якого вона переустаткована;
e) якщо важкий бомбардувальник оснащений для ядерних КРВБ
великої дальності, то усі важкі бомбардувальники цього типу
розглядаються як оснащені для ядерних КРВБ великої дальності, за
винятком тих, котрі не оснащені в такий спосіб і які відмінні від
важких бомбардувальників того ж типу, оснащених для ядерних КРВБ
великої дальності. Якщо ядерні КРВБ великої дальності не пройшли
льотне випробування з будь-якого важкого бомбардувальника
визначеного типу, то ніякий важкий бомбардувальник цього типу не
розглядається як оснащений для ядерних КРВБ великої дальності. У
рамках того самого типу важкий бомбардувальник, оснащений для
ядерних КРВБ великої дальності, важкий бомбардувальник, оснащений
для ядерних озороєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності,
важкий бомбардувальник, оснащений для неядерних озброєнь, важкий
бомбардувальник, призначений для навчання, і колишній важкий
бомбардувальник повинні бути відмінні один від іншого;
f) будь-яка КРВБ великої дальності того або іншого типу,
яка-небудь з ракет якого спочатку пройшла льотне випробування з
важкого бомбардувальника 31 грудня 1988 року або до цієї дати,
розглядається як ядерна КРВБ великої дальності. Будь-яка КРВБ
великої дальності того або іншого типу, яка-небудь з ракет якого
спочатку пройшла льотне випробування з важкого бомбардувальника
після 31 грудня 1988 року, не розглядаться як ядерна КРВБ великої
дальності, якщо вона є неядерною КРВБ великої дальності й відмінна
від ядерних КРВБ великої дальності. Неядерні КРВБ великої
дальності, які не відрізняються таким чином, розглядаються як
ядерні КРВБ великої дальності;
g) мобільні пускові установки МБР кожного нового типу МБР
повинні бути відмінними від мобільних пускових установок МБР
існуючих типів МБР і від мобільних пускових установок МБР інших
нових типів МБР. Такі нові пускові установки з установленими на
них зв'язаними з ними ракетами повинні бути відмінними від
мобільних пускових установок МБР існуючих типів МБР із
установленими на них зв'язаними з ними ракетами і від мобільних
пускових установок МБР інших нових типів МБР із установленими на
них зв'язаними з ними ракетами;
h) мобільні пускові установки МБР, переустатковані в пускові
установки МБР іншого типу МБР, повинні бути відмінними від
мобільних пускових установок МБР попереднього типу МБР. Такі
переустатковані пускові установки з установленими на них
зв'язаними з ними ракетами повинні бути відмінними від мобільних
пускових установок МБР попереднього типу МБР із установленими на
них зв'язаними з ними ракетами. Переустаткування мобільних
пускових установок МБР здійснюється відповідно до процедур, що
підлягають погодженню в рамках Спільної комісії по дотриманню й
інспекціям.
10. На дату підписання цього Договору:
a) Існуючими типами МЕР і БРПЛ є:
i) для Союзу Радянських Соціалістичних Республік - типи
ракет, іменовані в Союзі Радянських Соціалістичних Республік
РС-10, РС-12, РС-16, РС-20, РС-18, РС-22, РС-12М, РСМ-25, РСМ-40,
РСМ-50, РСМ-52 і РСМ-5 і відомі в Сполучених Штатах Америки
відповідно як СС-11, СС-13, СС-17, СС-18, СС-19, СС-24, СС-25,
СС-Н-6, СС-Н-8, СС-Н-18, СС-Н-20 і СС-Н-23;
ii) для Сполучених Штатів Америки - типи ракет, іменовані в
Сполучених Штатах Америки Мінітмен-II, Мінітмен-III, Пискипер,
Посейдон, Трайдент-I і Трайдент-II і відомі в Союзі Радянських
Соціалістичних Республік відповідно як Мінітмен-II, Мінітмен-III,
МХ, Посейдон, Трайдент-I і Трайдент-II.
b) Існуючими типами МБР для мобільних пускових установок МБР
є:
i) для Союзу Радянських Соціалістичних Республік - типи
ракет, іменовані в Союзі Радянських Соціалістичних Республік РС-22
і РС-12М і відомі в Сполучених Штатах Америки відповідно як СС-24
і СС-25;
ii) для Сполучених Штатів Америки - тип ракет, іменований у
Сполучених Штатах Америки Пискипер і відомий у Союзі Радянських
Соціалістичних Республік як МХ.
c) Колишніми типами МБР і БРПЛ є типи ракет, іменовані в
Сполучених Штатах Америки і відомі в Союзі Радянських
Соціалістичних Республік як Мінітмен-I і Поларис А-3.
d) Існуючими типами важких бомбардувальників є:
i) для Союзу Радянських Соціалістичних Республік - типи
бомбардувальників, іменовані в Союзі Радянських Соціалістичних
Республік Ту-95 і Ту-160 і відомі в Сполучених Штатах Америки
відповідно як Беар і Блекджек;
ii) для Сполучених Штатів Америки - типи бомбардувальників,
іменовані в Сполучених Штатах Америки і відомі в Союзі Радянських
Соціалістичних Республік як B-52, B-1 і B-2.
e) Існуючими типами ядерних КРВБ великої дальності є:
i) для Союзу Радянських Соціалістичних Республік - типи
ядерних КРВБ великої дальності, іменовані в Союзі Радянських
Соціалістичних Республік РКВ-500А і РКВ-500Б, відомі в Сполучених
Штатах Америки відповідно як AS-15A і AS-15B;
ii) для Сполучених Штатів Америки - типи ядерних КРВБ великої
дальності, іменовані в Сполучених Штатах Америки і відомі в Союзі
Радянських Соціалістичних Республік як AGM-86B і AGM-129.
Стаття IV
1. Стосовно до МБР і БРПЛ:
a) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті МБР для мобільних
пускових установок МБР сумарною кількістю, не перевищуючою 250
одиниць. У рамках цієї межі кількість нерозгорнутих МБР для
залізничних мобільних пускових установок МБР не перевищує 125
одиниць;
b) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті МБР на об'єкті по
обслуговуванню бази МБР для мобільних пускових установок МБР
кількістю, що не перевищує два МБР кожного типу, зазначеного для
даної бази МБР. Нерозгорнуті МБР для мобільних пускових установок
МБР, що знаходяться на об'єкті по обслуговуванню, зберігаються
окремо від нерозгорнутих мобільних пускових установок МБР, що
знаходяться на даному об'єкті по обслуговуванню;
c) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті МБР і комплекти
настановного устаткування для МБР на базі МБР для шахтних пускових
установок МБР кількістю, що не перевищує:
i) два МБР кожного типу, зазначеного для даної бази МБР, і
шість комплектів настановного устаткування для МБР для кожного
типу МБР, зазначеного для даної бази МБР; або
ii) чотири МБР кожного типу, зазначеного для даної бази МБР,
і два комплекти настановного устаткування для МБР для кожного типу
МБР, зазначеного для даної бази МБР;
d) кожна зі Сторін обмежує МБР і БРПЛ, що знаходяться на
випробувальних полігонах, сумарною кількістю, що не перевищує 35
одиниць протягом семирічного періоду після вступу в силу даного
Договору. Надалі сумарну кількість МБР і БРПЛ, що знаходяться на
випробувальних полігонах, не перевищує 25 одиниць.
2. Стосовно до пускових установок МБР і пускових установок
БРПЛ:
a) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті мобільні пускові
установки МБР сумарною кількістю, що не перевищує 110 одиниць. У
рамках цієї межі кількість нерозгорнутих залізничних мобільних
пускових установок МБР не перевищує 18 одиниць;
b) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті мобільні пускові
установки МБР, що знаходяться на об'єкті по обслуговуванню кожної
бази МБР для мобільних пускових установок МБР, кількістю, що не
перевищує дві такі пускові установки МБР кожного типу МБР,
зазначеного для даної бази МБР;
c) кожна зі Сторін обмежує нерозгорнуті мобільні пускові
установки МБР, що знаходяться в місцях навчання експлуатації МБР,
кількістю, що не перевищує 40 одиниць. Кожна така пускова
установка може містити тільки навчальну модель ракети.
Нерозгорнуті мобільні пускові установки МБР, що містять навчальні
моделі ракет, не знаходяться поза місцем навчання;
d) кожна зі Сторін обмежує пускові установки, призначені для
випробування, сумарною кількістю, що не перевищує 45 одиниць
протягом семирічного періоду після набрання чинності даного
Договору. У рамках цієї межі кількість стаціонарних пускових
установок, призначених для випробування, не перевищує 25 одиниць,
і кількість мобільних пускових установок, призначених для
випробування, не перевищує 20 одиниць.
Надалі сумарну кількість пускових установок, призначених для
випробування, не перевищує 40 одиниць. У рамках цієї межі
кількість стаціонарних пускових установок, призначених для
випробування, не перевищує 20 одиниць, і кількість мобільних
пускових установок, призначених для випробування, не перевищує 20
одиниць;
e) кожна зі Сторін обмежує шахтні пускові установки,
призначені для навчання, і мобільні пускові установки, призначені
для навчання, сумарною кількістю, не перевищуючих 60 одиниць.
Пуски МБР із пускових установок, призначених для навчання, не
здійснюються. Кожна така пускова установка може містити тільки
навчальну модель ракети. Мобільні пускові установки, призначені
для навчання, не повинні бути здатні здійснювати пуски МБР і
повинні відрізнятися від мобільних пускових установок МБР та інших
автомобільних транспортних засобів або залізничних вагонів на
основі відмінностей, що підлягають нагляду національними
технічними засобами контролю.
3. Стосовно важких бомбардувальників і колишніх важких
бомбардувальників:
a) кожна зі Сторін обмежує важкі бомбардувальники, оснащені
для неядерних озброєнь, колишні важкі бомбардувальники і важкі
бомбардувальники, призначені для навчання, сумарною кількістю, що
не перевищує 75 одиниць;
b) кожна зі Сторін обмежує важкі бомбардувальники, призначені
для випробування, кількістю, що не перевищує 20 одиниць.
4. Стосовно МБР і БРПЛ, використовуваних для доставки
об'єктів у верхні шари атмосфери або в космос:
a) кожна зі Сторін обмежує місця запуску космічних об'єктів
кількістю, що не перевищує п'ять таких місць, якщо тільки не
погоджене інше. Місця запуску космічних об'єктів не заходять на
територію баз МБР;
b) кожна зі Сторін обмежує пускові установки МБР і пускові
установки БРПЛ, що знаходяться в місцях запуску космічних
об'єктів, сумарною кількістю, що не перевищує 20 одиниць, якщо
тільки не погоджено інше. У рамках цієї межі сумарна кількість
шахтних пускових установок МБР і мобільних пускових установок МБР,
що знаходяться в місцях запуску космічних об'єктів, не перевищує
десять одиниць, якщо тільки не погоджено інше;
c) кожна зі Сторін обмежує МБР і БРПЛ, що знаходяться в місці
запуску космічних об'єктів, сумарною кількістю, яка не перевищує
кількість пускових установок МБР і пускових установок БРПЛ, що
знаходяться в цьому місці.
5. Кожна зі Сторін обмежує транспортно-навантажувальні засоби
для МБР для ґрунтових мобільних пускових установок МБР, що
знаходяться в кожнім районі розгортання або на кожному
випробувальному полігоні, кількістю, що не перевищує дві одиниці
для кожного типу МБР для ґрунтових мобільних пускових установок
МБР, за яким числиться один боєзаряд і який зазначений для даного
району розгортання або випробування полігона, а також обмежує такі
транспортно-навантажувальні засоби, які знаходяться поза районами
розгортання й випробувальних полігонів, кількістю, що не перевищує
шести одиниць. Сумарна кількість транспортно-навантажувальних
засобів для МБР для ґрунтових мобільних пускових установок МБР не
перевищує 30 одиниць.
6. Кожна зі Сторін обмежує підводні човни, оснащені пусковими
установками БРПЛ, що знаходяться в доці в межах п'яти кілометрів
від кордону кожної бази підводних човнів, кількістю, що не
перевищує дві одиниці.
7. Стосовно стаціонарних експозицій і засобів,
використовуваним з метою наземної підготовки:
a) кожна зі Сторін обмежує пускові установки МБР і пускові
установки БРПЛ, включені в стаціонарні експозиції після підписання
даного Договору, кількістю, що не перевищує 20 одиниць; МБР і
БРПЛ, включені в стаціонарні експозиції після підписання цього
Договору, кількістю, що не перевищує 20 одиниць; пускові
контейнери, включені в стаціонарні експозиції після підписання
цього Договору, кількістю, що не перевищує 20 одиниць; і важкі
бомбардувальники і колишні важкі бомбардувальники, включені в
стаціонарні експозиції після підписання даного Договору,
кількістю, що не перевищує 20 одиниць. Такі засоби, включені в
стаціонарні експозиції до підписання цього Договору, вказуються в
додатку I до Меморандуму про домовленість, але не підпадають під
обмеження, передбачені в даному Договорі;
b) кожна зі Сторін обмежує важкі бомбардувальники,
переустатковані після підписання даного Договору для використання
з метою наземної підготовки, і колишні важкі бомбардувальники,
переустатковані після підписання цього Договору для використання з
метою наземної підготовки, сумарною кількістю, що не перевищує
п'ять одиниць. Такі засоби, переустатковані до підписання даного
Договору для використання з метою наземної підготовки, вказуються
в додатку I до Меморандуму про домовленість, але не підпадають під
обмеження, передбачені в даному Договорі.
8. Кожна зі Сторін обмежує місця складського зберігання МБР
або БРПЛ і місця ремонту МБР або БРПЛ сумарною кількістю, що не
перевищує 50 таких місць.
9. Відносно обмежень на місця розміщення і пов'язаних з ними
обмежень на стратегічні наступальні озброєння:
a) кожна зі Сторін розміщує нерозгорнуті МБР і нерозгорнуті
БРПЛ тільки на об'єктах по обслуговуванню баз МБР, базах підводних
човнів, у місцях завантаження МБР, місцях завантаження БРПЛ, на
об'єктах по виробництву МБР або БРПЛ, у місцях ремонту МБР або
БРПЛ, місцях складського збереження МБР або БРПЛ, місцях
переустаткування або ліквідації МБР або БРПЛ, на випробувальних
полігонах або в місцях запуску космічних об'єктів. Однак прототипи
МБР і прототипи БРПЛ не розміщуються на об'єктах по обслуговуванню
баз МБР і на базах підводних човнів. Нерозгорнуті МБР і
нерозгорнуті БРПЛ також можуть знаходитися на шляху прямування.
Нерозгорнуті МБР для шахтних пускових установок МБР також можуть
переміщатися в межах бази МБР для шахтних пускових установок МБР.
Нерозгорнуті БРПЛ, що знаходяться на плавучих базах для ракет і
кранах - сховищах, розглядаються як такі, що знаходяться на базі
підводних човнів, стосовно до якої зазначено, що там базуються
такі плавучі бази для ракет і крани-сховища;
b) кожна зі Сторін розміщує нерозгорнуті мобільні пускові
установки МБР тільки на об'єктах по обслуговуванню баз МБР для
мобільних пускових установок МБР, об'єктах по виробництву
мобільних пускових установок МБР, у місцях ремонту мобільних
пускових установок МБР, місцях складського збереження мобільних
пускових установок МБР, місцях завантаження МБР, місцях навчання
експлуатації МБР, місцях переустаткування або ліквідації мобільних
пускових установок МБР, на випробувальних полігонах або в місцях
запуску космічних об'єктів. Однак мобільні пускові установки
прототипів МБР не розміщуються на об'єктах по обслуговуванню баз
МБР для мобільних пускових установок МБР. Нерозгорнуті мобільні
пускові установки МБР також можуть знаходитися на шляху
прямування;
c) кожна зі Сторін розміщує пускові установки, призначені для
випробування, тільки на випробувальних полігонах, за тим винятком,
що залізничні мобільні пускові установки, призначені для
випробування, можуть пересуватися з метою випробування поза
випробувальним полігоном за тієї умови, що:
i) кожне таке пересування завершується не пізніше чим через
30 днів після його початку;
ii) кожне таке пересування починається і закінчується на тому
самому випробувальному полігоні і не пов'язане з пересуванням на
будь-який інший об'єкт;
iii) у кожний календарний рік здійснюються пересування не
більше шести залізничних мобільних пускових установок МБР; і
iv) у будь-який даний момент поза випробувальними полігонами
знаходиться не більше одного складу, у якому утримується не більше
трьох залізничних мобільних пускових установок, призначених для
випробування;
d) розгорнута мобільна пускова установка МБР і пов'язана з
нею ракета, що передислокується на випробувальний полігон, може,
на розсуд Сторони, що проводить випробування, або продовжувати
зараховуватися в сумарні граничні рівні, передбачені в статті II
цього Договору, або зараховуватися як мобільна пускова установка,
призначена для випробування, відповідно до підпункту "d" пункту 2
дійсної статті. Якщо розгорнута мобільна пускова установка МБР і
пов'язана з нею ракета, що передислокується на випробувальний
полігон, продовжує зараховуватися в сумарні граничні рівні,
передбачені в статті II цього Договору, то період часу її
безперервного перебування на випробувальному полігоні не перевищує
45 днів. Кількість таких розгорнутих ґрунтових мобільних пускових
установок МБР і пов'язаних з ними ракет, що знаходяться в
будь-який даний момент на випробувальному полігоні, не перевищує
три одиниці, і кількість таких розгорнутих залізничних мобільних
пускових установок МБР і зв'язаних з ними ракет, що знаходяться в
будь-який даний момент на випробувальному полігоні, не перевищує
три одиниці;
e) кожна зі Сторін розміщує шахтні пускові установки,
призначені для навчання, тільки на базах МБР для шахтних пускових
установок МБР і в місцях навчання експлуатації МБР. Кількість
шахтних пускових установок, призначених для навчання, що
знаходяться на кожній базі МБР для шахтних пускових установок МБР,
не перевищує одну одиницю для кожного типу МБР, зазначеного для
даної бази МБР;
f) важкі бомбардувальники, призначені для випробування,
базуються тільки в центрах льотних випробувань важких
бомбардувальників і на об'єктах по виробництву важких
бомбардувальників. Важкі бомбардувальники, призначені для
навчання, базуються тільки в місцях навчання експлуатації важких
бомбардувальників.
10. Кожна зі Сторін розміщує твердопаливні ракетні двигуни
перших ступенів МБР для мобільних пускових установок МБР тільки в
тих місцях, де здійснюються виробництво і зберігання або
випробування таких двигунів, і на об'єктах по виробництву МБР для
мобільних пускових установок МБР. Такі твердопаливні ракетні
двигуни також можуть переміщатися між цими місцями. Твердопаливні
ракетні двигуни перших ступенів МБР для мобільних пускових
установок МБР із прикріпленими до цих двигунів соплами знаходяться
тільки на об'єктах по виробництву МБР для мобільних пускових
установок МБР і в місцях, де здійснюються випробування таких
твердопаливних ракетних двигунів. Місця, де можуть знаходитись
такі твердопаливні ракетні двигуни, вказуються в додатку I до
Меморандуму про домовленість.
11. Відносно обмежень на місця розміщення об'єктів:
a) кожна зі Сторін розміщує об'єкти по виробництву МБР
визначеного типу, місця ремонту МБР визначеного типу, місця
складського зберігання МБР визначеного типу, місця завантаження
МБР для МБР визначеного типу і місця переустаткування або
ліквідації МБР визначеного типу не менше чим у 100 кілометрах від
будь-якої бази МБР для шахтних пускових установок МБР цього типу
МБР, будь-якої бази МБР для залізничних мобільних пускових
установок МБР цього типу МБР, будь-якого району розгортання
ґрунтових мобільних пускових установок МБР цього типу МБР,
будь-якого випробувального полігона, з якого проводяться льотні
випробування МБР цього типу, будь-якого об'єкта по виробництву
мобільних пускових установок МБР цього типу МБР, будь-якого місця
ремонту мобільних пускових установок МБР цього типу МБР,
будь-якого місця складського зберігання мобільних пускових
установок МБР цього типу МБР і від будь-якого місця навчання
експлуатації МБР, у якому знаходяться нерозгорнуті мобільні
пускові установки МБР. Нові об'єкти, на яких можуть знаходитися
нерозгорнуті МБР для шахтних пускових установок МБР будь-якого
типу МБР, і нові місця складського зберігання настановчого
устаткування для МБР знаходяться не менше чим за 100 кілометрів
від будь-якої бази МБР для шахтних пускових установок МБР, за
винятком того, що існуючі місця складського зберігання ракет
середньої дальності, що знаходяться менше чим за 100 кілометрів
від бази МБР для шахтних пускових установок МБР або від
випробувального полігона, можуть бути переустатковані в місця
складського зберігання МБР, не зазначених для цієї бази МБР або
цього випробувального полігона;
b) кожна зі Сторін розміщує об'єкти по виробництву мобільних
пускових установок МБР визначеного типу МБР, місця ремонту
мобільних пускових установок МБР визначеного типу МБР і місця
складського зберігання мобільних пускових установок МБР
визначеного типу МБР не менше чим за 100 кілометрів від будь-якої
бази МБР для мобільних пускових установок МБР цього типу МБР і від
будь-якого випробувального полігона, з якого здійснюються льотні
випробування МБР цього типу;
c) кожна зі Сторін розміщує випробувальні полігони і місця
запуску космічних об'єктів не менше чим за 100 кілометрів від
будь-якої бази МБР для шахтних пускових установок МБР, будь-якої
бази МБР для залізничних мобільних пускових установок МБР і від
будь-якого району розгортання;
d) кожна зі Сторін розміщує місця навчання експлуатації МБР
не менше чим за 100 кілометрів від будь-якого випробувального
полігона;
e) кожна зі Сторін розміщує місця зберігання ядерних озброєнь
важких бомбардувальників не менше чим за 100 кілометрів від
будь-якої авіаційної бази важких бомбардувальників, оснащених для
неядерних озброєнь, і від будь-якого місця навчання експлуатації
важких бомбардувальників. Кожна зі Сторін розміщує місця
збереження ядерних КРВБ великої дальності не менше чим за 100
кілометрів від будь-якої авіаційної бази важких бомбардувальників,
оснащених для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої
дальності, будь-якої авіаційної бази важких бомбардувальників,
оснащених для неядерних озброєнь, і від будь-якого місця навчання
експлуатації важких бомбардувальників.
12. Кожна зі Сторін обмежує кожне перебування на шляху
прямування терміном, що не перевищує 30 днів.
Стаття V
1. З урахуванням заборон, установлених положеннями цього
Договору, можуть провадитися модернізація і заміна стратегічних
наступальних озброєнь.
2. Кожна зі Сторін зобов'язується:
a) не здійснювати, не проводити льотні випробування, не
розгортати важкі МБР нового типу і не збільшувати стартову вагу і
вагу, що закидається, важких МБР існуючого типу;
b) не здійснювати, не проводити льотні випробування і не
розгортати важкі БРПЛ;
c) не здійснювати, не випробувати і не розгортати мобільні
пускові установки важких МБР;
d) не виготовляти, не випробувати і не розгортати додаткові
шахтні пускові установки важких МБР, за винятком шахтних пускових
установок важких МБР, що замінюють ліквідовані відповідно до
розділу II Протоколу про переустаткування або ліквідацію шахтних
пускових установок важких МБР, за умови, що не будуть перевищені
межі, передбачені у статті II цього Договору;
e) не переобладнувати пускові установки, що не є пусковими
установками важких МБР, у пускові установки важких МБР;
f) не виготовляти, не випробувати і не розгортати пускові
установки важких БРПЛ;
g) не зменшувати кількість боєзарядів, що числиться за важкою
МБР існуючого типу.
3. Кожна зі Сторін зобов'язується не розгортати МБР, крім
шахтних пускових установок МБР, на ґрунтових мобільних пускових
установках МБР і на залізничних мобільних пускових установках МБР.
Кожна зі Сторін зобов'язується не виготовляти, не випробувати і не
розгортати пускові установки МБР, що не є шахтними пусковими
установками МБР, ґрунтовими мобільними пусковими установками МБР і
залізничними мобільними пусковими установками МБР.
4. Кожна зі Сторін зобов'язується не розгортати МБР типу,
який не був зазначений як тип МБР для мобільних пускових установок
МБР відповідно до пункту 2 розділу VII Протоколу про повідомленнях
у зв'язку з цим Договором, нижче іменованого Протоколом про
повідомлення, на мобільній пусковій установці МБР, якщо тільки ця
МБР не є МБР, за якою числиться не більше одного боєзаряду, і
Сторони не погодилися в рамках Спільної комісії з дотримання й
інспекцій дозволити розгортання таких МБР на мобільних пускових
установках МБР. Новий тип МБР для мобільних пускових установок МБР
може перестати розглядатися як тип МБР для мобільних пускових
установок МБР, якщо жодна МБР цього типу не утримувалася на
мобільній пусковій установці МБР і не проходила льотні
випробування з такої пускової установки.
5. Кожна зі Сторін зобов'язується не розгортати пускові
установки МБР нового типу МБР і не розгортати пускові установки
БРПЛ нового типу БРПЛ, якщо такі пускові установки здатні
здійснювати пуски відповідно МБР або БРПЛ інших типів. Без
переустаткування пускові установки МБР існуючих типів МБР і
пускові установки БРПЛ існуючих типів БРПЛ повинні бути не
здатними здійснювати пуски відповідно МБР або БРПЛ інших типів.
6. Кожна зі Сторін зобов'язується не переобладнувати БРПЛ у
МБР для мобільних пускових установок МБР і не завантажувати БРПЛ
на мобільні пускові установки МБР, а також не здійснювати з них
пуск БРПЛ.
7. Кожна зі Сторін зобов'язується не виготовляти, не
випробувати і не розгортати транспортно-навантажувальні засоби, що
не є транспортно-навантажувальними засобами для МБР для ґрунтових
мобільних пускових установок МБР, за якими числиться один
боєзаряд.
8. Кожна зі Сторін зобов'язується не розміщувати розгорнуті
шахтні пускові установки МБР поза базами МБР для шахтних пускових
установок МБР.
9. Кожна зі Сторін зобов'язується не розміщувати пускові
установки на незахищених позиціях, крім випробувальних полігонів і
в місцях запуску космічних об'єктів. Всі існуючі пускові установки
на незахищених позиціях, що не знаходяться на випробувальних
полігонах або в місцях запуску космічних об'єктів, ліквідуються
відповідно до процедур, передбачених у Протоколі про
переустаткування або ліквідацію, не пізніше чим через 60 днів
після набрання чинності даного Договору.
10. Кожна зі Сторін зобов'язується:
a) не проводити льотні випробування МБР і БРПЛ знятого з
озброєння або колишнього типу з пускових установок, що не є
пусковими установками, призначеними для випробування, що зазначені
для такого використання, або пусковими установками в місцях
запуску космічних об'єктів. За винятком пускових установок на
незахищених позиціях, пускові установки, призначені для
випробування, що зазначені для такого використання, не
використовуються для проведення льотних випробувань МБР або БРПЛ
того або іншого типу, яка-небудь з ракет якого розгорнута;
b) не виготовляти МБР для мобільних пускових установок МБР
знятого з озброєння типу.
11. Кожна зі Сторін зобов'язується не переобладнувати шахти,
використовувані як пункти керування пуском, у шахтні пускові
установки МБР.
12. Кожна зі Сторін зобов'язується:
a) не робити, не проводити льотні випробування і не
розгортати МБР або БРПЛ із кількістю боєголовок, що перевищують
десять одиниць;
b) не проводити льотні випробування МБР або БРПЛ із кількістю
боєголовок, що перевищують кількість боєзарядів, що за нею
числиться, і стосовно до МБР або БРПЛ знятого з озброєння типу - з
кількістю боєголовок, що перевищують найбільшу кількість
боєзарядів, що числилась за будь-яким МБР або БРПЛ цього типу;
c) не розгортати МБР або БРПЛ із кількістю боєголовок, яка
перевищує кількість боєзарядів, що за нею числиться;
d) не збільшувати кількість боєзарядів, що числиться за МБР
або БРПЛ існуючого або нового типу.
13. Кожна зі Сторін зобов'язується не проводити льотні
випробування і не розгортати МБР або БРПЛ із кількістю боєголовок,
перевищуючу кількість боєзарядів, що за нею числиться.
14. Кожна зі Сторін зобов'язується не проводити льотні
випробування МБР і БРПЛ, оснащених боєголовками, з місць запуску
космічних об'єктів.
15. Кожна зі Сторін зобов'язується не використовувати МБР і
БРПЛ для доставки об'єктів у верхні шари атмосфери або в космос в
цілях, несумісних з існуючими міжнародними зобов'язаннями,
прийнятими Сторонами.
16. Кожна зі Сторін зобов'язується не виготовляти, не
випробовувати і не розгортати засоби швидкісного перезарядження і
не здійснювати швидкісне перезарядження.
17. Кожна зі Сторін зобов'язується не встановлювати пускові
установки БРПЛ на підводних човнах, що не були спочатку побудовані
як підводні човни, оснащені пусковими установками БРПЛ.
18. Кожна зі Сторін зобов'язується не виготовляти, не
випробовувати і не розгортати:
a) балістичні ракети з дальністю понад 600 кілометрів, а
також пускові установки таких ракет для установки на плавучих
засобах, у тому числі на вільно плаваючих пускових установках, не
є підвідними човнами. Дійсне зобов'язання не вимагає внесення змін
в існуючий порядок збереження, транспортування, завантаження або
розвантаження балістичних ракет;
b) пускові установки балістичних і крилатих ракет для
розміщення або закріплення на дні океанів, морів або внутрішніх
вод і внутрішніх водойм або в його надрах, або рухомі пускові
установки таких ракет, що переміщуються лише при зіткненні з дном
океанів, морів або внутрішніх вод і внутрішніх водойм, а також
ракети для таких пускових установок. Дійсне зобов'язання
поширюється на всі райони дна океанів і морів, включаючи зону
морського дна, згадану в статтях I і II Договору про заборону
розміщення на дні морів і океанів і в його надрах ядерної зброї й
інших видів зброї масового знищення від 11 лютого 1971 року
( 995_385 );
c) засоби, включаючи ракети, для виведення ядерної зброї або
будь-яких інших видів зброї масового знищення на навколоземну
орбіту або частково навколоземну орбіту;
d) балістичні ракети класу "повітря - поверхня" (БРВЗ);
e) ядерні КРВБ великої дальності, споряджені двома або більше
ядерними зарядами.
19. Кожна зі Сторін зобов'язується:
a) не проводити льотні випробування літального апарата, який
не є літаком, але який має дальність 8000 кілометрів і більше, з
ядерними озброєннями, не оснащувати такий літальний апарат для
ядерних озброєнь і не розгортати такий літальний апарат з ядерними
озброєннями;
b) не проводити льотні випробування літака, що не був з
самого початку побудований як бомбардувальник, але який має
дальність 8000 кілометрів і більше, або інтегральну площу в плані
понад 310 квадратних метрів, з ядерними озброєннями, не оснащувати
такий літак для ядерних озброєнь і не розгортати такий літак з
ядерними озброєннями;
c) не проводити льотні випробування літального апарата, який
не є літаком, або літака, що не був з самого початку побудований
як бомбардувальник, з ядерними КРВБ великої дальності, не
оснащувати такий літальний апарат або такий літак для ядерних КРВБ
великої дальності і не розгортати такий літальний апарат або такий
літак з ядерними КРВБ великої дальності.
20. Сполучені Штати Америки зобов'язуються не оснащувати
існуючі і майбутні важкі бомбардувальники більше ніж для 20
ядерних КРВБ великої дальності.
21. Союз Радянських Соціалістичних Республік зобов'язується
не оснащувати існуючі і майбутні важкі бомбардувальники більш ніж
для 16 ядерних КРВБ великої дальності.
22. Кожна зі Сторін зобов'язується не розміщувати ядерні КРВБ
великої дальності на авіаційних базах важких бомбардувальників,
оснащених для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої
дальності, авіаційних базах важких бомбардувальників, оснащених
для неядерних озброєнь, авіаційних базах колишніх важких
бомбардувальників і в місцях навчання експлуатації важких
бомбардувальників.
23. Кожна зі Сторін зобов'язується не базувати важкі
бомбардувальники, оснащені для ядерних КРВБ великої дальності,
важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних озброєнь, які не є
ядерними КРВБ великої дальності, і важкі бомбардувальники,
оснащені для неядерних озброєнь, на авіаційних базах, на яких
базуються важкі бомбардувальники кожної з двох інших категорій.
24. Кожна зі Сторін зобов'язується не переобладнувати:
a) важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних озброєнь, що
не є ядерними КРВБ великої дальності, у важкі бомбардувальники,
оснащені для ядерних КРВБ великої дальності, якщо такі важкі
бомбардувальники були раніше оснащені для ядерних КРВБ великої
дальності;
b) важкі бомбардувальники, оснащені для неядерних озброєнь, у
важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних КРВБ великої
дальності, або у важкі бомбардувальники, оснащені для ядерних
озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої дальності;
c) важкі бомбардувальники, призначені для навчання, у важкі
бомбардувальники іншої категорії;
d) колишні важкі бомбардувальники у важкі бомбардувальники.
25. Кожна зі Сторін зобов'язується не мати підземних об'єктів
з доступом до них підводних човнів, оснащених пусковими
установками БРПЛ.
26. Кожна зі Сторін зобов'язується не розміщувати залізничні
вагони в місці, де знаходилася залізнична станція базування,
ліквідована відповідно до розділу IX Протоколу про
переустаткування або ліквідацію, якщо тільки такі залізничні
вагони не мають таких, що підлягають спостереженню національними
технічними засобами контролю відмінностей по довжині, ширині або
висоті від залізничних мобільних пускових установок МБР або
зв'язаних з пуском залізничних вагонів.
27. Кожна зі Сторін зобов'язується не здійснювати якої-небудь
діяльності, пов'язаної зі стратегічними наступальними озброєннями,
на ліквідованих об'єктах, про ліквідацію яких було надане
повідомлення відповідно до пункту 3 розділу I Протоколу про
повідомлення, якщо тільки відповідно до пункту 3 розділу I
Протоколу про повідомлення не було надано повідомлення про новий
об'єкт на тому ж місці. Стратегічні наступальні озброєння і
допоміжне устаткування не знаходяться на ліквідованих об'єктах,
крім їхнього переміщення через такі об'єкти і при тимчасовому
перебуванні важких бомбардувальників або колишніх важких
бомбардувальників на таких об'єктах. Плавучі бази для ракет можуть
знаходитися на ліквідованих об'єктах тільки з метою, не пов'язаною
зі стратегічними наступальними озброєннями.
28. Кожна зі Сторін зобов'язується не базувати стратегічні
наступальні озброєння, що підпадають під передбачені в цьому
Договорі обмеження, за межами своєї національної території.
29. Кожна зі Сторін зобов'язується не використовувати
військові судна, які були раніше заявлені як плавучі бази для
ракет, для транспортування, зберігання і завантаження БРПЛ. Такі
військові судна не пришвартовуються до підводного човна,
оснащеного пусковими установками БРПЛ, з метою забезпечення такого
підводного човна, якщо такий підводний човен знаходиться в межах
п'яти кілометрів від бази підводних човнів.
30. Кожна зі Сторін зобов'язується не вивозити з об'єктів по
виробництву МБР для мобільних пускових установок МБР твердопаливні
ракетні двигуни перших ступенів МБР для мобільних пускових
установок МБР із прикріпленими до цих двигунів соплами, за
винятком наступних:
a) вивозу таких двигунів у складі зібраних перших ступенів
МБР для мобільних пускових установок МБР, що обслуговуються,
зберігаються і транспортуються по ступенях;
b) вивозу таких двигунів у складі зібраних МБР для мобільних
пускових установок МБР, що обслуговуються, зберігаються і
транспортуються у вигляді зібраних ракет у пускових контейнерах
або без пускових контейнерів; і
c) вивозу таких двигунів у складі зібраних перших ступіней
МБР для мобільних пускових установок МБР, що обслуговуються,
зберігаються і транспортуються у вигляді зібраних ракет у пускових
контейнерах або без пускових контейнерів, з метою показів у
зв'язку з підтвердженням відповідності технічних характеристик.
Стаття VI
1. Розгорнуті ґрунтові мобільні пускові установки МБР і
пов'язані з ними ракети базуються тільки в обмежених районах.
Обмежений район не перевищує за своїми розмірами п'яти квадратних
кілометрів і не заходить на територію іншого обмеженого району. В
обмеженому районі може базуватися або знаходитися не більше десяти
розгорнутих ґрунтових мобільних пускових установок МБР і зв'язаних
з ними ракет. У межах обмеженого району не знаходяться розгорнуті
МБР для ґрунтових мобільних пускових установок МБР більше ніж
одного типу МБР.
2. Кожна зі Сторін обмежує кількість стаціонарних споруджень
для ґрунтових мобільних пускових установок МБР у межах кожного
обмеженого району таким чином, щоб ці спорудження не були здатні
містити більшу кількість ґрунтових мобільних пускових установок
МБР, чим кількість ґрунтових мобільних пускових установок МБР,
зазначена для цього обмеженого району.
3. Кожен обмежений район знаходиться в межах району
розгортання. Район розгортання не перевищує за своїми розмірами
125000 квадратних кілометрів і не заходить на територію іншого
району розгортання. У межах району розгортання не знаходиться
більш однієї бази МБР для ґрунтових мобільних пускових установок
МБР.
4. Розгорнуті залізничні мобільні пускові установки МБР і
пов'язані з ними ракети базуються тільки на залізничних станціях
базування. Кожна зі Сторін має не більше семи залізничних станцій
базування. Будь-яка точка на ділянці базування, що знаходиться в
межах залізничної станції залізничної колії знаходиться на
відстані, що не перевищує 20 кілометрів від будь-якого
в'їзду/виїзду даної залізничної станції базування. Ця відстань
виміряється уздовж залізничних шляхів. Залізнична станція
базування не заходить на територію іншої залізничної станції
базування.
5. Кожна залізнична станція базування має не більше двох
залізничних в'їздів/виїздів. Кожен такий в'їзд/виїзд має не більше
двох окремих залізничних колій (у цілому чотири рейки), що
проходять через нього.
6. Кожна зі Сторін обмежує пункти розміщення на кожній
залізничній станції базування кількістю, що не перевищує кількість
складів стандартної конфігурації, зазначеної для цієї залізничної
станції базування. Кожна залізнична станція базування має не
більше п'яти пунктів розміщення.
7. Кожна зі Сторін обмежує стаціонарні спорудження для
залізничних мобільних пускових установок МБР на кожній залізничній
станції базування кількістю, що не перевищує кількість складів
стандартної конфігурації, зазначена для цієї залізничної станції
базування. Кожне таке спорудження не повинно містити більше одного
складу стандартної конфігурації.
8. У межах кожної залізничної станції базування знаходиться
не більше одного об'єкта по обслуговуванню.
9. Розгорнуті мобільні пускові установки МБР і пов'язані з
ними ракети можуть залишати обмежені райони або залізничні станції
базування тільки в порядку звичайних пересувань, передислокацій
або розосереджень. Розгорнуті ґрунтові мобільні пускові установки
МБР і зв'язані з ними ракети можуть залишати райони розгортання
тільки в порядку передислокацій або оперативних розосереджень.
10. Передислокації завершуються в 25-денний термін. Не більше
15 відсотків від загальної кількості розгорнутих ґрунтових
мобільних пускових установок МБР і пов'язаних з ними ракет або
п'яти таких пускових установок і пов'язаних з ними ракет, залежно
від того, що більше, можуть знаходитися поза обмеженими районами в
будь-який даний момент із метою передислокації. Не більше 20
відсотків від загальної кількості розгорнутих залізничних
мобільних пускових установок МБР і пов'язаних з ними ракет або
п'яти таких пускових установок і пов'язаних з ними ракет, залежно
від того, що більше, можуть знаходитися поза залізничними
станціями базування в будь-який даний момент із метою
передислокації.
11. Не більше 50 відсотків від загальної кількості
розгорнутих залізничних мобільних пускових установок МБР і
пов'язаних з ними ракет може брати участь у звичайних пересуваннях
у будь-який даний момент.
12. Всі склади з розгорнутими залізничними мобільними
пусковими установками МБР і пов'язаними з ними ракетами
визначеного типу мають одну стандартну конфігурацію. Усі такі
склади відповідають цій стандартній конфігурації, за винятком тих,
що беруть участь у звичайних пересуваннях, передислокаціях або
розосередженнях, а також за винятком тієї частини складу, яка
залишається в межах залізничної станції базування після того, як
інша частина такого складу відбула на об'єкт по обслуговуванню,
пов'язаний з даною залізничною станцією базування, була
передислокована на інший об'єкт або залишила дану залізничну
станцію базування в порядку звичайного пересування. За винятком
розосереджень, повідомлення про відхилення від стандартної
конфігурації надаються відповідно до пунктів 13, 14 і 15 розділу
II Протоколу про повідомлення.
Стаття VII
1. Переустаткування і ліквідація стратегічних наступальних
озброєнь, стаціонарних споруджень для мобільних пускових установок
МБР, а також об'єктів здійснюються згідно дійсної статті і
відповідно до процедур, передбачених у Протоколі про
переустаткування або ліквідацію. Контроль за переустаткуванням і
ліквідацією здійснюється національними технічними коштами контролю
і шляхом інспекцій, як це передбачено в статтях IX і XI цього
Договору, у Протоколі про переустаткування або ліквідацію й у
Протоколі про інспекції і діяльність за безперервним
спостереженням у зв'язку із цим Договором, нижче іменованим
Протоколом про інспекції.
2. МБР для мобільних пускових установок МБР, пускові
установки МБР, пускові установки БРПЛ, важкі бомбардувальники,
колишні важкі бомбардувальники і допоміжне устаткування підпадають
під передбачені в цьому Договорі обмеження доти, доки вони не
будуть ліквідовані або іншим способом виявляться такими, що більше
не підпадають під передбачені в цьому Договорі обмеження
відповідно до процедур, передбачених у Протоколі про
переустаткування або ліквідацію.
3. МБР для шахтних пускових установок МБР, а також БРПЛ
підпадають під передбачені в цьому Договорі обмеження доти, доки
вони не будуть ліквідовані шляхом приведення їх у стан
непридатності для експлуатації, що виключає їх використання за
початковим призначенням, з використанням процедур на розсуд
Сторони, якій належать дані МБР або БРПЛ.
4. Ліквідація МБР для мобільних пускових установок МБР,
мобільних пускових установок МБР, пускових установок БРПЛ, важких
бомбардувальників і колишніх важких бомбардувальників здійснюється
у місцях переустаткування або ліквідації, за винятком
передбаченого в розділах VII і VIII Протоколу про переустаткування
або ліквідацію. Стаціонарні пускові установки МБР і стаціонарні
спорудження для мобільних пускових установок МБР, які підлягають
ліквідації, ліквідуються на місці. Пусковий контейнер, що
залишився на випробувальному полігоні або базі МБР після льотного
випробування МБР для мобільних пускових установок МБР,
ліквідовується під відкритим небом на місці або в місці
переустаткування або ліквідації відповідно до процедур,
передбачених у Протоколі про переустаткування або ліквідацію.
Стаття VIII
1. Вихідні дані, що стосуються зобов'язань цього Договору,
наводяться в Меморандумі про домовленість, у якому вказуються дані
по категоріях даних у відношенні засобів, що підпадають під
передбачені в цьому Договорі обмеження.
2. З метою забезпечення виконання своїх зобов'язань відносно
цього Договору кожна зі Сторін повідомляє іншу Сторону про зміни в
даних, як це передбачено в підпункті "a" пункту З цієї статті, а
також надає інші повідомлення, необхідні пунктом 3 цієї статті, у
порядку, передбаченому в пунктах 4, 5 і 6 цієї статті, Протоколі
про повідомлення і в Протоколі про інспекції.
3. Кожна зі Сторін надає іншій Стороні відповідно з
Протоколом про повідомлення і стосовно до підпункту "i" цього
пункту відповідно до розділу III Протоколу про інспекції:
a) повідомлення відносно даних по категоріях даних, що
містяться в Меморандумі про домовленість, і по інших погоджених
категоріях даних відносно засобів, що підпадають під передбачені в
цьому Договорі обмеження;
b) повідомлення щодо пересування засобів, що підпадають під
передбачені в цьому Договорі обмеження;
c) повідомлення відносно даних про вагу, що закидається, МБР
і БРПЛ у зв'язку з Протоколом про вагу, що закидається, МБР і БРПЛ
у зв'язку з даним Договором, нижче іменованим Протоколом про вагу,
що закидається;
d) повідомлення щодо переустаткування або ліквідацію засобів,
що підпадають під передбачені в цьому Договорі обмеження, або
ліквідацію об'єктів, що підпадають під дію цього Договору;
e) повідомлення щодо заходів на основі співробітництва,
спрямованих на підвищення ефективності національних технічних
засобів контролю;
f) повідомлення щодо льотних випробувань МБР або БРПЛ і
повідомлення щодо телеметричної інформації;
g) повідомлення щодо стратегічних наступальних озброєнь нових
типів і нових видів;
h) повідомлення щодо змін у змісті інформації, наданої згідно
із цим пунктом, у тому числі щодо зміни термінів здійснення
діяльності;
i) повідомлення щодо інспекцій і діяльності по безперервному
спостереженню; і
j) повідомлення щодо оперативних розосереджень.
4. Кожна зі Сторін використовує Центри по зменшенню ядерної
небезпеки, що забезпечують постійний зв'язок між Сторонами, з
метою надання й одержання повідомлень відповідно до Протоколу про
повідомлення і Протоколу про інспекції, якщо тільки в цьому
Договорі не передбачене інше, а також з метою підтвердження
одержання таких повідомлень не пізніше чим через одну годину після
їхнього одержання.
5. Якщо в повідомленні, наданому відповідно до цієї статті,
потрібно повідомити час, то воно вказується за Гринвічем. Якщо в
повідомленні потрібно вказати тільки дату, то ця дата вказується
як відповідний даті за місцевим часом 24-годинний період,
зазначений за Гринвічем.
6. За винятком випадків, коли в цій статті передбачено інше,
кожна зі Сторін має право опубліковувати усі дані за станом на 1
вересня 1990 року, що зазначені в Меморандумі про домовленість, а
також прикладені до нього фотознімки. Географічні координати і
схеми, одержувані згідно Угоді між Урядом Союзу Радянських
Соціалістичних Республік і Урядом Сполучених Штатів Америки про
обмін географічними координатами і схемами у зв'язку з Договором
від 31 липня 1991 року, не опубліковуються, якщо тільки не
погоджено інше. Сторони проводять консультації з питання про
опублікування даних та іншої інформації, наданих відповідно до
цієї статті або одержуваних іншим шляхом у ході виконання
зобов'язань, передбачених у даному Договорі. Положення цієї статті
не торкаються прав і зобов'язань Сторін відносно передачі таких
даних та іншої інформації тим особам, яким через свої службові
обов'язки такі дані або інша інформація необхідні для здійснення
діяльності, пов'язаної з виконанням зобов'язань, передбачених у
цьому Договорі.
Стаття IX
1. З метою забезпечення контролю за дотриманням положень
цього Договору кожна зі Сторін використовує наявні в її
розпорядженні національні технічні засоби контролю так, щоб це
відповідало загальновизнаним принципам міжнародного права.
2. Кожна зі Сторін зобов'язується не чинити перешкод
національним технічним засобам контролю іншої Сторони, що виконує
свої функції відповідно до пункту 1 цієї статті.
3. Кожна зі Сторін зобов'язується не застосовувати заходи
маскування, які ускладнюють здійснення контролю за дотриманням
положень цього Договору національними технічними засобами
контролю. При цьому зобов'язання не застосовувати заходи
маскування включає зобов'язання не застосовувати їх на
випробувальних полігонах, у тому числі заходи, що приводять до
приховання МБР, БРПЛ, мобільних пускових установок МБР або
взаємозв'язку між МБР або БРПЛ і їх пусковими установками при
проведенні випробування. Зобов'язання не застосовувати заходи
маскування не поширюється на практику укриття або маскування на
базах МБР і в районах розгортання і на застосування укриттів для
захисту стратегічних наступальних озброєнь від впливу атмосферних
явищ.
4. З метою сприяння контролеві кожна МБР для мобільних
пускових установок МБР одержує власний розпізнавальний знак, як це
передбачено в Протоколі про інспекції.
Стаття X
1. У ході кожного льотного випробування МБР або БРПЛ Сторона,
яка проводить льотні випробування, робить бортові виміри технічних
параметрів і передає в ефір усю телеметричну інформацію, отриману
в результаті таких вимірів. Сторона, яка проводить льотні
випробування, визначає, які технічні параметри повинні вимірятися
в ході такого льотного випробування, а також способи обробки і
передачі телеметричної інформації.
2. У ході кожного льотного випробування МБР або БРПЛ Сторона,
яка проводить льотне випробування, зобов'язується не здійснювати
яку-небудь діяльність, що перешкоджає повному доступові до
телеметричної інформації, включаючи:
a) застосування шифрування;
b) застосування глушіння;
c) передачу в ефір телеметричної інформації з МБР або БРПЛ з
використанням вузкоспрямованого випромінювання; і
d) капсулювання телеметричної інформації, у тому числі шляхом
використання капсул, що скидаються, або боєголовок, що рятуються.
3. У ході кожного льотного випробування МБР або БРПЛ Сторона,
що проводить льотні випробування, зобов'язується не передавати в
ефір телеметричну інформацію з боєголовки, що відноситься до
функціонуванню ступенів або автономного блоку розведення даної
МБР або БРПЛ.
4. Після кожного льотного випробування МБР або БРПЛ Сторона,
яка проводить льотні випробування, надає відповідно до розділу I
Протоколу про телеметричну інформацію у зв'язку з Договором, нижче
іменованого Протоколом про телеметрію, магнітні стрічки, що
містять запис усієї телеметричної інформації, переданої в ефір у
ході льотного випробування.
5. Після кожного льотного випробування МБР або БРПЛ Сторона,
що проводить льотні випробування, надає відповідно до розділу II
Протоколу про телеметрію дані, пов'язані з аналізом телеметричної
інформації.
6. Незалежно від положень пунктів 1 і 2 цієї статті кожна зі
Сторін має право капсулювати і шифрувати бортові виміри технічних
параметрів у ході в цілому не більше 11 льотних випробувань МБР
або БРПЛ щороку. З цих 11 льотних випробувань щороку не більше
чотирьох є льотними випробуваннями МБР або БРПЛ кожного типу,
яка-небудь з ракет якого пройшла льотні випробування з автономним
блоком розведення. Таке капсулювання здійснюється відповідно до
розділу I і пункту 1 розділу III Протоколу про телеметрію, і таке
шифрування здійснюється відповідно до пункту 2 розділу III
Протоколу про телеметрії. Капсулювання і шифрування, що
здійснюються в ході того ж льотного випробування МБР або БРПЛ,
зараховуються як два льотних випробування в квоти, зазначені в
дійсному пункті.
Стаття XI
1. З метою забезпечення контролю за дотриманням положень
даного Договору кожна зі Сторін має право проводити інспекції і
здійснювати діяльність за безперервним спостереженням, а також
проводить покази відповідно до дійсної статті і Протоколу про
інспекції. Інспекції, діяльність по безперервному спостереженню, а
також покази проводяться відповідно до процедур, передбачених у
Протоколі про інспекції й у Протоколі про переустаткування або
ліквідації.
2. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції відносно
вихідних даних на об'єктах з метою підтвердити точність даних про
кількість і типи засобів, зазначених стосовно таких об'єктів при
початковому обміні даними, що надані відповідно до пункту 1
розділу I Протоколу про повідомлення.
3. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції відносно
оновлених даних на об'єктах з метою підтвердити точність даних про
кількість і типи засобів, зазначених стосовно до таких об'єктів у
повідомленнях і при регулярних обмінах оновленими даними, що
надаються відповідно до пунктів 2 і 3 розділу I Протоколу про
повідомлення.
4. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції нових
об'єктів з метою підтвердити точність даних про кількість і типи
засобів, зазначених у повідомленнях про нові об'єкти, що надаються
відповідно до пункту 3 розділу I Протоколу про повідомлення.
5. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції по підозрі з
метою підтвердити, що не здійснюється прихована зборка МБР для
мобільних пускових установок МБР або прихована зборка перших
ступенів таких МБР.
6. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції відносно
боєголовок розгорнутих МБР і БРПЛ із метою підтвердити, що такі
балістичні ракети не містять більшу кількість боєголовок, чим
кількість боєзарядів, що за ними числиться.
7. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції після
завершення розосередження при вивченні розгорнутих мобільних
пускових установок МБР і зв'язаних з ними ракет з метою
підтвердити, що кількість мобільних пускових установок МБР і
пов'язаних з ними ракет, що знаходяться на інспектованій базі МБР,
а також тих, що не повернулися на неї після завершення
розосередження, не перевищує кількість, зазначену для даної бази
МБР.
8. Кожна зі Сторін проводить або має право проводити
інспекції у зв'язку з переустаткуванням або ліквідацією з метою
підтвердити переустаткування або ліквідацію стратегічних
наступальних озброєнь.
9. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції ліквідованих
об'єктів з метою підтвердити факт завершення їх ліквідації.
10. Кожна зі Сторін має право проводити інспекції раніше
заявлених об'єктів з метою підтвердити, що об'єкти, про ліквідацію
яких було повідомлено відповідно до пункту 3 розділу I Протоколу
про повідомлення, не використовуються з метою, не сумісною з даним
Договором.
11. Кожна зі Сторін проводить покази в зв'язку з
підтвердженням відповідності технічних характеристик і має право в
ході таких здійснюваних іншою Стороною показів проводити інспекції
МБР і БРПЛ кожного типу і кожного його варіанта і мобільної
пускової установки МБР і кожного різновиду такої пускової
установки для кожного типу МБР для мобільних пускових установок
МБР. Мета таких показів полягає в тому, щоб забезпечити Стороні,
що інспектує можливість підтвердити відповідність технічних
характеристик даним, зазначеним стосовно до цих засобів.
12. Кожна зі Сторін проводить покази у зв'язку з відмінністю
стосовно до важких бомбардувальників, що були важкими
бомбардувальниками і ядерними КРВБ великої дальності, і має право
в ході таких здійснюваних іншою Стороною показів проводити
інспекції:
a) важких бомбардувальників, оснащених для ядерних КРВБ
великої дальності. Мета таких показів полягає в тому, щоб
забезпечити Стороні, що інспектує, можливість підтвердити
відповідність технічних характеристик кожного типу і кожного
варіанта таких важких бомбардувальників даним, зазначеним у
додатку G до Меморандуму про домовленості стосовно до цих засобів;
продемонструвати максимальну кількість ядерних КРВБ великої
дальності, для якого реально оснащений важкий бомбардувальник
кожного типу і кожного варіанта; а також продемонструвати, що ця
кількість не перевищує кількість, передбачену в пункті 20 або 21
статті V цього Договору, залежно від того, що застосовано;
b) стосовно до кожного типу важких бомбардувальників, з
будь-якого із важких бомбардувальників, який пройшов льотне
випробування, ядерна КРВБ великої дальності, важких
бомбардувальників, оснащених для ядерних озброєнь, що не є
ядерними КРВБ великої дальності, важких бомбардувальників,
оснащених для неядерних озброєнь, важких бомбардувальників,
призначених для навчання, і колишніх важких бомбардувальників.
Якщо стосовно до такого типу важких бомбардувальників немає важких
бомбардувальників, оснащених для ядерних КРВБ великої дальності,
то для показу виставляється важкий бомбардувальник, призначений
для випробування, який пройшов льотне випробування, ядерна КРВБ
великої дальності. Мета таких показів полягає в тому, щоб
продемонструвати Стороні, що інспектує що стосовно до кожного
виставленого для показу типу важких бомбардувальників кожен
варіант важких бомбардувальників, оснащених для ядерних озброєнь,
що не є ядерними КРВБ великої дальності, кожен варіант важких
бомбардувальників, оснащених для неядерних озброєнь, кожен варіант
важких бомбардувальників, призначених для навчання, і колишній
важкий бомбардувальник відмінний один від одного і від кожного
варіанта важких бомбардувальників того ж типу, оснащених для
ядерних КРВБ великої дальності; і
c) ядерний КРВБ великої дальності. Мета таких показів полягає
в тому, щоб забезпечити Стороні, що інспектує, можливість
підтвердити відповідність технічних характеристик кожного типу і
кожного варіанта таких КРВБ великої дальності даним, зазначеним у
додатку H до Меморандуму про домовленість стосовно до цих засобів.
Мета таких показів також полягає в тому, щоб продемонструвати
відмінності, про які було повідомлено відповідно до пункту 13, 14
або 15 розділу VII Протоколу про повідомлення і які дозволяють
розрізняти неядерні КРВБ великої дальності від ядерних КРВБ
великої дальності.
13. Кожна зі Сторін проводить покази у зв'язку з вихідними
даними і має право в ході таких здійснюваних іншою Стороною
показів проводити інспекції усіх важких бомбардувальників,
оснащених для неядерних озброєнь, усіх важких бомбардувальників,
призначених для навчання, і всіх колишніх важких
бомбардувальників, зазначених при початковому обміні даними, що
надані відповідно до пункту 1 розділу I Протоколу про
повідомлення. Мета цих показів полягає в тому, щоб
продемонструвати Стороні, що інспектує, що такі літаки
відповідають вимогам, пропонованим до переустаткування відповідно
до Протоколу про переустаткування або ліквідацію. Після того, як
ядерна КРВБ великої дальності пройшла льотні випробування з
важкого бомбардувальника того або іншого типу, ні з одного з
важких бомбардувальників якого раніше не проходила льотне
випробування ядерна КРВБ великої дальності, Сторона, що проводить
льотні випробування, проводить покази у зв'язку з вихідними
даними, і інша Сторона має право в ході таких показів проводити
інспекції 30 відсотків важких бомбардувальників такого типу,
оснащених для ядерних озброєнь, що не є ядерними КРВБ великої
дальності, на кожній авіаційній базі, зазначеної для таких важких
бомбардувальників. Мета цих показів полягає в тому, щоб
продемонструвати Стороні, що інспектує, наявність зазначених
ознак, що дозволяють розрізняти кожен виставлений для показу
важкий бомбардувальник від важких бомбардувальників того ж типу,
оснащених для ядерних КРВБ великої дальності.
14. Кожна зі Сторін має право здійснювати діяльність по
безперервному спостереженню на об'єктах по виробництву МБР для
мобільних пускових установок МБР із метою підтвердити кількість
вироблених МБР для мобільних пускових установок МБР.
Стаття XII
1. З метою підвищення ефективності національних технічних
засобів контролю кожна зі Сторін у випадку звернення іншої Сторони
з запитом відповідно до пункту 1 розділу V Протоколу про
повідомлення вживає наступних засобів на основі співробітництва:
a) виставлення під відкритим небом ґрунтових мобільних
пускових установок МБР, що знаходяться в межах обмежених районів,
зазначених запитуючою Стороною. Кількість ґрунтових мобільних
пускових установок МБР, що базуються в обмежених районах,
зазначених у кожному такому запиті, не перевищує десять відсотків
від загальної кількості розгорнутих ґрунтових мобільних пускових
установок МБР запитуваної Сторони, і такі пускові установки
знаходяться в межах однієї бази МБР для ґрунтових мобільних
пускових установок МБР. Стосовно до кожного зазначеного обмеженого
району дахи стаціонарних споруджень для ґрунтових мобільних
пускових установок МБР повинні бути відкриті на термін
виставляння. Ґрунтові мобільні пускові установки МБР, що
знаходяться в межах обмеженого району, або виставляються поруч з
такими стаціонарними спорудженнями, або виставляються висунутими
наполовину з таких стаціонарних споруджень;
b) виставляння під відкритим небом залізничних мобільних
пускових установок МБР, що знаходяться в зазначених запитуючою
Стороною пунктах розміщення. Такі пускові установки виставляються
шляхом висування цілого складу з його стаціонарного спорудження і
розміщення даного складу в межах залізничної станції базування.
Кількість залізничних мобільних пускових установок МБР, що
підлягають виставлянню відповідно до кожного такого запиту,
включає всі такі пускові установки, що знаходяться не більше ніж у
восьми пунктах розміщення, за умови, що будь-який запит може
відноситися не більше ніж до двох пунктів розміщення в межах
будь-якої залізничної станції базування. У запитах щодо конкретних
пунктів розміщення вказуються позначення для кожного пункту
розміщення, як це передбачено в додатку A до Меморандуму про
домовленість; і
c) виставлення під відкритим небом усіх важких
бомбардувальників і колишніх важких бомбардувальників, що
знаходяться в межах однієї авіаційної бази, зазначеної запитуючою
Стороною, за винятком тих важких бомбардувальників і колишніх
важких бомбардувальників, що не можуть бути безперешкодно
переміщені з причин, пов'язаних з обслуговуванням або
експлуатацією. Такі важкі бомбардувальники і колишні важкі
бомбардувальники виставляються шляхом висування цілого літака з
його стаціонарного спорудження, якщо таке є, і розміщення даного
літака в межах авіаційної бази. Запитувана Сторона вказує в
повідомленні, наданому відповідно до пункту 2 розділу V Протоколу
про повідомлення, ті важкі бомбардувальники і колишні важкі
бомбардувальники на авіаційній базі, зазначеній запитуючою
Стороною, що не можуть бути без затруднень переміщені з причин,
пов'язаних з обслуговуванням або експлуатацією. Таке повідомлення
надається не пізніше чим через 12 годин після того, як був
зроблений запит про проведення виставляння.
2. Ґрунтові мобільні пускові установки МБР, залізничні
мобільні пускові установки МБР, важкі бомбардувальники і колишні
важкі бомбардувальники, що підлягають кожному запитові відповідно
до пункту 1 цієї статті, виставляються для безперешкодного огляду
без застосування мір маскування. Кожна зі Сторін має право
звертатися з таким запитом сім разів щороку, але не звертається з
запитом про виставляння на будь-якій визначеній базі МБР для
ґрунтових мобільних пускових установок МБР, у будь-якому
визначеному пункті розміщення або на будь-якій визначеній
авіаційній базі більше двох разів щороку. У будь-якому окремо
узятому запиті Сторона має право звернутися з запитом тільки про
виставлення ґрунтових мобільних пускових установок МБР,
виставлянні залізничних мобільних пускових установок МБР або
виставлянні важких бомбардувальників і колишніх важких
бомбардувальників. Виставлення починається не пізніше чим через 12
годин після звернення з запитом і продовжується до закінчення 18
годин з моменту звернення з запитом. Якщо запитувана Сторона не
може провести виставлення в силу форс-мажорних обставин, вона
надає повідомлення запитуючій Стороні відповідно до пункту 3
розділу V Протоколу про повідомлення, і виставлення скасовується.
У такому випадку число запитів, на які запитуюча Сторона має
право, не зменшується.
3. Запит про вживання заходів на основі співробітництва не
надається стосовно до конкретно зазначеного для інспекції об'єкта
до завершення такої інспекції і від'їзду з об'єкта інспекторів.
Об'єкт, відносно якого був наданий запит про вживання заходів на
основі співробітництва, конкретно не вказується для інспекції до
завершення вживання заходів на основі співробітництва або до
надання повідомлення відповідно до пункту 3 розділу V Протоколу
про повідомлення.
Стаття XIII
1. Кожна зі Сторін має право проводити розосередження при
навчаннях розгорнутих мобільних пускових установок МБР і зв'язаних
з ними ракет з обмежених районів або з залізничних станцій
базування. У такому розосередженні при навчаннях можуть брати
участь або ґрунтові мобільні пускові установки МБР або залізничні
мобільні пускові установки МБР, або як ґрунтові мобільні пускові
установки МБР, так і залізничні мобільні пускові установки МБР.
Розосередження при навчаннях розгорнутих мобільних пускових
установок МБР і зв'язаних з ними ракет проводяться, як це
передбачено нижче:
a) розосередження при навчаннях розглядається від дати і
часу, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту
11 розділу II Протоколу про повідомлення;
b) розосередження при навчаннях розглядається як завершене
від дати і часу, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно
до пункту 12 розділу II Протоколу про повідомлення;
c) у якості охоплених розосередженням при навчаннях
розглядаються ті бази МБР для мобільних пускових установок МБР,
які зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 11
розділу II Протоколу про повідомлення;
d) при початку розосередження при навчаннях розгорнуті
мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети, які
здійснюють звичайне пересування з обмеженого району або з
залізничної станції базування бази МБР для мобільних пускових
установок МБР, охопленої таким розосередженням, розглядаються як
такі, що беруть участь у даному розосередженні;
e) при початку розосередження при навчаннях розгорнуті
мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети, які
здійснюють передислокацію з обмеженого району або з залізничної
станції базування бази МБР для мобільних пускових установок МБР,
охопленої таким розосередженням, продовжують розглядатися як такі,
що здійснюють передислокацію. Про завершення передислокації
надається повідомлення відповідно до пункту 10 розділу II
Протоколу про повідомлення, якщо тільки про завершення
передислокації не було надано повідомлення відповідно до пункту 12
розділу II Протоколу про повідомлення;
f) під час розосередження при навчаннях всі розгорнуті
мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними ракети, які
виходять з обмеженого району або з залізничної станції базування
бази МБР для мобільних пускових установок МБР, охопленої таким
розосередженням, розглядаються як такі, що беруть участь у даному
розосередженні, за винятком таких пускових установок і ракет, що
під час такого розосередження передислокуються на об'єкт поза
пов'язаною з ними базою МБР;
g) розосередження при навчаннях завершується не пізніше чим
через 30 днів після його початку;
h) розосередження при навчаннях не проводяться:
i) більше двох разів у будь-який період часу тривалістю два
календарних роки;
ii) протягом усього періоду часу, передбаченого для інспекцій
відносно вихідних даних;
iii) з нової бази МБР для мобільних пускових установок МБР
доти, доки не проведена інспекція нових об'єктів або доти, доки не
минув період часу, передбачений для проведення такої інспекції; і
iv) з бази МБР для мобільних пускових установок МБР, що була
конкретно зазначена для проведення інспекції відносно оновлених
даних або інспекції відносно боєголовок, до завершення такої
інспекції;
i) якщо повідомлення про розосередження при навчаннях було
надано відповідно до пункту 11 розділу II Протоколу про
повідомлення, то до завершення такого розосередження інша Сторона
не має право конкретно вказувати для проведення інспекції відносно
оновлених даних або інспекції відносно боєголовок базу МБР для
мобільних пускових установок МБР, що охоплена таким
розосередженням, а також звертатися з запитом про вжиття заходів
на основі співробітництва стосовно такої бази МБР;
j) до моменту завершення розосередження при навчаннях
розгорнуті мобільні пускові установки МБР і пов'язані з ними
ракети, що брали участь у такому розосередженні, знаходяться у
своїх обмежених районах або на своїх залізничних станціях
базування, за винятком тих, які іншим способом враховані
відповідно до пункту 12 розділу II Протоколу про повідомлення.
2. Велике стратегічне навчання за участю важких
бомбардувальників, про яке надане повідомлення згідно з Угодою між
Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом
Сполучених Штатів Америки про взаємні завчасні повідомлення про
великі стратегічні навчання від 23 вересня 1989 року ( 840_027 )
проводиться, як це передбачено нижче:
a) таке навчання розглядається як таке, що почалося з дати і
часу, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту
16 розділу II Протоколу про повідомлення;
b) таке навчання розглядається як завершене з дати і часу, що
зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 17 розділу
II Протоколу про повідомлення;
c) у якості охоплених таким навчанням розглядаються авіаційні
бази важких бомбардувальників і авіаційні бази колишніх важких
бомбардувальників, що зазначені в повідомленні, наданому
відповідно до пункту 16 розділу II Протоколу про повідомлення;
d) таке навчання починається не більше одного разу в
будь-який календарний рік і завершується не пізніше чим через 30
днів після його початку;
e) таке навчання не проводиться протягом всього періоду часу,
передбаченого для інспекцій відносно вихідних даних;
f) під час такого навчання, проведеного однією зі Сторін,
інша Сторона не має право проводити інспекції авіаційних баз
важких бомбардувальників і авіаційних баз колишніх важких
бомбардувальників, охоплених даним навчанням. Право на проведення
інспекцій таких авіаційних баз відновлюється після закінчення
трьох днів після надання повідомлення відповідно до пункту 17
розділу II Протоколу про повідомлення про завершення великого
стратегічного навчання за участю важких бомбардувальників;
g) протягом 30-денного періоду після одержання повідомлення
про завершення такого навчання, Сторона, що одержала таке
повідомлення, може звернутися з запитом про вжиття відповідно до
підпункту "c" пункту 1 статті XII цього Договору заходів на основі
співробітництва на одній з авіаційних баз, охоплених даним
навчанням. Такий запит не зараховується у квоту, передбачену в
пункті 2 статті XII цього Договору.
Стаття XIV
1. Кожна зі Сторін має право проводити оперативні
розосередження розгорнутих мобільних пускових установок МБР і
пов'язаних з ними ракет, підводних човнів, оснащених пусковими
установками БРПЛ, і важких бомбардувальників. Кількість і
тривалість оперативних розосереджень не обмежуються; також не
обмежується кількість розгорнутих мобільних пускових установок МБР
і пов'язаних з ними ракет, підводних човнів, оснащених пусковими
установками БРПЛ, або важких бомбардувальників, що беруть участь у
таких розосередженнях. При початку оперативного розосередження всі
стратегічні наступальні озброєння Сторони розглядаються як такі,
що беруть участь у даному розосередженні. Оперативні
розосередження проводяться, як це передбачено нижче:
a) оперативне розосередження розглядається з моменту дати і
часу, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно до пункту 1
розділу X Протоколу про повідомлення;
b) оперативне розосередження розглядається як завершене
від дати і часу, що зазначені в повідомленні, наданому відповідно
до пункту 2 розділу X Протоколу про повідомлення.
2. Під час оперативного розосередження кожна зі Сторін має
право:
a) призупинити надання і дію повідомлень, які вона в
противному випадку надавала б відповідно до Протоколу про
повідомлення, за винятком повідомлень про льотні випробування,
наданих відповідно до Угоди між Союзом Радянських Соціалістичних
Республік і Сполученими Штатами Америки про повідомлення про пуски
міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет підводних
човнів від 31 травня 1988 року ( 840_062 ), за умови, що якщо
будь-які процеси переустаткування або ліквідації не припиняються
відповідно до підпункту "d" цього пункту, то відповідні
повідомлення надаються відповідно до розділу IV Протоколу про
повідомлення;
b) призупинити право іншої Сторони проводити інспекції;
c) призупинити право іншої Сторони звертатися з запитом про
вжиття заходів на основі співробітництва; і
d) призупинити процеси переустаткування і ліквідації своїх
стратегічних наступальних озброєнь. У такому випадку кількість
переустаткованих і ліквідованих засобів відповідає тій кількості,
що була реально переустаткована і ліквідована на дату і час
початку оперативного розосередження, що зазначені в повідомленні,
наданому відповідно до пункту 1 розділу X Протоколу про
повідомлення.
3. Повідомлення, надання і дія яких припинено відповідно до
пункту 2 цієї статті, відновлюються не пізніше чим через три дні
після надання повідомлення відповідно до пункту 2 розділу X
Протоколу про повідомлення про завершення оперативного
розосередження. Право проводити інспекції і звертатися з запитом
про вжиття заходів на основі співробітництва, припинене відповідно
до пункту 2 цієї статті, відновлюється через чотири дні після
надання повідомлення відповідно до пункту 2 розділу X Протоколу
про повідомлення про завершення оперативного розосередження.
Інспекції або заходи на основі співробітництва, проведені в момент
надання Стороною повідомлення про те, що вона припиняє проведення
інспекцій або вжиття заходів на основі співробітництва під час
оперативного розосередження, не зараховуються у відповідні щорічні
квоти, передбачені цим Договором.
4. До моменту завершення оперативного розосередження:
a) всі розгорнуті ґрунтові мобільні пускові установки МБР і
пов'язані з ними ракети знаходяться в межах своїх районів
розгортання або здійснюють передислокацію;
b) всі розгорнуті залізничні мобільні пускові установки МБР і
пов'язані з ними ракети знаходяться в межах своїх залізничних
станцій базування або здійснюють звичайні пересування або
передислокацію;
c) всі важкі бомбардувальники знаходяться в межах
національної території і відновили звичайну діяльність. Якщо
необхідно, щоб важкі бомбардувальники перебували за межами
національної території з метою, що не суперечить цьому Договорові,
Сторони негайно проведуть дипломатичні консультації для того, щоб
могли бути надані відповідні запевнення.
5. Протягом 30-денного періоду після завершення оперативного
розосередження Сторона, що не проводила оперативне розосередження,
має право звертатися не більше ніж із двома запитами про вжиття
заходів на основі співробітництва з дотриманням положень статті
XII цього Договору стосовно до баз МБР для мобільних пускових
установок МБР або до авіаційних баз. Такі запити не зараховуються
до квоти запитів, передбаченої в пункті 2 статті XII цього
Договору.
Стаття XV
Для сприяння здійсненню цілей і положень цього Договору
Сторони цим створюють Спільну комісію з дотримання й інспекцій.
Сторони погоджуються, що по запиті будь-якої з них вони проводять
зустрічі в рамках Спільної комісії з дотримання й інспекцій з
метою:
a) вирішення питань, що відносяться до дотримання прийнятих
зобов'язань;
b) узгодження додаткових заходів, що можуть бути необхідні
для підвищення життєздатності та ефективності цього Договору; і
c) вирішення питань, що відносяться до поширення відповідних
положень цього Договору на новий вид стратегічних наступальних
озброєнь після надання повідомлення відповідно до пункту 16
розділу VII Протоколу про повідомлення.
Стаття XVI
З метою забезпечення життєздатності та ефективності цього
Договору кожна зі Сторін не приймає жодних міжнародних зобов'язань
і не починає жодних міжнародних акцій, що суперечили б його
положенням. Сторони проводять консультації відповідно до статті XV
цього Договору для вирішення будь-яких неясних моментів, що можуть
виникнути в цьому відношенні. Сторони погоджуються, що це
положення не поширюється на будь-яку існуючу на момент підписання
цього Договору практику співробітництва, включаючи зобов'язання, в
галузі стратегічних наступальних озброєнь між однією зі Сторін і
третьою державою.
Стаття XVII
1. Цей Договір, включаючи його додатки, Протоколи і
Меморандум про домовленість, що всі є його невід'ємної частиною,
підлягає ратифікації відповідно до конституційних процедур кожної
зі Сторін. Цей Договір набирає чинності в день обміну
ратифікаційними грамотами.
2. Цей Договір залишається чинним протягом 15 років, якщо
тільки він не буде замінений раніше цього терміну наступною угодою
про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Не
пізніше чим за один рік до закінчення 15-літнього терміну Сторони
проводять зустріч для розгляду питання про те, чи буде цей Договір
продовжений. Якщо Сторони приймуть таке рішення, цей Договір буде
продовжений на п'ятирічний термін, якщо тільки він не буде
замінений до закінчення цього терміну наступною угодою про
скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь, цей
Договір продовжується на чергові п'ятирічні терміни, якщо Сторони
приймуть таке рішення, відповідно до процедур, що регулюють його
початкове продовження, і залишається чинним протягом кожного
погодженого п'ятирічного терміну продовження, якщо тільки він не
буде замінений наступною угодою про скорочення й обмеження
стратегічних наступальних озброєнь.
3. Кожна зі Сторін у порядку здійснення свого державного
суверенітету має право вийти із цього Договору, якщо вона
вирішить, що пов'язані зі змістом цих Договорів виняткові
обставини поставили під погрозу її вищі інтереси. Вона повідомляє
іншу Сторону про прийняте нею рішення за шість місяців до виходу з
цього Договору. У такому повідомленні повинна міститися заява про
виняткові обставини, що Сторона, яка повідомляє, розглядає як
такі, що поставили під загрозу її вищі інтереси.
Стаття XVIII
Кожна зі Сторін може пропонувати поправки до цього Договору.
Погоджені поправки набирають чинності відповідно до процедур, що
регулюють набрання чинності цього Договору.
Стаття XIX
Цей Договір буде зареєстрований відповідно до статті 102
Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Вчинено в Москві 31 липня 1991 року в двох примірниках,
кожний російською і англійською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Союз Радянських За Сполучені Штати
Соціалістичних Республік Америки
(підпис) (підпис)
Президент Президент
Союзу Радянських Сполучених Штатів
Соціалістичних Республік Америки
Договор
между Союзом Советских Социалистических Республик
и Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении
стратегических наступательных вооружений
(Москва, 31 июля 1991 года)

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты
Америки, ниже именуемые Сторонами, сознавая, что ядерная война имела бы опустошительные
последствия для всего человечества, что она никогда не должна быть
развязана, в ней не может быть победителей, будучи убежденными, что меры по сокращению и ограничению
стратегических наступательных вооружений и другие обязательства,
изложенные в настоящем Договоре, будут способствовать уменьшению
опасности возникновения ядерной войны, а также упрочению
международного мира и безопасности, признавая, что интересы Сторон и интересы международной
безопасности требуют укрепления стратегической стабильности, учитывая свои обязательства в отношении стратегических
наступательных вооружений по статье VI Договора o
нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года ( 995_098 ),
статье XI Договора об ограничении систем противоракетной обороны
от 26 мая 1972 года ( 840_042 ) и Совместному заявлению
Вашингтонской встречи на высшем уровне от 1 июня 1990 года, согласились о нижеследующем:
Статья I
Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои стратегические
наступательные вооружения в соответствии с положениями настоящего
Договора и выполняет другие обязательства, изложенные в настоящем
Договоре, а также в его приложениях, Протоколах и Меморандуме о
договоренности.
Статья II
1. Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои МБР и
пусковые установки МБР, БРПЛ и пусковые установки БРПЛ, тяжелые
бомбардировщики, боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и вооружения
тяжелых бомбардировщиков таким образом, чтобы через семь лет после
вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем суммарные
количества, подсчитываемые в соответствии со статьей III
настоящего Договора, не превышали: a) 1600 единиц для развернутых МБР и связанных с ними
пусковых установок, развернутых БРПЛ и связанных с ними пусковых
установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков, в том числе 154
единицы для развернутых тяжелых МБР и связанных с ними пусковых
установок; b) 6000 единиц для боезарядов, которые числятся за
развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ и развернутыми тяжелыми
бомбардировщиками, в том числе: i) 4900 единиц для боезарядов, которые числятся за
развернутыми МБР и развернутыми БРПЛ; ii) 1100 единиц для боезарядов, которые числятся за
развернутыми МБР на мобильных пусковых установках МБР; iii) 1540 единиц для боезарядов, которые числятся за
развернутыми тяжелыми МБР. 2. Каждая из Сторон осуществляет сокращения согласно пункту 1
настоящей статьи в три этапа таким образом, чтобы ее
стратегические наступательные вооружения не превышали: a) к концу первого этапа, то есть не позднее чем через 36
месяцев после вступления в силу настоящего Договора, и в
дальнейшем следующие суммарные количества: i) 2100 единиц для развернутых МБР и связанных с ними
пусковых установок, развернутых БРПЛ и связанных с ними пусковых
установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков; ii) 9150 единиц для боезарядов, которые числятся за
развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ и развернутыми тяжелыми
бомбардировщиками; iii) 8050 единиц для боезарядов, которые числятся за
развернутыми МБР и развернутыми БРПЛ; b) к концу второго этапа, то есть не позднее чем через 60
месяцев после вступления в силу настоящего Договора, и в
дальнейшем следующие суммарные количества: i) 1900 единиц для развернутых МБР и связанных с ними
пусковых установок, развернутых БРПЛ и связанных с ними пусковых
установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков; ii) 7950 единиц для боезарядов, которые числятся за
развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ и развернутыми тяжелыми
бомбардировщиками; iii) 6750 единиц для боезарядов, которые числятся за
развернутыми МБР и развернутыми БРПЛ; c) к концу третьего этапа, то есть не позднее чем через 84
месяца после вступления в силу настоящего Договора, суммарные
количества, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи. 3. Каждая из Сторон ограничивает суммарный забрасываемый вес
своих развернутых МБР и развернутых БРПЛ таким образом, чтобы
через семь лет после вступления в силу настоящего Договора и в
дальнейшем такой суммарный забрасываемый вес не превышал 3600
тонн.
Статья III
1. Для целей засчета в суммарные предельные уровни,
предусмотренные в подпункте "a" пункта 1, подпунктах "a"i" и "b"i"
пункта 2 статьи II настоящего Договора: a) каждая развернутая МБР и связанная с ней пусковая
установка засчитывается как одна единица; каждая развернутая БРПЛ
и связанная с ней пусковая установка засчитывается как одна
единица; b) каждый развернутый тяжелый бомбардировщик засчитывается
как одна единица. 2. Для целей засчета развернутых МБР и связанных с ними
пусковых установок, а также развернутых БРПЛ и связанных с ними
пусковых установок: a) каждая развернутая пусковая установка МБР и каждая
развернутая пусковая установка БРПЛ рассматривается как содержащая
соответственно одну развернутую МБР или одну развернутую БРПЛ; b) если развернутая МБР удалена из своей пусковой установки и
в эту пусковую установку не установлена другая ракета, то такая
удаленная из своей пусковой установки МБР, находящаяся на этой
базе МБР, продолжает рассматриваться как содержащаяся в этой
пусковой установке; c) если развернутая БРПЛ удалена из своей пусковой установки
и в эту пусковую установку не установлена другая ракета, то такая
удаленная из своей пусковой установки БРПЛ рассматривается как
содержащаяся в этой пусковой установке. Такая удаленная из своей
пусковой установки БРПЛ находится только на объекте, на котором
могут находиться неразвернутые БРПЛ согласно подпункту "a" пункта
9 статьи IV настоящего Договора, либо перемещается к такому
объекту. 3. Для целей настоящего Договора, в том числе засчета МБР и
БРПЛ: a) применительно к МБР или БРПЛ, которые обслуживаются,
хранятся и транспортируются по ступеням, первая ступень МБР или
БРПЛ определенного типа рассматривается как МБР или БРПЛ этого
типа; b) применительно к МБР или БРПЛ, которые обслуживаются,
хранятся и транспортируются в виде собранных ракет без пусковых
контейнеров, собранная ракета определенного типа рассматривается
как МБР или БРПЛ этого типа; c) применительно к МБР, которые обслуживаются, хранятся и
транспортируются в виде собранных ракет в пусковых контейнерах,
собранная ракета определенного типа в ее пусковом контейнере
рассматривается как МБР этого типа; d) каждый пусковой контейнер рассматривается как содержащий
МБР с того момента, когда он впервые покидает объект, на котором в
него установлена МБР, до того момента, когда из него был
осуществлен пуск МБР, или до того момента, когда из него была
удалена МБР с целью ликвидации. Пусковой контейнер не
рассматривается как содержащий МБР, если он содержит учебную
модель ракеты или если он был включен в стационарную экспозицию.
Пусковые контейнеры МБР определенного типа должны быть отличимы от
пусковых контейнеров МБР другого типа. 4. Для целей засчета боезарядов: a) количеством боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ
каждого существующего типа, является количество, указанное в
Меморандуме о договоренности об установлении исходных данных в
связи с настоящим Договором, ниже именуемом Меморандумом о
договоренности; b) количеством боезарядов, которое будет числиться за МБР или
БРПЛ нового типа, является максимальное количество боеголовок, с
которым прошла летное испытание МБР или БРПЛ этого типа.
Количество боезарядов, которое будет числиться за МБР или БРПЛ
нового типа с разделяющейся головной частью существующей
конструкции либо за МБР или БРПЛ нового типа с одной боеголовкой,
должно быть не менее частного от деления 40 процентов подлежащего
засчету забрасываемого веса МБР или БРПЛ на вес самой легкой
боеголовки, которая прошла летное испытание на МБР или БРПЛ этого
типа, округленного до целого числа в сторону уменьшения. В
отношении МБР или БРПЛ нового типа с головной частью принципиально
новой конструкции вопрос о применимости правила 40 процентов к
такой МБР или БРПЛ подлежит согласованию в рамках Совместной
комиссии по соблюдению и инспекциям. До согласования правила,
которое будет применяться к такой МБР или БРПЛ, количеством
боезарядов, которое будет числиться за такой МБР или БРПЛ,
является максимальное количество боеголовок, с которым прошла
летное испытание МБР или БРПЛ этого типа. Количество новых типов
МБР или БРПЛ с головной частью принципиально новой конструкции не
превышает двух для каждой из Сторон до тех пор, пока остается в
силе настоящий Договор; c) количеством боеголовок, с которым прошла летное испытание
МБР или БРПЛ, считается суммарное количество, состоящее из
количества боеголовок, фактически отделившихся во время данного
летного испытания, и числа операций разведения боеголовок во время
того же летного испытания, при которых не имело место отделение
боеголовки. Операция разведения средств преодоления обороны не
рассматривается как операция разведения боеголовок при условии,
что операция разведения средств преодоления обороны отличается от
операции разведения боеголовок; d) каждая боеголовка МБР или БРПЛ рассматривается как один
боезаряд; e) для Союза Советских Социалистических Республик за каждым
тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для ядерных КРВБ большой
дальности, в пределах общего количества в 180 таких тяжелых
бомбардировщиков числится восемь боезарядов. За каждым тяжелым
бомбардировщиком, оснащенным для ядерных КРВБ большой дальности,
сверх общего количества в 180 таких тяжелых бомбардировщиков
числится количество боезарядов, равное тому количеству ядерных
КРВБ большой дальности, для которого он реально оснащен. Союз
Советских Социалистических Республик указывает тяжелые
бомбардировщики, оснащенные для ядерных КРВБ большой дальности,
сверх общего количества в 180 таких тяжелых бомбардировщиков по
количеству, типу, варианту и авиационным базам, на которых они
базируются. Количеством ядерных КРВБ большой дальности, для
которого каждый тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных
КРВБ большой дальности, сверх общего количества в 180 таких
тяжелых бомбардировщиков считается реально оснащенным, является
максимальное количество ядерных КРВБ большой дальности, для
которого реально оснащен тяжелый бомбардировщик того же типа и
варианта; f) для Соединенных Штатов Америки за каждым тяжелым
бомбардировщиком, оснащенным для ядерных КРВБ большой дальности, в
пределах общего количества в 150 таких тяжелых бомбардировщиков
числится десять боезарядов. За каждым тяжелым бомбардировщиком,
оснащенным для ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего
количества в 150 таких тяжелых бомбардировщиков числится
количество боезарядов, равное тому количеству ядерных КРВБ большой
дальности, для которого он реально оснащен. Соединенные Штаты
Америки указывают тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных
КРВБ большой дальности, сверх общего количества в 150 таких
тяжелых бомбардировщиков по количеству, типу, варианту и
авиационным базам, на которых они базируются. Количеством ядерных
КРВБ большой дальности, для которого каждый тяжелый
бомбардировщик, оснащенный для ядерных КРВБ большой дальности,
сверх общего количества в 150 таких тяжелых бомбардировщиков
считается реально оснащенным, является максимальное количество
ядерных КРВБ большой дальности, для которого реально оснащен
тяжелый бомбардировщик того же типа и варианта; g) за каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для ядерных
вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности,
числится один боезаряд. Все тяжелые бомбардировщики, не оснащенные
для ядерных КРВБ большой дальности, рассматриваются как тяжелые
бомбардировщики, оснащенные для ядерных вооружений, не являющихся
ядерными КРВБ большой дальности, за исключением тяжелых
бомбардировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, тяжелых
бомбардировщиков, предназначенных для испытаний, и тяжелых
бомбардировщиков, предназначенных для обучения. 5. Каждая из Сторон имеет право уменьшать количество
боезарядов, которое числится за МБР и БРПЛ только существующих
типов, на суммарное количество, не превышающее 1250 единиц в любой
данный момент. a) Суммарное количество состоит из следующего: i) для Союза Советских Социалистических Республик - сумма
произведения числа четыре на количество развернутых БРПЛ,
именуемых в Союзе Советских Социалистических Республик РСМ-50 и
известных в Соединенных Штатах Америки как СС-Н-18, и количества
боезарядов, на которое уменьшено количество боезарядов, которое
числится за МБР и БРПЛ не более двух других существующих типов; ii) для Соединенных Штатов Америки - сумма количества
боезарядов, на которое уменьшено количество боезарядов, которое
числится за типом МБР, именуемым в Соединенных Штатах Америки и
известным в Союзе Советских Социалистических Республик как
Минитмен-III, и количества боезарядов, на которое уменьшено
количество боезарядов, которое числится за МБР и БРПЛ не более
двух других существующих типов. b) Уменьшение количества боезарядов, которое числится за МБР
Минитмен-III, осуществляется с соблюдением следующего: i) МБР Минитмен-III, за которыми числится различное
количество боезарядов, не развертываются на одной и той же базе
МБР; ii) любое такое уменьшение осуществляется не позднее чем
через семь лет после вступления в силу настоящего Договора; iii) платформа боеголовок каждой МБР Минитмен-III, за которой
числится уменьшенное количество боезарядов, уничтожается и
заменяется новой платформой боеголовок. c) Уменьшение количества боезарядов, которое числится за МБР
и БРПЛ типов, не являющихся Минитмен-III, осуществляется с
соблюдением следующего: i) такое уменьшение не превышает в любой данный момент 500
боезарядов для каждой из Сторон; ii) после того, как Сторона уменьшила количество боезарядов,
которое числится за МБР или БРПЛ двух существующих типов, эта
Сторона не имеет право уменьшать количество боезарядов, которое
числится за МБР или БРПЛ любого дополнительного типа; iii) количество боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ,
уменьшается не более чем на четыре единицы относительно количества
боезарядов, которое за ней числится на дату подписания настоящего
Договора; iv) МБР одного и того же типа, за которыми, однако, числится
различное количество боезарядов, не развертываются на одной и той
же базе МБР; v) БРПЛ одного и того же типа, за которыми, однако, числится
различное количество боезарядов, не развертываются на подводных
лодках, базирующихся на базах подводных лодок, прилегающих к
акваториям одного и того же океана; vi) если количество боезарядов, которое числится за МБР или
БРПЛ определенного типа, уменьшается более чем на две единицы,
платформа боеголовок каждой МБР или БРПЛ, за которой числится
такое уменьшенное количество боезарядов, уничтожается и заменяется
новой платформой боеголовок. d) Сторона не имеет право зачислять за МБР нового типа
количество боезарядов, превышающее наименьшее количество
боезарядов, которое числится за любой МБР, за которой данная
Сторона зачислила уменьшенное количество боезарядов согласно
подпункту "с" настоящего пункта. Сторона не имеет право зачислять
за БРПЛ нового типа количество боезарядов, превышающее наименьшее
количество боезарядов, которое числится за любой БРПЛ, за которой
данная Сторона зачислила уменьшенное количество боезарядов
согласно подпункту "c" настоящего пункта. 6. Вновь построенные стратегические наступательные вооружения
начинают подпадать под предусмотренные в настоящем Договоре
ограничения в следующем порядке: a) МБР - когда она впервые покидает объект по производству; b) мобильная пусковая установка МБР - когда она впервые
покидает объект по производству мобильных пусковых установок МБР; c) шахтная пусковая установка МБР - когда применительно к
этой пусковой установке завершены выемка грунта и бетонирование
шахты или по истечении 12 месяцев с начала выемки грунта, в
зависимости от того, что раньше; d) для целей засчета развернутой МБР и связанной с ней
пусковой установки шахтная пусковая установка МБР рассматривается
как содержащая развернутую МБР, когда применительно к этой
пусковой установке завершены выемка грунта и бетонирование шахты
или по истечении 12 месяцев с начала выемки грунта, в зависимости
от того, что раньше, и мобильная пусковая установка МБР
рассматривается как содержащая развернутую МБР, когда она
прибывает на объект по обслуживанию, за исключением неразвернутых
мобильных пусковых установок МБР, предусмотренных в подпункте "b"
пункта 2 статьи IV настоящего Договора, или когда она покидает
место загрузки МБР; e) БРПЛ - когда она впервые покидает объект по производству; f) пусковая установка БРПЛ - когда подводная лодка, на
которой установлена эта пусковая установка, впервые спущена на
воду; g) для целей засчета развернутой БРПЛ и связанной с ней
пусковой установки пусковая установка БРПЛ рассматривается как
содержащая развернутую БРПЛ, когда подводная лодка, на которой
установлена эта пусковая установка, впервые спущена на воду; h) тяжелый бомбардировщик или бывший тяжелый бомбардировщик -
когда его планер впервые выводится из цеха, предприятия или
здания, в котором производятся целые планеры путем сборки
компонентов тяжелого бомбардировщика или бывшего тяжелого
бомбардировщика, или когда его планер впервые выводится из цеха,
предприятия или здания, в котором существующие планеры
бомбардировщиков переоборудуются в планеры тяжелых
бомбардировщиков или бывших тяжелых бомбардировщиков. 7. Пусковые установки МБР и пусковые установки БРПЛ, которые
были переоборудованы для запуска соответственно МБР или БРПЛ
другого типа, не должны быть способны осуществлять пуск МБР или
БРПЛ предыдущего типа. Такие переоборудованные пусковые установки
рассматриваются как пусковые установки МБР или БРПЛ этого другого
типа в следующем порядке: а) шахтная пусковая установка МБР - когда в эту пусковую
установку впервые установлена МБР другого типа или учебная модель
ракеты другого типа, или когда вновь установлена защитная крыша
шахты, в зависимости от того, что раньше; b) мобильная пусковая установка МБР - как это согласовано в
рамках Совместной комиссии по соблюдению и инспекциям; c) пусковая установка БРПЛ - когда все пусковые установки на
подводной лодке, на которой установлена эта пусковая установка,
были переоборудованы для запуска БРПЛ этого другого типа, и когда
данная подводная лодка начинает мореходные испытания, то есть
когда эта подводная лодка впервые совершает плавание своим ходом
вне гавани или порта, где производилось переоборудование пусковых
установок. 8. Тяжелые бомбардировщики, которые были переоборудованы в
тяжелые бомбардировщики другой категории или в бывшие тяжелые
бомбардировщики, рассматриваются как тяжелые бомбардировщики этой
другой категории или как бывшие тяжелые бомбардировщики в
следующем порядке: a) тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных вооружений,
не являющихся ядерными КРВБ большой дальности, переоборудованный в
тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных КРВБ большой
дальности, - когда он впервые выводится из цеха, предприятия или
здания, в котором было произведено его оснащение для ядерных КРВБ
большой дальности; b) тяжелый бомбардировщик одной категории, переоборудованный
в тяжелый бомбардировщик другой категории, предусмотренной в
пункте 9 раздела VI Протокола о процедурах, регулирующих
переоборудование или ликвидацию средств, подпадающих под действие
настоящего Договора, ниже именуемого Протоколом о переоборудовании
или ликвидации, либо в бывший тяжелый бомбардировщик - по
завершении инспекции, проводимой согласно пункту 13 раздела VI
Протокола о переоборудовании или ликвидации, или, если такая
инспекция не проводится, - по истечении 20-дневного периода,
предусмотренного в пункте 13 раздела VI Протокола о
переоборудовании или ликвидации. 9. Для целей настоящего Договора: a) баллистическая ракета типа, созданного и испытанного
исключительно для перехвата объектов и борьбы с объектами, не
находящимися на поверхности Земли, не рассматривается как
баллистическая ракета, на которую распространяются предусмотренные
в настоящем Договоре ограничения; b) если баллистическая ракета прошла летное испытание или
была развернута для доставки оружия, то все баллистические ракеты
этого типа рассматриваются как средства доставки оружия; c) если крылатая ракета прошла летное испытание или была
развернута для доставки оружия, то все крылатые ракеты этого типа
рассматриваются как средства доставки оружия; d) если пусковая установка, не являющаяся пусковой установкой
на незащищенной позиции, содержала МБР или БРПЛ определенного
типа, то она рассматривается как пусковая установка МБР или БРПЛ
этого типа. Если пусковая установка, не являющаяся пусковой
установкой на незащищенной позиции, переоборудована в пусковую
установку МБР или БРПЛ другого типа, то она рассматривается как
пусковая установка МБР или БРПЛ того типа, для которого она
переоборудована; e) если тяжелый бомбардировщик оснащен для ядерных КРВБ
большой дальности, то все тяжелые бомбардировщики этого типа
рассматриваются как оснащенные для ядерных КРВБ большой дальности,
за исключением тех, которые не оснащены таким образом и которые
отличимы от тяжелых бомбардировщиков того же типа, оснащенных для
ядерных КРВБ большой дальности. Если ядерные КРВБ большой
дальности не прошли летные испытания с любого тяжелого
бомбардировщика определенного типа, то никакой тяжелый
бомбардировщик этого типа не рассматривается как оснащенный для
ядерных КРВБ большой дальности. В рамках одного и того же типа
тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных КРВБ большой
дальности, тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных
вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности, тяжелый
бомбардировщик, оснащенный для неядерных вооружений, тяжелый
бомбардировщик, предназначенный для обучения, и бывший тяжелый
бомбардировщик должны быть отличимы друг от друга; f) любая КРВБ большой дальности того или иного типа,
какая-либо из ракет которого первоначально прошла летное испытание
с тяжелого бомбардировщика 31 декабря 1988 года или до этой даты,
рассматривается как ядерная КРВБ большой дальности. Любая КРВБ
большой дальности того или иного типа, какая-либо из ракет
которого первоначально прошла летное испытание с тяжелого
бомбардировщика после 31 декабря 1988 года, не рассматривается как
ядерная КРВБ большой дальности, если она является неядерной КРВБ
большой дальности и отличима от ядерных КРВБ большой дальности.
Неядерные КРВБ большой дальности, не отличимые таким образом,
рассматриваются как ядерные КРВБ большой дальности; g) мобильные пусковые установки МБР каждого нового типа МБР
должны быть отличимы от мобильных пусковых установок МБР
существующих типов МБР и от мобильных пусковых установок МБР
других новых типов МБР. Такие новые пусковые установки с
установленными на них связанными с ними ракетами должны быть
отличимы от мобильных пусковых установок МБР существующих типов
МБР с установленными на них связанными с ними ракетами и от
мобильных пусковых установок МБР других новых типов МБР с
установленными на них связанными с ними ракетами; h) мобильные пусковые установки МБР, переоборудованные в
пусковые установки МБР другого типа МБР, должны быть отличимы от
мобильных пусковых установок МБР предыдущего типа МБР. Такие
переоборудованные пусковые установки с установленными на них
связанными с ними ракетами должны быть отличимы от мобильных
пусковых установок МБР предыдущего типа МБР с установленными на
них связанными с ними ракетами. Переоборудование мобильных
пусковых установок МБР осуществляется в соответствии с
процедурами, подлежащими согласованию в рамках Совместной комиссии
по соблюдению и инспекциям. 10. На дату подписания настоящего Договора: a) Существующими типами МБР и БРПЛ являются: i) для Союза Советских Социалистических Республик - типы
ракет, именуемые в Союзе Советских Социалистических Республик
РС-10, РС-12, РС-16, РС-20, РС-18, РС-22, РС-12М, РСМ-25, РСМ-40,
РСМ-50, РСМ-52 и РСМ-54 и известные в Соединенных Штатах Америки
соответственно как СС-11, СС-13, СС-17, СС-18, СС-19, СС-24,
СС-25, СС-Н-6, СС-Н-8, СС-Н-18, СС-Н-20 и СС-Н-23; ii) для Соединенных Штатов Америки - типы ракет, именуемые в
Соединенных Штатах Америки Минитмен-II, Минитмен-III, Пискипер,
Посейдон, Трайдент-I и Трайдент-II и известные в Союзе Советских
Социалистических Республик соответственно как Минитмен-II,
Минитмен-III, MX, Посейдон, Трайдент-I и Трайдент-II. b) Существующими типами МБР для мобильных пусковых установок
МБР являются: i) для Союза Советских Социалистических Республик - типы
ракет, именуемые в Союзе Советских Социалистических Республик
РС-22 и РС-12М и известные в Соединенных Штатах Америки
соответственно как СС-24 и СС-25; ii) для Соединенных Штатов Америки - тип ракет, именуемый в
Соединенных Штатах Америки Пискипер и известный в Союзе Советских
Социалистических Республик как MX. c) Бывшими типами МБР и БРПЛ являются типы ракет, именуемые в
Соединенных Штатах Америки и известные в Союзе Советских
Социалистических Республик как Минитмен-I и Поларис А-3. d) Существующими типами тяжелых бомбардировщиков являются: i) для Союза Советских Социалистических Республик - типы
бомбардировщиков, именуемые в Союзе Советских Социалистических
Республик Ту-95 и Ту-160 и известные в Соединенных Штатах Америки
соответственно как Беар и Блэкджек; ii) для Соединенных Штатов Америки - типы бомбардировщиков,
именуемые в Соединенных Штатах Америки и известные в Союзе
Советских Социалистических Республик как B-52, B-1 и B-2. e) Существующими типами ядерных КРВБ большой дальности
являются: i) для Союза Советских Социалистических Республик - типы
ядерных КРВБ большой дальности, именуемые в Союзе Советских
Социалистических Республик РКВ-500А и РКВ-500Б и известные в
Соединенных Штатах Америки соответственно как AS-15A и AS-15B; ii) для Соединенных Штатов Америки - типы ядерных КРВБ
большой дальности, именуемые в Соединенных Штатах Америки и
известные в Союзе Советских Социалистических Республик как AGM-86B
и AGM-129.
Статья IV
1. Применительно к МБР и БРПЛ: a) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР для
мобильных пусковых установок МБР суммарным количеством, не
превышающим 250 единиц. В рамках этого предела количество
неразвернутых МБР для железнодорожных мобильных пусковых установок
МБР не превышает 125 единиц; b) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР на объекте
по обслуживанию базы МБР для мобильных пусковых установок МБР
количеством, не превышающим две МБР каждого типа, указанного для
данной базы МБР. Неразвернутые МБР для мобильных пусковых
установок МБР, находящиеся на объекте по обслуживанию, хранятся
отдельно от неразвернутых мобильных пусковых установок МБР,
находящихся на данном объекте по обслуживанию; c) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР и
комплекты установочного оборудования для МБР на базе МБР для
шахтных пусковых установок МБР количеством, не превышающим: i) две МБР каждого типа, указанного для данной базы МБР, и
шесть комплектов установочного оборудования для МБР для каждого
типа МБР, указанного для данной базы МБР; или ii) четыре МБР каждого типа, указанного для данной базы МБР,
и два комплекта установочного оборудования для МБР для каждого
типа МБР, указанного для данной базы МБР; d) каждая из Сторон ограничивает МБР и БРПЛ, находящиеся на
испытательных полигонах, суммарным количеством, не превышающим 35
единиц в течение семилетнего периода после вступления в силу
настоящего Договора. В дальнейшем суммарное количество МБР и БРПЛ,
находящихся на испытательных полигонах, не превышает 25 единиц. 2. Применительно к пусковым установкам МБР и пусковым
установкам БРПЛ: a) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные
пусковые установки МБР суммарным количеством, не превышающим 110
единиц. В рамках этого предела количество неразвернутых
железнодорожных мобильных пусковых установок МБР не превышает 18
единиц; b) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные
пусковые установки МБР, находящиеся на объекте по обслуживанию
каждой базы МБР для мобильных пусковых установок МБР, количеством,
не превышающим две такие пусковые установки МБР каждого типа МБР,
указанного для данной базы МБР; c) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные
пусковые установки МБР, находящиеся в местах обучения эксплуатации
МБР, количеством, не превышающим 40 единиц. Каждая такая пусковая
установка может содержать только учебную модель ракеты.
Неразвернутые мобильные пусковые установки МБР, содержащие учебные
модели ракет, не находятся вне места обучения; d) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки,
предназначенные для испытаний, суммарным количеством, не
превышающим 45 единиц в течение семилетнего периода после
вступления в силу настоящего Договора. В рамках этого предела
количество стационарных пусковых установок, предназначенных для
испытаний, не превышает 25 единиц, и количество мобильных пусковых
установок, предназначенных для испытаний, не превышает 20 единиц.
В дальнейшем суммарное количество пусковых установок,
предназначенных для испытаний, не превышает 40 единиц. В рамках
этого предела количество стационарных пусковых установок,
предназначенных для испытаний, не превышает 20 единиц, и
количество мобильных пусковых установок, предназначенных для
испытаний, не превышает 20 единиц; e) каждая из Сторон ограничивает шахтные пусковые установки,
предназначенные для обучения, и мобильные пусковые установки,
предназначенные для обучения, суммарным количеством, не
превышающим 60 единиц. Пуски МБР с пусковых установок,
предназначенных для обучения, не осуществляются. Каждая такая
пусковая установка может содержать только учебную модель ракеты.
Мобильные пусковые установки, предназначенные для обучения, не
должны быть способны осуществлять пуски МБР и должны отличаться от
мобильных пусковых установок МБР и других автомобильных
транспортных средств или железнодорожных вагонов на основе
отличий, поддающихся наблюдению национальными техническими
средствами контроля. 3. Применительно к тяжелым бомбардировщикам и бывшим тяжелым
бомбардировщикам: a) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики,
оснащенные для неядерных вооружений, бывшие тяжелые
бомбардировщики и тяжелые бомбардировщики, предназначенные для
обучения, суммарным количеством, не превышающим 75 единиц; b) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики,
предназначенные для испытаний, количеством, не превышающим 20
единиц. 4. Применительно к МБР и БРПЛ, используемым для доставки
объектов в верхние слои атмосферы или в космос: a) каждая из Сторон ограничивает места запуска космических
объектов количеством, не превышающим пять таких мест, если только
не согласовано иное. Места запуска космических объектов не заходят
на территорию баз МБР; b) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки МБР и
пусковые установки БРПЛ, находящиеся в местах запуска космических
объектов, суммарным количеством, не превышающим 20 единиц, если
только не согласовано иное. В рамках этого предела суммарное
количество шахтных пусковых установок МБР и мобильных пусковых
установок МБР, находящихся в местах запуска космических объектов,
не превышает десять единиц, если только не согласовано иное; c) каждая из Сторон ограничивает МБР и БРПЛ, находящиеся в
месте запуска космических объектов, суммарным количеством, не
превышающим количество пусковых установок МБР и пусковых установок
БРПЛ, находящихся в этом месте. 5. Каждая из Сторон ограничивает транспортно-погрузочные
средства для МБР для грунтовых мобильных пусковых установок МБР,
находящиеся в каждом районе развертывания или на каждом
испытательном полигоне, количеством, не превышающим две единицы
для каждого типа МБР для грунтовых мобильных пусковых установок
МБР, за которым числится один боезаряд и который указан для
данного района развертывания или испытательного полигона, а также
ограничивает такие транспортно-погрузочные средства, находящиеся
вне районов развертывания и испытательных полигонов, количеством,
не превышающим шесть единиц. Суммарное количество
транспортно-погрузочных средств для МБР для грунтовых мобильных
пусковых установок МБР не превышает 30 единиц. 6. Каждая из Сторон ограничивает подводные лодки, оснащенные
пусковыми установками БРПЛ, находящиеся в доке в пределах пяти
километров от границы каждой базы подводных лодок, количеством, не
превышающим две единицы. 7. Применительно к стационарным экспозициям и средствам,
используемым в целях наземной подготовки: a) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки МБР и
пусковые установки БРПЛ, включенные в стационарные экспозиции
после подписания настоящего Договора, количеством, не превышающим
20 единиц; МБР и БРПЛ, включенные в стационарные экспозиции после
подписания настоящего Договора, количеством, не превышающим 20
единиц; пусковые контейнеры, включенные в стационарные экспозиции
после подписания настоящего Договора, количеством, не превышающим
20 единиц; и тяжелые бомбардировщики и бывшие тяжелые
бомбардировщики, включенные в стационарные экспозиции после
подписания настоящего Договора, количеством, не превышающим 20
единиц. Такие средства, включенные в стационарные экспозиции до
подписания настоящего Договора, указываются в приложении I к
Меморандуму о договоренности, но не подпадают под ограничения,
предусмотренные в настоящем Договоре; b) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики,
переоборудованные после подписания настоящего Договора для
использования в целях наземной подготовки, и бывшие тяжелые
бомбардировщики, переоборудованные после подписания настоящего
Договора для использования в целях наземной подготовки, суммарным
количеством, не превышающим пять единиц. Такие средства,
переоборудованные до подписания настоящего Договора для
использования в целях наземной подготовки, указываются в
приложении I к Меморандуму о договоренности, но не подпадают под
ограничения, предусмотренные в настоящем Договоре. 8. Каждая из Сторон ограничивает места складского хранения
МБР или БРПЛ и места ремонта МБР или БРПЛ суммарным количеством,
не превышающим 50 таких мест. 9. В отношении ограничений на места размещения и связанных с
ними ограничений на стратегические наступательные вооружения: a) каждая из Сторон размещает неразвернутые МБР и
неразвернутые БРПЛ только на объектах по обслуживанию баз МБР,
базах подводных лодок, в местах загрузки МБР, местах загрузки
БРПЛ, на объектах по производству МБР или БРПЛ, в местах ремонта
МБР или БРПЛ, местах складского хранения МБР или БРПЛ, местах
переоборудования или ликвидации МБР или БРПЛ, на испытательных
полигонах или в местах запуска космических объектов. Однако
прототипы МБР и прототипы БРПЛ не размещаются на объектах по
обслуживанию баз МБР и на базах подводных лодок. Неразвернутые МБР
и неразвернутые БРПЛ также могут находиться в пути следования.
Неразвернутые МБР для шахтных пусковых установок МБР также могут
перемещаться в пределах базы МБР для шахтных пусковых установок
МБР. Неразвернутые БРПЛ, находящиеся на плавучих базах для ракет и
кранах - хранилищах, рассматриваются как находящиеся на базе
подводных лодок, применительно к которой указано, что там
базируются такие плавучие базы для ракет и краны - хранилища; b) каждая из Сторон размещает неразвернутые мобильные
пусковые установки МБР только на объектах по обслуживанию баз МБР
для мобильных пусковых установок МБР, объектах по производству
мобильных пусковых установок МБР, в местах ремонта мобильных
пусковых установок МБР, местах складского хранения мобильных
пусковых установок МБР, местах загрузки МБР, местах обучения
эксплуатации МБР, местах переоборудования или ликвидации мобильных
пусковых установок МБР, на испытательных полигонах либо в местах
запуска космических объектов. Однако мобильные пусковые установки
прототипов МБР не размещаются на объектах по обслуживанию баз МБР
для мобильных пусковых установок МБР. Неразвернутые мобильные
пусковые установки МБР также могут находиться в пути следования; c) каждая из Сторон размещает пусковые установки,
предназначенные для испытаний, только на испытательных полигонах,
за тем исключением, что железнодорожные мобильные пусковые
установки, предназначенные для испытаний, могут осуществлять
передвижения в целях испытаний вне испытательного полигона при том
условии, что: i) каждое такое передвижение завершается не позднее чем через
30 дней после его начала; ii) каждое такое передвижение начинается и заканчивается на
одном и том же испытательном полигоне и не связано с передвижением
на любой другой объект; iii) в каждый календарный год осуществляются передвижения не
более шести железнодорожных мобильных пусковых установок МБР; и iv) в любой данный момент вне испытательных полигонов
находится не более одного состава, в котором содержится не более
трех железнодорожных мобильных пусковых установок, предназначенных
для испытаний; d) развернутая мобильная пусковая установка МБР и связанная с
ней ракета, которая передислоцируется на испытательный полигон,
может, по усмотрению Стороны, проводящей испытание, либо
продолжать засчитываться в суммарные предельные уровни,
предусмотренные в статье II настоящего Договора, либо
засчитываться в качестве мобильной пусковой установки,
предназначенной для испытаний, согласно подпункту "d" пункта 2
настоящей статьи. Если развернутая мобильная пусковая установка
МБР и связанная с ней ракета, которая передислоцируется на
испытательный полигон, продолжает засчитываться в суммарные
предельные уровни, предусмотренные в статье II настоящего
Договора, то период времени ее непрерывного пребывания на
испытательном полигоне не превышает 45 дней. Количество таких
развернутых грунтовых мобильных пусковых установок МБР и связанных
с ними ракет, находящихся в любой данный момент на испытательном
полигоне, не превышает три единицы, и количество таких развернутых
железнодорожных мобильных пусковых установок МБР и связанных с
ними ракет, находящихся в любой данный момент на испытательном
полигоне, не превышает три единицы; e) каждая из Сторон размещает шахтные пусковые установки,
предназначенные для обучения, только на базах МБР для шахтных
пусковых установок МБР и в местах обучения эксплуатации МБР.
Количество шахтных пусковых установок, предназначенных для
обучения, которые находятся на каждой базе МБР для шахтных
пусковых установок МБР, не превышает одну единицу для каждого типа
МБР, указанного для данной базы МБР; f) тяжелые бомбардировщики, предназначенные для испытаний,
базируются только в центрах летных испытаний тяжелых
бомбардировщиков и на объектах по производству тяжелых
бомбардировщиков. Тяжелые бомбардировщики, предназначенные для
обучения, базируются только в местах обучения эксплуатации тяжелых
бомбардировщиков. 10. Каждая из Сторон размещает твердотопливные ракетные
двигатели первых ступеней МБР для мобильных пусковых установок МБР
только в тех местах, где осуществляются производство и хранение
или испытание таких двигателей, и на объектах по производству МБР
для мобильных пусковых установок МБР. Такие твердотопливные
ракетные двигатели также могут перемещаться между этими местами.
Твердотопливные ракетные двигатели первых ступеней МБР для
мобильных пусковых установок МБР с прикрепленными к этим
двигателям соплами находятся только на объектах по производству
МБР для мобильных пусковых установок МБР и в местах, где
осуществляются испытания таких твердотопливных ракетных
двигателей. Места, где могут находиться такие твердотопливные
ракетные двигатели, указываются в приложении I к Меморандуму о
договоренности. 11. В отношении ограничений на места размещения объектов: a) каждая из Сторон размещает объекты по производству МБР
определенного типа, места ремонта МБР определенного типа, места
складского хранения МБР определенного типа, места загрузки МБР для
МБР определенного типа и места переоборудования или ликвидации МБР
определенного типа не менее чем в 100 километрах от любой базы МБР
для шахтных пусковых установок МБР этого типа МБР, любой базы МБР
для железнодорожных мобильных пусковых установок МБР этого типа
МБР, любого района развертывания грунтовых мобильных пусковых
установок МБР этого типа МБР, любого испытательного полигона, с
которого проводятся летные испытания МБР этого типа, любого
объекта по производству мобильных пусковых установок МБР этого
типа МБР, любого места ремонта мобильных пусковых установок МБР
этого типа МБР, любого места складского хранения мобильных
пусковых установок МБР этого типа МБР и от любого места обучения
эксплуатации МБР, в котором находятся неразвернутые мобильные
пусковые установки МБР. Новые объекты, на которых могут находиться
неразвернутые МБР для шахтных пусковых установок МБР любого типа
МБР, и новые места складского хранения установочного оборудования
для МБР находятся не менее чем в 100 километрах от любой базы МБР
для шахтных пусковых установок МБР, за тем исключением, что
существующие места складского хранения ракет средней дальности,
находящиеся менее чем в 100 километрах от базы МБР для шахтных
пусковых установок МБР или от испытательного полигона, могут быть
переоборудованы в места складского хранения МБР, не указанных для
этой базы МБР или этого испытательного полигона; b) каждая из Сторон размещает объекты по производству
мобильных пусковых установок МБР определенного типа МБР, места
ремонта мобильных пусковых установок МБР определенного типа МБР и
места складского хранения мобильных пусковых установок МБР
определенного типа МБР не менее чем в 100 километрах от любой базы
МБР для мобильных пусковых установок МБР этого типа МБР и от
любого испытательного полигона, с которого осуществляются летные
испытания МБР этого типа; c) каждая из Сторон размещает испытательные полигоны и места
запуска космических объектов не менее чем в 100 километрах от
любой базы МБР для шахтных пусковых установок МБР, любой базы МБР
для железнодорожных мобильных пусковых установок МБР и от любого
района развертывания; d) каждая из Сторон размещает места обучения эксплуатации МБР
не менее чем в 100 километрах от любого испытательного полигона; e) каждая из Сторон размещает места хранения ядерных
вооружений тяжелых бомбардировщиков не менее чем в 100 километрах
от любой авиационной базы тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для
неядерных вооружений, и от любого места обучения эксплуатации
тяжелых бомбардировщиков. Каждая из Сторон размещает места
хранения ядерных КРВБ большой дальности не менее чем в 100
километрах от любой авиационной базы тяжелых бомбардировщиков,
оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ
большой дальности, любой авиационной базы тяжелых
бомбардировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, и от любого
места обучения эксплуатации тяжелых бомбардировщиков. 12. Каждая из Сторон ограничивает каждое пребывание в пути
следования сроком, не превышающим 30 дней.
Статья V
1. С учетом запрещений, установленных положениями настоящего
Договора, могут производиться модернизация и замена стратегических
наступательных вооружений. 2. Каждая из Сторон обязуется: a) не производить, не проводить летные испытания и не
развертывать тяжелые МБР нового типа и не увеличивать стартовый
вес и забрасываемый вес тяжелых МБР существующего типа; b) не производить, не проводить летные испытания и не
развертывать тяжелые БРПЛ; c) не производить, не испытывать и не развертывать мобильные
пусковые установки тяжелых МБР; d) не производить, не испытывать и не развертывать
дополнительные шахтные пусковые установки тяжелых МБР, за
исключением шахтных пусковых установок тяжелых МБР, которые
заменяют ликвидированные в соответствии с разделом II Протокола о
переоборудовании или ликвидации шахтные пусковые установки тяжелых
МБР, при условии, что не будут превышены пределы, предусмотренные
в статье II настоящего Договора; e) не переоборудовать пусковые установки, не являющиеся
пусковыми установками тяжелых МБР, в пусковые установки тяжелых
МБР; f) не производить, не испытывать и не развертывать пусковые
установки тяжелых БРПЛ; g) не уменьшать количество боезарядов, которое числится за
тяжелой МБР существующего типа. 3. Каждая из Сторон обязуется не развертывать МБР, кроме как
в шахтных пусковых установках МБР, на грунтовых мобильных пусковых
установках МБР и на железнодорожных мобильных пусковых установках
МБР. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и не
развертывать пусковые установки МБР, не являющиеся шахтными
пусковыми установками МБР, грунтовыми мобильными пусковыми
установками МБР и железнодорожными мобильными пусковыми
установками МБР. 4. Каждая из Сторон обязуется не развертывать МБР типа,
который не был указан как тип МБР для мобильных пусковых установок
МБР в соответствии с пунктом 2 раздела VII Протокола об
уведомлениях в связи с настоящим Договором, ниже именуемого
Протоколом об уведомлениях, на мобильной пусковой установке МБР,
если только эта МБР не является МБР, за которой числится не более
одного боезаряда, и Стороны не согласились в рамках Совместной
комиссии по соблюдению и инспекциям разрешить развертывание таких
МБР на мобильных пусковых установках МБР. Новый тип МБР для
мобильных пусковых установок МБР может перестать рассматриваться
как тип МБР для мобильных пусковых установок МБР, если никакая МБР
этого типа не содержалась на мобильной пусковой установке МБР и не
проходила летное испытание с такой пусковой установки. 5. Каждая из Сторон обязуется не развертывать пусковые
установки МБР нового типа МБР и не развертывать пусковые установки
БРПЛ нового типа БРПЛ, если такие пусковые установки способны
осуществлять пуски соответственно МБР или БРПЛ других типов. Без
переоборудования пусковые установки МБР существующих типов МБР и
пусковые установки БРПЛ существующих типов БРПЛ должны быть не
способны осуществлять пуски соответственно МБР или БРПЛ других
типов. 6. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать БРПЛ в МБР
для мобильных пусковых установок МБР и не загружать БРПЛ на
мобильные пусковые установки МБР, а также не осуществлять с них
пуск БРПЛ. 7. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и
не развертывать транспортно-погрузочные средства, не являющиеся
транспортно-погрузочными средствами для МБР для грунтовых
мобильных пусковых установок МБР, за которыми числится один
боезаряд. 8. Каждая из Сторон обязуется не размещать развернутые
шахтные пусковые установки МБР вне баз МБР для шахтных пусковых
установок МБР. 9. Каждая из Сторон обязуется не размещать пусковые установки
на незащищенных позициях, кроме как на испытательных полигонах и в
местах запуска космических объектов. Все существующие пусковые
установки на незащищенных позициях, не находящиеся на
испытательных полигонах или в местах запуска космических объектов,
ликвидируются в соответствии с процедурами, предусмотренными в
Протоколе о переоборудовании или ликвидации, не позднее чем через
60 дней после вступления в силу настоящего Договора. 10. Каждая из Сторон обязуется: a) не проводить летные испытания МБР и БРПЛ снятого с
вооружения или бывшего типа с пусковых установок, не являющихся
пусковыми установками, предназначенными для испытаний, которые
указаны для такого использования, или пусковыми установками в
местах запуска космических объектов. За исключением пусковых
установок на незащищенных позициях, пусковые установки,
предназначенные для испытаний, которые указаны для такого
использования, не используются для проведения летных испытаний МБР
или БРПЛ того или иного типа, какая-либо из ракет которого
развернута; b) не производить МБР для мобильных пусковых установок МБР
снятого с вооружения типа. 11. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать шахты,
используемые в качестве пунктов управления пуском, в шахтные
пусковые установки МБР. 12. Каждая из Сторон обязуется: a) не производить, не проводить летные испытания и не
развертывать МБР или БРПЛ с количеством боеголовок, превышающим
десять единиц; b) не проводить летные испытания МБР или БРПЛ с количеством
боеголовок, превышающим количество боезарядов, которое за ней
числится, и применительно к МБР или БРПЛ снятого с вооружения типа
- с количеством боеголовок, превышающим наибольшее количество
боезарядов, которое числилось за любой МБР или БРПЛ этого типа; c) не развертывать МБР или БРПЛ с количеством боеголовок,
превышающим количество боезарядов, которое за ней числится; d) не увеличивать количество боезарядов, которое числится за
МБР или БРПЛ существующего или нового типа. 13. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания
и не развертывать МБР или БРПЛ с количеством боеголовок,
превышающим количество боезарядов, которое за ней числится. 14. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания
МБР и БРПЛ, оснащенных боеголовками, из мест запуска космических
объектов. 15. Каждая из Сторон обязуется не использовать МБР и БРПЛ для
доставки объектов в верхние слои атмосферы или в космос в целях,
несовместимых с существующими международными обязательствами,
принятыми Сторонами. 16. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать
и не развертывать средства скоростного перезаряжания и не
осуществлять скоростное перезаряжание. 17. Каждая из Сторон обязуется не устанавливать пусковые
установки БРПЛ на подводных лодках, которые не были первоначально
построены как подводные лодки, оснащенные пусковыми установками
БРПЛ. 18. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать
и не развертывать: a) баллистические ракеты с дальностью свыше 600 километров, а
также пусковые установки таких ракет для установки на плавучих
средствах, в том числе на свободно плавающих пусковых установках,
не являющихся подводными лодками. Настоящее обязательство не
требует внесения изменений в существующий порядок хранения,
транспортировки, загрузки или разгрузки баллистических ракет; b) пусковые установки баллистических и крылатых ракет для
размещения или закрепления на дне океанов, морей или внутренних
вод и внутренних водоемов или в его недрах, либо подвижные
пусковые установки таких ракет, перемещающиеся лишь в
соприкосновении с дном океанов, морей или внутренних вод и
внутренних водоемов, а также ракеты для таких пусковых установок.
Настоящее обязательство распространяется на все районы дна океанов
и морей, включая зону морского дна, упомянутую в статьях I и II
Договора о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его
недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения
от 11 февраля 1971 года ( 995_385 ); c) средства, включая ракеты, для вывода ядерного оружия или
любых других видов оружия массового уничтожения на околоземную
орбиту или частично околоземную орбиту; d) баллистические ракеты класса "воздух - поверхность"
(БРВЗ); е) ядерные КРВБ большой дальности, снаряженные двумя или
более ядерными зарядами. 19. Каждая из Сторон обязуется: a) не проводить летные испытания летательного аппарата,
который не является самолетом, но который имеет дальность 8000
километров или более, с ядерными вооружениями, не оснащать такой
летательный аппарат для ядерных вооружений и не развертывать такой
летательный аппарат с ядерными вооружениями; b) не проводить летные испытания самолета, который не был с
самого начала построен как бомбардировщик, но который имеет
дальность 8000 километров или более, либо интегральную площадь в
плане свыше 310 квадратных метров, с ядерными вооружениями, не
оснащать такой самолет для ядерных вооружений и не развертывать
такой самолет с ядерными вооружениями; c) не проводить летные испытания летательного аппарата,
который не является самолетом, или самолета, который не был с
самого начала построен как бомбардировщик, с ядерными КРВБ большой
дальности, не оснащать такой летательный аппарат или такой самолет
для ядерных КРВБ большой дальности и не развертывать такой
летательный аппарат или такой самолет с ядерными КРВБ большой
дальности. 20. Соединенные Штаты Америки обязуются не оснащать
существующие и будущие тяжелые бомбардировщики более чем для 20
ядерных КРВБ большой дальности. 21. Союз Советских Социалистических Республик обязуется не
оснащать существующие и будущие тяжелые бомбардировщики более чем
для 16 ядерных КРВБ большой дальности. 22. Каждая из Сторон обязуется не размещать ядерные КРВБ
большой дальности на авиационных базах тяжелых бомбардировщиков,
оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ
большой дальности, авиационных базах тяжелых бомбардировщиков,
оснащенных для неядерных вооружений, авиационных базах бывших
тяжелых бомбардировщиков и в местах обучения эксплуатации тяжелых
бомбардировщиков. 23. Каждая из Сторон обязуется не базировать тяжелые
бомбардировщики, оснащенные для ядерных КРВБ большой дальности,
тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных вооружений, не
являющихся ядерными КРВБ большой дальности, и тяжелые
бомбардировщики, оснащенные для неядерных вооружений, на
авиационных базах, на которых базируются тяжелые бомбардировщики
любой из двух других категорий. 24. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать: a) тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных
вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности, в
тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных КРВБ большой
дальности, если такие тяжелые бомбардировщики были ранее оснащены
для ядерных КРВБ большой дальности; b) тяжелые бомбардировщики, оснащенные для неядерных
вооружений, в тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных КРВБ
большой дальности, или в тяжелые бомбардировщики, оснащенные для
ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности; c) тяжелые бомбардировщики, предназначенные для обучения, в
тяжелые бомбардировщики другой категории; d) бывшие тяжелые бомбардировщики в тяжелые бомбардировщики. 25. Каждая из Сторон обязуется не иметь подземные объекты с
доступом к ним подводных лодок, оснащенных пусковыми установками
БРПЛ. 26. Каждая из Сторон обязуется не размещать железнодорожные
вагоны в месте, где находилась железнодорожная станция
базирования, ликвидированная в соответствии с разделом IX
Протокола о переоборудовании или ликвидации, если только такие
железнодорожные вагоны не имеют поддающихся наблюдению
национальными техническими средствами контроля отличий по длине,
ширине или высоте от железнодорожных мобильных пусковых установок
МБР или связанных с пуском железнодорожных вагонов. 27. Каждая из Сторон обязуется не осуществлять какой-либо
деятельности, связанной со стратегическими наступательными
вооружениями, на ликвидированных объектах, о ликвидации которых
было предоставлено уведомление в соответствии с пунктом 3 раздела
I Протокола об уведомлениях, если только в соответствии с пунктом
3 раздела I Протокола об уведомлениях не было предоставлено
уведомление о новом объекте на том же месте. Стратегические
наступательные вооружения и вспомогательное оборудование не
находятся на ликвидированных объектах, кроме как при их
перемещении через такие объекты и при временном пребывании тяжелых
бомбардировщиков или бывших тяжелых бомбардировщиков на таких
объектах. Плавучие базы для ракет могут находиться на
ликвидированных объектах только в целях, не связанных со
стратегическими наступательными вооружениями. 28. Каждая из Сторон обязуется не базировать стратегические
наступательные вооружения, подпадающие под предусмотренные в
настоящем Договоре ограничения, за пределами своей национальной
территории. 29. Каждая из Сторон обязуется не использовать военные суда,
которые были ранее заявлены как плавучие базы для ракет, для
транспортировки, хранения и загрузки БРПЛ. Такие военные суда не
пришвартовываются к подводной лодке, оснащенной пусковыми
установками БРПЛ, в целях обеспечения такой подводной лодки, если
такая подводная лодка находится в пределах пяти километров от базы
подводных лодок. 30. Каждая из Сторон обязуется не вывозить с объектов по
производству МБР для мобильных пусковых установок МБР
твердотопливные ракетные двигатели первых ступеней МБР для
мобильных пусковых установок МБР с прикрепленными к этим
двигателям соплами, за исключением следующего: a) вывоза таких двигателей в составе собранных первых
ступеней МБР для мобильных пусковых установок МБР, которые
обслуживаются, хранятся и транспортируются по ступеням; b) вывоза таких двигателей в составе собранных МБР для
мобильных пусковых установок МБР, которые обслуживаются, хранятся
и транспортируются в виде собранных ракет в пусковых контейнерах
или без пусковых контейнеров; и с) вывоза таких двигателей в составе собранных первых
ступеней МБР для мобильных пусковых установок МБР, которые
обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде собранных ракет
в пусковых контейнерах или без пусковых контейнеров, в целях
показов в связи с подтверждением соответствия технических
характеристик.
Статья VI
1. Развернутые грунтовые мобильные пусковые установки МБР и
связанные с ними ракеты базируются только в ограниченных районах.
Ограниченный район не превышает по своим размерам пять квадратных
километров и не заходит на территорию другого ограниченного
района. В ограниченном районе может базироваться или находиться не
более десяти развернутых грунтовых мобильных пусковых установок
МБР и связанных с ними ракет. В пределах ограниченного района не
находятся развернутые МБР для грунтовых мобильных пусковых
установок МБР более чем одного типа МБР. 2. Каждая из Сторон ограничивает количество стационарных
сооружений для грунтовых мобильных пусковых установок МБР в
пределах каждого ограниченного района таким образом, чтобы эти
сооружения не были способны содержать большее количество грунтовых
мобильных пусковых установок МБР, чем количество грунтовых
мобильных пусковых установок МБР, указанное для этого
ограниченного района. 3. Каждый ограниченный район находится в пределах района
развертывания. Район развертывания не превышает по своим размерам
125000 квадратных километров и не заходит на территорию другого
района развертывания. В пределах района развертывания не находится
более одной базы МБР для грунтовых мобильных пусковых установок
МБР. 4. Развернутые железнодорожные мобильные пусковые установки
МБР и связанные с ними ракеты базируются только на железнодорожных
станциях базирования. Каждая из Сторон имеет не более семи
железнодорожных станций базирования. Любая точка на участке
находящегося в пределах железнодорожной станции базирования
железнодорожного пути находится на расстоянии не более 20
километров от любого въезда/выезда данной железнодорожной станции
базирования. Это расстояние измеряется вдоль железнодорожных
путей. Железнодорожная станция базирования не заходит на
территорию другой железнодорожной станции базирования. 5. Каждая железнодорожная станция базирования имеет не более
двух железнодорожных въездов/выездов. Каждый такой въезд/выезд
имеет не более двух проходящих через него отдельных
железнодорожных путей (в общей сложности четыре рельсы). 6. Каждая из Сторон ограничивает пункты размещения на каждой
железнодорожной станции базирования количеством, не превышающим
количество составов стандартной конфигурации, указанное для этой
железнодорожной станции базирования. Каждая железнодорожная
станция базирования имеет не более пяти пунктов размещения. 7. Каждая из Сторон ограничивает стационарные сооружения для
железнодорожных мобильных пусковых установок МБР на каждой
железнодорожной станции базирования количеством, не превышающим
количество составов стандартной конфигурации, указанное для этой
железнодорожной станции базирования. Каждое такое сооружение не
должно содержать более одного состава стандартной конфигурации. 8. В пределах каждой железнодорожной станции базирования
находится не более одного объекта по обслуживанию. 9. Развернутые мобильные пусковые установки МБР и связанные с
ними ракеты могут покидать ограниченные районы или железнодорожные
станции базирования только в порядке обычных передвижений,
передислокаций или рассредоточений. Развернутые грунтовые
мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты могут
покидать районы развертывания только в порядке передислокаций или
оперативных рассредоточений. 10. Передислокации завершаются в 25-дневный срок. Не более 15
процентов от общего количества развернутых грунтовых мобильных
пусковых установок МБР и связанных с ними ракет или пяти таких
пусковых установок и связанных с ними ракет, в зависимости от
того, что больше, могут находиться вне ограниченных районов в
любой данный момент в целях передислокации. Не более 20 процентов
от общего количества развернутых железнодорожных мобильных
пусковых установок МБР и связанных с ними ракет или пяти таких
пусковых установок и связанных с ними ракет, в зависимости от
того, что больше, могут находиться вне железнодорожных станций
базирования в любой данный момент в целях передислокации. 11. Не более 50 процентов от общего количества развернутых
железнодорожных мобильных пусковых установок МБР и связанных с
ними ракет может участвовать в обычных передвижениях в любой
данный момент. 12. Все составы с развернутыми железнодорожными мобильными
пусковыми установками МБР и связанными с ними ракетами
определенного типа имеют одну стандартную конфигурацию. Все такие
составы соответствуют этой стандартной конфигурации, за
исключением участвующих в обычных передвижениях, передислокациях
или рассредоточениях, а также за исключением той части состава,
которая остается в пределах железнодорожной станции базирования
после того, как другая часть такого состава отбыла на объект по
обслуживанию, связанный с данной железнодорожной станцией
базирования, была передислоцирована на другой объект или покинула
данную железнодорожную станцию базирования в порядке обычного
передвижения. За исключением рассредоточений, уведомления об
отклонениях от стандартной конфигурации предоставляются в
соответствии с пунктами 13, 14 и 15 раздела II Протокола об
уведомлениях.
Статья VII
1. Переоборудование и ликвидация стратегических
наступательных вооружений, стационарных сооружений для мобильных
пусковых установок МБР, а также объектов осуществляются согласно
настоящей статье и в соответствии с процедурами, предусмотренными
в Протоколе о переоборудовании или ликвидации. Контроль за
переоборудованием и ликвидацией осуществляется национальными
техническими средствами контроля и путем инспекций, как это
предусмотрено в статьях IX и XI настоящего Договора, в Протоколе о
переоборудовании или ликвидации и в Протоколе об инспекциях и
деятельности по непрерывному наблюдению в связи с настоящим
Договором, ниже именуемом Протоколом об инспекциях. 2. МБР для мобильных пусковых установок МБР, пусковые
установки МБР, пусковые установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики,
бывшие тяжелые бомбардировщики и вспомогательное оборудование
подпадают под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения до
тех пор, пока они не будут ликвидированы либо иным образом
окажутся более не подпадающими под предусмотренные в настоящем
Договоре ограничения в соответствии с процедурами,
предусмотренными в Протоколе о переоборудовании или ликвидации. 3. МБР для шахтных пусковых установок МБР, а также БРПЛ
подпадают под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения до
тех пор, пока они не будут ликвидированы путем приведения их в
состояние непригодности для эксплуатации, исключающее их
использование по первоначальному предназначению, с использованием
процедур по усмотрению Стороны, которой принадлежат данные МБР или
БРПЛ. 4. Ликвидация МБР для мобильных пусковых установок МБР,
мобильных пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых
бомбардировщиков и бывших тяжелых бомбардировщиков осуществляется
в местах переоборудования или ликвидации, за исключением
предусмотренного в разделах VII и VIII Протокола о
переоборудовании или ликвидации. Подлежащие ликвидации
стационарные пусковые установки МБР и стационарные сооружения для
мобильных пусковых установок МБР ликвидируются на месте. Пусковой
контейнер, оставшийся на испытательном полигоне или базе МБР после
летного испытания МБР для мобильных пусковых установок МБР,
ликвидируется под открытым небом на месте либо в месте
переоборудования или ликвидации в соответствии с процедурами,
предусмотренными в Протоколе о переоборудовании или ликвидации.
Статья VIII
1. Исходные данные, относящиеся к обязательствам по
настоящему Договору, приводятся в Меморандуме о договоренности, в
котором указываются данные по категориям данных в отношении
средств, подпадающих под предусмотренные в настоящем Договоре
ограничения. 2. В целях обеспечения выполнения своих обязательств в
отношении настоящего Договора каждая из Сторон уведомляет другую
Сторону об изменениях в данных, как это предусмотрено в подпункте
"a" пункта 3 настоящей статьи, а также предоставляет другие
уведомления, требуемые пунктом 3 настоящей статьи, в порядке,
предусмотренном в пунктах 4, 5 и 6 настоящей статьи, Протоколе об
уведомлениях и в Протоколе об инспекциях. 3. Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне в
соответствии с Протоколом об уведомлениях и применительно к
подпункту "i" настоящего пункта в соответствии с разделом III
Протокола об инспекциях: a) уведомления относительно данных по категориям данных,
содержащимся в Меморандуме о договоренности, и по другим
согласованным категориям данных в отношении средств, подпадающих
под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения; b) уведомления относительно передвижения средств, подпадающих
под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения; c) уведомления относительно данных о забрасываемом весе МБР и
БРПЛ в связи с Протоколом о забрасываемом весе МБР и БРПЛ в связи
с настоящим Договором, ниже именуемым Протоколом о забрасываемом
весе; d) уведомления относительно переоборудования или ликвидации
средств, подпадающих под предусмотренные в настоящем Договоре
ограничения, или ликвидации подпадающих под действие настоящего
Договора объектов; e) уведомления относительно мер на основе сотрудничества,
направленных на повышение эффективности национальных технических
средств контроля; f) уведомления относительно летных испытаний МБР или БРПЛ и
уведомления относительно телеметрической информации; g) уведомления относительно стратегических наступательных
вооружений новых типов и новых видов; h) уведомления относительно изменений в содержании
информации, предоставляемой согласно настоящему пункту, в том
числе относительно изменения сроков осуществления деятельности; i) уведомления относительно инспекций и деятельности по
непрерывному наблюдению; и j) уведомления относительно оперативных рассредоточений. 4. Каждая из Сторон использует Центры по уменьшению ядерной
опасности, которые обеспечивают постоянную связь между Сторонами,
в целях предоставления и получения уведомлений в соответствии с
Протоколом об уведомлениях и Протоколом об инспекциях, если только
в настоящем Договоре не предусмотрено иное, а также в целях
подтверждения получения таких уведомлений не позднее чем через
один час после их получения. 5. Если в уведомлении, предоставляемом согласно настоящей
статье, требуется сообщить время, то оно указывается по Гринвичу.
Если в уведомлении требуется указать только дату, то эта дата
указывается как соответствующий дате по местному времени
24-часовой период, указанный по Гринвичу. 6. За исключением случаев, когда в настоящей статье
предусмотрено иное, каждая из Сторон имеет право опубликовывать
все данные по состоянию на 1 сентября 1990 года, которые указаны в
Меморандуме о договоренности, а также прилагаемые к нему
фотоснимки. Географические координаты и схемы, получаемые согласно
Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических
Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки об обмене
географическими координатами и схемами в связи с Договором от 31
июля 1991 года, не опубликовываются, если только не согласовано
иное. Стороны проводят консультации по вопросу об опубликовании
данных и иной информации, предоставляемых согласно настоящей
статье или получаемых иным путем в ходе выполнения обязательств,
предусмотренных в настоящем Договоре. Положения настоящей статьи
не затрагивают прав и обязательств Сторон в отношении передачи
таких данных и иной информации тем лицам, которым в силу своих
служебных обязанностей такие данные или иная информация необходимы
для осуществления деятельности, связанной с выполнением
обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре.
Статья IX
1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений
настоящего Договора каждая из Сторон использует имеющиеся в ее
распоряжении национальные технические средства контроля таким
образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам
международного права. 2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным
техническим средствам контроля другой Стороны, выполняющим свои
функции в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 3. Каждая из Сторон обязуется не применять меры маскировки,
затрудняющие осуществление контроля за соблюдением положений
настоящего Договора национальными техническими средствами
контроля. При этом обязательство не применять меры маскировки
включает обязательство не применять их на испытательных полигонах,
в том числе меры, приводящие к сокрытию МБР, БРПЛ, мобильных
пусковых установок МБР или взаимосвязи между МБР или БРПЛ и их
пусковыми установками при проведении испытаний. Обязательство не
применять меры маскировки не распространяется на практику укрытия
или маскировки на базах МБР и в районах развертывания и на
применение укрытий для защиты стратегических наступательных
вооружений от воздействия атмосферных явлений. 4. В целях содействия контролю каждая МБР для мобильных
пусковых установок МБР получает собственный опознавательный знак,
как это предусмотрено в Протоколе об инспекциях.
Статья X
1. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона,
проводящая летное испытание, производит бортовые измерения
технических параметров и передает в эфир всю телеметрическую
информацию, полученную в результате таких измерений. Сторона,
проводящая летное испытание, определяет, какие технические
параметры должны измеряться в ходе такого летного испытания, а
также способы обработки и передачи телеметрической информации. 2. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона,
проводящая летное испытание, обязуется не осуществлять какую-либо
деятельность, которая препятствует полному доступу к
телеметрической информации, включая: a) применение шифрования; b) применение глушения; c) передачу в эфир телеметрической информации с МБР или БРПЛ
с использованием узконаправленного излучения; и d) капсулирование телеметрической информации, в том числе
путем использования сбрасываемых капсул или спасаемых боеголовок. 3. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона,
проводящая летное испытание, обязуется не передавать в эфир
телеметрическую информацию с боеголовки, которая относится к
функционированию ступеней или автономного блока разведения данной
МБР или БРПЛ. 4. После каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона,
проводящая летное испытание, предоставляет в соответствии с
разделом I Протокола о телеметрической информации в связи с
Договором, ниже именуемого Протоколом о телеметрии, магнитные
ленты, которые содержат запись всей телеметрической информации,
переданной в эфир в ходе летного испытания. 5. После каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона,
проводящая летное испытание, предоставляет в соответствии с
разделом II Протокола о телеметрии данные, связанные с анализом
телеметрической информации. 6. Независимо от положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи
каждая из Сторон имеет право капсулировать и шифровать бортовые
измерения технических параметров в ходе в общей сложности не более
11 летных испытаний МБР или БРПЛ в каждый год. Из этих 11 летных
испытаний в каждый год не более четырех являются летными
испытаниями МБР или БРПЛ каждого типа, какая-либо из ракет
которого прошла летное испытание с автономным блоком разведения.
Такое капсулирование осуществляется в соответствии с разделом I и
пунктом 1 раздела III Протокола о телеметрии, и такое шифрование
осуществляется в соответствии с пунктом 2 раздела III Протокола о
телеметрии. Капсулирование и шифрование, которые осуществляются в
ходе одного и того же летного испытания МБР или БРПЛ,
засчитываются как два летных испытания в квоты, указанные в
настоящем пункте.
Статья XI
1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений
настоящего Договора каждая из Сторон имеет право проводить
инспекции и осуществлять деятельность по непрерывному наблюдению,
а также проводит показы согласно настоящей статье и Протоколу об
инспекциях. Инспекции, деятельность по непрерывному наблюдению, а
также показы проводятся в соответствии с процедурами,
предусмотренными в Протоколе об инспекциях и в Протоколе о
переоборудовании или ликвидации. 2. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в
отношении исходных данных на объектах с целью подтвердить точность
данных о количествах и типах средств, указанных применительно к
таким объектам при первоначальном обмене данными, которые
предоставлены в соответствии с пунктом 1 раздела I Протокола об
уведомлениях. 3. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в
отношении обновленных данных на объектах с целью подтвердить
точность данных о количествах и типах средств, указанных
применительно к таким объектам в уведомлениях и при регулярных
обменах обновленными данными, которые предоставляются в
соответствии с пунктами 2 и 3 раздела I Протокола об уведомлениях. 4. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции новых
объектов с целью подтвердить точность данных о количествах и типах
средств, указанных в уведомлениях о новых объектах, которые
предоставляются в соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола об
уведомлениях. 5. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции по
подозрению с целью подтвердить, что не осуществляется скрытная
сборка МБР для мобильных пусковых установок МБР или скрытная
сборка первых ступеней таких МБР. 6. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в
отношении боеголовок развернутых МБР и БРПЛ с целью подтвердить,
что такие баллистические ракеты не содержат большее количество
боеголовок, чем количество боезарядов, которое за ними числится. 7. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции после
завершения рассредоточения при учениях развернутых мобильных
пусковых установок МБР и связанных с ними ракет с целью
подтвердить, что количество мобильных пусковых установок МБР и
связанных с ними ракет, находящихся на инспектируемой базе МБР, а
также не возвратившихся на нее после завершения рассредоточения,
не превышает количество, указанное для данной базы МБР. 8. Каждая из Сторон проводит или имеет право проводить
инспекции в связи с переоборудованием или ликвидацией с целью
подтвердить переоборудование или ликвидацию стратегических
наступательных вооружений. 9. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции
ликвидированных объектов с целью подтвердить факт завершения их
ликвидации. 10. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции ранее
заявленных объектов с целью подтвердить, что объекты, о ликвидации
которых было предоставлено уведомление в соответствии с пунктом 3
раздела I Протокола об уведомлениях, не используются в целях, не
совместимых с настоящим Договором. 11. Каждая из Сторон проводит показы в связи с подтверждением
соответствия технических характеристик и имеет право в ходе таких
осуществляемых другой Стороной показов проводить инспекции МБР и
БРПЛ каждого типа и каждого его варианта и мобильной пусковой
установки МБР и каждой разновидности такой пусковой установки для
каждого типа МБР для мобильных пусковых установок МБР. Цель таких
показов состоит в том, чтобы обеспечить инспектирующей Стороне
возможность подтвердить соответствие технических характеристик
данным, указанным применительно к этим средствам. 12. Каждая из Сторон проводит показы в связи с отличимостью
применительно к тяжелым бомбардировщикам, бывшим тяжелым
бомбардировщикам и ядерным КРВБ большой дальности и имеет право в
ходе таких осуществляемых другой Стороной показов проводить
инспекции: a) тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных КРВБ
большой дальности. Цель таких показов состоит в том, чтобы
обеспечить инспектирующей Стороне возможность подтвердить
соответствие технических характеристик каждого типа и каждого
варианта таких тяжелых бомбардировщиков данным, указанным в
приложении G к Меморандуму о договоренности применительно к этим
средствам; продемонстрировать максимальное количество ядерных КРВБ
большой дальности, для которого реально оснащен тяжелый
бомбардировщик каждого типа и каждого варианта; а также
продемонстрировать, что это количество не превышает количество,
предусмотренное в пункте 20 или 21 статьи V настоящего Договора, в
зависимости от того, что применимо; b) применительно к каждому типу тяжелых бомбардировщиков, с
какого-либо из тяжелых бомбардировщиков которого прошла летное
испытание ядерная КРВБ большой дальности, тяжелых
бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся
ядерными КРВБ большой дальности, тяжелых бомбардировщиков,
оснащенных для неядерных вооружений, тяжелых бомбардировщиков,
предназначенных для обучения, и бывших тяжелых бомбардировщиков.
Если применительно к такому типу тяжелых бомбардировщиков не
имеется тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных КРВБ
большой дальности, то для показа выставляется тяжелый
бомбардировщик, предназначенный для испытаний, с которого прошла
летное испытание ядерная КРВБ большой дальности. Цель таких
показов состоит в том, чтобы продемонстрировать инспектирующей
Стороне, что применительно к каждому выставленному для показа типу
тяжелых бомбардировщиков каждый вариант тяжелых бомбардировщиков,
оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ
большой дальности, каждый вариант тяжелых бомбардировщиков,
оснащенных для неядерных вооружений, каждый вариант тяжелых
бомбардировщиков, предназначенных для обучения, и бывший тяжелый
бомбардировщик отличимы друг от друга и от каждого варианта
тяжелых бомбардировщиков того же типа, оснащенных для ядерных КРВБ
большой дальности; и c) ядерный КРВБ большой дальности. Цель таких показов состоит
в том, чтобы обеспечить инспектирующей Стороне возможность
подтвердить соответствие технических характеристик каждого типа и
каждого варианта таких КРВБ большой дальности данным, указанным в
приложении H к Меморандуму о договоренности применительно к этим
средствам. Цель таких показов также состоит в том, чтобы
продемонстрировать отличия, о которых было предоставлено
уведомление в соответствии с пунктом 13, 14 или 15 раздела VII
Протокола об уведомлениях и которые позволяют отличать неядерные
КРВБ большой дальности от ядерных КРВБ большой дальности. 13. Каждая из Сторон проводит показы в связи с исходными
данными и имеет право в ходе таких осуществляемых другой Стороной
показов проводить инспекции всех тяжелых бомбардировщиков,
оснащенных для неядерных вооружений, всех тяжелых
бомбардировщиков, предназначенных для обучения, и всех бывших
тяжелых бомбардировщиков, указанных при первоначальном обмене
данными, которые предоставлены в соответствии с пунктом 1 раздела
I Протокола об уведомлениях. Цель этих показов состоит в том,
чтобы продемонстрировать инспектирующей Стороне, что такие
самолеты отвечают требованиям, предъявляемым к переоборудованию в
соответствии с Протоколом о переоборудовании или ликвидации. После
того, как ядерная КРВБ большой дальности прошла летное испытание с
тяжелого бомбардировщика того или иного типа, ни с одного из
тяжелых бомбардировщиков которого ранее не проходила летное
испытание ядерная КРВБ большой дальности, Сторона, проводящая
летное испытание, проводит показы в связи с исходными данными, и
другая Сторона имеет право в ходе таких показов проводить
инспекции 30 процентов тяжелых бомбардировщиков такого типа,
оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ
большой дальности, на каждой авиационной базе, указанной для таких
тяжелых бомбардировщиков. Цель этих показов состоит в том, чтобы
продемонстрировать инспектирующей Стороне наличие указанных
признаков, позволяющих отличать каждый выставленный для показа
тяжелый бомбардировщик от тяжелых бомбардировщиков того же типа,
оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности. 14. Каждая из Сторон имеет право осуществлять деятельность по
непрерывному наблюдению на объектах по производству МБР для
мобильных пусковых установок МБР с целью подтвердить количество
производимых МБР для мобильных пусковых установок МБР.
Статья XII
1. В целях повышения эффективности национальных технических
средств контроля каждая из Сторон в случае обращения другой
Стороны с запросом в соответствии с пунктом 1 раздела V Протокола
об уведомлениях осуществляет следующие меры на основе
сотрудничества: a) выставление под открытым небом грунтовых мобильных
пусковых установок МБР, находящихся в пределах ограниченных
районов, указанных запрашивающей Стороной. Количество грунтовых
мобильных пусковых установок МБР, базирующихся в ограниченных
районах, указанных в каждом таком запросе, не превышает десять
процентов от общего количества развернутых грунтовых мобильных
пусковых установок МБР запрашиваемой Стороны, и такие пусковые
установки находятся в пределах одной базы МБР для грунтовых
мобильных пусковых установок МБР. Применительно к каждому
указанному ограниченному району крыши стационарных сооружений для
грунтовых мобильных пусковых установок МБР должны быть открыты на
срок выставления. Грунтовые мобильные пусковые установки МБР,
находящиеся в пределах ограниченного района, либо выставляются
рядом с такими стационарными сооружениями, либо выставляются
выдвинутыми наполовину из таких стационарных сооружений; b) выставление под открытым небом железнодорожных мобильных
пусковых установок МБР, находящихся в указанных запрашивающей
Стороной пунктах размещения. Такие пусковые установки выставляются
путем выдвижения целого состава из его стационарного сооружения и
размещения данного состава в пределах железнодорожной станции
базирования. Количество железнодорожных мобильных пусковых
установок МБР, которые подлежат выставлению согласно каждому
такому запросу, включает все такие пусковые установки, находящиеся
не более чем в восьми пунктах размещения, при условии, что любой
запрос может относиться не более чем к двум пунктам размещения в
пределах любой железнодорожной станции базирования. В запросах
относительно конкретных пунктов размещения указываются обозначения
для каждого пункта размещения, как это предусмотрено в приложении
A к Меморандуму о договоренности; и c) выставление под открытым небом всех тяжелых
бомбардировщиков и бывших тяжелых бомбардировщиков, находящихся в
пределах одной авиационной базы, указанной запрашивающей Стороной,
за исключением тех тяжелых бомбардировщиков и бывших тяжелых
бомбардировщиков, которые не могут быть без затруднений перемещены
по причинам, связанным с обслуживанием или эксплуатацией. Такие
тяжелые бомбардировщики и бывшие тяжелые бомбардировщики
выставляются путем выдвижения целого самолета из его стационарного
сооружения, если таковое имеется, и размещения данного самолета в
пределах авиационной базы. Запрашиваемая Сторона указывает в
уведомлении, предоставляемом в соответствии с пунктом 2 раздела V
Протокола об уведомлениях, те тяжелые бомбардировщики и бывшие
тяжелые бомбардировщики на авиационной базе, указанной
запрашивающей Стороной, которые не могут быть без затруднений
перемещены по причинам, связанным с обслуживанием или
эксплуатацией. Такое уведомление предоставляется не позднее чем
через 12 часов после того, как был сделан запрос о проведении
выставления. 2. Грунтовые мобильные пусковые установки МБР,
железнодорожные мобильные пусковые установки МБР, тяжелые
бомбардировщики и бывшие тяжелые бомбардировщики, которые подлежат
каждому запросу согласно пункту 1 настоящей статьи, выставляются
для беспрепятственного обзора без применения мер маскировки.
Каждая из Сторон имеет право обращаться с таким запросом семь раз
в каждый год, но не обращается с запросом о выставлении на любой
определенной базе МБР для грунтовых мобильных пусковых установок
МБР, в любом определенном пункте размещения или на любой
определенной авиационной базе более двух раз в каждый год. В любом
отдельно взятом запросе Сторона имеет право обратиться с запросом
только о выставлении грунтовых мобильных пусковых установок МБР,
выставлении железнодорожных мобильных пусковых установок МБР или
выставлении тяжелых бомбардировщиков и бывших тяжелых
бомбардировщиков. Выставление начинается не позднее чем через 12
часов после обращения с запросом и продолжается до истечения 18
часов с момента обращения с запросом. Если запрашиваемая Сторона
не может провести выставление в силу форс-мажорных обстоятельств,
она предоставляет уведомление запрашивающей Стороне в соответствии
с пунктом 3 раздела V Протокола об уведомлениях, и выставление
отменяется. В таком случае число запросов, на которые
запрашивающая Сторона имеет право, не уменьшается. 3. Запрос об осуществлении мер на основе сотрудничества не
предоставляется применительно к конкретно указанному для инспекции
объекту до завершения такой инспекции и отбытия с объекта
инспекторов. Объект, в отношении которого был предоставлен запрос
об осуществлении мер на основе сотрудничества, конкретно не
указывается для инспекции до завершения осуществления мер на
основе сотрудничества или до предоставления уведомления в
соответствии с пунктом 3 раздела V Протокола об уведомлениях.
Статья XIII
1. Каждая из Сторон имеет право проводить рассредоточения при
учениях развернутых мобильных пусковых установок МБР и связанных с
ними ракет из ограниченных районов или с железнодорожных станций
базирования. В таком рассредоточении при учениях могут участвовать
либо грунтовые мобильные пусковые установки МБР или
железнодорожные мобильные пусковые установки МБР, либо как
грунтовые мобильные пусковые установки МБР, так и железнодорожные
мобильные пусковые установки МБР. Рассредоточения при учениях
развернутых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними
ракет проводятся, как это предусмотрено ниже: a) рассредоточение при учениях рассматривается как начавшееся
с даты и времени, которые указаны в уведомлении, предоставленном в
соответствии с пунктом 11 раздела II Протокола об уведомлениях; b) рассредоточение при учениях рассматривается как
завершенное с даты и времени, которые указаны в уведомлении,
предоставленном в соответствии с пунктом 12 раздела II Протокола
об уведомлениях; c) в качестве охваченных рассредоточением при учениях
рассматриваются те базы МБР для мобильных пусковых установок МБР,
которые указаны в уведомлении, предоставленном в соответствии с
пунктом 11 раздела II Протокола об уведомлениях; d) при начале рассредоточения при учениях развернутые
мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты,
осуществляющие обычное передвижение из ограниченного района или с
железнодорожной станции базирования базы МБР для мобильных
пусковых установок МБР, охваченной таким рассредоточением,
рассматриваются как участвующие в данном рассредоточении; e) при начале рассредоточения при учениях развернутые
мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты,
осуществляющие передислокацию из ограниченного района или с
железнодорожной станции базирования базы МБР для мобильных
пусковых установок МБР, охваченной таким рассредоточением,
продолжают рассматриваться как осуществляющие передислокацию. О
завершении передислокации предоставляется уведомление в
соответствии с пунктом 10 раздела II Протокола об уведомлениях,
если только о завершении передислокации не было предоставлено
уведомление в соответствии с пунктом 12 раздела II Протокола об
уведомлениях; f) во время рассредоточения при учениях все развернутые
мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты,
которые выходят из ограниченного района или с железнодорожной
станции базирования базы МБР для мобильных пусковых установок МБР,
охваченной таким рассредоточением, рассматриваются как участвующие
в данном рассредоточении, за исключением таких пусковых установок
и ракет, которые во время такого рассредоточения передислоцируются
на объект вне связанной с ними базы МБР; g) рассредоточение при учениях завершается не позднее чем
через 30 дней после его начала; h) рассредоточения при учениях не проводятся: i) более двух раз в любой период времени продолжительностью в
два календарных года; ii) в течение всего периода времени, предусмотренного для
инспекций в отношении исходных данных; iii) с новой базы МБР для мобильных пусковых установок МБР до
тех пор, пока не проведена инспекция новых объектов или до тех
пор, пока не истек период времени, предусмотренный для проведения
такой инспекции; и iv) с базы МБР для мобильных пусковых установок МБР, которая
была конкретно указана для проведения инспекции в отношении
обновленных данных или инспекции в отношении боеголовок, до
завершения такой инспекции; i) если уведомление о рассредоточении при учениях было
предоставлено в соответствии с пунктом 11 раздела II Протокола об
уведомлениях, то до завершения такого рассредоточения другая
Сторона не имеет право конкретно указывать для проведения
инспекции в отношении обновленных данных или инспекции в отношении
боеголовок базу МБР для мобильных пусковых установок МБР, которая
охвачена таким рассредоточением, а также обращаться с запросом об
осуществлении мер на основе сотрудничества применительно к такой
базе МБР; j) к моменту завершения рассредоточения при учениях
развернутые мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними
ракеты, участвовавшие в таком рассредоточении, находятся в своих
ограниченных районах или на своих железнодорожных станциях
базирования, за исключением тех, которые иным образом учтены в
соответствии с пунктом 12 раздела II Протокола об уведомлениях. 2. Крупное стратегическое учение с участием тяжелых
бомбардировщиков, о котором предоставлено уведомление согласно
Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических
Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о взаимных
заблаговременных уведомлениях о крупных стратегических учениях от
23 сентября 1989 года ( 840_027 ) проводится, как это
предусмотрено ниже: a) такое учение рассматривается как начавшееся с даты и
времени, которые указаны в уведомлении, предоставленном в
соответствии с пунктом 16 раздела II Протокола об уведомлениях; b) такое учение рассматривается как завершенное с даты и
времени, которые указаны в уведомлении, предоставленном в
соответствии с пунктом 17 раздела II Протокола об уведомлениях; c) в качестве охваченных таким учением рассматриваются
авиационные базы тяжелых бомбардировщиков и авиационные базы
бывших тяжелых бомбардировщиков, которые указаны в уведомлении,
предоставленном в соответствии с пунктом 16 раздела II Протокола
об уведомлениях; d) такое учение начинается не более одного раза в любой
календарный год и завершается не позднее чем через 30 дней после
его начала; e) такое учение не проводится в течение всего периода
времени, предусмотренного для инспекций в отношении исходных
данных; f) во время такого учения, проводимого одной из Сторон,
другая Сторона не имеет право проводить инспекции авиационных баз
тяжелых бомбардировщиков и авиационных баз бывших тяжелых
бомбардировщиков, охваченных данным учением. Право на проведение
инспекций таких авиационных баз возобновляется по истечении трех
дней после предоставления уведомления в соответствии с пунктом 17
раздела II Протокола об уведомлениях о завершении крупного
стратегического учения с участием тяжелых бомбардировщиков; g) в течение 30-дневного периода после получения уведомления
о завершении такого учения, Сторона, получившая такое уведомление,
может обратиться с запросом об осуществлении в соответствии с
подпунктом "c" пункта 1 статьи XII настоящего Договора мер на
основе сотрудничества на одной из авиационных баз, охваченных
данным учением. Такой запрос не засчитывается в квоту,
предусмотренную в пункте 2 статьи XII настоящего Договора.
Статья XIV
1. Каждая из Сторон имеет право проводить оперативные
рассредоточения развернутых мобильных пусковых установок МБР и
связанных с ними ракет, подводных лодок, оснащенных пусковыми
установками БРПЛ, и тяжелых бомбардировщиков. Количество и
продолжительность оперативных рассредоточений не ограничиваются;
также не ограничивается количество развернутых мобильных пусковых
установок МБР и связанных с ними ракет, подводных лодок,
оснащенных пусковыми установками БРПЛ, или тяжелых
бомбардировщиков, участвующих в таких рассредоточениях. При начале
оперативного рассредоточения все стратегические наступательные
вооружения Стороны рассматриваются как участвующие в данном
рассредоточении. Оперативные рассредоточения проводятся, как это
предусмотрено ниже: a) оперативное рассредоточение рассматривается как начавшееся
с даты и времени, которые указаны в уведомлении, предоставленном в
соответствии с пунктом 1 раздела X Протокола об уведомлениях; b) оперативное рассредоточение рассматривается как
завершенное с даты и времени, которые указаны в уведомлении,
предоставленном в соответствии с пунктом 2 раздела X Протокола об
уведомлениях. 2. Во время оперативного рассредоточения каждая из Сторон
имеет право: a) приостановить предоставление и действие уведомлений,
которые она в противном случае предоставляла бы в соответствии с
Протоколом об уведомлениях, за исключением уведомлений о летных
испытаниях, предоставляемых согласно Соглашению между Союзом
Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами
Америки об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических
ракет и баллистических ракет подводных лодок от 31 мая 1988 года
( 840_062 ), при условии, что если любые процессы переоборудования
или ликвидации не приостанавливаются согласно подпункту "d"
настоящего пункта, то соответствующие уведомления предоставляются
в соответствии с разделом IV Протокола об уведомлениях; b) приостановить право другой Стороны проводить инспекции; c) приостановить право другой Стороны обращаться с запросом
об осуществлении мер на основе сотрудничества; и d) приостановить процессы переоборудования и ликвидации своих
стратегических наступательных вооружений. В таком случае
количество переоборудованных и ликвидированных средств
соответствует тому количеству, которое было реально
переоборудовано и ликвидировано на дату и время начала
оперативного рассредоточения, которые указаны в уведомлении,
предоставленном в соответствии с пунктом 1 раздела X Протокола об
уведомлениях. 3. Уведомления, предоставление и действие которых
приостановлено согласно пункту 2 настоящей статьи, возобновляются
не позднее чем через три дня после предоставления уведомления в
соответствии с пунктом 2 раздела X Протокола об уведомлениях о
завершении оперативного рассредоточения. Право проводить инспекции
и обращаться с запросом об осуществлении мер на основе
сотрудничества, приостановленное согласно пункту 2 настоящей
статьи, возобновляется через четыре дня после предоставления
уведомления в соответствии с пунктом 2 раздела X Протокола об
уведомлениях о завершении оперативного рассредоточения. Инспекции
или меры на основе сотрудничества, проводимые в момент
предоставления Стороной уведомления о том, что она
приостанавливает проведение инспекций или осуществление мер на
основе сотрудничества во время оперативного рассредоточения, не
засчитываются в соответствующие ежегодные квоты, предусмотренные
настоящим Договором. 4. К моменту завершения оперативного рассредоточения: a) все развернутые грунтовые мобильные пусковые установки МБР
и связанные с ними ракеты находятся в пределах своих районов
развертывания или осуществляют передислокацию; b) все развернутые железнодорожные мобильные пусковые
установки МБР и связанные с ними ракеты находятся в пределах своих
железнодорожных станций базирования либо осуществляют обычные
передвижения или передислокацию; c) все тяжелые бомбардировщики находятся в пределах
национальной территории и возобновили обычную деятельность. Если
необходимо, чтобы тяжелые бомбардировщики находились за пределами
национальной территории в целях, не противоречащих настоящему
Договору, Стороны незамедлительно проведут дипломатические
консультации с тем, чтобы могли быть предоставлены соответствующие
заверения. 5. В течение 30-дневного периода после завершения
оперативного рассредоточения Сторона, не проводившая оперативное
рассредоточение, имеет право обращаться не более чем с двумя
запросами об осуществлении мер на основе сотрудничества с
соблюдением положений статьи XII настоящего Договора применительно
к базам МБР для мобильных пусковых установок МБР или к авиационным
базам. Такие запросы не засчитываются в квоту запросов,
предусмотренную в пункте 2 статьи XII настоящего Договора.
Статья XV
Для содействия осуществлению целей и положений настоящего
Договора Стороны настоящим создают Совместную комиссию по
соблюдению и инспекциям. Стороны соглашаются, что по запросу любой
из них они проводят встречи в рамках Совместной комиссии по
соблюдению и инспекциям в целях: a) разрешения вопросов, относящихся к соблюдению принятых
обязательств; b) согласования дополнительных мер, которые могут быть
необходимы для повышения жизнеспособности и эффективности
настоящего Договора; и c) разрешения вопросов, относящихся к распространению
соответствующих положений настоящего Договора на новый вид
стратегических наступательных вооружений после предоставления
уведомления в соответствии с пунктом 16 раздела VII Протокола об
уведомлениях.
Статья XVI
В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности
настоящего Договора каждая из Сторон не принимает никаких
международных обязательств и не предпринимает никаких
международных акций, которые противоречили бы его положениям.
Стороны проводят консультации в соответствии со статьей XV
настоящего Договора для разрешения любых неясных моментов, которые
могут возникнуть в этом отношении. Стороны соглашаются, что
настоящее положение не распространяется на какую бы то ни было
существующую на момент подписания настоящего Договора практику
сотрудничества, включая обязательства, в области стратегических
наступательных вооружений между одной из Сторон и третьим
государством.
Статья XVII
1. Настоящий Договор, включая его приложения, Протоколы и
Меморандум о договоренности, которые все являются его неотъемлемой
частью, подлежит ратификации в соответствии с конституционными
процедурами каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу в
день обмена ратификационными грамотами. 2. Настоящий Договор остается в силе в течение 15 лет, если
только он не будет заменен ранее этого срока последующим
соглашением о сокращении и ограничении стратегических
наступательных вооружений. Не позднее чем за один год до истечения
15-летнего срока Стороны проводят встречу для рассмотрения вопроса
о том, будет ли настоящий Договор продлен. Если Стороны примут
такое решение, настоящий Договор будет продлен на пятилетний срок,
если только он не будет заменен до истечения этого срока
последующим соглашением о сокращении и ограничении стратегических
наступательных вооружений. Настоящий Договор продлевается на
очередные пятилетние сроки, если Стороны примут такое решение, в
соответствии с процедурами, регулирующими его первоначальное
продление, и остается в силе в течение каждого согласованного
пятилетнего срока продления, если только он не будет заменен
последующим соглашением о сокращении и ограничении стратегических
наступательных вооружений. 3. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего
государственного суверенитета имеет право выйти из настоящего
Договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего
Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее
высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею
решении за шесть месяцев до выхода из настоящего Договора. В таком
уведомлении должно содержаться заявление об исключительных
обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как
поставившие под угрозу ее высшие интересы.
Статья XVIII
Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему
Договору. Согласованные поправки вступают в силу в соответствии с
процедурами, регулирующими вступление в силу настоящего Договора.
Статья XIX
Настоящий Договор будет зарегистрирован в соответствии со
статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
Совершено в Москве 31 июля 1991 года в двух экземплярах,
каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
(Подписи)вгору