Документ 856-IV, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.280 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Абзац перший підпункту 7.13.3 пункту 7.13 статті 7 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст 181; 1999 р.,
N 4, ст. 33, N 32, ст. 264) після слів "безповоротній основі"
доповнити словами "або за рахунок коштів, які передбачаються в
державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду
"Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення
заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди
між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку
( 996_004 ).

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції
нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону та
спрямовані на здійснення контролю за цільовим використанням
коштів;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 856-IVвгору