Документ 86-2004-п, попередня редакція — Редакція від 19.10.2018, підстава - 1-2018-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 січня 2004 р. № 86
Київ

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 699 від 26.05.2004
№ 1432 від 28.10.2004
№ 274 від 13.04.2005
№ 622 від 21.07.2005
№ 1209 від 15.12.2005
№ 227 від 01.03.2006
№ 726 від 25.05.2006
№ 809 від 07.06.2006
№ 1700 від 08.12.2006
№ 692 від 03.05.2007
№ 1012 від 08.08.2007
№ 1240 від 17.10.2007
№ 464 від 14.05.2008
№ 755 від 27.08.2008
№ 886 від 01.10.2008
№ 338 від 15.04.2009
№ 442 від 06.05.2009
№ 740 від 17.07.2009
№ 876 від 19.08.2009
№ 3 від 06.01.2010
№ 887 від 29.09.2010
№ 1143 від 15.12.2010
№ 24 від 18.01.2012
№ 282 від 05.04.2012
№ 453 від 21.05.2012
№ 696 від 01.08.2012
№ 698 від 01.08.2012
№ 1027 від 24.10.2012
№ 779 від 23.10.2013
№ 423 від 10.09.2014
№ 184 від 10.03.2017
№ 418 від 14.06.2017
№ 868 від 15.11.2017
№ 1 від 11.01.2018}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2004 р. № 86

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедури здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

До товарів подвійного використання (далі - товари) належать:

товари, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки;

товари, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї;

товари, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї;

товари, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї;

товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.

3. Міжнародна передача товарів може здійснюватися суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів (далі - суб'єкт) або іноземним суб'єктом господарської діяльності (далі - іноземний суб'єкт) за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення відповідної міжнародної передачі будь-якого виробу, обладнання чи матеріалу подвійного використання є підставою для передачі імпортеру (кінцевому споживачеві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для налагодження, експлуатації та використання такого товару за цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом чи висновком.

4. Товари, контроль за міжнародними передачами яких здійснюється відповідно до цього Порядку, зазначені в Єдиному списку товарів подвійного використання, згідно з додатком.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1 від 11.01.2018}

5. У разі переміщення товарів через митний кордон України їх митний контроль та митне оформлення здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

Під час митного оформлення суб'єкт або іноземний суб'єкт разом з іншими документами, необхідними для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зобов'язаний відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України надати на вимогу митного органу оригінал дозволу або висновку Держекспортконтролю.

Митне оформлення товарів здійснюється за умови надходження до Держмитслужби від Держекспортконтролю дозволів та висновків в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису і врахуванням положень пункту 7 розділу XXI Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 453 від 21.05.2012}

6. Експорт, імпорт, тимчасове вивезення, тимчасове ввезення товарів, які є матеріальними носіями інформації, віднесеної до державної таємниці, здійснюється з дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці.

7. Не допускається експорт окремих товарів до держав, стосовно яких Радою Безпеки ООН установлено ембарго на їх експорт, а також у разі, коли за результатами експертизи в галузі державного експортного контролю є підстави вважати, що вони призначені для:

створення зброї масового знищення чи засобів її доставки;

використання у терористичних або інших протиправних цілях;

використання в діяльності, пов'язаній із створенням ядерних вибухових пристроїв, або в діяльності, пов'язаній з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;

використання в діяльності, пов'язаній з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням хімічної зброї як засобу ведення війни;

використання в діяльності, пов'язаній з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) і токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї чи її складових частин.

8. Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, зазначених у розділах 1 і 2 частини першої додатка 4, допускається тільки до або з держав - учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, зазначених у розділі 1 частини першої додатка 4, допускається тільки до або з держав - учасниць зазначеної Конвенції у разі, коли вони використовуються у дослідницьких, медичних, фармацевтичних, а також захисних цілях, які безпосередньо пов'язані із захистом від токсичних хімікатів та хімічної зброї.

Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, зазначених у розділі 2 частини першої додатка 4, допускається до або з держав, які не є учасницями зазначеної Конвенції, якщо йдеться про товари, що:

1) містять у своєму складі 1 відсоток або менше хімікатів, зазначених у розділі 2 А;

2) містять у своєму складі 10 відсотків або менше хімікатів, зазначених у розділі 2 В;

3) визначені як продукція, розфасована для роздрібної торгівлі або для індивідуального використання.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 809 від 07.06.2006}

9. Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, зазначених у частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, допускається тільки у разі, коли вони призначені для профілактичних, захисних та інших мирних цілей і не пов'язані з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) та токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або складових частин такої зброї.

10. Експорт спеціально спроектованого обладнання, призначеного для виробництва товарів, зазначених у списку товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї (категорія I), як правило, не допускається, за винятком випадків, передбачених керівними принципами міжнародного режиму контролю за ракетними технологіями.

11. Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України Держекспортконтроль подає МЗС для інформування заінтересованих міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Загальні вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та реекспорту товарів

12. Для отримання дозволу чи висновку на право експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення чи реекспорту товарів суб'єкт надсилає Держекспортконтролю лист, до якого додаються:

заява за встановленою Мінекономрозвитку формою.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1027 від 24.10.2012}

{Абзац третій пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 24 від 18.01.2012}

{Абзац четвертий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 24 від 18.01.2012}

{Абзац п'ятий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 24 від 18.01.2012}

{Абзац шостий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 423 від 10.09.2014}

{Абзац сьомий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 423 від 10.09.2014}

У разі подання суб'єктом заяви про надання відповідного відкритого або генерального дозволу чи висновку документи, передбачені абзацами другим і п'ятим пункту 15, а також абзацами другим і третім пункту 25 цього Порядку, до листа не додаються, а подаються Держекспортконтролю разом із зазначеним у пункті 31 цього Порядку звітом суб'єкта про використання дозволу чи висновку.

{Абзац восьмий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 24 від 18.01.2012}

У разі коли суб'єкт або іноземний суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом із зазначеними у цьому пункті документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, у якому кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів. Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом держави призначення товарів, зазначений документ може не додаватися.

Якщо постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників, до листа додаються оригінали документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі.

З метою прийняття обґрунтованого рішення щодо можливості надання відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтроль може вимагати від суб'єкта надання додаткових відомостей або документів.

Строк розгляду заяви суб'єкта про надання дозволу чи висновку на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, якщо його надання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження, встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів:

до 25 днів - щодо експорту (реекспорту) та тимчасового вивезення або тимчасового ввезення товарів;

до 10 днів - щодо імпорту та транзиту товарів, а також тимчасового вивезення або тимчасового ввезення товарів у випадках, передбачених пунктами 19, 20, 26 і 27 цього Порядку.

До строку розгляду заяви не зараховується час, необхідний для отримання від суб'єкта додаткових відомостей або документів.

Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.

Розгляд заяв суб'єктів щодо експорту товарів до держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго або обмеження на експорт таких товарів, виходячи з міжнародних зобов'язань України чи інтересів національної безпеки, здійснюється із залученням в установленому порядку Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 464 від 14.05.2008}

У разі потреби з ініціативи Держекспортконтролю або згідно із зверненням суб'єкта строк розгляду заяви може бути продовжений рішенням Голови Держекспортконтролю.

У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні (перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, проведення консультацій з відповідними органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та Служба зовнішньої розвідки протягом 15 днів після отримання відповідного запиту надають висновок про можливість здійснення міжнародної передачі. Якщо надання висновку потребує терміну, що перевищує 15 днів, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та Служба зовнішньої розвідки письмово повідомляють про це Держекспортконтроль із зазначенням підстав для продовження терміну та визначають додатковий термін для надання висновку, який не може перевищувати 15 днів. У такому разі загальний термін розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого узгодження не повинен перевищувати 90 днів.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1209 від 15.12.2005, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 25.05.2006}

Документи, що подаються Держекспортконтролю, мають бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов'язково додається їх засвідчений в установленому порядку переклад на українську мову.

13. Заява суб'єкта про надання дозволу чи висновку на право експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та реекспорту товарів залишається без розгляду у разі, коли:

вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цього Порядку.

Про залишення заяви про надання дозволу чи висновку без розгляду або у разі прийняття рішення про відмову в його наданні Держекспортконтроль письмово повідомляє суб'єкта та центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить цей суб'єкт, протягом трьох днів після прийняття відповідного рішення з обґрунтуванням причин.

14. Заява і документи, які суб'єкт подає Держекспортконтролю для отримання дозволу чи висновку, повинні містити повну та достовірну інформацію про суб'єктів, що беруть участь у здійсненні зазначеної у заяві міжнародної передачі товарів, про товари та порядок їх міжнародної передачі, про кінцеве використання цих товарів, а також гарантії щодо їх використання виключно у заявлених цілях.

Додаткові вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів

15. До листа про надання дозволу на експорт товарів, крім документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, суб'єкт додає:

1) оригінали документів про зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів;

2) документ про походження товарів;

3) засвідчені в установленому порядку:

копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів, а також копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство-посередник;

копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі.

{Абзац сьомий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 24 від 18.01.2012}

Зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів повинні бути надані у вигляді сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката або іншого документа, в якому містяться:

відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання;

зобов'язання іноземного суб'єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх реекспортом чи передаванням, а також його зобов'язання щодо окремих груп товарів, а саме:

а) товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення ракетних засобів доставки зброї масового знищення;

не копіювати, не модифікувати чи не реекспортувати отримані товари, а також не передавати їх будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним копіюванням, модифікуванням, реекспортом чи передаванням;

б) товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються будь-яким чином діяльності, пов'язаної із створенням ядерних вибухових пристроїв, або діяльності, пов'язаної з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;

не копіювати, не модифікувати чи не реекспортувати отримані товари, а також не передавати їх будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним копіюванням, модифікуванням, реекспортом чи передаванням;

в) товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення хімічної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення;

не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням.

У документі, який містить зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта, повинні бути зазначені хімічна назва, структурна формула та реєстраційний номер товару за міжнародним довідником "Chemical abstracts service", якщо він йому присвоєний (у разі експорту хімікатів);

г) товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва і накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї та про її знищення;

не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням.

У документі, який містить зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта, повинна бути зазначена назва штаму збудника захворювання (патогену) чи токсину з посиланням на відповідний паспорт (у разі експорту збудників захворювань (патогенів) чи токсинів).

У разі коли іноземний суб'єкт - кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинно бути визначено його зобов'язання про здійснення таких операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

Якщо експорт товарів, визначених як "чутливі" або "дуже чутливі" у списку товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, або коли експорт товарів, визначених в інших додатках, здійснюється до держав, які не є членами відповідного міжнародного режиму експортного контролю, до зазначених у цьому пункті документів додаються імпортний сертифікат або інший документ, оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, і містить підтвердження або гарантії цього державного органу щодо імпорту зазначеного товару до цієї держави.

16. У разі експорту товарів до держав - учасниць відповідного міжнародного режиму експортного контролю, членом якого є Україна, документи, зазначені у пункті 15 цього Порядку, які визначають зобов'язання та гарантії кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів, за погодженням з Держекспортконтролем можуть не подаватися.

У разі експорту товарів, які є внеском до капіталу спільного українсько-бразильського підприємства - бінаціональної компанії "Алкантара Циклон Спейс", утвореного відповідно до Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара, підписаного 21 жовтня 2003 р. в м. Бразиліа, зовнішньоекономічний договір (контракт) не надається.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 3 від 06.01.2010}

17. Відкритий або генеральний дозвіл на право експорту товарів до держав, які не є учасниками відповідного міжнародного режиму експортного контролю, членом якого є Україна, а також у разі, коли з державою - кінцевим споживачем товарів не укладено міжнародний договір, яким обумовлено такий експорт, надається в установленому порядку за погодженням з МЗС, а у разі потреби - з іншими центральними органами виконавчої влади.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 464 від 14.05.2008}

Фактичне відвантаження товарів, передбачених для експорту за відповідним відкритим або генеральним дозволом, суб'єкт повинен здійснювати лише після отримання документів, зазначених в абзацах другому і п'ятому пункту 15 цього Порядку.

18. Реекспорт чи передача іншому кінцевому споживачеві товарів здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх експорту. При цьому, крім документів, зазначених у пунктах 12 і 15 цього Порядку, експортер подає документи, які підтверджують відсутність обмежень на реекспорт чи передачу товарів іншому кінцевому споживачеві з боку постачальника цих товарів в Україну.

19. Тимчасове вивезення товарів для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товар, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання такого висновку, крім документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, додаються:

документ, який містить відомості про найменування виставки або ярмарку, місце і строк експонування або випробування товарів тощо, а також зобов'язання (гарантії) щодо зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик;

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів (запрошення для участі у виставці або ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту), угоди з іноземним партнером тощо), та довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав під час проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі.

20. Тимчасове вивезення товарів військовими формуваннями України для проведення навчань або для забезпечення їх діяльності за межами України, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, додаються:

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів;

довідка про ступінь секретності кожного з найменувань товарів, що передбачаються для тимчасового вивезення.

21. У разі експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів, зазначених у частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, згідно з додатком 3, крім документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, подається документ, оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, який містить підтвердження або гарантії цього державного органу, що отримані товари, а також вироблені на їх основі або в результаті їх використання ядерні і спеціальні неядерні матеріали, установки та обладнання:

не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої військової мети;

перебуватимуть під контролем (гарантіями) МАГАТЕ протягом усього строку їх фактичного використання згідно з угодою про гарантії між державою, що отримує товари, і МАГАТЕ, яка охоплює всю мирну ядерну діяльність цієї держави;

забезпечуватимуться засобами фізичного захисту на рівні, не нижчому ніж рекомендовано МАГАТЕ;

реекспортуватимуться або передаватимуться з-під юрисдикції держави-імпортера до будь-якої іншої держави тільки за умов, передбачених у цьому пункті, і тільки за наявності письмового дозволу на це експортера та органів експортного контролю України.

Підтвердження або гарантії, передбачені цим пунктом, приймаються до розгляду, якщо вони оформлені уповноваженим на це державним органом держави, що отримує товар, шляхом підтвердження ним зобов'язань у зв'язку з поставками з України або шляхом посилання на зобов'язання відповідно до багатосторонніх або двосторонніх договорів, учасниками яких є Україна та держава, що отримує товар.

У разі експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів, зазначених у розділі А частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, згідно з додатком 3, до документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, додатково подається висновок Держатомрегулювання щодо додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки під час здійснення операцій з вивезення заявлених товарів.

Додаткові вимоги до здійснення імпорту та тимчасового ввезення товарів

22. Імпорт та тимчасове ввезення товарів (крім товарів, позначених зірочкою у списку товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, зазначених у розділі А частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, а також товарів, тимчасове ввезення яких здійснюється з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо), здійснюється без дозволу чи висновку Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством.

Імпорт товарів, не включених до списків товарів, які ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката або іншого державного документа, який підтверджує зобов'язання імпортера про імпорт товарів в Україну, здійснюється за дозволом Держекспортконтролю.

{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1432 від 28.10.2004}

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1432 від 28.10.2004}

23. Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за відповідним висновком Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів), включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здійснюється за дозволом Держекспортконтролю. Зазначені висновок та дозвіл надаються суб'єкту на підставі документів, визначених у пунктах 12 і 15 цього Порядку.

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 1432 від 28.10.2004}

24. Якщо умовою імпорту товарів в Україну є оформлення Українською Стороною документів про гарантії, пов'язані з кінцевим використанням імпортованих товарів, такі документи оформлюються в порядку, встановленому Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 920 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 22, ст. 1005; 2003 р., № 4, ст. 139, № 32, ст. 1711).

Передача іншому кінцевому споживачеві товарів, зазначених у додатках 1-5, а також інших товарів, які були ввезені на територію України з наданням відповідного міжнародного імпортного сертифіката, здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх імпорту, а до документів, зазначених у пунктах 12 і 25 цього Порядку, суб'єкт додає документи, які підтверджують відсутність обмежень на таку передачу з боку постачальника цих товарів в Україну.

25. До листа про надання дозволу на імпорт товарів, зазначених у пункті 22 цього Порядку, крім документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, додаються:

засвідчена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт зазначених у заяві товарів, а у разі, коли імпортером є підприємство-посередник, - засвідчена копія договору комісії, доручення тощо;

сертифікат кінцевого споживача за формою, встановленою Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання товарів у заявлених цілях.

26. Тимчасове ввезення товарів, зазначених у пункті 22 цього Порядку, для демонстрації на виставках, ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.

До листа про надання висновку, крім документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, додаються:

документ, який містить відомості про найменування виставки, ярмарку, місце і строк експонування товарів;

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів (запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) тощо).

27. Тимчасове ввезення товарів військовими формуваннями України для проведення навчань, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, додаються засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів.

28. У разі імпорту та тимчасового ввезення товарів, зазначених у частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, або у частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, крім документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, подається документ, який містить:

відомості про мету ввезення;

зобов'язання імпортера та кінцевого споживача щодо використання товарів, які ввозяться в Україну, виключно в цілях, визначених у пунктах 8 або 9 цього Порядку;

зобов'язання імпортера та кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, без дозволу на це Держекспортконтролю;

зобов'язання кінцевого споживача про те, що будь-яка наступна передача товарів буде здійснена тільки після отримання відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Транзит товарів територією України

29. Транзит товарів територією України (крім товарів категорії І, зазначених у списку товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, розділу A частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, розділу першого частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї) здійснюється без висновку Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1432 від 28.10.2004}

30. Для одержання висновку на право транзиту територією України товарів, зазначених у пункті 29 цього Порядку, суб'єкт або іноземний суб'єкт надсилає Держекспортконтролю лист, до якого додаються:

заява за встановленою Мінекономрозвитку формою;

{Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1027 від 24.10.2012}

засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера або інший офіційний документ, що містить необхідні відомості для проведення експертизи в галузі експортного контролю та прийняття відповідного рішення;

інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката, технічні дані та призначення товарів тощо) залежно від категорії товару та держави-отримувача товару на вимогу Держекспортконтролю.

Звітування та відповідальність суб'єктів

31. Звіти про використання отриманих дозволів на право експорту чи імпорту товарів суб'єкт подає Держекспортконтролю за встановленою Мінекономрозвитку формою. Строки подання звітів визначаються під час реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі або оформлення дозволів.

{Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1027 від 24.10.2012}

Неподання або несвоєчасне подання суб'єктом зазначених звітів тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

32. Суб'єкти, які допускають порушення вимог цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством.


{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1 від 11.01.2018}

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1 від 11.01.2018}

{Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1 від 11.01.2018}

{Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1 від 11.01.2018}

{Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1 від 11.01.2018}Додаток
до Порядку

ЄДИНИЙ СПИСОК
товарів подвійного використання

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 1 від 11.01.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2004 р. № 86

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 563 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї" (ЗП України, 1995 р., № 11, ст. 261).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. № 302 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї" (ЗП України, 1996 р., № 9, ст. 268).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1005 "Про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 384 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 18, с. 72).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1305 "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 384" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1244).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1998 р. № 1320 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1005" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1283).

7. Пункти 1-4 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 р. № 1042 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 24, ст. 1107).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 196 "Про внесення змін до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 10, ст. 405).

9. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 1006 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 33, ст. 1545).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 185 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 359).

11. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 816 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 24, ст. 1170).

12. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1493 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1925).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1775 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2158).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 826 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1054).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1626 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 43, ст. 2262).вгору