Документ 860_043, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.02.1993

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан
про повітряне сполучення і співробітництво
в галузі повітряного транспорту

Дата підписання: 20 лютого 1993 р. Дата набуття чинності: 20 лютого 1993 р.
Уряд України та Уряд Республіки Узбекистан, які надалі
іменуються "Договірними Сторонами",
керуючись Угодою про принципи та умови взаємовідносин в
галузі транспорту, схваленою Протоколом наради Голів Урядів
незалежних держав в м. Мінську 30 грудня 1991 року,
керуючись принципами та нормами Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію, відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944
року ( 995_038 ),
бажаючи укріплювати та розвивати взаємну співпрацю в галузі
повітряного транспорту,
домовилися про таке:
Стаття 1
1. З метою цієї Угоди такі терміни означають:
а) "авіаційна влада" щодо України - Міністерство транспорту в
особі Департаменту повітряного транспорту або будь-яка особа чи
організація, уповноважені здійснювати функції, що виконуються в
цей час цим Міністерством, та щодо Республіки Узбекистан -
авіакомпанія "Узбекистон хаво йуллари" Республіки Узбекистан або
будь-яка особа чи організація, що уповноважені здійснювати
функції, що виконуються в цей час цією авіакомпанією;
б) "призначене авіапідприємство" - авіапідприємство, яке було
призначене та уповноважене відповідно до статті 4 цієї Угоди;
в) "територія" щодо держави - земляна поверхня, територіальні
та внутрішні води і повітряний простір над ними, що перебувають
під суверенітетом цієї держави;
г) "тариф" - ставки, що виплачуються за перевезення
пасажирів, багажу, вантажу та пошти, і умови, на яких ці ставки
застосовуються, включаючи ставки та умови агентських та інших
допоміжних послуг;
д) "Конвенція" - Конвенція про міжнародну цивільну авіацію,
відкрита для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), а
також будь-який Додаток ( 995_655 ) та будь-яка поправка до них в
тих межах, в яких вони прийняті Договірними Сторонами та
застосовуються до них;
е) "повітряне сполучення" - будь-яке регулярне повітряне
сполучення, що здійснюється повітряними суднами з метою
громадських перевезень пасажирів, вантажів та пошти;
ж) "міжнародне повітряне сполучення" - повітряне сполучення,
що здійснюється через повітряний простір над територією більш ніж
однієї держави;
з) "авіапідприємство" - будь-яке авіатранспортне
авіапідприємство, що пропонує або експлуатує міжнародне повітряне
сполучення;
і) "зупинка з некомерційною метою" - посадка з будь-якою
метою, іншою ніж прийняття на борт або вивантаження пасажирів,
вантажу або пошти.
2. Додатки до цієї Угоди складають її невід'ємну частину.
Стаття 2
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, передбачені цією Угодою, з метою встановлення міжнародних
повітряних ліній (які надалі іменуються відповідно "договірні
лінії" та "встановлені маршрути").
2. Авіапідприємство, призначене кожною Договірною Стороною,
буде мати при експлуатації договірних ліній за встановленими
маршрутами такі права:
а) здійснювати проліт території іншої Договірної Сторони без
посадки;
б) здійснювати посадки на території іншої Договірної Сторони
з некомерційною метою в пунктах на території іншої Договірної
Сторони;
в) здійснювати посадки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, зазначених у Додатку до цієї Угоди, з метою
завантаження та/або вивантаження пасажирів, пошти та вантажу, що
слідують між територіями Договірних Сторін;
г) здійснювати посадки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, зазначених у Додатку до цієї Угоди, з метою
завантаження та/або вивантаження пасажирів, пошти та вантажу, що
прямують в/із пунктів третіх держав. Таке право буде надаватися за
узгодженням між авіаційною владою Договірних Сторін.
3. Ніщо в цій статті не буде розглядатись як надання права
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони брати на
борт пасажирів, пошту та вантаж для їх перевезення між пунктами на
території іншої Договірної Сторони за винагороду або за наймом.
Стаття 3
1. Маршрути польотів повітряних суден по договірних лініях та
пункти прольоту державних кордонів встановлюються кожною
Договірною Стороною на своїй території.
2. Технічні та комерційні питання щодо польотів повітряних
суден та перевезень пасажирів, вантажу та пошти на договірних
лініях, а також питання щодо комерційної співпраці, у тому числі
частоти рейсів, типів повітряних суден, заправки авіапалива,
технічного обслуговування повітряних суден на землі та порядку
фінансових розрахунків, будуть вирішуватися за домовленістю між
призначеними авіапідприємствами та надаватися на схвалення
авіаційній владі Договірних Сторін.
3. Додаткові та чартерні рейси будуть здійснюватися
відповідно до законів та права кожної Договірної Сторони за
попередніми заявками призначеного авіапідприємства, ці заявки
мають подаватись авіаційній владі іншій Договірній Стороні не
пізніше ніж за 48 годин до вильоту повітряного судна, без
урахування вихідних і святкових днів.
Стаття 4
1. Кожна Договірна Сторона буде мати право призначати
авіапідприємство(а) з метою експлуатації договірних ліній за
встановленими маршрутами, повідомивши про це письмово іншу
Договірну Сторону.
2. Після отримання такого повідомлення інша Договірна Сторона
відповідно до положень пунктів 3 та 4 цієї статті негайно надасть
кожному призначеному авіапідприємству відповідний дозвіл на
польоти.
3. Авіаційна влада однієї Договірної Сторони до видачі
дозволу на польоти може вимагати від авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною, доказів того, що воно
здатне виконувати умови, передбачені законами та правилами, що
здебільшого застосовуються цією владою при експлуатації
міжнародних повітряних ліній, і які не перевищують за своїм рівнем
вимог Конвенції ( 995_038 ).
4. Кожна Договірна Сторона буде мати право відмовити в
наданні дозволу на польоти, вказаного в пункті 2 цієї статті, або
вимагати виконання таких умов, які вона вважатиме потрібними при
використанні призначеним авіапідприємством прав, зазначених у
статті 3 цієї Угоди, в будь-якому випадку, коли згадувана
Договірна Сторона не має доказів того, що переважно володіння та
дійсний контроль над цим авіапідприємством належить Договірній
Стороні, яка призначила це авіапідприємство, її органам або
громадянам.
5. Призначене авіапідприємство, що отримало вказаний у цій
статті дозвіл, може почати експлуатацію договірних ліній за умови,
що на таких лініях введені в дію тарифи відповідно до статті 13
цієї Угоди, а також вирішені технічні та комерційні питання
відповідно до пункту 3 статті 3 цієї Угоди.
Стаття 5
1. Кожна Договірна Сторона буде мати право анулювати дозвіл
на польоти або призупинити користування вказаними в статті 3 цієї
Угоди правами, наданими іншій Договірній Стороні, або вимагати
виконання таких умов, які вона вважатиме потрібними при
користуванні цими правами:
а) у будь-якому разі, якщо вона не впевнена у тому, що
переважне володіння або дійсний контроль над цим авіапідприємством
належить Договірній Стороні, яка призначила це авіапідприємство,
або її громадянам, або
б) у разі, якщо авіапідприємство не дотримується законів та
правил Договірної Сторони, яка надає ці права, або
в) у разі, якщо авіапідприємство яким-небудь іншим чином не
дотримується умов, що передбачені цією Угодою.
2. Якщо негайне анулювання дозволу, призупинення прав або
вимога виконання умов, зазначених у пункті 1 цієї статті, не є
необхідними для попередження подальших порушень законів та правил,
то право, про яке йдеться в цьому пункті, буде використовуватися
тільки після консультації між авіаційною владою Договірних Сторін.
Такі консультації між авіаційною владою мають відбуватися в
можливо стислі строки з дати запиту.
Стаття 6
1. Договірні Сторони вживуть усіх заходів для забезпечення
безпечної та ефективної експлуатації договірних ліній. З цією
метою кожна Договірна Сторона надаватиме повітряним суднам
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, всіх
засобів радіосвітлотехнічного, метеорологічного та іншого
обслуговування, необхідного для експлуатації договірних ліній.
2. Авіаційна влада однієї Договірної Сторони має надавати
авіаційній владі іншої Договірної сторони відомості про запасні та
основні аеродроми, повітряні траси, системи зв'язку та
аеронавігаційні засоби, про управління повітряним рухом та з інших
питань в обсягах, потрібних для забезпечення безпечної та
ефективної експлуатації повітряних суден на договірних лініях.
Стаття 7
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони, що регулюють
приліт та виліт з її території повітряних суден, які здійснюють
міжнародні польоти, або експлуатацію, або навігацію цих повітряних
суден під час їх перебування в межах її території, будуть
застосовуватися до повітряних суден авіапідприємства, призначеного
іншою Договірною Стороною.
2. Закони та правила однієї Договірної Сторони, що стосуються
міжнародних перевезень, регулюють прибуття, перебування та
відправлення з її території пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти,
і в тому числі, формальності, що стосуються паспортних, митних,
валютних і санітарних правил, будуть застосовуватися до пасажирів,
вантажу та пошти повітряних суден авіапідприємства, призначеного
іншою Договірною Стороною, під час їх перебування в межах вказаної
території.
Стаття 8
Збори та інші виплати за користування кожним аеропортом,
включаючи його споруди, технічні та інші засоби і послуги, а також
будь-які виплати за користування аеронавігаційними засобами,
засобами зв'язку та послугами, будуть стягуватися відповідно до
ставок і тарифів, встановлених кожною Договірною Стороною на своїй
території, за умови, що такі збори та виплати не перевищуватимуть
аналогічних зборів, які стягуються з повітряних суден інших
держав.
Стаття 9
1. Повітряні судна призначених авіапідприємств при польотах
над територією іншої Договірної Сторони повинні мати
розпізнавальні знаки своїх держав, свідоцтво про реєстрацію,
посвідчення про придатність до польотів та інші встановлені
авіаційною владою Договірних Сторін суднові документи. Пілоти та
інші члени екіпажу повинні мати встановлені свідоцтва. Вимоги,
згідно з якими такі свідоцтва та посвідчення видаються, повинні
відповідати або перевищувати мінімальні стандарти, що
встановлюються відповідно до вимог Конвенції ( 995_038 ).
2. Усі вказані в пункті 1 цієї статті документи, а також
свідоцтва експлуатанта та ліцензії на здійснення відповідних
перевезень та іншої транспортно-експедиційної діяльності, видані
або затверджені однією з Договірних Сторін та не прострочені,
будуть визнаватися дійсними на території іншої Договірної Сторони.
3. Договірні Сторони погодилися застосовувати чинні на момент
підписання цієї Угоди правила, постанови, положення, інструкції,
технічні умови та інші нормативні документи, що регламентують
діяльність цивільної авіації, в тому числі і в галузі льотного,
штурманського, інженерно-технічного, аеронавігаційного, медичного,
метеорологічного, аеродромного забезпечення польотів.
4. Договірні Сторони прагнутимуть уніфікації авіаційного
законодавства, що діє на території їх держав.
Стаття 10
У разі вимушеної посадки, катастрофи або іншої події з
повітряним судном авіапідприємства однієї Договірної Сторони
Договірна Сторона, на території якої мала місце подія, негайно
повідомить про це іншу Договірну Сторону, вживе заходів для
розслідування причин події та на прохання іншої Договірної Сторони
забезпечить безперешкодний в'їзд на свою територію представників
цієї Договірної Сторони для участі в розслідуванні такої події, а
також вживе невідкладних заходів для надання допомоги екіпажу та
пасажирам, якщо вони постраждали при події, та забезпечить
збереження пошти, багажу та вантажу, що знаходяться на цьому
повітряному судні. Договірна Сторона, яка веде розслідування
події, зобов'язана проінформувати іншу Договірну Сторону про його
результати.
Стаття 11
Пасажири, багаж та вантаж, що прямують прямим транзитом через
територію однієї Договірної Сторони та не покидають району
аеропорту, виділеного для цієї мети, будуть піддаватися лише
спрощеному контролю, якщо це не викликається заходами забезпечення
авіаційної безпеки. Багаж і вантаж, що прямують прямим транзитом,
не будуть обкладатися митними зборами та іншими схожими податками.
Стаття 12
1. Призначеним авіапідприємствам Договірних Сторін будуть
надані справедливі та рівні умови експлуатації договірних ліній за
встановленими маршрутами між їхніми відповідними територіями.
2. При експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони повинно брати до уваги
інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони з
тим, щоб не завдати шкоди перевезенням цього авіапідприємства, яке
експлуатує авіалінію по цьому самому маршруту або його частині. З
цією метою призначені авіапідприємства Договірних Сторін можуть
укласти між собою угоди про спільну експлуатацію або пул.
3. Договірні лінії, що обслуговуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, мають відповідати суспільним
потребам у перевезеннях за встановленими маршрутами, і кожне
авіапідприємство повинно мати першочерговим завданням надання
такої ємності, яка при розумному коефіцієнті завантаження
відповідала б існуючим та таким, що розумно припускаються,
потребам у перевезенні пасажирів, вантажу та пошти між їхніми
відповідними територіями.
Стаття 13
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії мають встановлюватися
на розумному рівні з урахуванням усіх відповідних факторів,
зокрема експлуатаційні витрати, розумний прибуток, характеристика
авіалінії (наприклад швидкість та комфорт) та тарифи інших
авіапідприємств для будь-якої частини встановленого маршруту. Ці
тарифи мають бути встановлені відповідно до вказаних нижче умов
цієї статті.
2. Тарифи, вказані в пункті 1 цієї статті, а також розмір
агентських комерційних тарифів мають, по можливості, узгоджуватися
щодо кожного з встановлених маршрутів між зацікавленими
призначеними авіапідприємствами, що експлуатують весь маршрут або
його частину. Узгоджені таким чином тарифи підлягають затвердженню
авіаційною владою Договірних Сторін.
3. Якщо призначені авіапідприємства не зможуть погодитися з
будь-яким із цих тарифів протягом 15 днів або з яких-небудь інших
причин тариф не може бути узгоджений відповідно до умов пункту 2
цієї статті, авіаційна влада Договірних Сторін повинна намагатися
встановити тариф за домовленістю між собою.
4. Якщо авіаційна влада не зможе досягти згоди щодо
затвердження якого-небудь тарифу відповідно до п. 3 цієї статті,
ця розбіжність має бути врегульована згідно з умовами статті 21
цієї Угоди.
5. Тарифи, встановлені відповідно до положень цієї статті,
мають залишатися чинними до тих пір, поки не будуть встановлені
нові тарифи відповідно до умов цієї статті.
Стаття 14
1. Призначене авіапідприємство кожної Договірної Сторони
повинно не пізніше ніж за 60 днів до початку польотів надати
розклад, що припускається, авіаційній владі іншої Договірної
Сторони для затвердження, вказавши частоту польоту, тип
повітряного судна, компонування та кількість місць, що
пропонуються для продажу.
2. Будь-які подальші зміни в затверджений розклад
призначеного авіапідприємства повинні надаватися на затвердження
авіаційною владою іншої Договірної Сторони.
Стаття 15
1. Повітряні судна, що експлуатуються на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, а також
їхнє табельне майно, запаси пального та мастильні матеріали,
бортові запаси (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові
вироби), що знаходяться на борту таких повітряних суден, будуть
звільнені від усіх митних стягнень та інших податків та зборів
після прибуття на територію іншої Договірної Сторони за умови, що
це майно, матеріали та запаси залишаються на борту повітряного
судна до моменту їх зворотного вивезення.
2. Також будуть звільнятися від таких стягнень, податків та
зборів за надане обслуговування:
а) бортові запаси, взяті на території однієї Договірної
Сторони в межах лімітів, встановлених владою згаданої Договірної
Сторони та призначені для використання на борту повітряного судна,
що експлуатується на договірних лініях призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони;
б) запасні частини, ввезені на територію однієї Договірної
Сторони для технічного обслуговування або ремонту повітряного
судна, що експлуатується на договірних лініях призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони;
в) пальне та мастильні матеріали, призначені для використання
повітряним судном, що експлуатуються на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, навіть
якщо ці запаси будуть використовуватися на ділянці маршруту в
межах території іншої Договірної Сторони, де вони взяті на борт.
3. Пальне, мастильні матеріали, запасні частини, табельне
майно, бортові записи, включаючи продукти харчування, напої та
тютюнові вироби, рекламні матеріали, автотранспорт, електронне
обладнання, для бронювання та зв'язку і запасні частини до нього,
меблі та предмети для обладнання і діяльності представництв,
перевізні документи, що надіслані або надсилаються призначеним
авіапідприємствам однієї Договірної Сторони для своїх
експлуатаційних потреб, звільняється від усіх митних стягнень та
інших податків і зборів при їх ввезенні, вивезенні та під час
перебування на території цієї Договірної Сторони.
Стаття 16
1. Розрахунки між призначеними авіапідприємствами будуть
проводитися відповідно до діючих між Договірними Сторонами угод
про розрахунки і платежі.
2. Кожна Договірна Сторона надає призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
сум перевищення прибутків над видатками, отриманих цим
підприємством від експлуатації договірних ліній. Ці суми не будуть
піддаватись будь-якому оподаткуванню.
3. Такий переказ має здійснюватися відповідно до положень
угоди, що регулює фінансові відносини Договірних Сторін. У разі
відсутності такої Угоди компетентна влада Договірних Сторін має
визначити порядок такого переказу. Якщо це не буде визначено,
переказ має здійснюватися у вільно конвертованій валюті за
офіційним курсом обміну відповідно до правил валютного обміну, що
застосовуються Договірними Сторонами.
Стаття 17
1. Для забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони надається
право відкрити на території іншої Договірної Сторони свої
представництва з необхідним адміністративним, комерційним і
технічним персоналом.
2. Призначене авіапідприємство однієї Договірної Сторони на
території іншої Договірної Сторони буде мати право самостійного
продажу перевезення на власних перевізних документах та
призначення агентів з їх продажу відповідно до законів та правил
цієї іншої Договірної Сторони. У разі, якщо комерційна діяльність
підприємств однієї Договірної Сторони на території іншої
Договірної Сторони, включаючи продаж авіаперевезень, буде
регулюватися спеціальною угодою між Договірними Сторонами, то
застосовуватиметься ця Угода.
Стаття 18
1. Відповідно до своїх правил та обов'язків, що випливають з
міжнародного права, Договірні Сторони підтверджують, що взяті ними
одна щодо одної зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації
від актів незаконного втручання складають невід'ємну частину цієї
Угоди. Не обмежуючи загальне застосування своїх прав та обов'язків
з міжнародного права, Договірні Сторони діють відповідно до
положень Конвенції про злочини та деяких інших актів, що
вчиняються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14
вересня 1963 р. ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970
року ( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про боротьбу
з незаконними актами насилля в міжнародних аеропортах, підписаного
в Монреалі 24 лютого 1988 року ( 995_269 ), положеннями чинних
двосторонніх угод між Договірними Сторонами, а також тих угод, які
будуть укладені між ними в майбутньому.
2. Договірні Сторони надають на прохання всю необхідну
допомогу одна одній для попередження незаконного захоплення
повітряних суден та інших незаконних актів, спрямованих проти
безпеки повітряних суден, інших засобів, а також будь-якої іншої
загрози безпеки цивільної авіації.
3. Договірні Сторони діють відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічних вимог, що встановлюються
Міжнародною організацією цивільної авіації, в тих межах, в яких
такі положення та вимоги застосовуються до Договірних Сторін; вони
будуть вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден, головне місце
діяльності або постійне місцеперебування яких знаходиться на їхній
території, і експлуатанти міжнародних аеропортів на їхній
території діяли відповідно до таких положень та вимог з авіаційної
безпеки.
4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден дотримання згаданих в пункті 3 цієї статті положень та вимог
з авіаційної безпеки, які передбачаються цією іншою Договірною
Стороною для в'їзду, виїзду та перебування в межах її території.
Кожна Договірна Сторона буде забезпечувати застосування належних
заходів в межах її території для захисту повітряних суден та
перевірки пасажирів, екіпажу, ручної поклажі, багажу, вантажу та
бортових запасів до і під час посадки або завантаження. Кожна
Договірна Сторона також прихильно розглядає будь-яке прохання
іншої Договірної Сторони про вжиття спеціальних заходів безпеки у
зв'язку з конкретною загрозою.
5. Коли має місце інцидент або загроза інциденту, пов'язаного
із незаконним захопленням цивільних повітряних суден або з іншими
незаконними актами, спрямованими проти безпеки повітряних суден,
їхніх пасажирів та екіпажу, аеропортів або аеронавігаційних
засобів, Договірні Сторони надають одна одній допомогу шляхом
полегшення зв'язку та вжиття відповідних заходів з метою швидкого
та безпечного припинення такого інциденту або його загрози.
6. Якщо будь-яка з Договірних Сторін має достатні підстави
вважити, що інша Договірна Сторона відступає від положень з
авіаційної безпеки цієї статті, авіаційна влада цієї Договірної
Сторони може просити про проведення негайних консультацій з
авіаційною владою цієї Договірної сторони.
Стаття 19
Договірні Сторони здійснюватимуть тісну співпрацю та
взаємодію в таких сферах:
- науково-технічної політики у сфері повітряного простору;
- матеріально-технічного забезпечення авіапідприємств;
- навчання авіаційних спеціалістів та розробки єдиних вимог
до рівня підготовки;
- технічної експлуатації, ремонту авіаційної техніки та
взаємних поставок.
Питання щодо цих сфер співпраці будуть предметом спеціальних
угод між авіаційною владою Договірних Сторін.
Стаття 20
Для забезпечення тісної співпраці з усіх питань щодо
виконання цієї Угоди між авіаційною владою Договірних Сторін
періодично будуть проводитися консультації.
Стаття 21
Будь-який спір, що виникає у зв'язку з тлумаченням або
застосуванням цієї Угоди та Додатків до неї, вирішуватиметься
прямими переговорами між авіаційною владою обох Договірних Сторін.
Якщо згадана влада не досягне згоди, спір буде вирішуватися
безпосередньо між Договірними Сторонами.
Стаття 22
Якщо одна з Договірних Сторін запропонує змінити умови цієї
Угоди або Додатків до неї, між авіаційною владою Договірних Сторін
будуть проводитися консультації щодо зміни, що передбачається.
Консультації повинні початися протягом шести днів з дати запиту
про їх проведення, якщо тільки авіаційна влада Договірних Сторін
не домовиться про продовження цього періоду. Будь-яка зміна цієї
Угоди набуває сили після підтвердження шляхом обміну нотами через
дипломатичні канали. Зміни в Додатки можуть бути внесені за
узгодженням між авіаційною владою Договірних Сторін.
Стаття 23
1. Ця Угода набуває сили з дня її підписання
2. Кожна Договірна Сторона може у будь-який час повідомити
через дипломатичні канали іншу Договірну Сторону про свій намір
припинити дію цієї Угоди. У такому разі дія Угоди припиняється
через 12 місяців з дати отримання такого повідомлення іншою
Договірною Стороною, якщо вказане повідомлення про припинення дії
Угоди не буде відкликане за взаємною згодою Сторін до закінчення
цього періоду.
Вчинено в м. Ташкенті 20 лютого 1993 року в трьох
оригінальних примірниках, кожен української, узбецькою та
російською мовами, причому всі три тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
Додаток 1 до Угоди
1. Маршрути, які будуть експлуатуватися в обох напрямках
призначеним авіапідприємством(ами) України:
Пункти в Україні - проміжні пункти - пункти в Республіці
Узбекистан - пункти за межами.
2. Маршрути, які будуть експлуатуватися в обох напрямках
призначеним авіапідприємством(ами) Республіки Узбекистан:
Пункти в Республіці Узбекистан - проміжні пункти - пункти в
Україні - пункти за межами.
Примітка: проміжні пункти та пункти за межами будуть
визначатися за домовленістю між авіаційною владою Договірних
Сторін.вгору