Документ 882-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.06.2018, підстава - 2189-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо створення систем управління якістю,
систем екологічного управління
та інших систем управління
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 24, ст.297 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законами
N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015, ВВР, 2015, N 14, ст.96
N 2189-VIII ( 2189-19 ) від 09.11.2017, ВВР, 2018, N 1, ст.1 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 49 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2004 р., N 45,
ст. 501) слова "систем управління навколишнім природним
середовищем" замінити словами "систем екологічного управління".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. Пункт 1 статті 19 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 20-21, ст. 190) після слів "та передані до сфери її
управління" доповнити словами "сприяє створенню на цих об'єктах
систем управління якістю, систем екологічного управління, інших
систем управління відповідно до національних або міжнародних
стандартів".

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015 }

5. В абзацах четвертому і сьомому статті 1, абзаці четвертому
статті 10 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки
відповідності" ( 2407-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 32, ст. 170) слова "система управління довкіллям" в
усіх відмінках і числах замінити словами "система екологічного
управління" у відповідному відмінку і числі.
6. У Законі України "Про екологічний аудит" ( 1862-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 500):
1) у статті 1, абзаці третьому частини першої статті 2, у
статті 11 слова "система управління навколишнім природним
середовищем" у всіх відмінках і числах замінити словами "система
екологічного управління" у відповідному відмінку і числі;
2) в абзаці шостому частини першої статті 20 слова "систем
управління навколишнім середовищем" замінити словами "систем
екологічного управління".

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2189-VIII ( 2189-19 ) від 09.11.2017 }

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх
нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у
відповідність з нормами цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 882-VIвгору