Документ 889/2002, поточна редакція — Редакція від 03.02.2004, підстава - 7/2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність у частині, що стосується Касаційного
суду України на підставі Указу Президента
N 7/2004 ( 7/2004 ) від 05.01.2004 )
Про Апеляційний суд України, Касаційний суд
України та Вищий адміністративний суд України

Відповідно до пункту 23 статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ), пунктів 2, 3 і 4 частини другої статті 18,
статті 20 Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити в системі судів загальної юрисдикції Апеляційний
суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд
України з місцезнаходженням їх у місті Києві.
2. Кабінету Міністрів України передбачати під час розроблення
проектів Державного бюджету України на 2003 і наступні роки
бюджетні призначення на утримання зазначених у статті 1 цього
Указу судів.
3. Кабінету Міністрів України разом із Київською міською
державною адміністрацією вирішити до 1 грудня 2002 року питання
щодо забезпечення Апеляційного суду України, Касаційного суду
України та Вищого адміністративного суду України службовими
приміщеннями.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 жовтня 2002 року
N 889/2002вгору