Документ 901-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.04.2009, підстава - 1271-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про запровадження мораторію
на виселення редакцій друкованих засобів
масової інформації, закладів культури,
у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень,
підприємств з розповсюдження книг та преси
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.374 )

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.562 }

Зважаючи на те, що сьогодні у м. Києві та інших регіонах
України відбувається виселення редакцій друкованих засобів масової
інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв,
книгарень, підприємств книгорозповсюдження з приміщень, які вони
займали на законних підставах упродовж десятків років, та з метою
розвитку вітчизняної книговидавничої справи, створення сприятливих
умов для друкованих засобів масової інформації, закладів культури,
суб'єктів господарювання, що спеціалізуються на виданні,
виготовленні та розповсюдженні книговидавничої продукції, Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування
тимчасово, до схвалення відповідного закону:
припинити прийняття рішень та призупинити виконання раніше
прийнятих рішень про виселення редакцій друкованих засобів масової
інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв,
книгарень, підприємств з розповсюдження книг та преси із займаних
ними на законних підставах приміщень державної та комунальної
власності, а також про знесення існуючих кіосків з продажу
друкованих засобів масової інформації; { Абзац пункту 1 в редакції
Постанови ВР N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009 }
не допускати практики безпідставного розірвання чи припинення
договорів оренди з редакціями друкованих засобів масової
інформації, закладами культури, у тому числі бібліотеками,
видавництвами, книгарнями, підприємствами з розповсюдження книг та
преси, а також закріпити за ними переважне право на укладення
договору оренди на новий строк. { Абзац пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою ВР N 1271-VI ( 1271-17 ) від
15.04.2009 }
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
затвердити нормативи мінімального забезпечення громадян
кіосками з продажу друкованих засобів масової інформації (преси) у
розрахунку на одну тисячу мешканців та книготорговельними
послугами в кожній адміністративно-територіальній одиниці; { Абзац
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 1271-VI
( 1271-17 ) від 15.04.2009 }
розробити порядок розміщення книжкових магазинів у будівлях
державної власності, а також кіосків з продажу друкованих засобів
масової інформації (преси) на земельних ділянках у розрахунку на
одну тисячу мешканців та встановлення пільгових ставок орендної
плати за наймання у будівлях державної власності площ, які
використовуватимуться для продажу книговидавничої продукції, а
також за користування земельними ділянками, які
використовуватимуться для розміщення кіосків з продажу друкованих
засобів масової інформації (преси); { Абзац пункту 2 в редакції
Постанови ВР N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009 }
невідкладно розробити проект закону щодо заборони виселення
редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури,
у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств з
розповсюдження книг та преси із займаних ними на законних
підставах приміщень державної та комунальної власності, а також
знесення існуючих кіосків з продажу друкованих засобів масової
інформації. { Абзац пункту 2 в редакції Постанови ВР N 1271-VI
( 1271-17 ) від 15.04.2009 }
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 16 січня 2009 року
N 901-VIвгору